Tạo Hóa Chi Môn

Chương 1049: Gặp lại Đạp Tinh Lâu chủ


Nếu như là ở lúc khác, Ninh Thành tuyệt đối không có khả năng dùng Ngũ Hành hỗn độn khí đến luyện chế Đạo Nguyên đạo đan. Bởi vì Ngũ Hành hỗn độn khí bản thân, liền so với Đạo Nguyên đạo đan trân quý hơn. Như vậy cũng như hắn dùng vô cùng trân quý A Hàm Vô Tắc Quả đi luyện chế Lục Âm Hồn Phách Đan như nhau, đồng dạng là hành vi cái được không bù đắp đủ cái mất.

Thế nhưng hiện tại, Ninh Thành bức thiết cần phải biết rằng hắn luyện chế Càn Nguyên Thiên Đan thất bại, có phải hay không là vì Thái Tố Giới quy tắc không được đầy đủ tạo thành.

Cẩn thận lấy ra thứ hai lô Càn Nguyên Thiên Đan tài liệu, Ninh Thành tế xuất Không Lô, lần này Ninh Thành dùng là Tinh Hà Hỏa Diễm. So sánh với Vô Danh hỏa diễm đến, Ninh Thành càng thích Tinh Hà Hỏa Diễm một chút.

Một gốc cây gốc cây Thần linh thảo bị Ninh Thành hòa tan loại bỏ tạp chất, lưu lại linh dịch bản nguyên tinh hoa. Càn Nguyên quả cùng Thái Âm Thánh quả cũng bị Ninh Thành đưa vào Không Lô, tại đây hai loại Đạo Quả đạo vận quy tắc bị Ninh Thành nhào về bắt được đồng thời, năm loại thuộc tính Ngũ Hành hỗn độn khí được Ninh Thành đánh vào trong lò luyện đan.

Ngũ Hành hỗn độn khí vừa tiến vào lò luyện đan, giữa lò luyện đan linh dịch bản nguyên tinh hoa cùng Đạo Quả quy tắc đạo vận liền ổn định hẳn lên, không còn có trước cái loại này lơ lửng bất định.

"Càn Nguyên quả Đạo Quả quy tắc ngưng nhập đạo đan cho ta!"

"Thái Âm Thánh quả Đạo Quả quy tắc ngưng nhập đạo đan cho ta!"

Ninh Thành lần đầu tiên đánh ra một đạo lại một đạo Đan Quyết, không ngừng đưa vào bản thân đan đạo đạo vận.

Đan dịch bản nguyên tinh hoa dung hợp, hai loại Đạo Quả đạo vận quy tắc dung hợp, đan đạo quy tắc lại dung hợp!

Tất cả quy tắc Quy Nhất, Càn Nguyên Thiên Đan mới thành lập, đan vận dung hợp, đạo đan thành hình!

Ninh Thành không buồn không vui, cả người tỉnh táo như hòn đá bình thường giống nhau. Từ lúc vào đệ nhất gốc cây Thần linh thảo đến bây giờ, Ninh Thành không có gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Hắn đệ nhất lô Càn Nguyên Thiên Đan thất bại, cũng là bởi vì hai loại Đạo Quả đạo vận quy tắc dung nhập đạo đan thời điểm. Không giải thích được tán loạn rơi. Thế nhưng này một lò đan dược luyện chế đến bây giờ. Không có xuất hiện bất kỳ không thích hợp nào.

Ba canh giờ sau đó. Một trận đan hương tràn ra. Ninh Thành biết, Càn Nguyên đạo đan sắp thành đan. Xem ra Ti Trần Khâu Thiên suy đoán nửa phần đều không có sai, này chính là chỗ này thiên địa quy tắc nghiền nát, đích xác không thích hợp luyện chế Càn Nguyên Thiên Đan.

Mười hai đạo màu trắng sữa đan dược từ trong Không lô bay lên, rơi vào trong bình ngọc Ninh Thành chuẩn bị. Ninh Thành vẫn phòng bị đan kiếp cũng không có xuất hiện, điều này làm cho Ninh Thành càng là hoài nghi lần trước đan kiếp xuất hiện, không phải là bởi vì Lục Âm Hồn Phách Đan, mà là bởi vì A Hàm Vô Tắc Quả.

Mười hai tấm Càn Nguyên Thiên Đan. Mỗi một tấm đều ẩn chứa cường đại đạo vận khí tức. Không chỉ như thế, còn có một nhè nhẹ Ngũ Hành hỗn độn khí tức. Loại này Càn Nguyên Thiên Đan, so với bình thường Càn Nguyên Thiên Đan, không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần.

Ninh Thành lấy ra một quả Càn Nguyên Thiên Đan phóng ở lòng bàn tay, trên mặt màu trắng sữa đan, lưu chuyển một đạo lại một đạo đan văn, thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui.

Thu hồi Càn Nguyên Thiên Đan, Ninh Thành quyết định ở Thái Dịch Giới luyện chế một lò Càn Nguyên Thiên Đan không gia nhập Ngũ Hành bản nguyên khí, dùng sự thực nói cho Ti Trần Khâu Thiên. Càn Nguyên Thiên Đan ở Thái Tố Giới không có khả năng luyện chế, đích thật là bởi vì thiên địa quy tắc không được đầy đủ.

...

Đạp Tinh Lâu. Ninh Thành rất không muốn tới đây. Nhưng hắn phải lại đây, bởi vì Sầm Như Huyên liền ở tại Đạp Tinh Lâu.

Hắn liên tục hai lần nuốt lời. Hơn nữa còn yêu cầu Sầm Như Huyên Càn Nguyên Thiên Đan tài liệu, hắn chỉ có chủ động tới cửa.

"Ta ngày hôm nay cũng cảm giác được có chuyện vui, quả nhiên Ninh Đan Thánh đã tới rồi." Sầm Như Huyên mừng rỡ mở lên thuê phòng cấm chế, đem Ninh Thành nghênh vào bên trong phòng.

Ninh Thành sau khi vào phòng, phát hiện Trầm Ngư Cung Loan cung chủ cùng Ấn Nguyệt Xu đã ở, chỉ phải từng cái chào. Loan cung chủ địa vị so với hắn cao hơn, về phần Ấn Nguyệt Xu, hắn còn nợ nàng một cái nhân tình đâu nè.

"Ninh Đan Thánh đến đây, nói vậy đan dược đã luyện chế được rồi." Ngoài Ninh Thành dự liệu là, vẫn không thích nói chuyện Loan cung chủ, đột nhiên hỏi Ninh Thành một câu.

Ninh Thành lần thứ hai liền ôm quyền nói, "Thái Vi Thiên Băng Đan đã luyện chế được rồi, đây là đan dược."

Nói xong, Ninh Thành trực tiếp lấy ra chín bình ngọc để lên bàn.

Sầm Như Huyên vội vàng nắm một trong đó bình ngọc thần thức quét đi vào, lập tức nàng liền cực kỳ hài lòng nói, "Đa tạ Ninh Đan Thánh, Ninh Đan Thánh quả nhiên là danh bất hư truyền, lại có 9 thành hạng nhất đan dược."

Nàng nghe Ninh Thành nói Thái Vi Thiên Băng Đan luyện chế được rồi, không có nói ra Càn Nguyên Thiên Đan, liền biết Ninh Thành luyện chế Càn Nguyên Thiên Đan xuất hiện một vài vấn đề. Sở dĩ sớm nói lời này, đó là không muốn cung chủ và Ninh Thành trở mặt. Dù sao Ninh Thành là một cái Đạo Nguyên Đan thánh, năm lô Càn Nguyên Thiên Đan là một cái kinh thiên giá trị. Bất quá nếu mà Ninh Thành luyện chế thất bại, lại trở mặt Ninh Thành, đối với Trầm Ngư Cung mà nói, thực là không có chỗ tốt gì.

Không muốn nói Trầm Ngư Cung không có cách nào giết chết Ninh Thành, coi như là có thể giết chết Ninh Thành, thì tính sao?

Loan cung chủ giọng nói lạnh nhạt nói, "Đó chính là nói Ninh Đan Thánh không có luyện chế xong Càn Nguyên Thiên Đan?"

Ninh Thành ôm quyền nói, "Ta muốn xin hỏi một chút Loan cung chủ, có biết hay không Càn Nguyên Thiên Đan là rất khó khăn luyện chế ra tới, cho nên vẫn không có mời người khác luyện?"

Ninh Thành tin tưởng Càn Nguyên Thiên Đan khó có thể luyện chế tin tức, Trầm Ngư Cung khẳng định biết. Nếu biết, còn để cho hắn luyện chế Càn Nguyên Thiên Đan, cũng không nói luyện chế thất bại không truy cứu sự tình, sợ rằng có mưu đồ khác.

Sầm Như Huyên nhanh chóng nói, "Ninh Đan Thánh, Càn Nguyên Thiên Đan đích xác rất khó luyện chế. Ta Trầm Ngư Cung vẫn không có đem Càn Nguyên Thiên Đan xuất ra đi cho người khác luyện chế, là bởi vì toàn bộ Thái Tố Giới chỉ có hai cái Đạo Nguyên Đan thánh. Ngoại trừ Ninh Đan Thánh ra, chỉ có Ti Trần Khâu Thiên hội chủ. Ninh Đan Thánh cũng biết, Ti trần hội chủ chưa bao giờ giúp người luyện đan, cho nên chúng ta chỉ có thể tìm tới Ninh Đan Thánh, ngược lại không có ý tứ gì khác."

Ninh Thành trong lòng ngược lại lúng túng, hắn là Đạo Nguyên Đan thánh, cho nên không có cảm thấy Đạo Nguyên Đan thánh có gì đặc biệt hơn người.

Đây là bởi vì hắn đang ở trong núi này, hiện tại Sầm Như Huyên nói ra nguyên nhân, hắn mới tỉnh ngộ lại, chính như Sầm Như Huyên nói, toàn bộ Thái Tố Giới có tư cách luyện chế Càn Nguyên Thiên Đan, dường như thực sự chỉ có hắn một người. Trầm Ngư Cung không chọn hắn, có thể lựa chọn người nào?

Thấy Ninh Thành có chút xấu hổ, Sầm Như Huyên hỏi, "Chẳng lẽ luyện chế Càn Nguyên Thiên Đan xuất hiện vấn đề?"

Ninh Thành lần này không có giấu diếm, đàng hoàng nói, "Đúng vậy, ta đệ nhất lô Càn Nguyên Thiên Đan đã thất bại, ta không dám tiếp tục luyện chế. Về sau ta thỉnh giáo hội chủ, hội chủ nói cho ta biết, rất có thể là Thái Tố Giới quy tắc không được đầy đủ mà tạo thành, cho nên phía sau vài lô đan dược ta không có luyện chế.

Ta tới nơi này là cùng như Huyên sư tỷ làm một cái thương lượng, đó chính là cho phép ta đem Càn Nguyên Thiên Đan tài liệu đưa Thái Dịch Giới luyện chế. Nếu mà thực sự không được, ta có thể bồi thường tổn thất Càn Nguyên Thiên Đan tài liệu, đem tài liệu còn không có luyện chế trả lại cho các ngươi."

Đối với luyện chế Càn Nguyên Thiên Đan thất bại nguyên nhân, Ninh Thành không có giấu diếm. Hắn cảm thấy Thái Tố Giới vốn là tài nguyên thiếu thốn, nếu mà mỗi người đều giống như Ti Trần Khâu Thiên, lãng phí năm mươi mốt lô đan dược mới có thể tìm được nguyên nhân, vậy Thái Tố Giới sẽ càng ngày càng yếu. Hắn đem nguyên nhân này nói ra, cũng là vì để cho Sầm Như Huyên truyền đi, nói cho người khác biết, Càn Nguyên Thiên Đan ở Thái Tố Giới thì không cách nào luyện chế.

Về phần hắn luyện chế tốt một lò Càn Nguyên Thiên Đan, Ninh Thành cũng không muốn đưa ra đi. Hắn này một lò đan dược dung hợp Ngũ Hành hỗn độn khí, so với thông thường Càn Nguyên Thiên Đan không biết có giá trị gấp bao nhiêu lần.

Thì ra là như vậy, nghe lời của Ninh Thành sau đó Loan cung chủ sắc mặt rõ ràng đã khá hơn nhiều.

Sầm Như Huyên càng là nói, "Ta Trầm Ngư Cung nếu lựa chọn mời Ninh Đan Thánh luyện chế Càn Nguyên Thiên Đan, liền sẽ tin tưởng Ninh Đan Thánh. Ninh Đan Thánh mời cứ việc đem đan dược mang vào Thái Dịch Giới luyện chế, dù cho toàn bộ thất bại, ta Trầm Ngư Cung cũng sẽ không nói nửa câu nhàn thoại. Ninh Đan Thánh nếu là có thể ở giữa Ngũ Giới Đan Đấu bắt được thứ tự, chỉ hy vọng có thể cho ta Trầm Ngư Cung lưu lại một chút."

Sầm Như Huyên lời nói này Ninh Thành rất là thoải mái, hắn ôm quyền trả lời, "Như Huyên sư tỷ yên tâm, giả như ta thật có thể ở Ngũ Giới Đan Đấu đạt được thứ tự, ta nhất định sẽ lưu lại một cho Trầm Ngư Cung. Đã như vậy, vậy ta liền cáo từ trước."

"Tốt, Nguyệt Xu ngươi đưa tiễn Ninh Đan Thánh." Sầm Như Huyên cũng không muốn lưu lại Ninh Thành, dù sao cung chủ vừa rồi đối với Ninh Thành có chút nể sắc.

"Dạ." Không đợi Ninh Thành cự tuyệt, Ấn Nguyệt Xu đi đầu đánh thuê phòng cấm chế, đi ra khỏi phòng.

"Nguyệt Xu sư muội mời vào sao?, ta còn muốn phải đi có một số việc." Theo Ấn Nguyệt Xu sau khi ra ngoài, Ninh Thành rất khách khí nói. Hắn chuẩn bị đem Cung Tây Mậu đan dược đưa qua, nếu người khác dễ nói chuyện, hắn cũng không muốn để cho người ta cảm thấy hắn một cái Đạo Nguyên Đan thánh nhiều rất giỏi.

Ấn Nguyệt Xu cũng không có đi vào, nàng trái lại cúi đầu dùng cực thấp giọng nói nói, "Ta muốn mời Ninh đại ca đi Thiên Tố Thánh Thành đi một chút, không biết Ninh đại ca có thể hay không?"

Ninh Thành vừa nghe lời này, liền biết Ấn Nguyệt Xu tâm tư. Ấn Nguyệt Xu muốn giao hảo với hắn, hơn nữa còn là muốn thông qua cái loại này nam nữ quan hệ giữa giao hảo với hắn. Mà hắn hết lần này tới lần khác không có từ trên người Ấn Nguyệt Xu cảm thụ được nàng hảo cảm đối với mình, nói cách khác Ấn Nguyệt Xu giao hảo hắn, chỉ là vì lợi dụng. Người nữ nhân này thật đúng là coi trọng chính nàng a, loại này cấp thấp lợi dụng thủ đoạn cũng dám ở trên người hắn dùng.

"Thực sự là rất xin lỗi, ta mấy ngày nay rất nhiều chuyện. Thực sự không có khả năng cùng ngươi trên đường đi dạo một chút, ngươi yên tâm, tương lai nếu mà ngươi muốn tìm ta luyện một lò đan dược, ta chắc chắn sẽ không chối từ."

Ninh Thành lời nói này rất rõ ràng, ta nợ đó của ngươi ân tình, giúp ngươi luyện một lò đan dược cũng đủ trả. Về phần cái khác chủ ý, mọi người nước sông không phạm nước giếng, ngươi cũng đừng lãng phí thời giờ của ta.

"Ha hả, Ninh Đan Thánh thật đúng là không hiểu được phong tình. Người ta mỹ nữ mời ngươi đi dạo phố, đây là muốn cùng ngươi đập tha ý tứ, ngươi dĩ nhiên cự tuyệt." Một cái thanh âm thanh thúy vang lên, lập tức một cái mặt mang khăn che mặt áo đen nữ nhân xuất hiện ở cách đó không xa.

Đạp Tinh Lâu chủ? Ninh Thành nhãn thần ngưng lại, cả người đều đề phòng. Hắn bây giờ là Dục Đạo tu vi, Đạp Tinh Lâu chủ hẳn là vẫn chưa tới Hỗn Nguyên. Ninh Thành tin tưởng, dù cho đối phương đột nhiên động thủ, hắn cũng có hai loại lựa chọn, một là vọt vào Sầm Như Huyên căn phòng, thứ nhì là tế xuất này tấm chém thần châu, sau đó lao ra Đạp Tinh Lâu.

Bất quá Ninh Thành tin tưởng Đạp Tinh Lâu chủ khẳng định không dám động thủ, hắn hai loại lựa chọn này cũng là vì phòng bị mà dùng.

"Đập tha?" Ninh Thành khẽ nhíu mày, rõ ràng nghe không hiểu hai chữ này ý tứ, chỉ là ở trong lòng hắn càng là khẳng định Đạp Tinh Lâu chủ là đến từ địa cầu.

Nếu mà Thịnh Hầu Thiên trúng độc thực sự là nữ nhân này làm, này người nữ nhân này tuyệt đối là âm hiểm xảo trá không gì sánh được.

Đạp Tinh Lâu chủ mắt bên trong có ý cười nhìn chằm chằm Ninh Thành, "Ngươi thực sự không hiểu đập tha? Vậy ta cho ngươi biết sao?, chính là nữ nhân phát xuân, muốn cùng ngươi lên giường."

Ấn Nguyệt Xu đâu chịu được loại này không biết xấu hổ mà nói, sắc mặt nàng phát lạnh, đối với Ninh Thành khom người thi lễ một cái, xoay người rời đi. Nếu là người khác dám nói lời này, nàng đã trực tiếp hạ sát thủ.

(hôm nay canh tân liền đến nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon!)

Bình luận