Những Ngày Thơ Ấu

Chú Thích


[1] Cả lỗ: lấy đồng xu cái thả trúng vào cái lỗ khoét làm đích trên mặt đất.

 

[2] Dọi tí: lấy đồng xu cái đánh trúng vào đồng tiền ở gần vạch chỉ.

 

[3] Câu díu: ném cho những đồng tiền dính làm hai hay ba lại với nhau, tốt nhất chỉ hai đồng dính thôi.

 

[4] U lò: cướp chạy.

 

 

 

Bình luận