Tạo Hóa Chi Môn

Chương 26: Hữu hình vô tướng


Dù cho Ninh Thành đầu óc cường hãn nữa, trí nhớ cùng năng lực hiểu biết lại không người nào có thể so với, nhiều như vậy tin tức phân ùa ra mà đến, cũng để cho hắn không cách nào thích ứng. Trong lúc nhất thời, Ninh Thành liền cảm giác óc của mình muốn nổ tung giống nhau, căn bản không thể chịu đựng được.

Cũng may theo thời gian chuyển dời, hắn dần dần có thể hiểu rõ mình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vị trí của hắn, dường như chỉ là một hạt châu, hạt châu này gọi Huyền Hoàng Châu.

Huyền Hoàng Châu, khai thiên tích địa vật, tên đầy đủ gọi tạo hóa Huyền Hoàng Châu. Cùng với pháp bảo đẳng cấp ngang nhau còn có mặt khác bốn loại, Tạo hóa Thanh Liên, Tạo hóa ngọc điệp, Tạo hóa kim trang, Tạo hóa bất diệt phủ.

Huyền Hoàng Châu trải qua mặt ngoài chủ nhân có mười bảy vị, kẻ có tu vi cao nhất tên là Cường Tương. Cường Tương mặc dù có thể có tu vi tối cao, là bởi vì Cường Tương đạt được Huyền Hoàng Châu thời điểm, hắn còn vừa mới tu luyện, thậm chí còn không có chú căn cơ nào.

Còn lại mười sáu người đạt được Huyền Hoàng Châu thời điểm, bởi vì đều đã tu luyện có chút thành tựu, cho nên không cách nào để cho Huyền Hoàng Châu chân chính nhận chủ, cũng vô pháp chân chính hưởng thụ Huyền Hoàng Châu tạo hóa Phúc Nguyên. Bọn họ có thể lấy được chỉ là Huyền Hoàng Châu đặc biệt Huyền Hoàng khí trợ giúp.

Huyền Hoàng Châu là nhất phương thế giới, có thể mang theo Huyền Hoàng khí, tu luyện giả ở trong đó tu luyện chẳng những sẽ được tẩy rửa Linh Trí cùng linh căn, thậm chí sẽ tự động tu chỉnh tu luyện giả công pháp sai lầm. Không chỉ như thế, tốc độ tu luyện còn là hơn người khác mấy lần thậm chí hơn trăm lần. Hơn nữa, trường kỳ ở giữa Huyền Hoàng khí tu luyện, có thể cùng giai vô địch...

Ninh Thành đánh cái giật mình, hắn hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn vốn là thông tuệ không gì sánh được, lúc này há có thể không biết mình chiếm được thứ gì? Hắn chiếm được Huyền Hoàng Châu, là có thể mang theo Huyền Hoàng khí Huyền Hoàng Châu.

Huyền Hoàng khí là cái gì hắn vốn không biết, nhưng bây giờ trong đầu hắn vọt tới tin tức cũng đã quá nhiều, sớm làm cho hắn rõ ràng hiểu cái gì là Huyền Hoàng Châu.

"Thảo nào lần trước khảo nghiệm thời điểm, linh căn từ vàng đục tăng lên tới hoàng sắc, thì ra là Huyền Hoàng khí, căn bản cũng không phải là cái gì linh khí a..." Ninh Thành nội tâm tràn đầy khiếp sợ và mừng như điên, hắn biết hạt châu này tuyệt đối không phải hàng bình thường.

Lập tức Ninh Thành từ giữa Huyền Hoàng Châu cảm nhận được tin tức càng kinh người không gì sánh được, hắn hầu như có chút không dám tin tưởng mình có vận khí tốt như vậy.

Huyền Hoàng Châu ngoại trừ tác dụng này, còn có một loại cường đại hơn thứ, đó chính là Huyền Hoàng bổn nguyên. Nếu mà người tu luyện qua, lại đạt được Huyền Hoàng Châu mà nói, là căn bản không cách nào cảm thụ được Huyền Hoàng bổn nguyên. Chỉ có người chưa hề tu luyện qua đạt được Huyền Hoàng Châu, đồng thời làm cho Huyền Hoàng Châu nhận chủ, mới có thể có đến Huyền Hoàng bổn nguyên.

Ninh Thành bởi vì chưa hề tu luyện qua, chiếm được Huyền Hoàng bổn nguyên tán thành, tuy rằng hắn bây giờ còn không có khả năng hoàn toàn sử dụng Huyền Hoàng bổn nguyên, lại thành người Huyền Hoàng Châu thứ nhất chân chính nhận chủ. Trước hắn Huyền Hoàng Châu tuy rằng đã trải qua mgười bảy người, nhưng là bọn hắn đạt được Huyền Hoàng Châu thì, tu vi thấp nhất Cường Tương cũng là luyện khí tu vi. Bởi vì Cường Tương đã luyện khí, không cách nào đạt được Huyền Hoàng Châu bổn nguyên, chỉ có thể sử dụng Huyền Hoàng Châu, mà không thể để cho Huyền Hoàng Châu chân chính nhận chủ.

Thì ra ta mới đúng là Huyền Hoàng Châu đệ nhất đảm nhận chủ nhân, không biết có phải hay không là cuối cùng. Ninh Thành tự lẩm bẩm, hắn cũng không phải rất rõ ràng Huyền Hoàng bổn nguyên đích thực ý nghĩa. Cái kia Cường Tương đạt được Huyền Hoàng Châu thời điểm là luyện khí tu vi, không biết hắn luyện khí cùng mình tụ khí có phải là giống nhau hay không.

Ninh Thành lúc này hoàn toàn quên mất mình còn đang giữa Huyền Hoàng Châu, hắn một lòng nghĩ thế nào mới có thể nguyên vẹn lợi dụng Huyền Hoàng Châu.

Nếu như không có đạt được tin tức giữa Huyền Hoàng Châu cùng giai vô địch, Ninh Thành nói không chừng đối với Huyền Hoàng Châu càng mù quáng tín nhiệm một chút. Thế nhưng mặt khác một cái tin tức, làm cho hắn đối với cái này cùng giai vô địch có chút xem thường. Bởi vì còn lại mười bảy người đạt được Huyền Hoàng Châu, toàn bộ là bị người khác chém. Nếu quả như thật cùng giai vô địch, làm sao có thể bị người chém?

Hắn cho rằng điều này vô địch tin tức khẳng định là người thứ nhất đạt được Huyền Hoàng Châu lưu lại, bằng không làm sao có thể một bên cùng giai vô địch, một bên đã bị người chém giết.

Ninh Thành cũng không biết, những tin tức này chỉ có một mình hắn chiếm được, bởi vì hắn là người thứ nhất đạt được Huyền Hoàng Châu chân chính nhận chủ. Người khác đạt được Huyền Hoàng Châu, cho rằng cùng giai vô địch cũng không phải Huyền Hoàng Châu cho ra tin tức, mà là hấp thu Huyền Hoàng khí sau đó, tự nhiên mà vậy sinh ra lòng tin.

Ninh Thành không rõ bổn nguyên ý tứ, lại không có nghĩa là hắn không rõ ý tứ ở giữa Huyền Hoàng khí tu luyện có thể sữa chửa công pháp.

Ninh gia tu luyện công pháp hiển nhiên không có khả năng thỏa mãn thứ hắn cần, hắn muốn thông qua Huyền Hoàng khí tìm được một loại công pháp tu luyện càng thêm thích hợp vớimình. Có lẽ hắn có thể tìm được một loại càng là cao cấp tu luyện công pháp, sau đó thông qua Huyền Hoàng khí đến sữa chửa.

Ninh Thành bắt đầu ở trong đầu rậm rịt tin tức bên trong tìm kiếm, hắn bản ý là muốn tìm được công pháp càng thêm thích hợp tu luyện với mình. Theo lý thuyết Huyền Hoàng Châu này hắn không là người thứ nhất lấy được, khẳng định có tiền nhân để lại một chút tu luyện tin tức.

Thế nhưng nửa ngày sau đó, Ninh Thành cũng không có tìm được bất luận cái gì tu luyện tin tức, chỉ là tìm được một cái tu luyện 6 chữ chân ngôn, Huyền Hoàng hữu hình vô tướng.

Ninh Thành cũng không rõ cái gì là Huyền Hoàng hữu hình vô tướng, hắn hiểu năng lực vốn là nghịch thiên không gì sánh được, cộng thêm được Huyền Hoàng Châu bổn nguyên tẩy rửa, càng nhìn hiểu rõ. Chỉ là trong thời gian ngắn ngủi, Ninh Thành liền hiểu rõ cái gì là Huyền Hoàng hữu hình, cái gì là Huyền Hoàng vô tướng, hắn thiếu chút nữa khiếp sợ đứng lên.

Huyền Hoàng hữu hình, là hắn có thể tiếp xúc bất kỳ công pháp nào, pháp thuật, sau đó thông qua ở giữa Huyền Hoàng Châu tu luyện, đem loại công pháp này tu chỉnh cường đại hơn. Điểm ấy, Ninh Thành sớm có phát hiện, ngược lại không có cảm thấy cái gì lạ.

Chân chính làm cho Ninh Thành khiếp sợ là Huyền Hoàng vô tướng, đây mới là Huyền Hoàng Châu chân chính tu luyện công pháp. Huyền Hoàng vô tướng tin tức là, bất kỳ công pháp nào, chẳng những bởi vì người mà biến dị, mà còn bởi vì nhân địa mà dị. Một cái công pháp thời thời khắc khắc đều ở đây biến hóa, ngươi có thể lợi dụng Huyền Hoàng Châu thay đổi công pháp, nhưng lại không thể đạt được thời thời khắc khắc biến đổi công pháp.

Thời thời khắc khắc đều ở đây thay đổi biến đổi công pháp, đây mới thật sự là thiên địa đạo pháp, cũng gọi là Huyền Hoàng vô tướng. Chỉ có bản thân Huyền Hoàng bổn nguyên, mới có thể có đến chân chính Huyền Hoàng vô tướng. Nói cách khác trừ hắn ra biết Huyền Hoàng còn có vô tướng ra, những người còn lại đạt được Huyền Hoàng Châu đều chỉ có thể biết Huyền Hoàng hữu hình.

Ninh Thành cũng không nhịn được nữa nội tâm lay động, hắn đứng lên. Huyền Hoàng vô tướng, căn bản là hắn không cần bất kỳ công pháp nào a, đây quả thực là không có công pháp công pháp. Chỉ cần hắn muốn tu luyện, Huyền Hoàng Châu tự động cho ra tu luyện chỉ hướng cùng cảnh giới tu luyện. Hắn phải làm là, một bên hấp thu linh khí, một bên căn cứ Huyền Hoàng chỉ hướng đi tu luyện.

Ninh Thành trước cũng không có tu luyện qua, hắn tiếp xúc thời gian tu luyện cũng không dài, tuy rằng tu luyện đến tụ khí bốn tầng, lại cũng không có người chỉ đạo. Nếu mà nhất định phải nói có người chỉ đạo, chỉ đạo này cũng là Huyền Hoàng Châu. Coi như là hắn cái gì cũng đều không hiểu, cũng rõ ràng giữa Huyền Hoàng Châu lấy được tin tức là cỡ nào nghịch thiên, là đáng sợ cỡ nào.

Hữu hình vô tướng a, đây là cái gì công pháp có thể làm được? Huyền Hoàng Châu lợi hại như vậy, trước hắn lấy được mấy thứ còn lại tạo hóa bảo vật có phải là lợi hại giống nhau hay không?

Tiếc nuối duy nhất là, hắn không cách nào lợi dụng Huyền Hoàng bổn nguyên, đồng dạng liền không cách nào lợi dụng Huyền Hoàng vô tướng. Tuy rằng hắn biết có Huyền Hoàng vô tướng, hắn muốn tu luyện vẫn là phải thông qua công pháp khác, cũng chính là Huyền Hoàng hữu hình. Thẳng đến có một ngày hắn có thể cảm ngộ Huyền Hoàng bổn nguyên sau đó, mới có thể lý giải Huyền Hoàng vô tướng.

Coi như là Huyền Hoàng hữu hình, hắn cũng thỏa mãn. Ninh Thành đè nén nội tâm kinh hỉ cùng bất an, bắt đầu quan sát hắn chỗ ở. Lúc này hắn mới phát hiện, hắn chỗ ở cũng không lớn, con có mấy ngàn thước phương viên, bốn phía đều là mờ mịt vàng khè một mảnh.

Cái chỗ này hẳn là thế nào đi ra ngoài? Ninh Thành mới vừa mới vừa muốn đi ra ngoài, sau một khắc hắn đã đứng ở trong động tu luyện đá ngầm.

Cùng lần trước hắn từ nghiên cứu trong trận pháp tỉnh táo lại một cái như nhau, An Y vẫn là theo dõi hắn. Bất quá cùng lần trước bất đồng là, An Y trong mắt tất cả đều là lay động.

"Vừa rồi là chuyện gì xảy ra?" Ninh Thành cùng An Y đồng thời hỏi những lời này.

Ninh Thành không biết hắn tiến vào Huyền Hoàng Châu sau đó, An Y nhìn thấy là cái gì, nhanh chóng nói lần nữa, "An Y, ngươi mới vừa mới nhìn thấy cái gì? Ngươi nói cho ta biết."

"Ta nhìn không thấy ngươi, sau đó nhìn thấy một cái màu vàng nhạt hạt châu trôi lơ lửng ở ngươi chỗ ở. Sau đó ngươi lại xuất hiện, đây là có chuyện gì?" An Y kinh hoảng hỏi.

Ninh Thành do dự chỉ chốc lát, hắn vẫn lựa chọn tin tưởng An Y, hắn giọng nói vô cùng là ngưng trọng nói, "An Y, ta có được một cái hạt châu, hẳn là ngươi mới vừa mới nhìn thấy cái kia. Hạt châu này rất trân quý, một khi bị người khác biết, ta lập tức sẽ bị giết. Cho nên ta muốn ngươi không cần nói cho người khác, cho dù là người cùng sư phụ ngươi..."

Ninh Thành vốn muốn nói dù là người cùng sư phụ ngươi như nhau quan hệ, ngươi cũng không nên nói. Chỉ là hắn lập tức liền hiểu rõ mình và An Y quan hệ, xa không có An Y cùng sư phụ nàng như vậy quan hệ. Hơn nữa, An Y sư phụ đã chết, An Y coi như là muốn nói, cũng không có chỗ nói.

An Y lại thận trọng gật đầu, "Ta biết mà, Ninh đại ca ngươi là người thân nhất của ta trừ sư phụ ta ra, ta sẽ không nói cho người khác biết."

Ninh Thành thoáng thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói, "Ta lúc này đây bế quan không biết đã bao lâu, dĩ nhiên không cảm thấy đói, đoán chừng là hơi quá đói... Di, An Y, ngươi cũng thăng cấp đến tụ khí bốn tầng?"

Thẳng đến lúc này, Ninh Thành mới phát hiện An Y lên cấp tụ khí bốn tầng, giống như hắn, linh thạch này quả nhiên là đồ tốt.

An Y rốt cục lộ ra mỉm cười nói, "Đúng vậy, Ninh đại ca, ta chỉ dùng 3 tấm linh thạch liền thăng cấp đến tụ khí bốn tầng. Ta bế quan lúc tỉnh lại, đã nhìn thấy trước mắt một cái hoàng châu."

"Vậy thì tốt quá, sau này chúng ta có linh thạch tu luyện, tốc độ kia nhất định là nhanh hơn..." Ninh Thành ngạc nhiên nói, linh thạch hiệu quả tốt như vậy, hắn có hơn một trăm tấm, còn sợ không thăng cấp?

"Thế nhưng ngươi thăng cấp đến tụ khí 4 cấp, dùng linh thạch hình như có chút nhiều..." An Y chỉ vào Ninh Thành linh thạch bột phấn dưới chân nói một câu.

Ninh Thành lúc này mới phát hiện hắn này gần trăm tấm linh thạch một quả cũng không có, hắn từ tụ khí ba tầng thăng cấp đều bốn tầng, liền dùng hết hơn một trăm tấm linh thạch.

Ninh Thành trong lòng kinh hãi, hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa, nhanh chóng vận khí tu luyện, muốn nhìn một chút không có linh thạch có đúng hay không còn có thể tu luyện. Làm cho hắn thất vọng là, không có linh thạch hắn tuy rằng còn có thể cảm ứng được Huyền Hoàng giữa Châu Tử Phủ, cũng đã không cách nào tu luyện.

"Vậy phải làm sao bây giờ?" Ninh Thành hoảng hốt, hắn biết lúc này hơn một trăm tấm linh thạch tới là cỡ nào may mắn. Nhiều linh thạch như vậy, chỉ là làm cho hắn từ tụ khí ba tầng đến tụ khí bốn tầng, tu luyện về sau hắn muốn làm sao sống a?

Lúc này Huyền Hoàng khí tốc độ tu luyện là nhanh, thế nhưng yêu cầu linh thạch cỡ này cũng thật là đáng sợ.

An Y bỗng nhiên nói, "Ninh đại ca, chỗ này ta trong còn có hơn mười tấm linh thạch, bất quá ta cảm thấy chúng ta hẳn là rời khỏi nơi này trước. Trước ta nhìn thấy hoàng châu thời điểm, dường như có chút khí tức bên ngoài tràn đầy, ta sợ bị người khác biết, sẽ..."

"Ha ha... Quả nhiên ở chỗ này, thật đúng là có cái gì." Một tiếng cười to truyền đến, lập tức một gã nam tử vẻ mặt ngấn nước đã xuất hiện ở động khẩu đá ngầm nơi Ninh Thành cùng An Y đang ở.

Bình luận