Thần Khống Thiên Hạ

Chương 2150: Đế Long Diệt Thiên Quyết! (1)


Mười năm, lại một cái mười năm!

Lăng Tiếu lúc này đã bế quan suốt hai mươi năm!

Cái này đối với hắn mà tuyệt đối là một lần bế quan dài nhất

Lúc trước, hắn ở Loạn Táng Không gian cũng chỉ tầm mười năm thôi.

Lăng Tiếu tự nhiên sẽ không một mực bế quan như vậy, kỳ thật hắn từ 16 năm trước đã khôi phục thanh tỉnh từ loại cảm giác tuyệt vời kia rồi.

Hắn cũng không trở thành tồn tại Chí Tôn như tưởng tượng, mà chỉ bước ra nửa bước thôi.

Nửa bước kia là cảnh giới người khác tha thiết mơ ước, nhưng cũng không phải cảnh giới Lăng Tiếu muốn.

Nửa bước này của hắn đã đạt đến cảnh giới viên mãn đỉnh phong, tuy nhiên lại thuy chung không thể phá tan điểm cổ chai cuối cùng kia.

Trong hai mươi năm này, hắn không chỉ hấp thu hơn phân nửa khối Ngũ Thải Thần Thiên Thạch kia, càng dùng vài gốc Chí Tôn thần thảo, nhưng vẫn không đạt đến một bước kia.

Đây quả thực khiến hắn có chút nóng nảy.

Đừng nhìn chỉ kém nửa bước, nhưng không biết sẽ vây khốn hắn bao lâu nữa.

Bất quá thần hồn lực lượng của hắn ngược lại đã đạt đến cảnh giới đê giai Chí Tôn, nhưng sức chiến đấu lại không phải có thể sánh với một Chí Tôn chính thức được.

Về phần thiếu yếu lĩnh nào, Lăng Tiếu vẫn một mực khó mà cân nhắc rõ.

Về sau, hắn mới phát hiện lực lượng của hắn đã đủ rồi, chỉ là lĩnh ngộ cảnh giới còn không theo kịp, cho nên mới khiến hắn không cách nào đột phá một bước kia, mà thần hồn mặc dù có lực lượng Chí Tôn, lại không cách nào phát huy ra được sức chiến đấu của Chí Tôn chính thức.

Trải qua thời gian dài trầm tư và cân nhắc, cuối cùng hắn cũng hiểu rõ vì sao mình không thể bước ra một bước kia.

Ngoại trừ cảnh giới không đủ ra, chủ yếu vẫn là do hắn chưa hề trao đổi qua với bất kỳ một Chí Tôn nào về kinh nghiệm đột phá, không biết Chí Tôn cần phải lĩnh ngộ đến cảnh giới thế nào mới có thể xưng là Chí Tôn nữa.

Cho nên, trong ba năm sau, Lăng Tiếu đã buông tha cho cơ hội trùng kích một bước kia, à bắt đầu chuyên chú đối với tu luyện thần kỹ.

Vận dụng tốt mỗi một thần kỹ, phát ra hoàn toàn uy năng mỗi một thần kỹ cũng có thể có được thần uy cường đại.

Đương nhiên, hắn đối với nắm giữ thần kỹ đã sớm phi thường thành thạo, hắn muốn tu luyện sáng tạo ra, tạo ra một loại thần kỹ chân chính thuộc về mình, một loại thần kỹ chiến đấu thích hợp với năm loại thuộc tính của hắn.

Sáng kỹ!

Đây là hành động vĩ đại không phải ai cũng có thể làm được, chỉ có những người thiên tư trác tuyệt, kinh tài diễm diễm mới có loại khả năng này!

Kỳ thật, vòa đời trước Lăng Tiếu đã sớm làm vậy rồi.

Mà tới kiếp này, hắn lại một mực chú trọng thần quyết quý giá, thần kỹ mà tiền nhân lưu lại để tu luyện, đẩy nhanh tốc độ tiến giai của bản thân.

Đối mặt thực lực tuyệt đối, võ kỹ dù cường đại trở lại cũng không làm được gì.

hiện giờ Lăng Tiếu đã đạt đến một bình cảnh không cách nào đột phá, cho nên hắn mới thử một hướng khác, xem thử có thu hoạch được gì không.

Trong quá trình hấp thu lực lượng vài chục năm, hắn đã có cảm ngộ rất sâu, đối với mình năm loại thuộc tính lực lượng mà mình tu luyện đã có một loại nhận thức khắc sâu, cảm nhận được năm loại lực lượng đã tu luyện tới cực hạn.

Cho nên, hắn muốn thử xem mình có thể dung hợp năm loại lực lượng với nhau, sáng chế ra thần kỹ thuộc về mình, để phát huy năm loại lực lượng kia đến cực hạn hay không.

Hắn vốn sửa sang trùng tu lại Thiên Sương Quyền, Bài Vân Chưởng, Phong Thần Thối, Bá Kiếm Tam Thức, Ngạo Tuyết Lục Quyết, Bá Long Thương Quyết... tất cả võ kỹ mà hắn từng luyện lại vài lần, tách ả tinh hoa của chúng.

Hắn định từ trong những võ kỹ kia, lấy chỗ tinh hoa bù khiếm khuyết, lại từ trong đó tìm kiếm hình thức chiến đấu mình cần, quy náp tất cả kinh nghiệm chiến đấu những năm qua lại cùng một chỗ, lại làm như luyện đan, ngưng tụ chúng cùng một chỗ, sinh ra một loại chiến đấu thần kỹ khác!

Trải qua ba năm mài hợp sáng tạo, Lăng Tiếu rốt cục đã có thu hoạch, một loại thần kỹ mới đã dần hiện ra.

Loại thần kỹ này tạm thời được Lăng Tiếu mệnh danh là "Đế Long Diệt Thiên Quyết", tổng cộng chia làm chín thức, mỗi một thức lại từ quyền, chưởng, thối, chỉ kết hợp, lấy kỳ thế, ngưng kỳ hình, dung kỳ hành sáng chế ra.

Chỉ có điều, Lăng Tiếu trước mắt cũng mới chỉ sáng chế ra được năm thức đầu.

Năm thức này chia làm: Đế Long Diệu Thế, Phệ Long Thôn Nguyệt, Băng Phá Sơn Hà, Phần Dương Phá Nhật, Cuồng Ảnh Tê Thiên.

Năm thứ phân biệt dùng kim mộc băng hỏa phong, năm loại thuộc tính lực lượng bất đồng sáng chế ra, trong đó lại dung hợp tất cả võ kỹ tinh hoa cùng một chỗ, mỗi một chiêu đều có lực công kích cường đại đáng sợ.

Thức thứ nhất: Đế Long Diệu Thế!

Chiêu này như Long trung đế chủ hàng lâm, kim quang đầy trời, chưởng ảnh mang theo lực lượng vô thượng, dùng chưởng hóa đao, kim chi lực lượng dùng hình mũi khoan mang theo khí tức sắc bén mạnh nhất, phá hủy tất cả, bày ra Đế Long chi uy vô thượng!

Chiêu này có thể nói là có lực phá hư đáng sợ nhất, không gian lực lượng tạo thành lực sát thương thật lớn!

Thức thứ hai: Phệ Long Thôn Nguyệt!

Chiêu này dùng mộc thuộc tính làm cơ sở, xứng dùng chưởng pháp đánh ra, mỗi một chưởng đều có chứa triền củ chi lực của mộc chi thuộc tính, công kích chưởng ảnh không ngớt không dứt, hóa thành Thanh Long đột nhiên phệ nguyệt mà đi, thôn phệ tiêu diệt tất cả mọi sự vật.

Chiêu này phi thường phù hợp đối phó đối thủ lực lượng cương mãnh, có thể lấy nhu thắng cương, tứ lạng bạt thiên cân, cũng phù hợp đánh quần chiến!

Thức thứ ba: Băng Phá Sơn Hà!

Đây là bản tổng hợp thăng hoa từ tất cả chiêu thức của Thiên Sương Quyền, mang theo một đấm xuất ra, núi sông phá, uy lực vô cùng, có thể đóng băng vạn vật, diệt sạch tất cả sinh cơ, là một cường chiêu đáng sợ trảm tuyệt đối thủ.

Chiêu này dùng cương mãnh bá đạo làm chủ, không gian loạn lưu tạo thành lực phá hư đạt đến đỉnh điểm

Thức thứ tư: Phần Dương Phá Nhật!

Mặt trời vừa lên hừng hừng, dần hiện ra thần quang rực rỡ, từng đầu nắm đấm mang theo chiến ý cuồn cuộn, mỗi một quyền đều đủ để phá nhật hủy nguyệt, lực công kích đáng sợ hơn cả thức thứ ba, một khi trúng chiêu nhất định sẽ phải thi hủy người vong!

Chiêu này mang theo quyền ý của Cửu Dương Phần Thiên Quyền, nhưng uy lực lại càng thêm khủng bố!

Thức thứ năm: Cuồng Ảnh Tê Thiên!

Đây là cuồng chiêu do Phong thuộc tính diễn biến đến tận cùng, một khi sử ra, trong phạm vi mấy vạn dặm đều sẽ có thân ảnh Lăng Tiếu tồn tại, như Vô Cực Phân Thân Thuật vậy, mà chân ảnh công kích của hắn lại từng đợt nối tiếp nhau, có thể đá ra vòi rồng mười ba cấp, trực tiếp xé mở gông xiềng Thiên Địa, hành hạ tứ phá hủy vạn vật!

Chiêu này dùng tốc độ thân pháp làm phụ, dùng thối pháp làm chủ, có thể xuất kỳ bất ý mà giết địch chiến thắng, trong cùng giai không ai có thể chiến thắng tốc độ vô song, cùng với lực lượng đáng sợ trộn lẫn lấy tử sát khí kia!

Năm thức này mỗi thức đều lộ ra cực hạn năm loại thuộc tính mà Lăng Tiếu tu luyện, đã dung nạp tất cả sở học của Lăng Tiếu vào trong đó.