Tạo Hóa Chi Môn

Chương 1169: Nghịch chuyển


Nghe được hai chữ Thái Tố Khanh Lam, Ngao Bắc Giang đầu óc nhất thời ông một cái, hắn thậm chí không có cân nhắc, giơ tay lên một đạo bùa chú trực tiếp vỗ vào trên mi tâm của mình.

Khanh Lam cái tên này cũng có lẽ bây giờ không ai nghe nói, thế nhưng tại nhiều năm trước, không ai không biết Thái Tố còn có một người tên Khanh Lam. Khanh Lam vượt qua Hợp Đạo cấp thứ hai sau đó, muốn đi Thái Dịch Giới tìm kiếm cách Chứng Đạo bước thứ ba. Kết quả Thái Dịch Giới chủ Ấn Tinh Văn không cho phép hắn tiến vào, lúc đó Ấn Tinh Văn cùng ba gã Hợp Đạo Thánh Đế liên thủ đối phó Khanh Lam.

Tuy rằng cuối cùng làm Khanh Lam bị thương nặng, Thái Dịch Giới lại bỏ mình một người Hợp Đạo cường giả, Ấn Tinh Văn cùng hai người khác đều phụ thương. Khanh Lam sau khi trọng thương, không có trở về Thái Tố Giới, nghe nói hắn cứ vậy rời đi Ngũ Thái Giới, đi càng xa xôi mặt biên tìm kiếm cơ duyên Chứng Đạo bước thứ ba, dù sao cũng chính là đi xa biến mất.

Lúc này Khanh Lam đột ngột xuất hiện, Ngao Bắc Giang không sợ mới đúng là quái sự. Hắn cũng nhận ra chính bản thân không so với được với Thái Dịch Giới chủ Ấn Tinh Văn, hơn nữa hiện tại Ấn Tinh Văn cùng các Hợp Đạo Thánh Đế còn lại đều bị ngăn chặn, có người đến giúp Ngao Bắc Giang hắn mới đúng là quái sự. Huống chi đã nhiều năm như vậy, ai biết Khanh Lam có hay không đã Chứng Đạo bước thứ ba?

Ngao Bắc Giang ở trên hư không trong vô số lần nguy cấp chạy trốn, bằng chính hắn tư duy mẫn tiệp vô cùng. Tại sau khi cái tên Khanh Lam báo ra ngoài, hắn không có nửa điểm do dự tế xuất lẩn trốn phù.

Lẩn trốn phù dán tại hắn mi tâm hóa thành một đạo huyết quang đồng thời, hai đạo màu xám tro đạo vận vẫn như cũ quấn tại Ngao Bắc Giang trên người, cuồn cuộn nổi lên một đạo huyết quang.

Huyết quang tràn ra sau đó, Ngao Bắc Giang từ trong hư không biến mất vô tung vô ảnh.

"Thực sự là chuột nhắt, chạy nhanh như vậy." Khanh Lam hướng về phía hư không châm chọc một câu.

Từ Ninh Thành tế xuất thứ năm Vãng Sinh Cầu, đến Ngao Bắc Giang công kích Ninh Thành, rồi đến Khanh Lam đột ngột xuất hiện Ngao Bắc Giang chạy trốn, này trung gian quá trình có thể nói là tích tắc mà thôi.

Tại việc này phát sinh sau đó, Ấn Tinh Văn lập tức liền biết thực lực của Hợp Đạo xảy ra thay đổi, hắn và Khanh Lam đã đấu qua, thực lực của Khanh Lam tuyệt đối sẽ không yếu hơn hắn. Hơn nữa đi qua mấy năm nay, Khanh Lam tới cùng đã đến trình độ nào, hắn cũng không biết.

Về phần Khanh Lam một chiêu đem Ngao Bắc Giang đuổi đi, Ấn Tinh Văn trong lòng chỉ có thể khinh bỉ. Hắn khinh bỉ là Ngao Bắc Giang, Ngao Bắc Giang rõ ràng có thể ngăn trở Khanh Lam một đoạn thời gian, thế nhưng tên này sợ chết, thà rằng trọng thương cũng muốn chạy trốn.

Tiêu Thiên Đông vừa thấy Khanh Lam xuất hiện, Ngao Bắc Giang chạy trốn, liền biết Thái Tố Giới chí ít sẽ không thua trận đại chiến này. Hắn đồng dạng phi thân tế xuất pháp bảo, đánh về phía Khuất Bách. Sư Nhất Tình rõ ràng đỡ không được Khuất Bách, tiếp tục như vậy nữa, Sư Nhất Tình sợ rằng sẽ bị giết đầu tiên.

Tới một cái Khanh Lam, hiện tại Tiêu Thiên Đông lại xuất thủ, Ấn Tinh Văn trong lòng chỉ có thể bất đắc dĩ thầm than. Một khi Thái Dịch bên này lại ngã xuống một người Hợp Đạo, vậy lần này xuất quân đánh Thái Tố, có thể nói là thất bại thảm hại. Ở trước khi hắn xuất quân, cũng thật không ngờ Thái Tố Giới sẽ cường hãn đến loại tình trạng này. Này hơn mười Hỗn Nguyên Thánh Đế không rõ lai lịch, lại vô cùng cường đại, cũng không biết Ninh Thành từ địa phương nào tìm tới.

Đang ở thời điểm Ấn Tinh Văn muốn gọi lại tay, xa xa lần thứ hai bay nhanh tới một đạo chiến hạm.

Chiến hạm dùng tốc độ cực nhanh dừng ở ngoại vi chiến trường, Lục Đông Sách xuất hiện ở trước mũi chiến hạm, hắn hướng về phía Ninh Thành bên hộ trận lớn tiếng kêu lên, "Ninh Thành huynh đệ, ta Lục Đông Sách đến trợ ngươi giúp một tay." Đang khi nói chuyện, mười mấy tên Hỗn Nguyên cường giả lao ra chiến hạm, tế xuất pháp bảo gia nhập hỗn chiến.

Lục Đông Sách kéo tới đám người kia toàn bộ là Hỗn Nguyên Thánh Đế, không có một cái Hợp Đạo cường giả, cũng không có mang Đạo Đình quân đội lại đây, hiển nhiên không phải là đại biểu Thái Thủy Giới lại đây, mà là đại biểu cá nhân lại đây.

Ấn Tinh Văn trong lòng hoàn toàn trầm xuống, Thái Dịch hiện tại chiếm thượng phong, Thái Dịch Đạo Đình quân đội số lượng xa xa mạnh hơn Thái Tố Giới cố nhiên là nguyên nhân trọng yếu. Nhưng trong đó còn có một cái nguyên nhân khác trọng yếu hơn, đó chính là Thái Dịch Giới Hợp Đạo Thánh Đế chiếm cứ thượng phong, Hỗn Nguyên cường giả càng là chế trụ Thái Tố Giới.

Hiện tại Thái Tố Giới Khanh Lam lại đây, mà Ngao Bắc Giang chạy trốn, hơn nữa Lục Đông Sách mang hơn mười Hỗn Nguyên Thánh Đế tương trợ, tương quan thực lực lập tức liền hiển lộ ra.

Bây giờ còn không quá rõ ràng, chờ Khanh Lam ngăn cản một người Hợp Đạo Thánh Đế trong đó, Thái Tố Giới bên này Hợp Đạo cường giả đi đối phó Hỗn Nguyên Thánh Đế, vậy tương quan lập tức sẽ thay đổi không thể nghi ngờ.

"Ninh Đạo Quân, mọi người toàn bộ dừng tay. Nếu Khanh Lam đạo hữu cũng đã tới, chúng ta liền ngồi xuống hiệp thương một chút đê." Ấn Tinh Văn quyết định thật nhanh nói.

Ninh Thành căn bản cũng không có để ý tới lời của Ấn Tinh Văn, càng là cao giọng nói, "Đa tạ Lục huynh đường xa mà đến tương trợ."

Sau khi nói xong, giọng nói bộc phát kịch liệt nói, "Ta Thái Tố Đạo Đình hết thảy Đạo Đình quân đội, Thái Dịch vô sỉ, muốn công chiếm đất đai của chúng ta, giết chóc chúng ta tu sĩ, cướp đoạt tài nguyên của chúng ta. Vì bảo trụ ta Thái Tố, Thái Tố Giới ta tiền bối ẩn cư khanh Lam cũng tới rồi, Thái Thủy cùng Thái Sơ đều có tương trợ, hiện tại rốt cục đến phiên chúng ta phản công. Hắc Bạch đạo hữu, theo ta trước sau dời đi... Sa Tô, điều động Đạo Đình quân đội thứ mười, hướng dẫn hết thảy Thái Tố ta Đạo Đình đại quân tiến công, tiêu diệt quân Thái Dịch xâm lấn rác rưởi."

"Tiêu diệt Thái Dịch rác rưởi!"

...

Lời của Ninh Thành khơi dậy gần tới hai chục triệu Thái Tố Đạo Đình quân đội phản công, tại dưới Sa Tô đại quân trận kỳ chỉ dẫn, nguyên bản Thái Tố Đạo Đình quân đội bằng vào trận pháp chống đỡ, bỗng nhiên tản ra. Thái Dịch Đạo Đình quân đội cũng là có Hỗn Nguyên Thánh Đế lãnh đạo, Thái Tố Đạo Đình quân đội vừa tán ra, Thái Dịch Đạo Đình Hỗn Nguyên Thánh Đế liền biết không tốt, đây là muốn chuyển trận.

Chỉ là Thái Tố có Ninh Thành cùng Hắc Bạch Tu hai đại cường giả này chủ trì trận pháp dời đi, hơn nữa trước hơn mười triệu Thái Tố Đạo Đình quân đội, còn có một hơn trăm vạn trận pháp sư dẫn dắt.

Mà Thái Dịch Đạo Đình quân đội cũng là người vài đại đạo đình hỗn hợp cùng một chỗ, trước bằng vào thực lực áp chế Thái Tố Giới, để cho Thái Tố Giới không cách nào đổi trận, chỉ có thể dựa vào hộ trận đối ứng. Hiện tại Hỗn Nguyên Thánh Đế cùng Hợp Đạo Thánh Đế không có khả năng chiếm ưu, Thái Tố Giới mắt thấy liền muốn chuyển thủ thành tấn công.

Biết là biết, Thái Dịch Giới Hỗn Nguyên Thánh Đế lại không có cách nào tại đồng dạng trong thời gian ngắn ngủi làm ra đối ứng.

Quả nhiên Thái Tố Đạo Đình quân đội bên này hỗn loạn trận hình tại trong thời gian ngắn ngủi liền hoàn thành một lần nữa tổ hợp, từng đạo Thái Tố Đạo Đình quân đội đi theo trận pháp sư Sa Tô phân ra, tại sau khi lao ra hộ trận, lập tức bắt đầu xen kẽ lẫn nhau.

Ấn Tinh Văn làm người chủ trì lần này đại chiến, tự nhiên thấy rõ Thái Dịch Đạo Đình quân đội cùng Thái Tố Đạo Đình quân đội biến hóa. Chỉ là Sở Mạn Hà tuy rằng không bằng hắn, nhưng cũng không phải là người yếu. Hắn càng lo lắng, Sở Mạn Hà lại càng dễ dàng.

Đang ở Sở Mạn Hà suy nghĩ thế nào làm cho Ấn Tinh Văn bị thương thời điểm, một thanh âm truyền đến, "Họ Ấn này liền giao cho ta, ngươi đi đối phó những người còn lại."

Theo thanh âm này cùng đi đến là hai đạo đạo vận hoàn toàn bất đồng, Sở Mạn Hà cũng không phải lưu ý này hai đạo đạo vận. Nàng biết người tới là Khanh Lam, Khanh Lam vừa rồi đuổi đi Ngao Bắc Giang quá trình nàng cũng thấy. Thực lực của người này nói không chừng còn ở bên trên nàng, cho nên Khanh Lam vừa qua đến, nàng lập tức tránh ra đánh về phía Vi Sinh Hạo.

Duyên Bân Kỷ cùng Vạn Diệc tuy là nửa bước Hợp Đạo, nổi tiếng từ xưa cường giả. Nhưng hai người đối phó Vi Sinh Hạo hay vẫn còn là lộ ra có chút cật lực, Duyên Bân Kỷ thậm chí đã trọng thương.

Thực lực của Sở Mạn Hà vốn là xa xa mạnh hơn Vi Sinh Hạo, hiện tại gia nhập chiến đoàn, Vi Sinh Hạo áp lực nhất thời nặng lên.

Ngọc Thanh Đạo Đình đạo quân Diệp Thiên Hoa bị Vĩnh Vọng Môn Ổ Lâm ngăn chặn, tại Thái Tố Đạo Đình thay đổi trận chuyển thủ làm công thời điểm, liền lo lắng vạn phần. Bây giờ nhìn thấy Ngọc Thanh Đạo Đình hộ đình Hợp Đạo Vi Sinh Hạo tràn ngập nguy cơ, trong lòng lúc này sinh ra tâm tư muốn rút lui.

Nguyên bản Ngọc Thanh Đạo Đình ra quân, là bởi vì cho rằng Thái Tố Giới nhất định thua, hiện tại xem ra Thái Tố Giới càng đánh càng mạnh, Thái Dịch Đạo Đình quân đội tiếp tục chiến đi xuống hậu quả thật đúng là rất khó đoán trước. Lúc này nếu mà còn không lui mà nói, này Ngọc Thanh Đạo Đình nói không chừng thực sự sẽ tổn thất thảm trọng.

Vì chính là một điểm hỗn độn khí, ở tại chỗ này thật sự là cái được không bù đắp đủ cái mất.

"Ngọc Thanh Đạo Đình quân mã thượng rút lui, Vi Sinh hộ đình cũng hộ quân đội rút lui..." Diệp thiên hoa cực kỳ quyết đoán, đang quyết định rút lui sau đó, lập tức liền phát ra rút lui chỉ lệnh.

Thái Huyền Đạo Đình vốn chỉ là tượng trưng phái ra trăm vạn Đạo Đình quân đội, theo bọn họ Thái Dịch Giới muốn nghiền ép Thái Tố thật sự là quá dễ dàng. Thái Huyền Đạo Đình đạo quân Giải Tâm Thủy vốn là không dự định phái quân đội, hiện tại phái quân đội cũng là làm dáng thôi. Cho nên bọn họ chỉ là tại bên góc địa phương, tượng trưng làm một phần công kích.

Mà bây giờ Thái Tố càng ngày càng mạnh, Ngọc Thanh Đạo Đình loại này chủ lực đều rút lui, hắn Thái Huyền Đạo Đình còn ở tại chỗ này muốn chết a.

Cơ hồ là tại Diệp Thiên Hoa ra rút lui mệnh lệnh đồng thời, Thái Huyền Đạo Đình Đái đình trụ cũng phát ra rút lui mệnh lệnh.

Mấy ngàn vạn người vừa rút lui, toàn bộ tràng diện càng là hỗn loạn không chịu nổi.

Ninh Thành cùng Hắc Bạch Tu thầm kêu đáng tiếc, Diệp thiên hoa này quá quả đoạn, lui lại tốc độ quá nhanh, bọn họ khốn sát trận ngay cả dời đi cũng không kịp.

Vân Quang Đạo Đình Lôi Tu Nhiên lòng tham trọng đại, hắn tuy rằng cảm nhận được Thái Tố Đạo Đình đang hoạt động khốn sát trận, lại còn đang suy nghĩ lấy mượn Thái Tố Giới lao ra hộ trận áp lên không nhanh một lần đánh tan Thái Tố Đạo Đình quân đội.

Lôi Tu Nhiên ý nghĩ cũng không thể nói không đúng, nếu như không có Hắc Bạch Tu loại này trận đạo cường giả chỉ dẫn, nếu như không có Ngọc Thanh Đạo Đình mấy ngàn vạn Đạo Đình quân đội đột ngột rút lui, có lẽ còn thật sự có loại khả năng này.

Hiện tại Ngọc Thanh Đạo Đình Đạo Đình quân đội đột nhiên rút lui, Thái Huyền Đạo Đình Đạo Đình quân đội cũng chợt rút lui, nhất thời để cho hắn có một loại cảm giác trở tay không kịp.

Còn không có chờ Lôi Tu Nhiên hạ đạt rút lui mệnh lệnh, xa xa Khuất Bách phát sinh một tiếng thê lương âm thanh. Lập tức trong hư không nổ tung ra muôn vàn đạo vận quang hoa, vô số quy tắc khí tức tán loạn ra. Bàng bạc khí tức đè xuống, thật giống như một thùng nước đột ngột tản ra bình thường giống nhau, tấn mãnh tiêu tán. Những thứ này tiêu tán đi ra đạo vận quang hoa cùng quy tắc khí tức trực tiếp đem Đạo Đình quân đội ngăn cản ở phía trước kéo thành mảnh nhỏ, cuối cùng đánh vào Thái Tố Giới hộ giới đại trận, để cho Thái Tố Đạo Đình hộ giới đại trận, phát sinh một trận lại một trận lay động.

Khuất Bách bỏ mình, Lôi Tu Nhiên trong lòng trầm xuống, một loại băng hàn lãnh ý xông lên đầu. Một cái Hợp Đạo Thánh Đế tại đây trong quá trình Đạo Đình quân đội đại chiến, ngay cả cơ hội đào tẩu cũng không có, liền bỏ mình, điều này quá nghe rợn cả người. Giờ khắc này, hắn đâu còn có nửa phần do dự ý nghĩ, không chút do dự phát ra ra lệnh rút lui.

Tại Khuất Bách ngã xuống trong nháy mắt đó, toàn bộ Lưu Anh Đạo Đình Đạo Đình quân đội đều rối loạn. Thái Tố Đạo Đình khốn sát trận dời đi hơn phân nửa, vô số Lưu Anh Đạo Đình Đạo Đình quân đội đều ở đây trong khốn sát trận dưới Thái Tố Đạo Đình quân đội vây giết, trở nên không có lực phản kháng chút nào.

Thối lui đến xa xa, Diệp thiên hoa cùng Vi Sinh Hạo đám người trong lòng đồng dạng là thở dài không dứt, từ hôm nay trở đi, Lưu Anh Đạo Đình là triệt để xong đời.

Vi Sinh Hạo cũng biết Khuất Bách sở dĩ ngã xuống, đó là bởi vì quan hệ của hắn, hắn trực tiếp né ra, Sở Mạn Hà không có đuổi giết hắn, mà là đối với Khuất Bách động thủ. Thực lực của Khuất Bách vốn là yếu nhất, hiện tại ba cái Hợp Đạo Thánh Đế đối với hắn đồng thời xuất thủ, hắn không ngã xuống mới đúng là quái sự.

Một bên khác Phượng Tứ Ngân hồn phi phách tán, Khuất Bách ngã xuống, hắn tại tế xuất lẩn trốn phù chạy trốn đồng thời liền bắt đầu phát thệ, kiếp này nếu còn sống sẽ không dám đến Thái Tố Giới nữa.

Bình luận