Tạo Hóa Chi Môn

Chương 1139: Thái Tố Đạo Đình thập quân


Thiên Tố Thánh Thành bên ngoài, tu sĩ đếm không hết đều tụ tập ở chỗ này. Ninh Thành đứng ở bên trên hư không loan điện trong suốt, tăng thêm vài phần khí thế.

Ninh Thành rất rõ ràng loan điện loại hình thức này vẫn còn là nhất định phải có, hắn đại biểu không phải là một người, mà là một cái Đạo Đình. Nếu như không có một loại hình thức, sẽ vô hình trung yếu bớt lực hiệu triệu của Đạo Đình.

Tại hai bên Ninh Thành, đứng thẳng thập đại đình trụ.

Ninh Thành vừa xuất hiện, tràng diện bởi vì nghị luận nói chuyện có chút làm ồn nhất thời yên tĩnh hẳn lên. Ninh Thành uy vọng, đã tại Thái Tố Giới chậm rãi dựng đứng. Uy vọng loại vật này, không nhận thức được, bất tri bất giác liền thâm nhập nhân tâm.

Làm Thái Tố Giới đan hội hội chủ, Ninh Thành khuyết điểm duy nhất chính là tu vi hơi yếu, mới Đạo Nguyên sơ kỳ. Nếu mà Ninh Thành tu vi cũng là Hỗn Nguyên, vậy chỉ sợ hắn làm Đạo quân, đó là thật thật tại tại danh xứng với thực.

Coi như là như vậy, hết thảy Thái Tố Giới tu sĩ đều rõ ràng. Nếu mà muốn tại Thái Tố Giới tìm một đạo quân đi ra, Ninh Thành không thể nghi ngờ là người duy nhất có thể chọn. Không có bất cứ người nào so với Ninh Thành thích hợp hơn, coi như là Thái Tố Giới Hợp Đạo Thánh Đế, cũng không có hợp với vị trí này như Ninh Thành.

Ninh Thành trong lòng dâng lên một phần tự hào, nghĩ trước đây hắn vừa mới đến Thái Tố Giới, hay vẫn còn là một tên đứng đường. Lúc này mới bao nhiêu năm, hắn liền ngưng tụ Thái Tố Giới lực lượng, hầu như đứng ở Thái Tố Giới tột cùng nhất. Lần này Đạo Đình nguy lệnh, càng là thể hiện ra lực hiệu triệu của Thái Tố Đạo Đình.

Cái tràng diện này, so với trước đây hắn dùng đan hội danh nghĩa triệu khai tông môn đại hội phải nhiệt liệt hơn cũng không chỉ gấp mười lần.

Ninh Thành nhấc tay đối với mọi người ôm quyền thi lễ sau đó, lúc này mới cao giọng nói, "Các vị Thái Tố Giới đạo hữu, ta tại nửa năm trước chợt nghe Hư Tinh Tông Khang tiền bối nói qua, Sơn Hà Đấu cái này Tiên Thiên pháp bảo là trước đây Viễn Cổ Thánh Đế tại tạo hóa đại chiến là lúc, để lại. Ta may mắn chiếm được món bảo vật này, đồng thời đem món bảo vật này trở thành của chúng ta Thái Tố Giới hộ giới trận tâm.

Nhưng Vô Giới Cung Phượng Tứ Ngân, ỷ vào mình là Hợp Đạo Thánh Đế, nhân duyên rộng, muốn gọi toàn bộ trong hư không cường giả đến ta Thái Tố Giới. Mục đích của hắn chỉ có một, cướp đi Sơn Hà Đấu, đồng thời để cho người ta chia cắt toàn bộ ngày làm giới tài nguyên tu luyện. Không muốn nói Sơn Hà Đấu không phải là của Phượng Tứ Ngân hắn, coi như là của hắn, hắn muốn chia cắt ta Thái Tố Giới, ta Ninh Thành thứ nhất không đồng ý. Thái Tố Giới là nhà của ta, ta có thể chảy máu có thể ngã xuống, cũng sẽ không để cho cường đạo tại trong nhà ta cướp đoạt tàn phá bừa bãi..."

"Xử đẹp hắn!"

"Thông chết Phượng Tứ Ngân đê..."

"Á đù! Có dũng khí chia cắt Thái Tố Giới của bố, muốn chết à!"

"Hỗ trợ Đạo Đình, hỗ trợ Ninh Đạo Quân, máu của ta ở chỗ này, vì Thái Tố Giới chảy máu có ta đêy..."

Vô cùng vô tận thanh âm tức giận gầm hét lên, có vài thanh âm còn mang theo đạo vận lực lượng. Trong lúc nhất thời, phương viên mấy trăm vạn dặm đều có thể rõ ràng nghe loại thanh âm tức giận tuyên chiến này.

Bất cứ người nào đều có bản thân nhiệt huyết, bất cứ người nào đều có bản thân tự tôn. Tu sĩ dù cho tu vi mạnh hơn nữa, cũng sẽ không hòa tan bản thân nhiệt huyết. Chỉ là thời điểm đại bộ phận, nhiệt huyết của bọn họ đều bị tu luyện và không ngừng tăng cường thực lực của chính mình che giấu kín.

Lúc này vô số người phẫn nộ hò hét, khơi dậy hầu như tất cả mọi người nhiệt huyết, vô luận tu vi cao thấp. Cái này gọi là hiệu ứng đám đông.

Ninh Thành đem Sơn Hà Đấu làm trận tâm, vô luận nguyên nhân gây ra là cái gì, được lợi đều là cả Thái Tố Giới. Làm Thái Tố Giới bất kỳ một cái nào tu sĩ, đều là người được lợi trong đó.

Lời của Ninh Thành đích xác mang theo tính huy động, loại này bị huy động kịch liệt, cũng là mọi người tự nguyện. Có ít nhất một câu nói Ninh Thành không có nói sai, Thái Tố Giới vốn chính là nhà của hết thảy người Thái Tố. Không người nào dám tới trong nhà ta cướp đoạt, cướp bóc. Không đứng dậy chảy máu giết cho thống khoái, còn chờ tới khi nào? Huống chi, lần này có Đạo Đình nắm trong tay toàn diện, coi như là Phượng Tứ Ngân là Hợp Đạo Thánh Đế, thì tính sao?

Ninh Thành trong lòng cũng là một trận sôi trào, đổi thành hắn đứng ở trong đám người, hắn sẽ bị mọi người nhiệt huyết kéo theo. Nhiều người như vậy phát sinh chiến đấu đạo niệm, tại đây dưới loại chiến đấu đạo vận ngang dọc, muốn giữ được tĩnh táo đều rất khó.

Chờ tất cả mọi người huyên náo hơi chút an tĩnh một phần, Ninh Thành lúc này mới tiếp tục nóng bỏng nói, "Ta liền biết, ta Thái Tố Giới không có thứ hèn nhát. Tu sĩ sợ chết, nói gì tới đại đạo? Ta cả đời tu đạo, tuyệt không sợ chết! Huống chi còn là bảo vệ ta Thái Tố Giới căn cơ?

Giống như các vị Thái Tố Giới đạo hữu nói, hắn Phượng Tứ Ngân tới rồi, chúng ta thông chết hắn. Ai dám cướp bóc Thái Tố Giới ta, cũng sẽ giết chết hắn. Thái Tố Giới là nhà chúng ta, chúng ta cùng nhau hộ vệ. Cùng trước kia bình thường giống nhau, tại ta Thái Tố Giới muốn tới thì tới, muốn đi thì đi thời kì đã một đi không trở lại, không người nào dám nói cướp bóc Thái Tố Giới ta, hắn Phượng Tứ Ngân cũng không được."

"Hỗ trợ Đạo Đình, hỗ trợ đạo quân, tuyệt không sợ chết." Lần này thanh âm to nhiều hơn.

Ninh Thành giơ tay lên ý bảo thanh âm hạ xuống, sau đó nói, "Ta tuyên cáo Thái Tố Giới hết thảy đạo hữu, Thái Tố Đạo Đình quân đội thành lập. Thái Tố Đạo Đình quân đội thành lập 10 quân đội, thập quân đội theo thứ tự là:

Ly Phượng đình trụ lĩnh Thái Tố đệ nhất quân đội, Vương Hóa Trọng đình trụ lĩnh Thái Tố thứ hai quân đội, Na Đại Phù đình trụ lĩnh Thái Tố thứ ba quân đội, Mục Viễn Không đình trụ lĩnh Thái Tố thứ tư quân đội, Phí Phong đình trụ lĩnh Thái Tố thứ năm quân đội, Tiêu Lạc Tân đình trụ lĩnh Thái Tố thứ sáu quân đội, Bành Khải Nguyên đình trụ lĩnh Thái Tố thứ bảy quân đội, loan đình trụ lĩnh Thái Tố thứ tám quân đội, Cung Vụ đình trụ lĩnh Thái Tố thứ chín quân đội, Sa Tô lĩnh Thái Tố thứ mười quân đội.

Tất cả sau đó bổ sung công việc bởi Bối Thải Hiệp cùng Thiệu Mạc Tử phụ trách, ta cùng Tiết Ảnh tiền bối, Sư Nhất Tình tiền bối, Khang Tú Sơn tiền bối ở trung tâm phối hợp tác chiến. Các quân đội quân kỳ danh hào, sẽ trong lần này chiến trận căn cứ chiến tích đến mệnh danh. Đồng thời khắc vào trên bia Thiên Tố Thánh Thành Thái Tố chiến tích. Người kiệt xuất đơn độc chiến đấu cống hiến, cũng như nhau sẽ khắc vào Thái Tố chiến tích trên bia, phần thưởng Chứng Đạo cơ duyên bảo vật."

Sau đó bổ sự tình, Ninh Thành tự nhiên phải giao cho người của mình. Bối Thải Hiệp cùng Thiệu Mạc Tử đều tính là người một nhà, hắn tuyệt đối yên tâm.

Ninh Thành an bài ngay ngắn rõ ràng, thập đại đình trụ vốn chính là đại tông môn tông chủ. Thập đại tông môn mỗi một cái tông môn nhân số ít thì mấy trăm vạn, nhiều thì hơn nghìn vạn. Thành lập một quân đội, tự nhiên không nói chơi.

Thập quân đội thành lập sau đó, Thiên Tố Thánh Thành bên ngoài tu sĩ rất nhanh thì bị phân chia ra, mười vị tông chủ mỗi người đều quản lý gần tới trăm vạn người.

Nguyên bản rậm rạp chằng chịt đoàn người, tại 10 quân đội thành lập sau đó, lập tức liền rõ ràng. Tại Ninh Thành nói ra quân kỳ danh hào phải căn cứ chiến tích mệnh danh, tuy rằng thập đại tông môn tông chủ trong miệng không nói thêm gì, trong lòng cũng không muốn thua cho người khác. Hơn nữa Ninh Thành lại làm ra một cái cái gì Thái Tố chiến tích bia.

Ninh Thành cái này đạo quân nói chuyện thế nhưng chưa bao giờ bố láo, Thiên Tố Thánh Thành trong quảng trường, cái kia lớn vô cùng Thái Tố Giới bia, sớm đã nói rõ vấn đề.

Tại nơi cột mốc biên giới, xếp hàng thứ nhất lại chính là Độ Huyền Cổ Tộc, thứ hai chính là Ngân Long tộc. Thập đại tông môn đệ nhất tông môn Hà Lạc Thánh Tông, tại hộ giới đại trận cống hiến, chỉ xếp hạng thứ ba. Một mặt này nói rõ hải tộc giàu có, ở một phương diện khác cũng để cho người trực quan nhìn ra, Hà Lạc Thánh Tông có tiếng mà không có miếng a, cống hiến dĩ nhiên không phải là đệ nhất.

...

Phượng Tứ Ngân tốc độ so với mong muốn còn nhanh hơn, tại Vô Giới Cung chân chính vận dụng lá bài tẩy thời điểm, hiệu quả hoàn toàn thể hiện ra ngoài. Một phần ẩn nấp truyền tống trận, còn có truyền tống bùa chú bình thường không thế nào dùng, lúc này đều bị dùng tới.

Lúc này Phượng Tứ Ngân đang đứng tại bên trên một con thuyền hư không phi thuyền boong tàu, hắn chắp tay sau đít nhìn phía xa vô tận hư không, vùng xung quanh lông mày có chút nhíu lại.

Tại bên người hắn đứng hai người, ngoại trừ này xinh đẹp nữ tu ra, còn có một tên Hỗn Nguyên tu vi nam tử.

"Cung chủ, còn có tối đa hai tháng, chúng ta liền có thể đến Thái Tố Giới ngoại vi. Này một mảnh hư không chúng ta tới ít, cũng không có bố trí cái gì ẩn núp truyền tống trận." Đứng bên cạnh hắn xinh đẹp nữ tu một câu.

Phượng Tứ Ngân lắc đầu, "Ngọc nhi, ta ngược lại không phải là cảm thấy tốc độ chậm, kỳ thực có thể ở đã hơn một năm một chút thời gian liền chạy tới Thái Tố Ngoại Vực vây, cái này tới sớm đã ngoài dự liệu của ta. Lo lắng của ta là, ta làm sai một việc."

Thấy Ngọc nhi không hiểu nhìn mình, Phượng Tứ Ngân thở dài một giải thích rõ đạo, "Ta không nên sớm tuyên bố Vô Giới Cung Triệu Tập Lệnh." nguồn truyện: t r u y ệ n y y

Ngọc nhi nghi hoặc nói, "Sớm tuyên bố Triệu Tập Lệnh, lúc này mới có thể để cho mọi người có thể cấp tốc chạy tới bên ngoài Thái Tố Giới a, bọn họ nhưng không có cách nào giống như chúng ta tốc độ. Một khi xa cách khá xa, nói không chừng trên đường liền phải dùng hết hơn mười năm."

Phượng Tứ Ngân trầm giọng nói, "Người trên đường dùng hết hơn mười năm, coi như là tới rồi, phỏng chừng cũng giúp không được cái gì đại ân. Ta tuyên bố Triệu Tập Lệnh mục đích chủ yếu không phải là đối phó người của Thái Tố Giới, mà là đối phó người Thái Dịch Giới đi Thái Tố. Ngươi ngẫm lại xem, nếu mà người Thái Dịch Giới muốn giết Ninh Thành, lại không biết Ninh Thành còn sống. Ta tuyên bố cái kia Triệu Tập Lệnh, chẳng phải là chẳng khác nào nói cho người khác biết, Ninh Thành còn sống?"

Ngọc nhi giờ mới hiểu được lại đây, lập tức gật đầu, "Cung chủ nói đúng, chỉ là chúng ta cũng tìm không ra biện pháp vẹn toàn đôi bên..."

Ngọc nhi mới vừa mới vừa nói đến đây, bỗng nhiên lấy ra một cái truyền tin châu, lập tức sắc mặt hơi đổi một chút.

"Chuyện gì?" Phượng Tứ Ngân lúc này liền hỏi lên, Ngọc nhi tương đương với hắn tư nhân hết thảy, bất cứ chuyện gì đều nhất định cùng hắn có quan hệ.

"Bẩm cung chủ, ta vừa mới nhận được tin tức, Thái Tố Giới trước đây không lâu đã bố trí một cái hộ giới đại trận." Ngọc nhi sắc mặt có chút phức tạp nói.

"Hộ giới đại trận?" Phượng Tứ Ngân nhíu mày, "Thái Tố Giới có năng lực gì mà bố trí hộ giới đại trận? Coi như là này mấy cái Hợp Đạo liên thủ, bọn họ cũng không tìm ra được người bố trí hộ giới đại trận sao?? Cụ thể là tình huống gì?"

Ngọc nhi lắc đầu, "Hiện tại còn không biết, ta đã phát sinh tin tức hỏi thăm. Bất quá ta suy đoán, cái này hộ giới đại trận hẳn không phải là rất mạnh, đoán chừng là ngăn một vài người dưới Hợp Đạo. Thái Dịch Giới cường đại hộ giới đại trận như vậy, Hợp Đạo cường giả tiến vào, trận pháp cũng ngăn không được, chỉ có thể dựa vào Hợp Đạo xuất thủ."

Phượng Tứ Ngân gật đầu, hắn cảm thấy Ngọc nhi nói rất đúng, dùng Thái Tố Giới loại địa phương này, coi như là có thể bố trí hộ giới đại trận, lại có thể ngăn cản hắn? Chỉ cần ngăn không được hắn, hắn liền có thể kéo sập một cái hộ trận.

"Chúng ta lại thêm nhanh lên một chút tốc độ." Dù là không sợ Thái Tố Giới hộ trận, Phượng Tứ Ngân hay vẫn còn là quyết định tăng nhanh tốc độ đi Thái Tố Giới, tránh đêm dài lắm mộng.

...

Phượng Tứ Ngân nếu mà biết điều hắn lo lắng biến thành sự thực, Thái Dịch Giới Ngao Bắc Giang thật là bởi vì từ hắn nơi này lấy được tin tức, mới biết được Ninh Thành không có ngã xuống, đồng thời đã dẫn người phía trước trên đường đi Thái Tố Giới, có lẽ ruột hắn đều lộn lên rồi.

Ngao Bắc Giang biết được Ninh Thành không có ngã xuống, trái lại về tới Thái Tố Giới, đích thật là bởi vì Phượng Tứ Ngân miệng rộng. Lúc này, hắn liền mang theo vài đệ tử vội vàng đưa đi tới Thái Tố Giới. Theo bên người Mục Tả Tiêu, chỉ là một trong số đông đảo đệ tử của hắn mà thôi, cũng là một cái đệ tử hắn đắc ý nhất.

Bình luận