Thần Khống Thiên Hạ

Chương 2251: Sớm tập kích! (1)


Độc Cô Tấn đã liên hệ với Cổ Tộc, một khi Viêm Tộc thực muốn khai chiến với Vạn Thú Minh, Cổ Tộc bọn hắn sẽ từ bên ngoài tiến hành bao vây người Viêm Tộc, đến lúc đó thế tất sẽ khiến Viêm Tộc trả giá thảm trọng!

Đương nhiên, những chuyện này cũng không phải là Lăng Tiếu và người Viêm Tộc có thể biết được!

Độc Cô Tấn bảo Lăng Tiếu mang Hạ Huyên Huyên rời đi cũng chỉ là để ngừa vạn nhất thôi!

Chỉ là hắn lại không ngờ tới Lăng Tiếu và Hạ Huyên Huyên lại làm ra một chuyện oanh động cả Thiên Tước Địa Vực.

Ở Viêm Thành, trong thành đã tụ tập đủ loại hào kiệt, bọn hắn có dong binh, có tán tu, có người các thế lực, thực lực đều không dưới cảnh giới Thánh giả.

Mảng lớn bóng người rậm rạp chằng chịt, nhìn sơ qua cũng có chừng hơn mười vạn người!

Những người này chính là người sau khi Viêm Tộc hiệu triệu thảo phạt Vạn Thú Minh đã lục tục đến đây tập kết!

Bọn hắn đều muốn đạt được phong thưởng của Viêm Tộc, hoặc được Viêm Tộc nhìn trúng, có thể gia nhập Viêm Tộc, đương nhiên trong đó khẳng định cũng không ít người muốn đục nước béo cò.

Những người này đang lặng yên chờ một tháng trôi qua, đến lúc đó liền có thể hạo hạo đãng đãng tiến vào Vạn Thú Sơn Mạch trắng trợn giết chóc rồi!

Trong Viêm Tộc, tất cả Viêm Tộc đều đã mài tốt đao, đều muốn khai chiến với Vạn Thú Minh.

Bởi vì Viêm Tộc bọn hắn vào bốn năm trước phái ra ba gã Chí Tôn, mười tên Bán Thủy Thần cùng với ba trăm Viêm Vệ, tiến đếm Vạn Thú Sơn Mạch, cuối cùng chỉ có ba gã Chí Tôn, cùng với bốn gã Bán Thủy Thần và một số Viêm Vệ trở về được, những người còn lại đều bỏ mạng tại Vạn Thú Sơn Mạch!

Đây là sỉ nhục của Viêm Tộc bọn hắn, là tổn thất cực lớn với Viêm Tộc.

Cho nên, bọn hắn một mực đều muốn tìm cơ hội trả thù Vạn Thú Minh!

Sau đó, sau khi trải qua nhiều lần va chạm, lão tổ tông Viêm Tộc bọn hắn rốt cục cũng lên tiếng, muốn khai chiến với Vạn Thú Minh!

Sau khi tin tức này truyền ra, mọi người Viêm Tộc đều chấn phấn, muốn diệt tuyệt Vạn Thú Minh trả thục cho các tộc nhân Viêm Tộc đã vẫn lạc!

Đương nhiên, bọn hắn cũng biết Vạn Thú Minh không dễ đối phó, đây chính là siêu cấp thế lực có thể cùng Viêm Tộc nổi danh, bọn hắn không thể không dốc hết tất cả lực lượng đi đối phó.

Mọi người Viêm Tộc đều đã làm tốt chuẩn bị trước chiến tranh, chỉ đợi ra lệnh một tiếng liền có thể chỉ huy đại quân xông vào Vạn Thú Sơn Mạch!

Viêm Thiệu Khang, Viêm Tộc lão tổ tông, là một nhân vật kiệt xuất cùng thời với Độc Cô Tấn, là một trong các nhân vật được tôn sùng nhất tại Thiên Tước Địa Vực!

Thực lực của hắn trong Viêm Tộc cũng không phải cường đại nhất, chỉ là trung giai Chí Tôn đỉnh phong, nhưng địa vị trong tộc lại cao nhất.

Bởi vì hắn còn có danh xưng Dược Thần! Là một trong vài Chí Tôn Dược Thần tại Thiên Vực, danh tiếng chấn động khắp nơi!

Lần này quyết định khiêu chiến với Vạn Thú Minh, hắn quả thật cũng không mong muốn lắm.

Vạn Thú Minh nhân số tuy ít, nhưng nguyên một đám đều có khống thú chi năng, có thể lấy một địch trăm, bọn hắn muốn hạ Vạn Thú Minh tuyệt đối không dễ dàng.

Nhưng tất cả cao tầng trong tộc đều yêu cầu xuất chiến với Vạn Thú Minh, hắn cũng không thể không tỏ thái độ đồng ý, bởi vì hắn cũng hy vọng có thể cướp khối Thủy Nguyên Thạch kia của Độc Cô Tấn đến tay.

Trong Viêm Tộc bọn hắn cũng không phải không có Thủy Nguyên Thạch, mà là Thủy Nguyên Thạch trong tộc bọn hắn quá nhỏ, thủy nguyên lực tụ đến quá ít, đã sớm bị người đột phá cảnh giới Chí Tôn trong tộc hấp thu khiến càng ngày càng nhỏ rồi.

Những năm này bọn hắn vẫn tìm kiếm khắp Thiên vực nhưng không tìm ra một khối Thủy Nguyên Thạch hỏa thuộc tính nào cả, cái này khiến bọn hắn vô cùng sốt ruột.

Nếu như không có Thủy Nguyên Thạch, như vậy Bán Thủy Thần của Viêm Tộc bọn hắn muốn vượt qua một bước kia sẽ cực kỳ gian nan

Cho nên, bọn hắn biết rõ Thiên Nữ Vạn Thú Minh từ Niết Bàn không gian tìm được Thủy Nguyên Thạch liền nghĩ cách muốn chiếm khối Thủy Nguyên Thạch kia làm của riêng.

Đến tận giờ, bọn hắn không thể không áp dụng phương pháp cực đoan nhất để bức bách Vạn Thú Minh.

Bất quá Viêm Thiệu Khang ngược lại cơ trí hơn người, rõ ràng nghĩ ra chiêu lấy thế đè người, ý định dùng thanh thế cực lớn khiến Độc Cô Tấn phải đi vào khuôn khổ!

Bởi vì hắn cảm thấy Độc Cô Tấn nhất định sẽ suy nghĩ vì người và lính thú trong Vạn Thú Sơn Mạch, cuối cùng đáp ứng điều kiện của hắn.

Dù sao điều kiện của hắn rất rộng rãi, đã rất chiếu cố đến mặt mũi Vạn Thú Minh rồi.

Chỉ là hắn vẫn đánh giá thấp sự cao ngạo của Độc Cô Tấn.

Hôm nay cách ngày quyết chiến chỉ còn lại ba ngày, Vạn Thú Minh bên kia truyền đến tin tức, Vạn Thú Minh đã bắn tiếng rồi, bọn hắn đã tập kết trăm vạn linh thú thủ hộ Vạn Thú Sơn Mạch, chuẩn bị tử chiến một trận với Viêm Tộc!

Ai dám bước vào Vạn Thú Minh một bước tât sẽ máu tươi năm bước!

Đây là tuyên thệ trình trọng nhất của Vạn Thú Minh, là tuyên thệ nhắm vào hai mươi vạn đại quân mà Viêm Tộc hiệu triệu đến!

Trăm vạn linh thú, số lượng này khiến những người kia không khỏi phải suy nghĩ lại.

Dù sao những người bọn hắn dù kết hợp với đại quân Viêm Tộc nhiều nhất cũng chỉ chừng 30 vạn, so với số linh thú kia chênh lệch rất lớn, trừ phi mỗi người bọn hắn có thể đối phó ba bốn đầu linh thú thì mới có khả năng khiêu chiến Vạn Thú Minh!

Hơn nữa, Vạn Thú Minh tuy nói có trăm vạn linh thú, nhưng số lượng chân chính chỉ sợ không chỉ vaayk.

Số lượng này chỉ sợ là chỉ số đã đạt đến ngoài bát giai, nếu vậy thì trận này không cần đánh cũng được!

Quả nhiên, tuyên thệ này của Vạn Thú Minh đã tạo thành hiệu quả không nhỏ, trực tiếp khiến liên quân Viêm Tộc bớt đi mấy vạn người.

Không cần phải nói, những người này chính là những người muốn đục nước béo cò, bọn hắn biết rõ chuyện không thể làm, liền rời đi.

Chỉ là sau khi bọn hắn rời đi, Viêm Tộc lại truyền ra tin tức kinh người, Viêm Tộc đã triệu tập hai mươi lăm tên Chí Tôn tiến đến Vạn Thú Sơn Mạch rồi.

Tin tức này vừa mới công bố lập tức khiến mọi người phấn chấn, cũng ổn định quân tâm!

Hai mươi lăm tên Chí Tôn là cỗ lực lượng cường đại cỡ nào, nếu bọn hắn đồng loạt ra tay, Vạn Thú Sơn Mạch nhất định sẽ không còn sót lại chút gì!

Trong những Chí Tôn Thủy Thần này, ngoại trừ Viêm Tộc có mười lăm tên ra, có mười tên đều là do Viêm Tộc lão tổ tông Viêm Thiệu Khang dùng danh nghĩa Dược Thần hiệu triệu đến.

Có mấy người từng chịu ân huệ Viêm Thiệu Khang, cho nên tới trợ quyền, có mấy người lại muốn đạt được Chí Tôn thần đan, muốn cảnh giới tăng lên, cho nên bọn hắn liền chủ động chạy tới gia nhập.

Có mười người này gia nhập, Viêm Tộc liền không e ngại đám thập nhất thánh thú trong Vạn Thú Minh nữa!

Lại một ngày trôi qua, thời điểm Viêm Tộc đại quân đi đến Vạn Thú Sơn Mạch sắp đến!

Chỉ là vào ngày cuối cùng, phía trên Viêm Thành lại có một vị khách không mời!

Ô ô!

Một tiếng đê minh to rõ không ngừng quanh quẩn trên không Viêm Thành, một vòng ánh lửa như dị tượng hiện ra, khiến mọi người trong thành đều phải ngửa mặt lên nhìn