Thần Khống Thiên Hạ

Chương 2223: Toán kế của Độc Cô Tấn (1)


Đáng tiếc hai đại thánh thú kia càng không ngừng phun ra công kích thuộc tính đáng sợ, ngạnh sinh sinh đem hắn phong tỏa lại.

Viêm Thiên Bá dù là mặc phòng ngự thần giáp nhưng mà cũng không thể ngạnh sinh sinh từ trong đó xuyên qua, bất đắc dĩ chỉ có thể lui về phái sau ngăn cản những công kích này.

Lại tiếp tục chiến đấu các ngươi cũng không kiếm được chỗ tốt, không bằng lúc này chúng ta dừng tay đi!

Mã Nghiêm Khoan lại nói.

- Nguy rồi, chúng ta trúng kế rồi!

Lúc này Viêm Cương Tu tựa hồ nghĩ đến điều gì mà kinh hô lên, tiếp theo hắn lại nói:

- Lang nhi tộc ta nhưng là ở dưới Vạn Thú sơn mạch, bọn họ có nhiều thánh thú làm chỗ dựa như thế, đây...

Viêm Thiên Bá cùng với Viêm Hạ Long đều hiểu được lời này của Viêm Cương Tu có ý gì rồi, thần sắc từng người đại biến.

- Mã Nghiêm Khoan, lang nhi tộc ta nếu như xảy ra chuyện gì, Viêm tộc chúng ta tất đều đến Vạn Thú sơn mạch các ngươi, đi, chúng ta trở về!

Viêm Thiên Bá tức tói rống lên một tiếng, muốn thoát ra thánh thsu trở về Vạn Thú sơn mạch.

Nếu như người của Viêm tộc bọn họ đã xảy ra chuyện gì, bọn họ dù phải động thủ ở dưới địa vực cũng muốn hủy đi căn cơ của Vạn Thú sơn mạch!

Mã Nghiêm Khoan cắn răng kinh quát lên:

- Lão bạn già đều liều mạng cho ta, đem toàn bộ bọn họ lưu lại!

Mã Nghiêm Khoan vốn không muốn tận toàn lực, nhưng mà những người này của Viêm tộc bị ép, thật sự là chuyện gì đều có thể làm ra, vậy hắn dứt khoát cùng bọn họ đánh đến cuối cùng, phân ra sinh tử mới thôi đi!

Chỉ là Chí tôn chân chính muốn tránh mà không chiến, Mã Nghiêm Khoan cùng thánh thú của hắn cũng khó có thể ngăn cản được.

Đang ở lúc đám người Viêm Thiên Bá muốn lại xông về địa vực thì lại có một người dẫn đầu từ cửu thiên bình chướng kia xông ra.

Sau khi đám người Viêm Thiên Bá thấy rõ người đến, lập tức lộ ra vẻ lo lắng!

- Sư huynh!

Sau khi Mã Nghiêm Khoan thấy người đến, không nhịn được mà kinh hô lên.

Người đến chính là Độc Cô Tấn từ trên địa vực chạy tới.

- Độc Cô Tấn ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao?

Viêm Thiên Bá trầm mặt nhìn Độc Cô Tấn mà sâu kín nói.

Bên trong Thiên Tước địa vực có người nào mà không biết Độc Cô Tấn nhưng là vạn thú chi chủ, lão còn có không ít thập nhất giai thánh thú, nghe nói còn có hai đầu là thập nhất giai cao cấp thánh thú.

Nhân vật như vậy cơ hồ chính là tồn tại đỉnh thiên ở bên trong Thiên Tước địa vực rồi, ở bên trong Thiên vực cũng là tồn tại xếp vào hàng thượng đẳng.

Vạn Thú minh cũng tịnh không phải chỉ có hai vị Chí tôn là Độc Cô Tấn cùng với Mã Nghiêm Khoan.

Nhưng mà bình thường đạt tới cảnh giới Chí tôn nếu không phải là bế quan dài thì chính là đến vực ngoại tìm cơ duyên tu luyện, còn lại ở lại trong thế lực tọa trấn.

Huống hồ chuyện này liên quan đến đại sự giữa Vạn Thú minh cùng Viêm tộc, Độc Cô Tấn liền muốn tự mình tham gia xử lý.

Dựa vào thực lực của Vạn Thú minh bọn họ thủy chung kém hơn một đường so với Viêm tộc, nhưng là không tất yếu phải cùng Viêm tộc bọn họ không chết không thôi, nếu như vậy mà nói, không chỉ là tai nạn của Vạn Thú minh bọn hắn, cũng sẽ là tai nạn của Viêm tộc!

Lúc Viêm Thiên Bá, Viêm Cương Tu cùng Viêm Hạ Long thấy Độc Cô Tấn xuất hiện, cả người bọn họ đều là lạnh đi một lần.

Một vị không phải là nhân vật trên Chí tôn bảng lại là có thể rung chuyển tồn tại trên Chí tôn bảng.

Bọn họ muốn không khẩn trương sợ rằng đã là không thể nào.

- Đuổi tận giết tuyệt? Nếu muốn như vậy thì các ngươi làm sao có thể còn sống đến bây giờ!

Độc Cô Tấn cười lạnh nói.

- Vậy ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chớ cho rằng chúng ta sẽ sợ các ngươi, cho dù chúng ta vẫn lạc rồi, các ngươi cũng trốn không thoát truy sát của tộc nhân ta!

Viêm Thiên bá quát to.

Vốn chạy tới Vạn Thú sơn mạch là muốn bức bạch người của Vạn Thú minh thả người, lường trước người của Vạn Thú minh không dám dễ dàng khai chiến, nhưng mà hết thảy đều ngoài ý liệu của bọn họ, nhân gia ngay cả mặt mũi của Viêm tộc bọn họ cũng không bán, thật sự là tính sai chí cực.

Mà bọn họ bị người của Vạn Thú minh chọc giận đến vực ngoại đại chiến, không có lưu lại bất kỳ Chí tôn nào ở phía dưới Vạn Thú sơn mạch tọa trấn, chỉ sợ người mà bọn họ mang đến đã là dữ nhiều lành ít rồi.

- Có một chút lời đừng nói quá như thế, nếu như các ngươi thật có thành ý đến đàm phán với chúng ta thì cũng sẽ không phái nhiều người như vậy đến Vạn Thú sơn mạch rồi, không phải là muốn thử bản lĩnh của chúng ta một lần sao?

Độc Cô Tấn lộ ra ý khinh thường nói, ngừng một chút lão lại nói:

- Bây giờ trở về cho lão bất tử ở trong tộc các ngươi biết, Độc Cô Tấn ta một ngày ở đây, đừng mong khi phụ Vạn Thú minh chúng ta không người!

Nói xong khí thế trên người Độc Cô Tấn lộ ra ngoài, chấn áp đến cương phong cùng loạn lưu ở bốn phía đều bắn đi tán loạn.

- Sư huynh cần gì nói phế thoại với bọn họ, sư huynh đệ chúng ta liên thủ diệt bọn họ đi!

Mã Nghiêm Khoan từ bên cạnh nói.

Viêm Thiên Bá cảm nhận được Độc Cô Tấn kia đã là cảnh giới trung cấp viên mãn vô cùng, xem ra là chuẩn bị đột phá lên một cấp rồi, trong lòng là chấn kinh không dứt.

Nếu như Độc Cô Tấn thật trở thành cao cấp Chí tôn, lại dựa vào lão khống chế thập nhất giai cao cấp thánh thú đến tương trợ, ở bên trong Thiên Tước địa vực còn có ai có khả năng làm gì được lão.

Đám người Viêm Thiên Bá biết lại tiếp tục dây dưa nữa chỉ sợ bọn họ đều sẽ vẫn lạc ở chỗ này rồi.

Ba người nhìn nhau một cái, Viêm Thiên Bá chắp tay với Độc Cô Tấn nói:

- Độc Cô minh chủ, lời nói hôm nay ta nhất định sẽ mang về nói cho lão tổ tông ta biết!

Nói xong ba người trực tiếp quay đầu từ vực ngoại không gian hướng về phía Viêm tộc tộc địa mà đi.

Bọn họ biết cho dù trở về Vạn Thú sơn mạch cũng khó có thể kiếm được chỗ tốt rồi, không bằng sớm rời khỏi một chút, tránh cho Độc Cô Tấn đổi ý đối phó bọn họ.

Mã Nghiêm Khoan có chút không cam lòng nói:

- Sư huynh ngươi bỏ qua cho bọn họ thế sao?

- Không bỏ qua cho bọn họ thì làm thế nào? Chẳng lẽ còn thật đem bọn hắn lưu lại, lão bất tử kia của Viêm gia nhưng sẽ liều mạng với chúng ta đấy, huống chi một lần này coi như là Viêm tộc đại bại mà về rồi, lại dám đem chủ ý đánh tới Vạn Thú minh chúng ta, thật không biết sống chết!

Độc Cô Tấn hết sức khinh thường mà nói.

- Chẳng lẽ Viêm tộc còn có tính toán gì?

Mã Nghiêm Khoan có chút không hiểu nói.

- Còn có tính toán gì, không gì hơn là thử ngọn nguồn của chúng ta một chút, nếu như chúng ta dùng mềm, bọn họ liền sẽ tiến thêm một bước yêu cầu, mục đích của bọn họ không ở chỗ cứu người hay không, mà là Thủy Nguyên thạch Hỏa thuộc tính a!

Độc Cô Tấn híp lấy đôi mắt nói.

Mã Nghiêm Khoan lộ ra vẻ kinh ngạc nói: