Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư

Hình Dáng Và Tính Tình


Trước tiên là đoán về hình thù vóc dáng và tính tình. Tử Vi đẩu số toàn thư có bài

Hình tinh phú như dưới đây (đối chiếu bằng phú nôm) :

Tử Vi đế toà sinh vi hậu trọng chi dung

Tử Vi mặt đỏ lưng dầy

Vóc người trung hậu mặt thời phương phi.

Thiên Phủ tôn tinh đương chủ thuần hóa chi thể

Thiên Phủ miếu vượng khá thông

Mặt tròn da trắng ôn dung thuần hoà.

Kim o (Thái dương) viên mãn

Thái dương mặt góp thân gầy (khác hẳn chữ viên mãn).

Ngọc thỏ (Thái Âm m) thanh kỳ

Thái Âm thủ ở mệnh cung

Sinh vào đêm đúng buổi trung tuần

Ay người đẹp đẽ muôn phần.

Thiên Cơ vi bất trường bất đoản chi tư

Thiên Cơ thuộc Mộc minh dài (?) Tâm từ tính cấp đa tài đa mưu.

Vũ khúc nãi chí cương chi nghị chi tháo, tâm tính quả quyết.

Vũ khúc là sao Kim tinh

Vóc người nho nhỏ dáng người thanh cao

Chí cương chí nghị anh hào

Khoan dung đại lượng lượcthao gồm tài.

Thiên đồng phi mãn, mục tú thanh kỳ

Thiên đồng đầu lớn lưng dầy

Hình thời phì mãn mắt thời sao sa

Tính ôn lương lại hiền hoà.

Liêm trinh mi khoan khẩu khoát diện hoành vi nhân tính bạo, hiếu phân hiếu tranh.

Liêm Trinh hoả vượng thân tràng

Lộ hầu lộ nhãn mặt tàng dáng ngang

Cư thân mệnh hoá đào hoa

An chơi phóng đãng xa hoa hơn người

Tính thời táo bạo ưa tranh.

Tham Lang chi thiện ác chi tinh, nhập miếu ưng trường tủng, xuất viên tất định ngoạn ngạc (vào miếu địa người cao, hãm địa tính tình ngoan ngạnh).

Tham Lang miếu vượng chi cung

Miếu thời người lớn là dòng lược thao

Hãm cung Tị Hợi xấu sao

Nhỏ người mê mệt tiêu hao phong tình

Hiểm độc mà lại đa kinh (nhát)

Tham tình tham sức quen mình bạc hung.

Cự môn nãi thị phi chi diệu, tại miếu đôn hậu ôn lương

Cự môn là thủy bắc tinh

Miếu vượng tí ngọ đã đành tốt thay

Mình tròn da trắng tóc mây

Cự hãm tứ mộ đa ngôn

Phản phúc nghi hoặc học càng tối tăm.

Thiên Tướng tinh thần tướng mạo tri trọng thiên Tướng dương thuỷ kể đi

Miếu địa tướng mạo uy nghi thanh nhàn

Tính thời chẳng chịu nói càn

Lòng thời nhiệm nhặt mọi đàng ung dung. Thiên Tướng là mặt con người

Hương trời sắc nước mặt ai Tướng Hồng (Loan).

Thiên Lương ẩn trọng tâm sự ngọc khiết

băng thanh (tâm sự sạch như ngọc thanh như băng)

Thiên lương thuộc Thổ nam tinh

Lòng lành cẩn thận, cao thanh ai tày.

Thất Sát như Tử Lộ bạo hổ bằng hà, bạo hổ bằng hà hề mục thái lung (Sao Thất Sát dáng hung bạo như thầy Tử Lộ hệt con hổ nhẩy qua song rượt mồi, đôi mắt kiểu hung dữ).

Thất Sát mắt lớn dọi đèn

Việc làm muốn chóng một phen cho rồi

Tính thời hay động hay thôi

Lại thêm hung bạo như lôi chẳng là

Hẹn đến rồi lại bỏ qua

Bạo hổ bằng hà nào có sợ ai.

Hỏa Linh tự Dự Nhượng thôn hôi, tráng á, tráng á, hề âm lang thanh trầm tuấn

nhã (Sao Hỏa Linh ghê gớm như Dự Nhượng nuốt than giả câm, âm thanh trầm như tiếng gấu, vẻ tuấn mã).

Văn Xương mi thanh mục tú lỗi lạc Văn Khúc khẩu thiệt tiện nịnh, tại miếu sinh dị chí, thất hãm ban ngàn (Văn Xương mi thanh mắt sáng, tính tình lỗi lạc – Văn khúc khéo nói, ở miếu địa có nốt ruồi lạ, ở hãm địa thường bị vết bị sẹo).

Tả Phụ, Hữu Bật tính ôn lương, qui mô đoan trang, cao sĩ (Tả Phụ, Hữu Bật tính ôn lương, qui củ đoan trang, tâm hồn cao sĩ ) .

Thiên  Khôi,  Thiên  Việt  cụ  túc  uy  nghi,  trùng  hợp  tam  thai  thập toàn mô phạm (Thiên Khôi, Thiên Việt đầy vẻ uy nghi gặp thêm tam thai thì thập toàn mô phạm).

Kình Dương Đà La hình su mạo lậu, hữu kiểu trá thể thái (Kình Dương, Đà La thân hình thô kệch, mặt mũi xấu xí, ưa làm điệu bộ giả trá).

Phá Quân bất nhân, bối trọng mi khoan, hành tọa yêu tà, gian trá hiếu hành kinh hiểm.

Phá Quân âm thủy kể ra

Lưng dầy mình thấp lại là mi thưa

Tính cương chẳng có ai ưa

Ra lòng bạc ác chẳng vừa được đâu.

Mạo như xuân hòa nãi thị Lộc Tồn chi tình đức, tình hoài (Vẻ mặt tính tình dịu như mùa xuân là Lộc Tồn).

Tự hỏa phong xung thử thành phá hao chi uy (Như ngọn lửa bốc,đấy là cái uy của Thất Sát, Phá Quân).

Quyền tinh luận miếu vượng tối pha Không Vong, sát lạc Không Vong cánh vô uy lực (Luận về quyền tinh dù miếu vượng cũng rất sợ rơi vào đất Không Vong (Thiên Không – Tuần Triệt), rơi vào Không Vong là hết uy lực).

Quyền Lộc nãi cửu khiếu chi kỳ (Sao Hóa Quyền, Hóa Lộc tạo nên nét kỳ lạ về cửu khiếu, tỉ dụ mắt lớn sáng đẹp, tai to có thùy châu  hoặc  triều  khẩu,  mũi  cao  dầy  nhuận  sắc,  miệng  rộng  tứ  tự hình).

Hao ngộ Tham Lang nữ dâm tình ư tỉnh để (Phá Quân (hao là hóa khí của Phá Quân), gặp Tham Lang, con gái bậy bạ ngay bên bờ giếng).

 

Tham tinh nhập mã viên dị thiện dị ác (Tham Lang vào đất Thiên Mã tính tình bất thường).

Tài cư Không Vong ba tam lãng tử. (Vũ Khúc gặp Không Vong kiếm ba tiêu bốn).

Văn Khúc vượng cung văn nhất tri thập. (Văn Khúc ở vượng cung nghe một biết mười).Hợp Liêm Trinh vi tham lam chi lại (Gặp Liêm Trinh làm lại tham lam).

Tử Vi phi mãn, Thiên Phủ tinh thần Lộc Tồn, Lộc chủ dã ưng hậu trọng (Tử Vi, Thiên Phủ, Lộc Tồn đều có dáng dấp mập mạp hậu trọng).

Nhật Nguyệt, Khúc, Tướng, Đồng, Lương, Cơ, Xương giai vi mỹ tuấn chi tư (Những sao trên cho con người về thanh nhã mỹ tuấn).

Tham  Lang  đồng    Khúc  hình  tiểu  thanh  cao  nhi  lượng  đại (Tham  Lang  cùng  đi  với    Khúc  người  nhỏ  tiếng  lớn,    đại lượng. Phú nôm có câu : /Vũ Tham người nhỏ là phường tham lam/ dịch sai hai chữ lượng đại vì Tham Vũ đồng hành vốn là quí cách).

Thiên Đồng, gia đà kị phi mãn nhi diểu (Thiên Đồng đi với Đà La Hóa Kị người cao lớn mập mạp nhưng đôi mắt xấu đục).

Kình Dương thân thể tao thương nhược ngộ hỏa linh cư ám tất sinh dị chí hựu phùng hao sát đinh chủ hình sũ mạo thô (Kình Dương hay có vết sẹo gặp Hỏa Linh có nốt ruồi lạ, đi với Thất Sát Phá Quân người xấu, thô lỗ).

Bình luận