Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư

Đại Tiểu Hao


Hai sao này đóng ở đâu hao đấy, chỉ duy hai cung Mão Dậu được Song hao mỗi sao đóng một cung lại rất hay, nó thuộc cách chúng thuỷ triều đông trăm ngọn nước chảy về biển đông nhất là chính diệu của hai cung đó Cự Môn, Thiên Cơ, người giàu sang lắm. Tử Vi đầu số toàn thư trong chương An Sao còn đưa ra Phi Thiên, Tam Sát gây thành thắc mắc không nhỏ. Vì lẽ Tam Sát ấy không phải là sao nào khác lạ mà chỉ là ba sao thuộc chòm Lộc Tồn tức Tấu Thư, Tướng Quân và Trực Phù với cách an dưới đây :

Dần Ngọ Tuất niên phi nhập Hợi Mão Mùi cung.

Thân Tí Thìn phi nhập Tị Dậu Sửu cung.

Hợi Mão Mùi phi nhập Thân Tí Thìn cung.

Tị Dậu Sửu phi nhập Dần Tuất Ngọ cung.

Y nói người tuổi Dần Ngọ Tuất thì lần lượt theo thứ tự Tấu Thư, Tướng Quân, Trực Phù an vào các cung Hợi rồi Mão rồi Mùi. Và cứ thế cho các tuổi khác.

Về lời giải đoán của Phi Thiên Tam Sát thì có bài ca rằng :

Tấu Thư khẩu thiệt hoạ lai xâm

Tướng Quân phi nhập hối tâm kinh

Trực Phù quan tai chung bất miền

Thử thị lưu niên Tam Sát tinh.

Nghĩa là :

Sao Tấu Thư có hoạ khẩu thiệt

Tướng Quân bay tới làm cho lòng kinh sợ

Trực Phù gây lôi thôi đáo tụng đình

Đó là ba lưu niên Sát tinh.

Khoa Tử Vi Việt Nam không hề nói tới Phi Thiên Tam Sát. Tại sao có sự khác biệt như vậy ? Lấy lý mà đoán thì có thể Tử Vi đẩu số toàn thư sai bởi lẽ nó tạo rắc rối vô cớ và thừa thãi vô ích. Biết đâu chẳng do mấy ông giang hồ thuật sĩ bịa thêm ra.

Bình luận