Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư

Mệnh Vô Chính Diệu


Tử Vi đẩu số toàn thư không thấy lời giải đoán riêng cho cách mệnh vô chính diệu qua các câu phú rải rác thì đại lược mệnh vô chính diệu đều là xấu. Tuy nhiên, trong trường hợp mệnh vô chính diệu mà có một trong tứ sát như Kình, Đà, Kiếp Không đắc địa tọa thủ lại khác hẳn số sẽ trở thành oanh liệt phát nhanh nhưng chẳng có lâu bền. Các sách Tử Vi Việt rất lưu tâm đến cách mệnh vô chính diệu, cũng cho rằng phầnlớn mệnh vô chính diệu là xấu. Chỉ duy trường hợp mệnh vô chính diệu mà được Tam Không thành ra số cực phú quí. Đắc Tam Không thượng cách là một Không thủ mệnh và hai Không củng chiếu. Còn như cả ba không nhập cả vào cung mệnh mà xung phá thì nguy hiểm phi yểu tắc bần. Số đàn bà mệnh vô chính diệu  dễ đi vào phận lẽ mọn, gian tâm. Nếu được Nhật Nguyệt  chiếu  thì  thông  minh  đa  tài  đa  nghệ  nhưng  sự  nghiệp,    nghiệp  vẫn  không  chắc chắn.

Bình luận