Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư

Huynh Đệ Tử Tức Cung


Phú nôm của tiền nhân ta tuy ít ỏi nhưng lời đoán nghe rất chắc.Về  hai  cung  Huynh Đệ, Tử Tức, sách Tử Vi đẩu số toàn thư đưa ra những lời lẽ quá tầm thường quanh đi quẩn lại chỉ là sao này gặp sao này anh em có hai hay ba, hay bốn người, con cái hai, ba hay bốn đứa. Kể cả lý luận cũng như trên kinh nghiệm thực tế đều không thể đúng được.Riêng hai cung Huynh Đệ và Tử Tức thì phú đoán nôm của ta có nhiều điểm hay hơn Tử Vi đẩu số toàn thư nhiều lắm.Để  khỏi  mất  thì  giờ  bạn  đọc,  tôi  xin  chép  những  lời  phú  nôm  để  thay  thế  cho  những  lời gượng ép của Tử Vi đẩu số toàn thư.

Phú nôm cho Huynh Đệ cung như sau :

-        Cung Huynh Đệ Triệt Tuần làm thủ

Chim đầu đàn vỗ cánh bay cao.

-        Kiếp Không hai gã nên ngừa

Lâm vào Huynh Đệ đơn sơ một mình.

-        Phá phùng Hình kị Huynh hương

Anh em bất thuận nhiều đường tương tranh.

-        Tướng Quân Lộc Mã đồng cung

Anh em có kẻ triều trung quí quyền.

-        Tử Tang Tả Hữu cùng ngôi

Có chị em gái duyên ôi chẳng lành.

-        Tang Môn ngộ Mã đinh ninh

Mỗi người mỗi xứ gia đình quạnh hiu.

-        Đào Hoa, Thai, Hỉ trong cung

Phá Quân, Tướng, Phục chiếm xung ở ngoài.

-        Có chị em gái theo trai

Say mê đến nỗi hoang thai bỏ mình.

-        Trong thời Tướng Phủ, Phục Binh

Ngoài thì Hoa Cái liên minh Đào Hồng

Bản cung đối chiếu tinh tường

Anh em có kẻ tư thông hẳn là.

-        Gặp sao Hoá Kị khiếm hoà

Thiên Hình xung khắc trong nhà ghét nhau.

-        Tử Vi, Tả Hữu lâm vào

Có chị em gái say màu phấn son.

-        Bào cung Tử Phủ ở Thìn

Họ hàng có kẻ tìm phương lộn chồng.

Phú nôm cho Tử Tức cung như sau :

-        Tử Cung ngộ Kiếp Không gia

Nuôi con chẳng mát đã ba bốn lần.

-        Khốc Hư đồng ngộ Dưỡng tinh

Sinh nhiều nuôi ít gian chuân thủa nào.

-        Hiếm hoi bởi tại Hình Hao

Qúi tinh trước cửa một hào đông con.

-        Thiên Hình Sát Hổ Tử cung

Đến già chẳng thấy tay bồng tay mang.

-        Sinh con những giống ngẩn ngơ

Tử Cung xung chiếu Sát Đà Kiếp Không.

-        Tử Cung Không Kiếp trùng giao

Bệnh phùng băng huyết thay bào phù hoa.

-        Qui tinh hội họp cung Thân Dậu

Tới phật đường cầu tự mới sinh.

-        Tràng sinh đế vượng đa nhân

Giáp chiếu Nhật Nguyệt có lần sinh đôi.

-        Đế vương ngộ Thai Khôi cùng Tướng

Có dị bào hai ngả anh em.

-        Sinh con số hiếm rõ ràng

Bởi sao Đà Kị làm hàng Tử cung.

-        Hổ Lang Không Kiếp Tang Giao

Sinh con chẳng mát đã ba bốn lần.

-        Sinh con Quyền Lộc hiển vinh

Sinh con Khôi Việt Văn tinh đỗ đầu.

-        Sinh con Long Phượng sang giàu

Khúc Xương chiếu giáp thập hầu tặng phong.

-        Hỉ Thần hội với Phúc Tinh

Dương danh quí tử hiển vinh sang giàu.

-        Tử cung Thai, Tướng Phục Binh

-        Vợ chồng ắt hẳn tư tình thủa nao.

-        Cô Thần Quả Tú hai sao

Gian chuân vất vả về hài nhi sinh.

-        Thai cùng Tả Hữu hội trung

Sinh con có kẻ bên dòng tiểu tinh (vợ lẽ)

-        Vũ Xương hoặc Khúc cùng ngồi

Sinh con xinh đẹp hơn người chẳng ngoa.

-        Khốc Hư ngộ Dưỡng không đành

Tướng, Binh, xung phá hẳn đành hoang thai.

-        Cung Tử mà có Khúc Xương

Tuồng gì con cái những phường ăn chơi.

-        Kình Dương mà gặp Thiên Hư

Hữu sinh vô dưỡng âu lo một đời.

-        Đẩu Quân cung Tử hiếm con

Cát tinh giao hội may còn ước mong.

-        Dương Đà ngộ Tuyệt phùng xung

Mão Dậu Tị Ngọ uổng công sinh thành.

-        Hỏa Linh, Dương Nhẫn lâm vào

Có sinh con cũng liệt vào tật thương.

-        Thất Sát hãm gặp Thiên Hình

Sinh con những giống lưu manh hoang tàng.

-        Phá Quân ba trẻ bất tài

Lộc Tồn gia Sát hiếm hoi vô cùng.

Bình luận