Thơ Ngụ Ngôn La Fontaine

Chó Sói Và Giàn Nho


Chó Sói kia ở nơi rừng ấy
Đương đói lòng lại thấy giàn nho!
Mấy chùm vừa chín vừa to.
Nước da đỏ thắm, thơm-tho ngọt-ngào.
Cậu Sói cũng ước-ao được bữa.
Nhưng giàn cao không với đến nơi.
Chê-bai Sói lại được lời:
- Nho xanh chẳng xứng miệng người phong-lưu.

Bình luận