Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư

Lục Phúc Đức Cung


Có sao Tử Vi hưởng phúc an lạc : cùng Thiên  Phủ suốt đời tốt lành ; cùng Phá Quân lo nghĩ buồn phiền ; cùng Thiên Cơ hưởng phúc chung thân ; gặp Dương Đà, Linh Hoả, Không Kiếp phúc phận kém.

Có sao Thái Dương hoạ trung gặp phúc ; cùng Thái Âm vui sướng ; cùng Cự Môn lo phiền; cùng Thiên Lương an ổn ; gặp Dương Đà, Linh Hoả, Không Kiếp suốt đời gặp chướng ngại.

Có sao Vũ Khúc nhập miếu an nhiên hưởng phúc, hãm địa lo phiền ; cùng Phá Quân bôn tẩu ;cùng Thất Sát đau ốm lo phiền ; gặp Hỏa Linh tốt, gặp Tham Lang

hay.

Có sao Thiên Đồng an ổn sung sướng ; cùng Cự Môn nhiều buồn hơn vui ; cùng Thiên Lương thanh nhàn ; cùng Thái Âm hưởng phúc.

Có sao Liêm Trinh độc thủ đắc địa co1 mả cứu bấn lúc bí lại thông ; cùng Thiên Đồng vừa phúc vừa thọ ; Cùng Thiên Phủ an lạc ; cùng Phá Quân bất an thêm Dương Đà Linh hoả lao khổ suốt đời.

Có sao Thiên Phủ an tĩnh hưởng phúc ; cùng Tử Vi an dật ; cùng Liêm Trinh thân an tâm bất an ; cùng Vũ Khúc tuổi Trẻ gian nan về sau mới nhàn nhã ; bị Dương Đà, Linh Hỏa, Không Kiếp lao khổ độ nhật.

Có sao Tham Lang lao tâm khổ tứ ; cùng Liêm Trinh phận mỏng ; cùng Tử Vi mãn niên nhàn tản.

Có sao Cự Môn lao lực bất an ; cùng Thái Dương vui buồn thất thất thường ; cùng Thiên cơ lao tâm ; cùng Thiên Đồng hưởng phúc ; bị Dương Đà, Linh Hỏa, Không Kiếp cuộc   đời hay lo.

Có sao Thiên Tướng an dật hưởng phúc hữu thọ ; cùng Tử Vi khoái lạc ; cùng Thiên Cơ trong khi thiên hạ lo thì mình an ; cùng Thái dương phúc thọ Song toànthêm Dương đà, Linh hoả, Không Kiếp không được nhàn tĩnh.

Có sao Thất Sát nhập miếu hưởng phúc, hãm địa thêm Dương đà , Linh Hỏa lao tâm phí lực ;cùng Vũ Khúc bất an ; cùng Liêm Trinh tân khổ ; cùng Tử Vi trước vất vả sau an nhàn, cuối đời mới như ý toại tâm. Nữ Mệnh nếu có sao thất Sát đơn thủ Phúc Đức cung tất sẽ làm nô tỳ hay kỹ nữ.

Có sao Phá Quân lao tâm phí lực ; cùng Vũ Khúc vất vả ; cùng Liêm Trinh chăm chỉ chịu khó;cùng Tử Vi an lạc thêm Dương đà , Linh Hỏa cuộc sống nhiều buồn lo.

Có sao Văn xương được cát tinh phù trợ hưởng phúc ; hãm địa gặp Dương Đà, Linh Hỏa, KhôngKiếp số phận Long đong.

Có sao Tả Phụ được cát tinh trợ hưởng phúc ; độc thủ về già sung sướng gặp Dương đà, Linh Hoả, không Kiếp khổ sở.

Có sao Hữu bật bình sinh phúc lộc toàn mỹ được cát tinh phù suốt đời không lo ; bị Dương đà, Linh hoả, Không Kiếp lao tâm vất vả.

Có sao Lộc tồn chung thân phúc lộc ; bị dương đà, Hỏa Linh ,Không Kiếp cả thân lẫn tâm đều lo phiền.

Có sao Khôi Việt được làm bạn với qúi nhân hưởng phúc.

Có sao dương đà nhập miếu phúc đến trong thời lao loạn, bĩ cực thái lai, hãm địa bôn tẩu phiêu bạt.

Có sao Hoả Tinh tuổi trẻ nếm trải cay đắng, vãn niên mới khá.

Có sao Linh Tinh độc thủ vất vả Long đong.

Đoán của tiền nhân ta về cung Phúc Đức ra sao? Xin lược chép sau đây:

Phá Tí Ngọ trưởng phiêu lưu

Thủy Kim hợp cách, Sửu Mùi Khúc Xương

Dan Thân không Kiếp cơ hàn

Cự Cơ Mão Dậu phúc càng thêm hay

Thìn Tuất Tham Vũ cũng hay

Chớ ai Tị Hợi phúc bầy Không Vong

Thất Sát tròn thẳng mà dài

Tham lang Phượng Cát là loài chim muông

Liêm trinh ngộ Hỏa tiêm đầu

Thiên Lương có chẩm gối đầu thảnh thơi

Hai Quan Tướng Phá cùng ngồi

Tướng trong là giáp tướng ngoài là chiêng

Tổ sớm Tử Phù một miền

Những sinh có nước tả truyền hữu lai

Phòng văn đồ duệ án tiền

Tân giêng tân bút chấn canh cổ kỳ

Cô Hoa lỘc, bảng Khoá Khoa

Ngựa đi Thiên Mã voi qui Kình Dương

Văn Khôi Vũ việt thinh đường

Tả Long hữu Hổ thuận  tường phân kim

Kiếp Không, Tuần triệt gia liên Có ông mất mả ở miền quan sơn

Tang Môn Cô Quả Đào Hồng

Họ hàng có kẻ goá chồng cô đơn

Khốc Hư Cô Cự muôn vàn

Đường đi lẩn quất Vũ nhàn Triệt không

Đà tiền ngộ Mã Tướng xung

Trai bị hình ngục gái phòng nghiệt thương

Rễ cây khôn tránh khỏi đường

Phá Liêm Mão Dậu Điếu Tang một toà

Lộc nhàn Mã ngộ Kiếp Không

Long phi Hổ tấu một dòng phiên lưu

Lộ bằng Triệt ngộ Phá Quân

Đà La diệu táng mộ phần đảo thi

Mã Đà gái lấy chồng xa

Thiên Cơ Hư nhuận bệnh ra điên cuồng

Thái Dương tam đại mộ phần

Thái Âm tam đại âm nhân rõ ràng

Ngộ hãm tứ đại tổ đường

Thiên Đồng tam đại thời phân bốn đời

Vũ Khúc thiên Tướng năm đời

Cơ Tham thứ sáu bẩy đời cự Lương

Tả phụ thượng tổ ngôi Dương

Hoa cái mộ mới cũng ngôi Hỉ Thần.

( Trích Tử Vi Ao Bí của Việt Viêm Tử )

Đọc toàn bài phú nôm trên đây rõ ràng theo tiền nhân ta cung phúc đức của số Tử Vi mỗi người hoàn toàn liên hệ với phần mộ ông cha. Phú nghĩa mơ hồ nếu không rành về phong thuỷ học.Sợ rằng khó có thể đúng được, vì khoa phong thuỷ rất rộng lớn  phức tạp  ; giải đoạ 1n theo lối trói voi bỏ rọ không xong.Trong khi Tử Vi đẩu số toàn thư của Di Hi Trần Đoàn tiên sinh chẳng nói gì tới sự liên hệ của cung này với phần mộ.

Bình luận