Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư

Hồng Loan – Thiên Hỉ


Tử Vi đẩu số toàn thư không có lời giải đoán cho hai sao Hồng Loan, Thiên Hỉ . Nhưng trong / Mệnh học huyền vi trạch bí / có bài ca về Hồng Loan, Thiên Hỉ rằng:

Thiên Hỉ Hồng Loan nhập Mệnh cung

Xuất nhập cầu tài sự sự thông

Thả khán đào hoa khai diệm sắc

Trùng trùng tương ngộ quí nhân phùng

Hồng Loan Thiên Hỉ đa Đảm tửu hựu đảm nga Hữu thê sinh quí tử

Vô thê thú cá nộn kiều nga.

Nghĩa là :

Mệnh có Thiên Hỉ Hồng Loan

Làm việc gì cũng dễ trót lọt con người tài hoa

Nếu lại thấy cả hoa đào nở

Thì sẽ gặp nhiều quí nhân

Nhưng đồng thời cũng là người ưa tửu sắc

Có vợ, vợ sinh cho qúi tử

Chưa vợ lấy vợ đẹp tựa Hằng Nga.

Lời giải đoán về hai sao Hồng Loan Thiên Hỉ của tiền nhân ta có nhiều nét hay mà kỹ càng hơn như sau :

Hồng Loan tại Dần, Mão, Tí, Hợi là miếu địa chủ sự thông minh, hoà nhã đẹp đẽ hội với sao Tử Vi tất trai lấy vợ hiền, gái lấy chồng sang. Hồng Loan hãm địa là dâm tà đa đoan. Các cụ có bài phú rằng :

Sao Hồng Loan hội cùng Tử Phủ

Gái chính chuyên thục nữ ngàn xưa

Hồng Loan ngộ Kị cung Phu

Gái ngồi quạt mồ lòng dạ xôn sao

Hồng Cơ Tấu Vũ Hỉ Đào

Câu ca điệu vũ nghề nào cũng tinh.

Sao  Thiên  Hỉ  tiền  nhân  ta  coi    chủ  về  dung  mạo  tuấn  mỹ  hoặc    con  người  rất  có Sao Thiên Hỉ chủ mừng vui Thiên Hỉ thủ mệnh miệng cười có duyên

Hỉ Thần, Thiên Hỉ, Hồng Loan

Ba sao đem lại hân hoan cho đời.

Bình luận