Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư

Đoán Về Tính Tình


Đoán về tính tình tiền nhân ta có một bài phú khá dài, đưa ra những hình tính mà Tử Vi đẩu số toàn thư không có ghi chép :

Tử Phủ trọng hậu khác thường

Vũ Tham người nhỏ là phường tham lam

Tử Phùng Không Kiếp hiểm gian

Hoặc là Tứ Sát trong làng gian phi

Thìn Tuất Phủ Tướng phùng suy

Tính hay chấp nhất đa nghi mọi bề

Tham Liêm Tị Hợi đáng chê

Tính tham thấy của người mê liền vồ

Vũ Tham đầu nhỏ mình to

Phá Liêm xốc xếch sức đo hơn người

Cự Cơ ở Dậu thâm môi

Cơ Lương Vũ Phá là người có uy

Sát phùng Thiên Hi hãy suy

Ay là phong nhã uy nghi mọi đàng

Khúc Xương là bậc thanh nhàn

Thật thà đứng đắn là làng Đồng Lương

Việt Khôi là cách văn chương

Khôi là Khôi ngộ Việt thường da đen

Mặt sáng ấy hội Khoa Quyền

Vũ Tham, Hóa Lộc râu liền đến tai

Đấng vàng (?) là hội Phong Thai

Long Trì, Phượng Các ấy ai dịu dàng

Đẹp thay Tả Hữu một phương

Khốc Hư quanh mắt thường thường tròn thâm

Tham Đào tóc tốt xanh râm

Mắt đen Vũ Kị chẳng nhầm một ai

Việt Đà tiếng nói khoan thai

Đồng, Không, Hư, Nhẫn lắm lời thị phi

Mộc Dục làm dáng ai bì

Hay khoe mình cũng bởi vì Làm Quan

Trường sinh Lực Sĩ nói ngoan

Phủ phùng Thiên Mã luận bàn thấp cao

Quí An là khách phong tao

Trên nào cũng mến, dưới nào cũng yêu

Thanh LongCơ biến đủ điều

Tấu thư nói ngọt người theo ngay về

Hỉ Thần, Hoa Cái tốt ghê

Khẩu thiệt trường đoản mọi bề đảm đang

Kiếp Không da ắt đen toàn

Hỏa Linh mặt khó sầu đăm suốt ngày

Kình Dương tai kém mình gầy

Đà La mắt lớn chân tay thì dài Đào

Hồng mặt mũi xinh tươi

Kị Hình Đà Nhẫn là người tật thương

Vũ, Diêu, Toái ngọng lẽ thường

Lại thêm Việt Kị ấy phường điếc câm

Đồng cung Diệu Kị chẳng nhầm

Số mà như thế chịu phần sứt môi Tham

Lâm hãm địa là người

Trong hai nách những mồ hôi một lò

Người mà mắt nhỏ mắt to

Nhật phùng Đào Sát tương phò mệnh viên

Âm Dương lạc hãm không nên

Trong ngoài Diêu Kị cho nên mắt lòa

Mắt to mắt nhỏ ấy là

Nhật phùng Không hãy đoán ra rõ mười

Phủ gặp Thất Sát nực cười

Mắt to tai nhỏ là người dị nhân

Gù lưng thôi chớ phân vân

Nhật gặp Kị Sát lại lâm Bệnh Phù

Đà La hắc chí (nốt ruồi) điểm to

Cự Môn, Hóa Kị âu lo hão huyền

Tham Lâm Thái tuế một miền

Trong ngoài cơ trí đảo điên khó lường

Cô Thần Quả Tú mệnh cung

Tính người cô độc, không cùng giao du

Phủ phùng Thất Sát rất khôn

Việc làm táo bạo những toan hơn người.

(Trích Tử Vi thực hành của Dịch Lý Huyền Cơ).

Tử Vi đẩu số toàn thư viết :

Bình luận