Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư

Chư Tinh Vấn Đáp Luận


Các sao trong Tử Vi đẩu số chia làm 3 loại : thiện cát, hung cát và hoà giải. Tuy nhiên,đừng quên rằng sự sắp xếp vị trí của sao trong lá số mới quan trọng về cát hung chứ không phải chỉ căn cứ vào bản chất cố hữu của từng sao vì như đã nói ở trên dịch lý là biến, biến cát thành hung, hung thành cát tuỳ theo mỗi sao ở miếu hay hãm địa. Sách có câu : / Cát tinh nhập miếu tắc vi cát, hung tinh thất địa tắc vi hung/ là nghĩa vậy. Tất sẽ có người thắc mắc hỏi :

 / Nếu phải chờ miếu hãm rồi mới định cát hung, rồi hung biến cát,  cát biến hung thì còn phân định sao thiện cát, hung ác làm gì cho rắc rối ?/.

Người xưa giảng rằng :

/Bản chất cố hữu của sao rất cần, nếu ta luận nó qua quan niệm /tính mệnh/ tính thế nào, mệnh sẽ do tính mà thành. Người có nhiều hung tinh mà vinh hiển thường vất vả, gian nan. Người có nhiều cát tinh thường đến với vinh hiển dễ dãi hơn, từ từ và chắc chắn, trong khi hung tinh đắc cách phát dã như lôi, lên như sấm sét thật đấy nhưng cũng phải vượt nhiều hiểm nguy.Xét vị trí xong rồi, điểm quan trọng thứ hai là tiềm hiểu những sao bạn đi cặp với sao chủ. Bạn hư chủ hỏng.

Về khả năng hoá giải cả sao hung lẫn sao cát đều có. Nhưng sao cát thường ở vai trò này nhiều hơn sao hung. Một khi sao hung đã được giáo phó nhiệm vụ hoá giải, nó sẽ thi hành triệt để hơn sao cát.Do những lẽ kể trên, khi luận về các sao phải lưu ý nhiều mặt chỉ sơ một ly sẽ đi một dặm. Tử Vi khác với Tử Bình, ở chỗ cái lý nó tản mạn không có nguyên tắc nhất định, dĩ nhiên, nếu bây giờ được ông Hi Di Trần

Đoàn mà nói chuyện trực tiếp thì nguyên tắc nhất định kia tất phải có. Chỉ vì nó tam sao thất bản mất mát hay bị bí truyền nên mất đi đó thôi. Bởi thế xem Tử Bình chỉ cần thuộc lý ngũ hành cho chắc rồi cứ thế luận ra.

Còn xem Tử Vi thì lý ngũ hành không tìm thấy mấu chốt vững chắc để làm cơ sở bàn luận cho nên phải thuộc từng sao, từng cung, sao nào ở chỗ nào, miếu hãm, đắc địa, bất đắc địa để hạ đoán. Tỉ dụ : Trong chương /Đẩu cốt số tuý phú/ quyển I của Tử Vi đẩu số toàn thư có câu :

/Tham Vũ mộ trung cư, tam thập tải phát phúc/

nghĩa là : Sao Tam Lang, Vũ Khúc đóng tại mộ địa (Thìn Tuất Sửu Mùi) ở mệnh cung thì ngoài ba mươi tuổi mới phát. Rồi ở dưới lại có câu giảng rằng :

/Tham Vũ bất phát thiếu niên nhân/

(Sao Tham Vũ đi đôi, tuổi thiếu niên không phát được) .

Câu  phú  trên  đây  dùng    ngũ  hành  âm  dương  nào    giảng  nếu  không  nắm  được  cái nguyên lý ngũ hành đã mang ra áp dụng riêng cho khoa này. Mà cái nguyên lý ấy cho đến nay vẫn chưa thấy ai làm sách giảng ra, sở dĩ vậy là vì nguồn gốc của nó bị thất lạc rồi. Rốt cuộc đoán số trước sau Tử VI chỉ có một chỗ bám vững chắc nhất là các câu phú và những định lý làm sẳn.Có thể ví như định lý tất cả mọi vất đều rơi xuống mà không có lời giảng nguyên nhân rơi xuống của mọi vật là sức hút của trái đất. Dưới  đây    tính  chất  của  các  sao  cùng  các  cung  miếu  hãm  của  mỗi  sao  ghi  trong  các chương /Chư tinh vấn đáp luận / :

Bình luận