Luật 101 - Mọi Điều Bạn Cần Biết Về Pháp Luật Hoa Kỳ

Kết Luận


Sau khi đọc cuốn sách này, bạn đã biết các nguyên tắc và vấn đề cơ bản của luật pháp Hoa Kỳ. Thẩm phán, luật sư và sinh viên luật sử dụng các khái niệm này mỗi ngày. Hãy xem bạn có thể sử dụng kiến thức này để làm những điều mà thẩm phán, luật sư và các sinh viên luật thường làm khi quyết định vụ án, giải quyết vấn đề của thân chủ và làm bài thi cuối kì hay không.

Hãy tìm một câu chuyện liên quan tới luật pháp trong bản tin hôm nay. Việc này rất dễ dàng vì các vấn đề pháp lý có mặt khắp nơi. Sau đó, hãy làm điều mà các thẩm phán, luật sư và sinh viên luật vẫn làm: xác định các vấn đề có liên quan, xem xét các lập luận của cả hai bên và đi tới kết luận về cách giải quyết các vấn đề này.

Dưới đây là một số câu hỏi để bạn suy ngẫm:

• Câu chuyện mà bạn chọn liên quan tới (các) lĩnh vực nào của luật pháp? Nó có liên quan tới vấn đề Hiến pháp nào không, hay chỉ là vấn đề tư pháp? Nó liên quan tới thủ tục hay nội dung?

• Quy tắc và nguyên tắc nào được áp dụng? Học thuyết pháp lý cụ thể nào liên quan tới vấn đề này? Nguyên tắc chung, giả thiết và chính sách nào được áp dụng?

• Vấn đề của bạn có giống với bất cứ vụ án nào được thảo luận trong cuốn sách không? Các tình tiết giống nhau hoặc khác nhau ở khía cạnh nào? Sự tương đồng và khác biệt đó có gợi ý về cách vụ án được quyết định theo các quy tắc và nguyên tắc mà bạn đã xác định được hay không?

• Nguy cơ ở đây là gì? Nó liên quan tới các lợi ích kinh tế, xã hội và chính trị gì? Ai được lợi và ai bị hại nếu vấn đề được giải quyết bằng cách nào đó?

• Lập luận tốt nhất mà bạn có thể đưa ra để giải quyết vấn đề này là gì, sau khi sử dụng các quy tắc, nguyên tắc, quyền hạn và tình tiết mà bạn đã xác định được? Bạn có thể đưa ra lập luận nào tốt nhất để giải quyết vấn đề này theo một cách khác?

• Bạn nghĩ kết quả công bằng là gì? Có cần phải thay đổi luật hiện hành để đạt được kết quả đó không? Hậu quả của sự thay đổi đó là gì?

Bạn làm bài thi cuối kì thế nào? Bạn có sử dụng được những điều đã học được từ cuốn sách này hay không? Bạn có thấy mặt khác của câu hỏi? Bạn thấy không có câu trả lời dễ dàng? Khả năng cảm nhận công lý của bạn có sắc sảo hơn không? Nếu có thì xin chúc mừng và chào mừng bạn đến với ngành luật.

Bình luận