Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư

Nhàn Cung


Ta thường thấy từ ngữ Tử Vi những danh từ Nhàn Cung hoặc Lạc Nhàn như câu :

Trai bất nhân Phá Quân  Thìn Tuất Gái bạc tình Tham Sát nhân cung.

Vậy nhân cung là gì ? Nhân cung là nơi đất đắc địa cho một số sao.

Tử Vi đẩu số toàn thư định nghĩa nhân cung như sau :

Tử Vi tại Tí Thìn Hợi là nhân cung

Tham Lang tại Dần Thân là nhân cung

Thiên Tướng tại Thìn, Tuất là nhân cung

Thất Sát tại Thìn Hợi là nhân cung

Thiên Lương tại Tị là nhân cung

Thiên Cơ tại Tị là nhân cung

Phá Quân tại Tị Thân là nhân cung

Vũ Khúc tại Thân là nhân cung.

Như thế chỉ có nhân cung cho tám vị mà thôi còn Thiên Đồng, Thiên Phủ, Thái Âm , Thái Dương, Liêm Trinh, Cự Môn không thấy ghi nhân cung, chắc câu thơ trên bị thất lạc. Vào nhân cung khả năng tốt sẽ bị giảm đến 80% hoặc nó sẽ gây  thành tính kỳ quặc mà hỏng việc, nhân cung nghĩa bóng của thất vị  thất nghiệp.

Bình luận