Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư

Chùm Sao Đi Theo Lộc Tồn


Tử Vi đẩu số toàn thư chỉ đưa ra lời giảng vỏn vẹn bài phú ngắn như sau :

Bác sĩ thông minh lực sĩ quyền

Thanh Longhỉ khí tiểu hao tiền

Tướng quân uy vũ tấn thư phúc

Phi liêm chú cò, hỉ thần diên

Bệnh phù đới dật, hao thoái tổ

Phục binh quan phủ khẩu thiệt triền

Sinh niên toạ thủ thập nhị sát

Phương cảm đoán nhân hoạ phúc nguyên.

Nghĩa là :

Sao Bác Sĩ thông minh, Lực Sĩ chủ quyền, Thanh Longlà hỉ khí, Tiểu Hao là hư hao tiền bạc, Tướng Quân tượng trưng uy vũ, Tấn Thư chủ về phúc trạch, Phi Liêm đại biểu cho sự cô độc, Hỉ Thần vui, Bệnh Phù có tật bệnh, Đại Hao phá tổ nghiệp, Phục Binh quan phủ vạ khẩu thiệt.

Phải xét mười hai sát trên đây để đoán nguồn gốc hoạ phúc con người. Chú ý câu :

Bệnh phù đới tật hao thoái tổ An sao theo kiểu Việt thì sao Bệnh Phù không có trong chòm Lộc Tồn chỉ có sao Trực phù thôi còn sao Bệnh Phù lại bắn sang chòm Thái Tuế. Tiền nhân ta đã căn cứ vào bài phú về chòm sao Lộc Tồn trên đây để phát triển lời giảng đoán kỹ càng như sau :

Bác Sĩ : Chủ về văn chương bác học, nếu nó đi với sao Thiên Riêu – Thiên Y là cách thầy thuốc giỏi. Xin nhớ trong Tử Vi đẩu số toàn thư  không có sao nào gọi bằng Thiên Y.

Lực Sĩ : là dòng tinh có tác dụng tăng hung hoặc tăng cát khi nó đứng bên cạnh sao nào.

Thanh Long: Chủ về may mắn, có tốt lành tới, nó sẽ rất hay nếu đi cặp với Long Đức mà đứng tại cung Thìn, Thanh Longgặp Hoá Kị ví như rồng mây gặp hội. Thanh Longvới Long Đức đồng      Phúc  Đức  cung    nhà    mồ  mả  kết  phái.  Thanh  Long  đồng  cung  với  sao  Lưu  Hà (không thấy có trong Tử Vi đẩu số toàn thư  cái ngôi sao Lưu Hà này)  là rồng vào biển khơi tha hồ vùng vẫy.

Tướng Quân : Oai vệ, quyền thế, đi cặp với sao Thiên Tướng là lưỡng Tướng càng nhiều quyền thế. Tướng Quân hội với Bính, Hình, An (? ) thì võ nghiệp hiển hách. (Không biết ấn đâylà gì ? vì nên nhớ rằng hoá khí của Tướng Quân là ấn nếu vậy

sao không gọi là lưỡng tướng cách cho tiện, còn bảo có sao Quốc An thì Tử Vi đẩu số toàn thư không hề thấy sao này).

Tấu Thư : Chủ về sắc phong ấn tín, hội với Hoá Kị ở miếu vượng  địa là người tháo vát, giỏi giang, gặp Bạch Hổ trong Đại Tiểu Hạn thường đắc ý về công danh và hỉ sự, hội cùng với Vũ Khúc, Đào Hoa, Hỉ Thần có thiên hướng về nghệ thuật diễn xuất, sân khấu.

Phi Liêm : Đóng Thân Mệnh cung, con trai đa số goá vợ, con gái goá chồng vì sao này chủ về cô độc. Phi Liêm đóng tại Dần cung gặp Bạch Hổ ví như hổ mọc cánh bay. Phi Liêm ngộ Hoả Tinh, Thiên Hình có thể chết trận.

Hỉ Thần : Chủ về sự vui mừng, đi cặp với Thiên Hỉ là người phong lưu hồ hết lai có hồ vơi lại đầy, tính tình dễ vui. Đại Tiểu Hạn có Song Hỉ thường toại ý  bất ngờ, may mắn.

Bệnh Phù : Chủ bệnh tật nên nay ốm mai đau nếu ở cung Mệnh lại gặp sao Địa Kiếp thì bần khổ cơ hàn.

Phục Binh : Chủ về khẩu thiệt quyền biến giảo quyệt ở Mệnh cung thêm sát tinh là một tay thủ đoạn không thực với ai. Nhưng nếu hội với sao Thiên Hình Thiên Tướng thì nên vào võ nghiệp để mà hiển đạt. Gặp Địa Kiếp dễ bị mưu hại ngấm ngầm. Con gái Mệnh có sao Thai gặp Phục Bình ưa ngoại tình hoặc chửa hoang.

Quan Phủ : Chủ về miệng tiếng, kiện cáo, nó rất sợ hội với Liêm Trinh, Thiên Hình hay Thái Tuế nằm nơi hãm địa nhưng nếu những sao trên cư ở miếu địa thì Quan Phủ lại tốt, người có tài ăn nói.

Bình luận