Tạo Hóa Chi Môn

Chương 261: Vô Cấu Ngân Dực Vũ


Cái này đồ đạc tản mát ra nhu hòa màu trắng sữa sáng bóng, nồng nặc linh khí tản mát đi ra, dù là thần thức từ phía trên đảo qua, cũng có một loại cảm giác thoải mái.

Đối với thứ này Ninh Thành quá quen thuộc, hắn đã từng đã từng bảy tấm, bất quá đều bị hắn dùng hết, đây là cực phẩm linh thạch. Bình thường trong một cái linh thạch mỏ, cực phẩm linh thạch số lượng cũng là có hạn. Không ai biết dùng trên lý thuyết so sánh, cầm cực phẩm linh thạch đi đổi thượng phẩm linh thạch, loại vật này căn bản căn bản cũng không có thể xem thành linh thạch để đối đãi.

"Thứ này mọi người đã gặp rất nhiều, không sai, đây là cực phẩm linh thạch. Ta chỗ này hiện tại tổng cộng có năm tấm cực phẩm linh thạch, giá bắt đầu là mười vạn thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn năm nghìn linh thạch..."

Chủ trì bán đấu giá xinh đẹp nữ tu còn còn đang nói chuyện, Ninh Thành đã quyết định muốn mua cái này năm tấm cực phẩm linh thạch.

Cực phẩm linh thạch đối với hắn rất trọng yếu, hơn nữa tương lai hắn còn muốn đi đáy Huyết Hà. Ninh Thành đã quyết định, vô luận như thế nào, trước khi không có lấy được cực phẩm linh thạch, hắn tuyệt đối sẽ không đi đáy Huyết Hà. Có cực phẩm linh thạch, coi như là cái kia bộ xương khô không cách nào làm đúng hứa hẹn, hắn cũng có thể tự bản thân rời khỏi.

"Mười một vạn."

"Mười hai vạn."

Ninh Thành chỉ là vòng vo một cái ý niệm trong đầu, cực phẩm linh thạch này giá cả liền nhảy lên tới hai mươi ba vạn. Hơn nữa giá cả còn đang kéo lên, cái giá tiền này rất nhanh thì đến năm mươi vạn.

Lúc này Ninh Thành mới biết được, người ta kêu lên mười vạn giá quy định, cùng cực phẩm linh thạch giá cả chênh lệch cách xa vạn dặm.

Cái giá tiền này rất nhanh thì đến gần trăm vạn, khi giá cả đến một trăm vạn linh thạch thời điểm, người ra giá liền bớt đi. Dù sao không người nào nguyện ý dùng cực phẩm linh thạch tu luyện, mua cực phẩm linh thạch tu sĩ, cũng là để ngừa vạn nhất. Thế nhưng phải hao phí hàng loạt thượng phẩm linh thạch đến mua loại này để ngừa vạn nhất đồ đạc, vậy thì không bằng quên đi.

"110 vạn." Ninh Thành trực tiếp bỏ thêm mười vạn.

Cực phẩm linh thạch giá cả đến trăm vạn sau đó, còn có người trực tiếp thêm mười vạn cũng không nhiều. Cực phẩm linh thạch là trân quý, nhưng cũng hàng ngày có thể ở các to lớn đấu giá hội thấy, không có khả năng quá thưa thớt. Coi như là lần này mua không được, cũng có thể lần sau mua.

Ninh Thành bỏ thêm mười vạn sau đó, cái loại này nhất định phải tâm tư lộ rõ. Không người nào nguyện ý đi cùng một tu sĩ nhất định phải có so đấu mua loại linh thạch này, trừ phi là linh thạch của mình nhiều xài không hết. Quả nhiên Ninh Thành bỏ thêm mười vạn sau đó, không ai tiếp tục tăng giá, năm tấm cực phẩm linh thạch bị Ninh Thành mua đến.

"Chúng ta cái thứ hai muốn tiến hành vật phẩm bán đấu giá là một món tài liệu luyện khí, Thái Hư chân ma kim. Thái Hư chân ma kim giá trị rất nhiều người biết, đây là luyện khí vô thượng bảo vật. Có thể đề luyện ra Thái Hư kim chân hoặc là Thái ma kim chân, coi như là không đề cập tới luyện, trực tiếp luyện khí cũng là đỉnh cấp tài liệu. Khối này Thái Hư chân ma kim giá quy định năm mươi vạn thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn một vạn."

Xinh đẹp nữ tu nói xong đã nâng lên một khối tài liệu luyện khí lớn chừng quả đấm, trong tài liệu tản mát đi ra ngoài nhàn nhạt ma khí, tất cả mọi người có thể cảm thụ được đến.

Ninh Thành âm thầm kinh hãi điểm ấy Thái Hư chân ma kim liền có thể báo giá năm mươi vạn linh thạch, vậy bán đi giá cả khẳng định còn không chỉ cái này. Lam Thục cho hắn như vậy một thanh có thể luyện chế Thái Hư chân ma phủ đích thực ma kim, phải giá trị bao nhiêu tiền? Chẳng phải là hơn triệu linh thạch?

Thái Hư chân ma kim hiển nhiên so với cực phẩm linh thạch càng được hoan nghênh, chỉ là mấy hô hấp thời gian, giá cả liền tiêu tăng đến ba trăm vạn thượng phẩm linh thạch.

Ninh Thành cũng hít một hơi lãnh khí, hắn biết hắn thiếu Lam Thục một nhân tình lớn. Xem ra sau này hắn vẫn không thể tùy tiện xuất ra Thái Hư chân ma phủ dùng, vạn nhất bị người cảm giác được đây là Thái Hư chân ma kim, đây chính là cầm đao vàng cùng người đánh nhau a.

Cuối cùng một khối Thái Hư chân ma kim dùng bốn trăm hai mươi vạn thượng phẩm linh thạch giá cả bị người mua đi, Ninh Thành bộc phát cảm giác Thái Hư chân ma phủ giá trị tăng cao.

Sau đó xuất hiện Truy hồn huyễn vòng, Xích Tiêu phi hạt tháp, Thiên lãng châm các loại pháp bảo, mỗi một dạng giá cả đều vượt ra khỏi năm mươi vạn thượng phẩm linh thạch, quý nhất Thiên lãng châm thậm chí vỗ ra một trăm ba mươi vạn linh thạch giá cả. Tương phản mà nói tài liệu cùng linh thảo xuất hiện cũng không nhiều, đoán chừng là đấu giá hội biết đơn độc bán đấu giá linh thảo cùng tài liệu không hợp tính. Chỉ có đem những linh thảo này hoặc là tài liệu luyện chế thành đan dược và pháp bảo, mới có thể bán ra đắt.

Ninh Thành chỉ xuất thủ mua năm tấm cực phẩm linh thạch sau đó, đã không có xuất thủ nữa.

"Hiện tại muốn bán ra chính là ta trước nói, một món trước đây rất ít xuất hiện đồ đạc."

Xinh đẹp nữ tu nói lấy giơ lên một cái bình ngọc, "Loại vật này nghe nói chỉ xuất hiện ở Nhạc Châu Quy Tắc Lộ, cũng chính là bên trong Ngụy thiên lộ. Là thứ tốt khiến người ta cảm ngộ thiên địa quy tắc, hiểu ra đạo vận. Nhiều năm cắm ở một cái cảnh giới không được tiến thêm tu sĩ bằng hữu, đạt được loại vật này sau đó, có lẽ sẽ trong nháy mắt đột nhiên..."

Xinh đẹp nữ tu lời còn chưa nói hết, đấu giá hội trận thậm chí có chút ầm ĩ hẳn lên.

Bất luận cái gì có thể đột phá tu vi đồ đạc, đều là đỉnh cấp thứ tốt, tuyệt đối là bảo vật không thể nghi ngờ.

"Mọi người yên lặng một chút, rất nhiều người đã đoán được ta nói là cái gì, không sai, chính là Tẩy Linh Chân Lộ. Đương nhiên Tẩy Linh Chân Lộ cũng không thể bảo đảm cho ngươi trăm phần trăm đột phá, bởi vì... đây không phải linh đan, chỉ là một loại cảm ngộ tinh dịch à nhầm, linh dịch. Nếu mà ngươi cảm giác cảm ngộ năng lực của mình không sai, vậy thì hãy ra tay mua. Đương nhiên nếu mà ngươi cảm giác mình cảm ngộ năng lực bình thường giống nhau, mua về chẳng khác nào lãng phí, vậy thì chờ chúng ta tiếp theo thứ tốt bán ra..."

Nữ tu chủ trì rất biết ăn nói, chỉ nói mấy câu liền đem tâm tình của mọi người điều động. Ngoại trừ số rất ít người, không ai cảm giác mình cảm ngộ năng lực so với người khác kém. Tới nơi này tham gia đấu giá hội, đều là người cũng có tu vi nhất định, không có nhất định cảm ngộ, há có thể tu luyện tới trình độ nhất định?

"Chai này Tẩy Linh Chân Lộ giá bắt đầu là một trăm vạn linh thạch, thấp nhất tăng giá không được thấp hơn năm vạn..."

Nghe thấy cái nữ tu báo đi ra ngoài giá cả, Ninh Thành đúng là có chút giật mình. Hắn hỏi qua cái kia tiếp đãi chỗ Nguyên Hồn chấp sự, người ta nói một lọ giá trị cũng bất quá chừng trăm vạn linh thạch mà thôi, hiện tại lên giá chính là một trăm vạn, cuối cùng giá cả chắc chắn sẽ không thấp.

"110 vạn."

"Một trăm hai mươi vạn."

"Một trăm chín mươi vạn."

Ninh Thành mừng rỡ không thôi chính là, một lọ Tẩy Linh Chân Lộ này giá cả rất nhanh thì nhảy lên tới một trăm chín mươi vạn, hơn nữa giá cả còn đang tăng lên, bên trong chiếc nhẫn của hắn có cả một ao lớn Tẩy Linh Chân Lộ, đây là một gia tài a?

Bất quá Ninh Thành rất nhanh thì dứt bỏ rồi cái ý nghĩ này, nếu mà hắn đem một ao lớn đều lấy ra. Tạm thời bất luận hiện thực hay không hiện thực, nói không chừng cuối cùng này một lọ Tẩy Linh Chân Lộ giá cả chỉ có mười vạn linh thạch.

Cuối cùng một lọ Tẩy Linh Chân Lộ này dùng năm trăm hai mươi vạn giá cả bị người mua đi, Ninh Thành mừng rỡ không thôi, nói rõ hắn lại có hơn bốn trăm vạn linh thạch vào sổ sách. Nếu mà cộng thêm một chai khác, hắn thu được sẽ đạt được hơn tám trăm vạn linh thạch.

Quả nhiên kế tiếp bình Tẩy Linh Chân Lộ thứ hai lại một lần nữa được bán ra năm trăm vạn linh thạch, điều này làm cho Ninh Thành trong lòng đại định, hắn hiện tại có hai chục triệu linh thạch, mua Địa Tâm Cửu Âm Tủy, sẽ không thành vấn đề gì chứ??

Ninh Thành đã quyết định, mua được loại vật này lập tức liền đi. Nếu mà không phải là bởi vì Địa Tâm Cửu Âm Tủy, hắn căn bản cũng không muốn tham gia loại này đấu giá hội hắn không đủ tư cách.

"Phía sau sẽ bán ra là một loại tài liệu luyện khí, hơn nữa còn là một loại luyện chế phi hành pháp bảo đỉnh cấp tài liệu. Mọi người mời xem cái này hai mảnh lông chim..."

Xinh đẹp nữ tu nói lấy đã nâng lên hai mảnh dài ba thước, rộng nửa thước lông chim màu bạc. Tay nàng cầm hai mảnh lông chim tản mát ra nhàn nhạt sáng bóng, thật giống như một loại mềm mại vô cùng thế giới giống nhau, ở trong tay của nàng phiêu hoặc bất định.

Từng trận sợ hãi than truyền ra, hiển nhiên rất nhiều người đều biết đây là cái lông chim gì.

Ninh Thành cũng kinh thán không thôi, trong lòng thậm chí có chút kích động hẳn lên. Hắn không luyện khí, không có nghĩa là hắn không nhìn được hàng. Mấy năm nay hắn đã gặp đủ loại tài liệu giới thiệu ngọc giản cũng không ít, hơn nữa bản thân hắn hay vẫn còn là một cái bùa chú đại sư. Này phiến ngân sắc lông chim dùng để luyện chế bùa chú, đồng dạng là quan trọng tài liệu.

Ninh Thành kích động, tuyệt đối không phải là bởi vì thứ này có thể luyện chế phù lục, mà là hắn biết đây là một loại Phi Phượng lông chim, loại này Phi Phượng gọi là Vô cấu phi Phượng. Đỉnh cấp Vô cấu phi Phượng trên người có hai cái chủ vũ (lông chủ), này hai cái chủ vũ trình màu trắng bạc, gọi là Vô Cấu Ngân Dực Vũ.

Trên đài xinh đẹp nữ tu trong tay nâng chính là Vô cấu phi Phượng chủ vũ, Vô cấu Ngân Dực vũ. Vô cấu phi Phượng tốc độ vô cùng nhanh chóng, căn bản là khó có thể bắt lấy. Vô cấu phi Phượng chủ vũ càng là vô giá, đỉnh cấp Vô cấu phi Phượng chủ vũ có thể dùng để luyện chế phẩm chất cực cao phi hành chân khí pháp bảo.

Hơn nữa đối với Ninh Thành mà nói, này hai quả Vô Cấu Ngân Dực Vũ còn có cái khác tác dụng, chính là có thể để cho Thiên Vân Cánh của hắn thăng cấp.

Thứ có liên quan đến Song Diệp Thiên Vân Hà giới thiệu Ninh Thành biết cũng không nhiều, chỉ biết là hai cái lá cây này có thể luyện hóa trở thành Thiên Vân Cánh, hơn nữa còn là có thể thăng cấp. Về phần Thiên Vân Cánh cấp bậc tới cùng làm sao, Ninh Thành cũng không phải phi thường rõ ràng. Nhưng có một chút, Ninh Thành có thể khẳng định, Thiên Vân Cánh giới thiệu Thuấn Tức Thiên Lý (dịch chuyển tức thời/bay 1 phát ngàn dặm) tuyệt đối không phải giả. Mà hắn Thiên Vân Cánh, cùng Thuấn Tức Thiên Lý so ra còn kém quá xa.

Nếu mà một đôi Vô Cấu Ngân Dực Vũ này có thể để hắn mua được, hắn lại nghĩ biện pháp giúp Thiên Vân Cánh thăng cấp, thật là tốt biết bao? Trước khi hắn đến đấu giá hội, cũng không biết có loại này lông chim bán đấu giá, xem ra phía ngoài biển báo cũng chỉ là viết vài loại hiếm có thứ mà thôi.

"Đây là một đôi Vô Cấu Ngân Dực Vũ, là Vô cấu phi Phượng hai mảnh chủ vũ. Vô Cấu Ngân Dực Vũ giá trị nói vậy có thể ngồi ở chỗ này bằng hữu đều rất rõ ràng, coi như là bất luận cái gì phi hành pháp bảo có thêm thượng một mảnh Vô Cấu Ngân Dực Vũ, phi hành pháp bảo đẳng cấp cùng tốc độ cũng lập tức lên cao mấy cái đẳng cấp. Huống chi, nơi này là một đôi xuất hiện..." Xinh đẹp nữ tu lộ ra một cái mỉm cười mê người, "Mọi người im lặng một chút, một đôi Vô Cấu Ngân Dực Vũ này giá khởi điểm là năm trăm vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn mười vạn linh thạch, hiện tại bắt đầu báo giá..."

"Ta ra sáu trăm vạn, đây đối với Vô Cấu Ngân Dực Vũ ta nhất định phải có..." Một cái cường thế thanh âm đột ngột xuất hiện.

Nếu như nói trước đấu giá hội còn tiến hành bàn luận ầm ĩ, cũng không có gì tranh đoạt cùng mờ ám xuất hiện, một đôi Vô Cấu Ngân Dực Vũ đi ra, lập tức liền cải biến loại tình huống này.

"Sáu trăm năm mươi vạn." Cái này cường thế thanh âm hiển nhiên không có dọa lui người khác, chỉ không tới một hơi thở thời gian, đã có người cắt đứt lời của hắn báo giá.

Bình luận