Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư

Chòm Sao Đi Theo Thái Tuế


Theo cách an sao của Tử Vi Việt thì đi theo Thái Tuế có mười một sao khác là : Thiếu Dương, Tang Môn, Thiếu Âm, Quan Phù, Tử Phù, Tuế Phá, Long Đức, Bạch  Hổ, Phúc Đức, Điếu Khách, Bệnh Phù mỗi cung an một sao cho đủ 12 cung.

Nhưng ở Tử Vi đẩu số toàn thư chỉ có 4 sao đi theo Thái Tuế mà thôi. Bốn sao ấy là : TangMôn, Bạch Hổ, Điếu Khách, Quan Phủ gọi là Tứ Phi tinh với lối an như sau :

Tuế Quân tiền nhị thị Tang Môn

Hậu nhị cung trung Điếu Khách tồn

Đối chiếu Tang Môn an Bạch Hổ

Điếu Khách đối chiếu an Quan Phù.

Nghĩa là :

Trước Thái Tuế hai cung an Tang Môn

Sau Thái Tuế hai cung an Điếu Khách

Cung đối chiếu với Tang Môn an Bạch Hổ

Cung đối chiếu với Điếu Khách an Quan Phù.

Tại sao có khác biệt như thế ? Cũng chẳng ai hiểu.Lấy lý đoán thì Tử Vi đẩu số toàn thư đúng hơn bởi lẽ những sao  thêm của Tử Vi Việt không thấy có tác dụng gì cả hình như chúng ngồi cho đủ chỗ vậy thôi, hoặc nếu có lời đoán nào thì đều hoàn toàn gượng ép. Tỉ dụ : Thiếu Am, Thiếu Dương ảnh  hưởng với số ra sao ? Chịu! Tỉ dụ : Tử Phù nếu hội với Thiên Lương, Đà La thường bị chứng đau  ruột, kiết lỵ ? Quá gượng ép !

Rút lại cũng chỉ còn bốn sao Bạch Hổ, Tang Môn, Điếu Khách, Quan Phù. Tử Vi đẩu số toàn thư không thấy chép lời giải đoán cho bốn sao trên đây. Chỉ  Tử Vi Việt có lời giải đoán như sau :

-        Điếu Khách : Chủ ngôn luận, văn chương, thi phú, Hội với Song hao, Tang Hổ là bộ bại tinh chủ phá tài sản, gia trang, gây tật bệnh hình thương.

Cư hãm địa, nói năng không cẩn trọng, ham mê chơi bời nhất là bài bạc và ly khắc tổ tông.Hội với Mã, Khốc lâm mệnh là người học vấn có tài hùng biện, mẫn tiếp rất khéo léo về ngoại giao.Mã Khốc Khách ví như ngựa có đủ bộ yên cương và nhạc.(Trích Tử Vi Ao Bí của Việt Viêm Tử)

-        Quan Phù : Chủ thông minh, cơ mưu, quyền bính. Quan Phù rất hợp với Thái Tuế, Tuế Phá hay hội với Cơ Lương, Tang Hổ Hình miếu địa tăng thêm phần rực rỡ tốt đẹp về văn chương, binh nghiệp và tính chất của các sao này. Hội với Tuế Đà Hình Kị cư hãm địa thì khó tránh được ngục hình hoặc thị phi nơi công môn.

Quan Phù Thái Tuế một đoàn

Đêm ngày chầu chực cửa quan mỏi mòn.

(Trích Tử Vi Ao Bí của Việt Viêm Tử)

-        Bạch Hổ : Chủ oai hách quyền uy nếu ở miếu địa. Chủ hình thương tai hoạ nếu rơi vào hãm địa. Miếu địa cuả nó là cung Dậu vì theo Ngũ Hành Bạch Hổ thuộc Kim, Dậu cung là chính vị của Kim cho nên gọi bằng hổ khiếm tây phương cách (con hổ gầm thét  ở phía tây). Bạch Hổ cư Dần có người thì cho rằng rất tốt vì hổ cư hổ vị lại có người nói rằng không tốt vì cư Dần khác nào hổ đã xuất sơn làm dễ gây hiểm nguy. Rồi lại thêm thắt các cách khác như :

-        Bạch Hổ hàm kiếm : nó hội Thiên Hình tại Dần cung nên càng tăng sức mạnh.

-        Bạch Hổ Tấu Thư : là con hổ đội hòm sắc phong tặng.

-        Bạch Hổ Kình Dương : là cách văn chương oai hùng.

-        Giáp Hổ giáp Long : là bên cạnh cung Mệnh trước sau có cả Thanh Longlẫn Bạch Hổ.

-        Phượng Long Cái Hổ : là tứ linh tức Phượng Các, Long Trì, Hoa Cái, Bạch Hổ. Hội đủ bốn sao này cho Mệnh Thân thì sẽ không còn sợ hung sát tinh nữa.

-        Tang Môn : Không có lời giải đoán riêng cho sao này chủ về những gì. Chỉ thấy rải rác lại vài câu phú đoán.

Bình luận