Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư

Luận Mệnh Và Phê Mệnh


Triết gia Đức Frederic Nietzche nói rằng :

-        Mỗi triết học uẩn súc một loại triết lý

-        Mỗi ý tưởng hàm tàng một loại huyền nghĩa

-        Mỗi ngôn từ ẩn dấu một diệu thú.

(Every philosophy also conceal a philosophy. Every opinion is also a lurking place, every word is also a mask).

Khoa số mệnh cũng vậy, nó mang một triết lý, một huyền nghĩa và một ngôn từ riêng biệt.

Triết lý của nó là gì ?

Càn khôn nhất hí trường

Sinh mệnh nhất bi kịch

(Trời đất là hí trường

Sinh mệnh là bi kịch)

Nó là triết lý trong bài thơ / đánh bài / của thi sĩ Trần Tế Xương :

Bực chẳng nhẽ anh hùng khi vị ngộ

Như lúc đen chơi cuộc tổ tôm

Bài chạm thành cuối cánh phỗng ầm ầm

Ngôi thôi chẳng bốc quân rác rãnh

Cũng có lúc thông chi thời bát sách

Cũng có khi bạch định bốc yêu hồng

Cất bài lên ông lão lẩn về không

Không đâu cả gặp kề năm bảy phỗng

Cũng có ván tôm lèo lên chờ rộng

Vớ phải thằng bạch thủ phỗng tay trên

Gớm ghê thay đen thực là đen

Sắc như mác cũng thua thằng vận đỏ

May mắn nhễ hữu duyên năng tương ngộ

Bĩ cực rồi đến hội thái lai

Tiếng tam khôi chi để nhường ai

Hết bạch lại hồng thông mãi mãi

Nào những kẻ tay trên ban nãy

Tới bây giờ thây lẩy dưới tay ta

Tiếng bài cao lừng lẫy khắp gần xa

Bát vạn người ta ai dám đọ

Thế mới biết cuộc đời đen có đỏ

Thời anh hùng vị ngộ có lo chi

Trước sau sau trước làm gì.

Huyền nghĩa của nó là gì ?

Bài Thái Vi phú có câu :

/Đẩu số chí huyền nhi vị tận /

(Nghĩa là : Khoa đẩu số huyền diệu lắm, lý chỉ truy có vẻ rõ ràng nhưng dù có xem cả trăm pho sách cũng chưa hết...)

Luận mệnh cần phải khơi đào đến chỗ tinh tế mới có thể hạ đoán chính xác. Luận mệnh ngòai hiểu biết về mệnh học còn phải là người tịch lịch thế sự. Việc đời quanh co như ruột dê cần con mắt sáng như mắt hổ để phát hiện.

Từ ngữ và diệu thú của từ ngữ là gì ?

Lúc phê mệnh mà không có một từ ngữ chứa chan diệu thú thì việc phê mệnh đã giảm đi quá nữa phần khuất phục tâm lý người có lá số được phê. Hãy lấy tỉ dụ một cảnh biệt ly trong bài từ của Âu Dương Vĩnh thục :

Ly sầu tiệm viễn tiệm vô cùng

Siêu siêu bất đoạn như xuân thủy

làm cho người đọc xúc động ngay và thấy ngay hình ảnh buồn thê thiết đó.

Cũng như phê mệnh con gái chìm nổi phiêu bồng bằng bốn chữ : Lưu thủy lạc hoa

(nước chảy hoa trôi) hoặc nặng hơn : Lạc hoa ngộ vũ (Hoa rơi gặp bão) chỏ vào những ai mang bệnh Đào Hoa, Không Kiếp, Linh Hỏa. Từ ngữ khoa Tử Vi về phần chuyên môn đã có những câu phú đoán phú chữ nôm. Nhưng về phần phê mệnh đòi hỏi ở tưởng tượng lực phong phú và khả năng từ ngữ dồi dào cộng với đôi mắt quan sát bén nhọn của người phê. Mỗi lá số làm sao chỉ cần phê vào đó bốn hoặc năm chữ hoặc cùng lắm là hai câu thơ bảy chữ mà phát hiện ra được một hình ảnh rõ rệt cho một đời người. Cụôc sống thế sự mang muôn hình vạn trạng mà có thể đem đến cho từng người từng việc một hình ảnh chính xác thì quả là diệu thú của từ ngữ.

-        Kẻ có tài lớn mà cô độc vô trợ được phê bốn chữ Ngưu miên hoang vũ (Trâu ngủ trong bãi hoang)

-        Người luôn luôn bị lỡ thời khinh miệt là hình ảnh Phá phiến giao thu (Quạt rách cuối thu)

-        Một nhà chính khách bù nhìn tượng gỗ ví như Thạch thượng kim hoa (Hoa bằng sắt trên tảng đá) Cuộc đời trôi nổi là cuộc đời : Phù binh vũ lộ (Đám bèo trong mưa)

-        Chỉ được một vận sáng đẹp trong thời gian ngắn là Vũ lý hoa khai (Hoa nở dưới trời bão tố)

-        Số dựa vào quí nhân mà phát đạt gọi bằng : Hồ giả hổ uy (Cáo mượn oai hùm)

-        Cùng đến cực rồi biến để thành oanh liệt là :Thần kiếm hóa Long (Kiếm thần biến ra rồng)

-        Danh phận hiển đạt dễ dàng là Bảo mã kim yên (Ngựa tốt yên vàng)

-        Số bôn ba tàn khổ thất bại vẫn hoàn thất bại Đại lãng hành châu (Thuyền nan trong sóng lớn)

-        Hội hợp đúng thời công thành danh toại :Vân Long phong hổ (Rồng gặp mây, hổ được gió).

Còn muôn vàn hình ảnh khác. Quí vị say mê số mệnh Tử Vi hãy đóng góp cho từ

ngữ của khoa này. Từ ngữ càng giàu càng diệu thú thì triết lý nhân sinh qua mệnh học càng sâu sắc.

Hết

Bình luận