Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư

Sao Cự Môn


Hỏi : Sao Cự Môn chủ những điều gì ?

Đáp : Cự Môn thuộc hành thuỷ, Bắc Đẩu đệ nhị tinh, háo khí thành ám (che tối). Ơ Thân mệnh thường chiêu miệng tiếng, dèm chê. Ơ Huynh Đệ cốt nhục bất hoà, ở Phu Thê vợ chồng chia cách, nếu có sống chung thì cũng ô danh thất tiết, ở Tử Tức con cái hoặc hiếm muộn hoặc ít thành đạt, ở Tái Bạch hay bị cạnh tranh. Ơ Tật Ach gặp Hình Kị đau mắt, nếu Sát tinh xung phá nặng sẽ tàn tật. Ơ Thiên Di ra ngoài bị bôi xấu, ở Nô Bộc đa oán, phản bội, ở Quan Lộc dễ dính dấp vào những việc quan tụng, ở Điền Trạch phá tổ nghiệp, ở Phụ Mẫu không hợp với cha mẹ.

Hi Di Trần Đoàn tiên sinh viết :

/ Cự Môn ở trên trời coi phẩm chất vạn vật vào số mệnh chủ về thị phi, ám muội, đa nghi, dối trá, tiến thoái lưỡng nan, tính tình ngoài mặt thế này trong thế khác, ít hợp với người thân, giao du trước tốt sau xấu. Đóng tại 12 cung nếu không vào miếu địa thường bôn ba lao bác. Gặp Thái Dương thì hung cát tương bán (?). Đi với Dương Đà trai ăn trộm, gái ăn sương. Có Hoả Linh xung chiếu thêm Bạch Hổ hay tam hợp Sát tinh tụ tất bị hỏa ách cháy nhà bị bỏng. Đại tiểu hạn ngộ Cự Môn hãm địa tai nạn không nhỏ/.

Không thấy chép bài ca của Ngọc Thiềm tiên sinh dành cho sao này.

Những câu phú về sao Cự Môn ghi trong Tử Vi đẩu số toàn thư gồm có :

-        Cự Môn miếu địa Mão, Dậu, Dần, Thân, vượng địa Tí, Ngọ, Hợi, hãm địa Tị, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi.

-        Cự  Nhật  mệnh  cung  Dần  vị  thực  lộc  trì  danh.  (Hai  sao  Cự  Môn,  Thái  Dương  thủ mệnh ở cung Dần, danh tiếng và nhiều tiền).

-        Cự Nhật Thân, lập mệnh Dần trì danh thực lộc. (Cự Môn, Thái Dương ở cung Thân mà mệnh lập Dần cũng một nghĩa như trên ).

-        Cư Môn Tí, Ngọ khoa quyền lộc trạch trung ẩn ngọc phúc hưng Long. (Đóng ở Tí hay Ngọ hội với Khoa, Quyền lộc là cách ngọc ẩn trong đá, hưởng phúc lớn).

-        Cự tại Hợi, Nhật mệnh Tị thực lộc trì danh. (Cự Môn ở Hợi, Thái Dương thủ mệnh ở Tị, danh tiếng và bổng lộc).

-        Cự tại Tị cung Nhật mệnh Hợi phản vi bất giai. (Nếu Cự Môn đóng Tị, Thái Dương thủ mệnh tại cung Hợi thì lại hỏng vì Thái Dương lạc hãm).

-        Cự Cơ cư Mão, At, Tân, Kỷ, Bính chí công khanh. (Hai sao Cự Môn, Thiên Cơ đi cặp đóng cung Mão người tuổi At, Tân, Kỷ, Bính có thể làm tới công khanh).

-        Cự, Cơ Dậu thượng hoá cát giả túng hữu tài quan dã bất chung. (Cự Môn, Thiên Cơ ở Dậu là tốt, nhưng dù có tiền tài, chức vị nhưng cũng không lâu bền, sẽ yểu thọ hoặc phá sản) .

-        Cự Môn Thìn cung, Hoá Kị tân nhân mệnh ngộ phản vi kỳ. (Rơi vào hãm địa là cung Thìn mà gặp Hoá Kị, người tuổi Tân lại biến thành cách kì lạ).

-        Cự Cơ Sửu, Mùi vi hạ cách. (Cự Cơ đi cặp ở Sửu, Mùi là hạ cách).

-        Cự Môn, Dương Đà ư  Thân mệnh, tật ách doanh hoàng, khốn nhược đạo nhi sương.(Gặp Dương Đà ở mệnh Thân, ốm đau suốt đời nếu không thì trộm cắp, đĩ điếm).

-        Cự Môn tứ sát hãm nhi hung. (Gặp tứ sát hãm địa thì hung).

-        Cự Môn, Kình Dương Đà phùng ác diệu phòng ải tử đầu hà. (Đi cùng với Hỏa Tinh và Dương Đà gặp thêm các sát tinh khác đề phòng tử ải đầu hà).

-        Cự Hoả Linh Tinh phùng ác hạn tử ư ngoại đạo .(Cự Môn Hỏa Linh đi cặp, gặp ác hạn chết đường).

-        Cự Tú Thiên Cơ vi phá đãng .(Cự Môn đồng cung Thiên Cơ, số đàn bà thường phá đãng, dù ở Mão Dậu đắc địa tuy phú quí nhưng chẳng tránh khỏi dâm bòn).

Bình luận