Tạo Hóa Chi Môn

Chương 1132: Thái Tố Đạo Đình


Ninh Thành những lời này nói ra, đông đảo tông môn tông chủ sắc mặt đều khó coi, một chiêu này thật sự là quá độc ác một phần.

Ninh Thành muốn làm cái gì hộ giới đại trận, chỉ cần không liên lụy tới lợi ích của các tông môn còn lại, mới không có người nào đi quản ngươi. Ngươi nói để cho người khác quyên góp tài liệu, người khác liền quyên góp tài liệu sao? Ta không quyên tài liệu, lẽ nào ngươi còn có thể cướp đoạt hay sao?

Nhưng bây giờ không được rồi, Ninh Thành muốn lập Thái Tố Giới bia, đồng thời muốn đem các tông môn cống hiến tài liệu nhiều ít khắc vào bia vinh danh. Cứ như vậy, người nào hiến cho bao nhiêu, đó là vừa xem hiểu ngay.

Nếu mà làm một tông môn, cuối cùng cống hiến tài liệu còn không bằng cá nhân, vậy danh tiếng tông môn này ở Thái Tố Giới rốt cuộc hủy diệt rồi.

"Ninh hội chủ, ta cảm thấy tài liệu cống hiến nhiều ít hẳn là căn cứ các tông môn tự nguyện..." Lần này đứng ra nói chuyện là Thiên Tố Thánh Thành thành chủ Nhạc Giới Sanh.

"Nhạc đạo hữu, ta vừa rồi cũng đã nói căn cứ các tông môn cống hiến tài nguyên lập Thái Tố Giới bia. Nhạc đạo hữu một cọng cỏ dù không quyên góp, cũng không có ai sẽ nói ngươi cái gì. Ở hộ giới đại trận thành lập hoàn tất sau đó, Thái Tố Giới bia dựng đứng sau đó, chúng ta sẽ lần thứ hai mời dự họp đại hội Thái Tố Giới tông môn.

Đối với tông môn giàu có, một cọng lông cũng không rút ra, căn cứ các tông môn đầu phiếu quyết định, có nên hay không mời tông môn đó rời Thái Tố Giới. Đối với tông môn cống hiến cực nhỏ, chúng ta sẽ nghiêm ngặt hạn chế tại Thái Tố Giới." Ninh Thành căn bản không đợi Nhạc Giới Sanh đem câu nói kế tiếp nói ra, liền trực tiếp cắt đứt lời của Nhạc Giới Sanh, căn bản cũng không cho phép Nhạc Giới Sanh nói ra Thái Tố Giới bia mấy chữ này.

Nhạc Giới sanh một trận nghẹn lời, hắn nhìn đan hội thực lực cường đại, cũng chỉ có thể câm miệng.

Nhạc Giới Sanh đều bị Ninh Thành chặn trở lại, một phần thực lực thấp hơn tông môn, coi như là muốn phản đối. Lúc này cũng không dám đứng ra phản đối.

Để cho Nhạc Giới Sanh không có nghĩ tới là. Ninh Thành cũng không có lúc đó bỏ qua. Nói xong những lời này sau đó, vẫn như cũ nhìn Nhạc Giới Sanh nói, "Nhạc đạo hữu, Thiên Tố Thánh Thành ở dưới sự hướng dẫn của ngươi một mảnh hỗn loạn, tranh đấu, giết chóc, không nhìn cấm không... Cho nên hiện tại Thiên Tố Thánh Thành sẽ không do ngươi chưởng quản nữa, mà là do đan hội kiêm nhiệm. Thái Tố Giới sẽ thành lập Thái Tố Đạo Đình, ở hộ giới đại trận bố trí xong sau đó, Thiên Tố Thánh Thành trực tiếp về Thái Tố Đạo Đình chưởng quản."

Nhạc Giới Sanh sắc mặt tức giận đến xanh xám. Thế nhưng hắn chung quanh nhìn một chút, không có ai đứng ra giúp hắn nói chuyện. Hắn chỉ có thể lần thứ hai đem lời nói nuốt xuống, hắn phỏng chừng chỉ cần mình có dũng khí phản bác nữa, họ Ninh này nói không chừng sẽ kiếm cớ thông chết hắn.

Trên thực tế Nhạc Giới Sanh còn thật không có đoán sai, nếu mà hắn có dũng khí tiếp tục phản bác, Ninh Thành sẽ trực tiếp xuất ra vài món chứng cứ, để cho người của đan hội xử lý Nhạc Giới Sanh.

Lúc này hắn mượn gió đông trùng kiến Thái Tố Giới trật tự, tuyệt đối không thể để cho Nhạc Giới Sanh một tiểu nhân vật như vậy đứng lên phản bác. Nếu mà Nhạc Giới Sanh phản bác, hắn không có xử trí, đó mới là chuyện xấu lớn nhất.

Thấy Nhạc Giới Sanh đình chỉ khẩu khí này. Ninh Thành cũng không có lại bão nổi đối với hắn, tiếp tục nói."Đây chính là ta nói chuyện thứ hai, ta hi vọng ở Thái Tố Giới hộ giới đại trận thành lập sau khi hoàn thành, ở Thái Tố Giới thành lập Thái Tố Đạo Đình. Thái Tố Đạo Đình cũng không phải là vì nắm trong tay các đại tông môn, mà là gắn bó Thái Tố Giới đại khái an nguy, điều hòa các đại tông môn mâu thuẫn. Lời nói thật không dễ nghe, nếu là một ngày kia có một cường giả đi tới chúng ta Thái Tố Giới, mọi người như tuyết quét trước cửa, thậm chí tìm không được người đi đầu đến giữ gìn ta Thái Tố Giới, kết quả sẽ làm sao?"

Ninh Thành đề nghị này không ai phản đối, ở Thái Tố Giới sớm đã có tổ chức như vậy, Thái Tố Giới tông môn liên minh chính là nó. Chỉ là cái này tông môn liên minh chỉ là có một cái tên ở chỗ này, bình thường cũng chỉ làm một phần lông gà vỏ tỏi sự tình. Nói thí dụ như bí cảnh mở ra, nói thí dụ như Ninh Thành trước tham dự Ngoại Vực thần tuyền, còn có cái gì Thái Tố Giới thần thông các các loại.

Hiện tại Ninh Thành đề nghị thiết lập Đạo Đình, so với tông môn liên minh công năng không biết phải toàn diện hơn bao nhiêu.

"Vậy không biết đạo đình đạo quân là ai đâu nè?" Hoang Thần Cung Tiêu Lạc Tân hẳn lên lên tiếng hỏi.

Ninh Thành đối với Tiêu Lạc Tân ôm quyền, rồi mới hồi đáp, "Ta kiến nghị đệ nhất đạo quân do Hà Lạc Thánh Tông Tiết Ảnh tiền bối đảm nhiệm, về phần phía sau đạo quân, để cho Tiết Ảnh tiền bối chọn người kế nhiệm. Đương nhiên, nếu mà Đạo Đình đạo quân không thể để cho Thái Tố Giới đông đảo tông môn thoả mãn, cũng có thể thông qua tông môn đại hội một lần nữa thiết lập đạo quân."

Tiết Ảnh là Hợp Đạo cường giả, hơn nữa còn đang độ thiên nhân cấp thứ hai, dùng thực lực như vậy đảm nhiệm đạo quân tự nhiên không có bất kỳ người nào sẽ có dị nghị.

Tiết Ảnh nhìn lướt qua Ninh Thành, hắn há có thể không biết Ninh Thành ý tứ. Ninh Thành đây là bánh ít đi, bánh quy lại, bởi vì hắn Hợp Đạo này hỗ trợ, cho nên mới để cho hắn đảm nhiệm đạo quân.

Hắn đang độ thiên nhân cấp thứ hai, không có tâm tình đi đảm nhiệm đạo quân. Chờ Ninh Thành đem nói cho hết lời sau đó, hắn chậm chạp nói, "Đạo quân không tu vi nhất định phải mạnh nhất, nhưng nhất định phải đối với Thái Tố Giới cống hiến lớn nhất. Nếu là Ninh hội chủ có thể bố trí Thái Tố Giới hộ giới đại trận, ta Tiết Ảnh là hỗ trợ Ninh hội chủ đảm nhiệm đạo quân."

Tiết Ảnh những lời này thật đúng là lời trong lòng, từ Ninh Thành giết chết Man Sa Thiên sau đó, hắn liền biết chung quy sẽ có một ngày, Ninh Thành sẽ đứng ở cùng hắn đồng dạng cao độ. Nếu mà Ninh Thành thực sự bố trí hộ giới đại trận, vậy đã nói rõ Ninh Thành tương lai thành tựu có lẽ cao hơn so với hắn.

Đối với người như thế, có thể giao hảo hắn tự nhiên sẽ giao hảo. Đương nhiên đây hết thảy đều trên cơ sở thành lập ở Ninh Thành bố trí xong hộ giới đại trận, bằng không thì khỏi bàn nữa.

"Ta cũng đồng ý, nếu mà Ninh hội chủ có thể bố trí xong Thái Tố Giới hộ giới đại trận, ta Cửu Chuyển Thánh Đạo Trì cũng tán thành Ninh hội chủ thành là Đạo Đình đạo quân thứ nhất." Sư Nhất Tình đi theo Tiết Ảnh phía sau nói, hiển nhiên Tiết Ảnh nghĩ tới, nàng cũng nghĩ tới.

Ninh Thành cũng hiểu rõ Tiết Ảnh và Sư Nhất Tình ý tứ, đó chính là theo dõi hắn làm sao hoàn thành Thái Tố Giới hộ giới đại trận. Bất quá hắn căn bản cũng không lưu ý, toàn lực bố trí hộ giới đại trận, vốn chính là sự tình hắn muốn phải hoàn thành.

Hai cái Hợp Đạo Thánh Đế đều hỗ trợ Ninh Thành đảm nhiệm chức đệ nhất đạo quân, các tông môn khác, dù cho địa vị lớn hơn nữa, cũng không dám nói nửa chữ không.

Thấy các đại tông môn đều tán thành để cho mình thành là đạo quân thứ nhất, Ninh Thành cũng không có tiếp tục chối từ. Hắn đối với cái này đạo quân cũng không thèm để ý, tình huống hiện tại là, nếu mà hắn thành Thái Tố Giới quân đạo thứ nhất. Vô luận là bố trí hộ giới đại trận, hay vẫn còn là ngưng tụ thực lực của Thái Tố Giới, đều có thể có cường đại trợ giúp.

"Đa tạ các vị đạo hữu hỗ trợ, Ninh mỗ liền lớn nhận cái chức tổng thư ký… à…lộn, là chức đạo quân này, chủ trì Thái Tố Giới hộ giới đại trận bố trí. Tuy rằng Đạo Đình còn chưa thành lập, ta trước tiên phải tuyên bố một việc, Độ Huyền Cổ Tộc tộc trưởng Ly Phượng, Hà Lạc Thánh Tông tông chủ Vương Hóa Trọng, Cửu Chuyển Thánh Đạo Trì tông chủ Na Đại Phù, Thất Tinh Thánh môn phó tông chủ Mục Viễn Không, Huyền Nguyệt thần môn tông chủ Phí Phong, Hoang Thần Cung tông chủ Tiêu Lạc Tân, Ly Vũ Thần Sơn tông chủ Bành Khải Nguyên, Trầm Ngư Cung cung chủ Loan, Ngân Long tộc tộc trưởng Cung Vụ, Thiên Trận Cốc Sa Tô mười người đảm nhiệm Đạo Đình thập đình trụ."

Lời của Ninh Thành lập tức để cho rất nhiều người thở phào nhẹ nhõm, ý tứ này rất hiển nhiên, đó chính là Ninh Thành không nghĩ qua để cho đan hội xưng vương, đứng ở bên trên thập đại tông môn.

Thiên Trận Cốc tông chủ Sa Tô càng là đứng ra biểu thị cảm tạ, Thiên Trận Cốc so với thập đại tông môn đến còn kém xa. Hiện tại Ninh Thành để cho hắn trở thành một trong Đạo Đình thập đình trụ, đó chính là nói rõ, Ninh Thành muốn để cho Thiên Trận Cốc thay thế Man Long tộc trở thành một trong Thái Tố Giới thập đại tông môn.

Đây là Ninh Thành lấy lòng, hắn cần phải làm là, tận lực trợ giúp Ninh Thành hoàn thành hộ giới đại trận.

"Các tông môn cống hiến tài liệu, do Ly Phượng tộc trưởng phụ trách. Còn lại cửu đại tông môn giám sát, tranh thủ công bằng công chính hoàn thành Thái Tố Giới hộ giới đại trận bố trí."

Lời của Ninh Thành sau khi nói xong, Thiên Tố quảng trường tất cả mọi người đều ra hỗ trợ. Liền ngay cả Phí Phong cũng không có nói, hắn và Ninh Thành có mâu thuẫn, Ninh Thành vì đại cục, vẫn như cũ để cho hắn thành một trong thập đình trụ. Nếu mà hắn không thức thời, sợ rằng Ninh Thành ở trước khi hoàn thành hộ giới đại trận, tiêu diệt hắn Phí Phong.

Thấy mọi người cũng không có dị nghị, Ninh Thành mới lên tiếng, "Thái Tố Giới hộ trận bố trí xong sau đó, đối với hộ trận cống hiến nằm vào top 10, đều bản thân có một quả trận phù tùy thời ra vào hộ trận, không cần mỗi lần hướng Đạo Đình xin ra vào."

Tuy rằng chỉ nói một chút, Ninh Thành biết đám này đại tông môn chắc chắn sẽ không bỏ qua sau đó. Về phần Đạo Đình sau này thu nhập nguồn gốc, Ninh Thành căn bản cũng không có nói, càng không có nói do các đại tông môn nộp thuế.

Chỉ cần hộ giới đại trận bố trí, Đạo Đình nắm trong tay hộ giới đại trận, muốn bao nhiêu tài phú không có? Những tài phú này hắn Ninh Thành không ngạc nhiên, mục đích là duy trì Đạo Đình vận hành. Huống chi, Đạo Đình sinh ý sẽ tràn ngập toàn bộ Thái Tố Giới, tuyệt đối không lo sinh tồn chống đỡ.

...

Ninh Thành dùng đan hội hội chủ thân phận triệu khai lần này Thái Tố Giới tông môn đại hội, bởi vì đan hội vài Hỗn Nguyên Thánh Đế đều tới, Độ Huyền Cổ Tộc và Trầm Ngư Cung toàn lực hỗ trợ đan hội, Ngân Long tộc Cung Hóa Ngọc vẫn và Ninh Thành là bằng hữu. Cộng thêm Tiết Ảnh cùng Sư Nhất Tình lên tiếng ủng hộ, để cho lần này đại hội không có nửa phần áp lực.

Chẳng những chuẩn bị thành lập Thái Tố Giới Đạo Đình, Ninh Thành còn trở thành Đạo Đình đạo thứ nhất quân.

Có thể nói lần này đan hội tổ chức tông môn đại hội, là trăm phần trăm thành công.

Lúc này ở ngày làm trên quảng trường, vô số Đan Sư tụ tập ở chỗ này, Ly Phượng cùng bát đại tông môn còn lại tông chủ tự mình tọa trấn, bắt đầu thu thập tài liệu, đếm không hết tông môn, cá nhân đều tới nơi này cống hiến tài liệu.

Không phải nói muốn trở thành cống hiến top 10, mà là tất cả mọi người rất rõ ràng. Một khi cống hiến quá ít, sợ rằng sau này muốn thông qua hộ giới đại trận đi ra ngoài, đó là khó khăn càng thêm khó khăn. Lúc này cống hiến càng nhiều, tương lai đi ra ngoài liền thuận tiện.

Đan hội Ninh Thành hội chủ ngay cả Man Sa Thiên đều giết chết, còn chiếm được hai gã Hợp Đạo cường giả hỗ trợ, chủ trì hộ giới đại trận bố trí, không ai sẽ cảm thấy hắn là đang nói mò.

Thiên Trận Cốc Sa Tô không có tham dự thu thập tài liệu, mà là cùng Ninh Thành cùng nhau dẫn theo mấy vạn thần trận sư, dựa theo Ninh Thành chỉ đạo, phân biệt luyện chế các bộ phận trận kỳ.

Thái Tố Giới hộ giới đại trận cùng Thái Tố Giới quy tắc có hay không sứt mẻ nhưng không có bất cứ quan hệ gì, cho nên nói bố trí Thái Tố Giới hộ giới đại trận, tuyệt không có thể đơn giản hơn so với Thái Dịch Giới hộ giới đại trận.

Các loại các dạng trận kỳ, bị luyện chế ra đến chồng chất ở một bên, mọi người đều biết những thứ này trận kỳ là bố trí hộ giới đại trận. Lại không có bất cứ người nào biết, cái này hộ giới đại trận là cái gì hộ trận. Liền ngay cả Sa Tô, cũng không biết cái này hộ giới đại trận là cái gì.

Người chỉ đạo và nắm trong tay việc bố trí cái hộ giới đại trận này, chỉ có một người, đó chính là hội chủ của đan hội Ninh Thành.

Bình luận