Tạo Hóa Chi Môn

Chương 960: Thành chủ yến


"Ngươi này không cần lo lắng, dùng ngươi đan đạo trình độ, muốn từ Nhạc Giới Sanh trong tay lấy được Chân Cực Đạo Quả cũng không khó." Thịnh Hầu Thiên ha hả một cười nói.

Không đợi Ninh Thành hỏi nguyên nhân, hắn liền tỉ mỉ giải thích, "Mỗi lần luận đan thịnh hội, khắp nơi cường giả đều có thể đến Thiên Tố Thánh Thành, tiếp nhận Nhạc Giới Sanh mời. Bọn họ tiếp nhận cái này mời, cũng đồng dạng là vì Đạo Quả. Bởi vì Nhạc Giới Sanh có một cái Huyễn Quả Viên, bên trong Đạo Quả vô số kể, Chân Cực Đạo Quả chính là một loại trong đó, cho nên ta nói ngươi không cần lo lắng Chân Cực Đạo Quả."

Ninh Thành càng là không hiểu hỏi, "Hầu Thiên huynh, Đạo Quả trân quý như thế, Thiên Tố Thánh Thành phủ thành chủ cầm giữ có một cái Huyễn Quả Viên, hắn có thể giữ được?"

Thái Tố vực cường giả như mây, này Nhạc Giới Sanh cường đại trở lại, cũng chỉ có một người mà thôi. Không muốn nói cái khác tông môn, coi như là đan hội chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua Huyễn Quả Viên sao??

Thịnh Hầu Thiên cười hắc hắc, "Ngươi cũng chớ xem thường này Nhạc Giới Sanh, hắn thế nhưng một cái Đạo Nguyên tột cùng cường giả, chỉ thiếu chút nữa là có thể hỏi Hỗn Nguyên. Hơn nữa, này Huyễn Quả Viên đặt ở bất luận kẻ nào trong tay đều là giống nhau. Bởi vì dù cho ở trong tay ngươi, ngươi cũng vào không được. Nhưng không phải là như ngươi nghĩ, tùy thời tùy chỗ đều có thể đi ngắt lấy Đạo Quả."

Ninh Thành ngay cả Nhạc Giới Sanh mời đông đảo cường giả cùng luyện đan sư đi tham gia thành chủ yến, cũng là từ Kiếm Tam Sơn nơi đó nghe được. Đối với việc này, hắn tự nhiên không rõ ràng lắm.

"Huyễn Quả Viên không phải là dùng sức mạnh liền có thể mở ra, muốn đánh mở ra Huyễn Quả Viên, nhất định phải là Tố Đạo đan thần trở lên đan đạo cường giả. Huyễn Quả Viên bên trong lại chia làm nhiều đẳng cấp thần linh Dược Viên, những Dược Viên này đại môn nhất thiết phải có hiện luyện đan dược mở ra."

"Dùng hiện luyện chế đan dược mở ra Linh Dược vườn?" Ninh Thành vẫn là lần đầu tiên nghe nói có như vậy một hồi chuyện.

Thịnh Hầu Thiên gật đầu, "Tầng thứ nhất lần Dược Viên là Tố Đạo đẳng cấp Thần linh thảo, tầng thứ này cánh cửa chỉ có mười hai phiến, mỗi một cánh cửa thượng đều có mười hai viên thuốc vũng. Chỉ có ở riêng trong thời gian luyện chế ra mười hai tấm hạng nhất Tố Đạo thần đan, đồng thời đem những đan dược này toàn bộ tương khảm ở đại môn vũng luyện đan sư, mới có thể mở ra này phiến đại môn.

"Này đại môn mở ra sau đó, mọi người có thể đi vào?" Ninh Thành hỏi.

"Dĩ nhiên không phải, chỉ có luyện chế ra đan dược luyện đan sư mới có thể đi vào, không có khả năng đi vào người thứ hai. Ở Tố Đạo đẳng cấp Linh Dược vườn sau đó, còn có càng cấp cao nhất Dục Đạo cấp độ Linh Dược vườn. Muốn đi vào mà nói. Chỉ có luyện chế ra Dục Đạo thần đan, đồng dạng toàn bộ yêu cầu hạng nhất thần đan, mới có thể mở cửa." Thịnh Hầu Thiên giải thích.

Ninh Thành rốt cuộc hiểu rõ vì sao Kiếm Tam Sơn chưa nói cho hắn biết những thứ này, hẳn là Kiếm Tam Sơn biết hai người bọn họ đều không có cơ hội. Nói cũng cũng là vô ích. Một cái Hóa Đạo đan thần, không nhất định là có thể luyện chế ra một lò toàn bộ là hạng nhất Tố Đạo thần đan, huống chi là ở riêng trong thời gian.

Thịnh Hầu Thiên tiếp tục nói, "Nghe nói Huyễn Quả Viên này, tổng cộng có sáu đẳng cấp đại môn cửa vào. Thứ cấp độ là mười hai phiến, cái thứ hai cấp độ là cửu phiến, người thứ ba cấp độ là lục phiến, thứ tư cấp độ là tam phiến, thứ năm cấp độ là hai phiến, thứ sáu cấp độ hẳn là một cánh cửa."

Ninh Thành lập tức liền bắt được Thịnh Hầu Thiên nói ý tứ, "Hầu Thiên huynh, ngươi nói thứ sáu cấp độ hẳn là một cánh cửa là có ý gì?"

Thịnh Hầu Thiên thở dài nói, "Thứ sáu đẳng cấp đại môn bên trong hẳn là Hóa Đạo Đạo Quả, bởi vì Huyễn Quả Viên mở ra cho tới hôm nay. Thứ sáu đẳng cấp đại môn, vẫn chưa có người nào có thể vào cái qua. Một cánh liền đại biểu chỉ có thể có một người đi vào, điều kiện tiên quyết là, người này có thể ở đệ nhất lô đan dược luyện chế ra mở ra cánh cửa này mười hai tấm hạng nhất đan dược. Ở Thái Tố Giới, vẫn chưa có người nào có thể tùy tùy tiện tiện liền luyện chế ra một lò hạng nhất Hóa Đạo đạo đan."

"Này chẳng phải là nói dù cho là cái thứ nhất đẳng cấp Linh Dược vườn, cũng chỉ có thể đi vào mười hai cái?" Ninh Thành nghĩ vậy sao nhiều đến Thiên Tố Thánh Thành đan thần, lòng nói loại này phân phối phương án hẳn là ai có thể trước luyện chế ra đến, người nào đi vào trước đi?

Nghe Ninh Thành có loại này lo lắng, Thịnh Hầu Thiên cười nói, "Ninh huynh đệ. Ngươi này hãy yên tâm. Này mười hai đại môn vậy là đủ rồi, ở Thái Tố Giới có thể tìm ra mười hai cái đệ nhất lô liền luyện chế ra mười hai tấm hạng nhất Tố Đạo thần đan đan thần, cũng không phải một chuyện đơn giản. Ninh huynh đệ ngươi rất có hi vọng tiến vào thứ năm đẳng cấp Linh Dược vườn đại môn, nếu mà ngươi thật tiến vào rồi. Vậy ngay cả ta cũng muốn (phải) thơm lây.

Ngươi hẳn là hiểu rõ, này nhất phương cường giả cùng tông chủ tại sao muốn tiếp nhận thành chủ mời sao?? Này chẳng những là cho Nhạc Giới Sanh một cái mặt mũi, hơn nữa ở Huyễn Quả Viên tìm thuốc sau khi kết thúc, còn có thể tiến hành hi có thần linh cây cỏ trao đổi. Nếu là ngươi có thể tìm tới đẳng cấp cao Đạo Quả, lần này thu hoạch tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của ngươi."

Ninh Thành hiểu rõ thịnh hầu ý của trời, thứ năm đẳng cấp Linh Dược vườn. Đó chính là Dục Đạo Đạo Quả vườn. Trước hắn luyện chế Tố Đạo đạo đan, mười hai tấm toàn bộ là hạng nhất đan dược. Coi như là phía sau Dục Đạo đạo đan cùng Hóa Đạo đạo đan, cũng có bộ phận hạng nhất đạo đan.

Đem những thứ này đều giải thích cho Ninh Thành sau khi nghe, Thịnh Hầu Thiên lúc này mới vừa cười vừa nói, "Huyễn Quả Viên loại này đi vào hạn chế, để cho mọi người thầm chấp nhận phủ thành chủ thủ hộ. Dùng ngươi đan đạo trình độ, lần này nhất định sẽ có đại thu hoạch. Nếu mà ngươi có thể đi vào tầng thứ tư lần Tố Đạo Đạo Quả Dược Viên, nói không chừng có thể tìm tới Kỉ tinh kim ẩn diệp."

Ninh Thành trong lòng mừng rỡ, chỉ cần không có đặc biệt ngoài ý muốn xuất hiện, hắn tuyệt đối có nắm chắc tiến vào tầng thứ tư. Hắn rất kỳ quái chính là, vì sao Huyễn Quả Viên chỉ có sáu cấp độ, dường như Hóa Đạo Đạo Quả là đẳng cấp cao nhất. Hắn cũng không có đi hỏi Thịnh Hầu Thiên, hắn chỉ là bước đầu tiên Chứng Đạo Thánh Đế, muốn luyện chế bước thứ hai đạo đan, cũng không lớn khả năng, hỏi cũng không có ý nghĩa.

"Đa tạ hầu Thiên huynh nói cho ta biết những thứ này, ta đi trước, ngày kia chúng ta phủ thành chủ gặp lại." Ninh Thành đứng dậy cáo từ, hắn tin tưởng Thịnh Hầu Thiên nhất định sẽ đi phủ thành chủ.

"Tốt, ngày kia gặp nha." Thịnh Hầu Thiên cười ha ha một tiếng, mang vung tay lên, một đạo màu vàng kim nhạt bậc thang đột ngột xuất hiện ở Ninh Thành trước mặt.

Ninh Thành đi ra bậc thang, đã nhìn thấy này dẫn đường nữ tu vẫn như cũ ở một bên chờ.

"Tiền bối, ngài đi ra rồi?" Này dẫn đường nữ tu thấy Ninh Thành đi ra, nhanh chóng tiến lên khom người ân cần thăm hỏi. Trên thực tế, nàng chưa hề dẫn người tới tham gia qua Đan thánh khảo hạch, Ninh Thành ngay cả Tố Đạo đan thần tư cách bài cũng không có, kỳ thực không có tư cách khảo hạch Đan thánh.

Sở dĩ không ai nói cho nàng biết, là bởi vì nàng hiện tại còn chưa có tư cách dẫn người tiến đến khảo hạch Đan thánh. Khảo hạch Đan thánh, chí ít đều là Hóa Đạo đan thần. Hóa Đạo đan thần, còn chưa tới phiên nàng cái này vừa tới nhân vật mới dẫn đường, bởi vì đan thần muốn phải tiếp tục khảo hạch là tiến vào phòng khách quý. Một cái mơ hồ dẫn đường, một cái mơ hồ khảo hạch, cư nhiên cứ như vậy thông qua.

Ninh Thành lấy ra một lọ đan dược đưa cho cái này dẫn đường nữ tu, "Đa tạ ngươi dẫn đường, này hai viên thuốc tặng cho ngươi, ta đi tìm bằng hữu ta, cái này không có chuyện của ngươi."

Dẫn đường nữ tu nơi nào dám nói chữ không, nhanh chóng khom người thi lễ, "Đa tạ tiền bối."

Thấy Ninh Thành từ cuối đường biến mất. Nàng trong lòng vẫn là có chút khinh bỉ. Bình thường giống nhau đan sư đều là giàu có nhất một đám người, đừng xem nàng chỉ mang cái đường, bình thường vậy đan sư đều có thể ném một cái túi đựng đồ cho nàng. Bên trong túi đựng đồ, có ít nhất vài bình tốt đan dược. Có chút thậm chí còn có một cặp thần tinh. Cùng Ninh Thành như vậy, chỉ đưa hai viên thuốc quỷ hẹp hòi, nàng còn thật không có ra mắt.

Coi như là Ninh Thành không tặng đồ cho nàng, nàng cũng không dám nói nửa cái chữ không, cũng không dám có nửa phần sắc mặt.

Tốt ở nơi này đan sư không để cho nàng chờ bao lâu. Vài cái canh giờ, đối với nàng mà nói, tổn thất cũng không lớn.

Mặc dù như thế, nàng hay vẫn còn là mở ra bình ngọc nhìn một chút. Khi bình ngọc mở ra, hai viên thuốc đạo vận tản mát đi ra, nữ tu này nhất thời ngốc trệ hẳn ra.

Nàng là một cái Vĩnh Hằng Cảnh tu sĩ không sai, nhưng này không có nghĩa là nàng không có kiến thức. Ở đan hội cũng có một đoạn thời gian, nàng tự nhiên quen biết này hai viên thuốc là đạo đan. Đạo đan, mỗi một tấm giá trị đều so với cùng loại hình Đạo Quả còn phải trân quý hơn. Mà nàng nơi này, lại có hai quả.

Nữ tu này trong lòng thẳng thắn cuồng nhảy dựng lên. Nàng vội vàng đem bình ngọc che đậy lại, thậm chí nhìn chung quanh một cái.

Có rồi này hai quả đạo đan, nàng xác định vững chắc có thể đổi lấy một nhóm tài nguyên tu luyện, thăng cấp Tố Đạo Thánh Đế cơ hội gia tăng thật lớn.

Thật hào phóng một cái đan sư, nàng còn chưa từng thấy qua có đan sư một lần đưa ra hai quả đạo đan. Cái này đan sư không phải là keo kiệt, mà là hào phóng không có khả năng lớn hơn nữa phương. Một cái khảo hạch thất bại đan sư, lại xuất ra trân quý như thế đạo đan tùy tiện tặng người?

Nghĩ đến Ninh Thành khả năng khảo hạch Hóa Đạo Đan thánh thành công, người này dẫn đường nữ tu đều kích động có chút run rẩy. Cũng không phải hết thảy khảo hạch đan sư đều cùng Ninh Thành như vậy không sao cả, có chút đan sư đến đây khảo hạch, dẫn đường nữ tu nhất định là có thành tích.

Cái gì là thành công tích. Đó chính là bị nàng dẫn đường khảo hạch đan sư thành công cao hơn. Nếu là nàng mang ra khỏi một cái Hóa Đạo Đan thánh, nàng danh vọng sẽ tại đan hội không người có thể so sánh a. Như vậy, nàng còn có thể lo lắng tài nguyên tu luyện?

Trên thực tế, Ninh Thành trên người bạo thần đan thật sự là nhiều lắm. Hắn không cần nhiều như vậy bạo thần đan, hơn nữa nhìn xem cái này dẫn đường nữ tu thuận mắt, tiện tay ném hai quả cho nàng.

Ninh Thành vừa đi đến Kiếm Tam Sơn chờ địa phương, Kiếm Tam Sơn liền đi ra, hắn nhìn Ninh Thành vừa cười vừa nói, "Ninh huynh. Nhanh như vậy? Khảo hạch hẳn là thông qua sao??"

Ninh Thành gật đầu, "Tính là có chút vận khí, cuối cùng cũng là thông qua. Chúng ta đi thôi, ngày kia đi phủ thành chủ."

...

Hai ngày thoáng một cái đã qua, thành chủ thiết yến hôm nay, Ninh Thành đem Yến Tễ phó thác cho Tân Tú, cùng Kiếm Tam Sơn đi tới Thiên Tố Thánh Thành phủ thành chủ.

Thấy Thiên Tố Thánh Thành phủ thành chủ phía ngoài phòng ngự hộ trận, Ninh Thành liền biết, Nhạc Giới Sanh tuyệt đối không phải là bình thường vậy thành chủ.

Mặc kệ Nhạc Giới Sanh tu vi cao bao nhiêu, cái này phòng ngự hộ trận hắn liền không mở ra. Hắn là một cái trận đạo chủ, dùng cảnh giới Thái Tố Giới phân chia mà nói, hắn thuộc về một cái sơ cấp thần trận sư. Hắn Chứng Đạo tạo nghệ, xa xa vượt qua bình thường vậy sơ cấp thần trận sư.

Kiếm Tam Sơn thấy Ninh Thành cau mày, liền biết Ninh Thành thần thức đang tra dò xét, hắn vội vàng ở một bên nói, "Ninh huynh, đến nơi này, nhưng nghìn vạn không nên dùng thần thức điều tra, nếu không ta liền bị ngươi hại chết."

Ninh Thành cười cười, "Ta biết, ngươi yên tâm đi."

Nếu như là ở khảo hạch Hóa Đạo Đan thánh trước, Ninh Thành tuyệt đối không dám như vậy điều tra. Lời của Kiếm Tam Sơn không sai, một khi phủ thành chủ tức giận, hai người bọn họ đích thật là con kiến hôi. Hiện tại bất đồng, không muốn nói bản thân hắn chính là một cái Hóa Đạo Đan thánh. Coi như là Thịnh Hầu Thiên mặt mũi, Nhạc Giới Sanh cũng không dám không mua.

Ninh Thành theo Kiếm Tam Sơn ở phủ thành chủ dẫn đường tu sĩ dưới sự hướng dẫn, tiến vào tân khách đại điện thời điểm, nơi này sớm đã tới rồi hơn một trăm người. Không chỉ như thế, còn không đoạn có người tiến đến. Có thể thấy được, lần này thành chủ mời không ít người.

Kiếm Tam Sơn vừa tiến đến, thì có đông đảo tu sĩ đứng lên cùng hắn chào hỏi, hiển nhiên địa vị của hắn coi như là không sai. Ở cái chỗ này, Kiếm Tam Sơn cũng không dám chậm trễ, từng cái hoàn lễ ân cần thăm hỏi.

Ninh Thành cùng Kiếm Tam Sơn sau khi ngồi xuống cũng không có bao lâu, lại có hơn một trăm người đi vào tân khách đại điện.

Thấy Cửu Chuyển Thánh Đạo Trì Sư Thiên Hà cùng mấy người phụ nhân đi tới, Ninh Thành sắc mặt nhất thời trầm xuống, hừ lạnh một tiếng.

Bình luận