Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 973: Bất Tử chi huyết


Huyền Thiên dùng Tinh Thần Địa Sát Trận ngưng tụ một thanh kiếm trận kiếm cương khủng bố, lực công kích kinh khủng cỡ nào, làm cho mỗi cường giả ở đây nội tâm băng giá. Mấy cường giả Thiên giai cảnh cửu trọng đều ngăn cản không nổi, lại bị Đệ Nhất Công Tử một ấn pháp đơn giản phá giải, điều này thật sự là khó tưởng tượng nổi.

Tử vong chi lực rất đáng sợ, mặc cho ai cũng không ngăn cản được tử vong tiến tới, sau đó Bất Tử thần lực lại có thể ngăn ngăn cản tử vong chi lực chính là cường giả cùng cấp bậc. Đều là cực hạn, cho nên Bất Tử thần lực luyện thành Bất Tử Ấn Pháp dĩ nhiên là khủng bố phi thường.

- Đệ Nhất Công Tử quả nhiên phi phàm, ba trăm sáu mươi kiếm kiếm trận đều có thể phá vỡ, quả thực không thể tưởng tượng, ha ha... Huyền Thiên là kiếm trận sư, kiếm trận là thủ đoạn cường đại nhất của hắn, ngay cả kiếm trận cũng bị phá thì người chiến thắng trong cuộc chiến này hẳn là Đệ Nhất Công Tử!

- Đệ Nhất Công Tử đứng hàng thứ nhất trong lớp hậu bối, quả nhiên danh bất hư truyền, dù là Huyền Thiên chém giết Hư công tử, Kiếm công tử nhưng vẫn không phải là đối thủ của Đệ Nhất Công Tử, xem ra hôm nay Huyền Thiên hẳn phải chết, thiên hạ hậu bối yêu nghiệt Trục Nhật công tử, Luyện Huyết công tử, Đỉnh Hư công tử, Kiếm công tử cũng đã vẫn lạc, Phách công tử, Hướng thiếu thì không sánh bằng Đệ Nhất Công Tử. Chỉ còn lại có Đệ Nhất Công Tử là xuất chúng siêu quần.

- Bất Tử Vương truyền thừa... quả nhiên đáng sợ, vừa rồi Đệ Nhất Công Tử bị thương nặng như vậy toàn thân đều bị đâm ra trăm ngàn lỗ thủng, vậy mà không chết được, hơn nữa lập tức tự lành, hơn nữa Bất Tử Ấn Pháp là võ học khủng bố như thế, Đệ Nhất Công Tử thật sự là không người có thể địch.

- Đệ Nhất Công Tử mới có tu vi Thiên giai cảnh lục trọng cũng đã có chiến lực nghịch thiên thế này, nếu như bước vào vô thượng vương giả thì cường đại thế nào? Trách không được Bất Tử Vương thành tựu vô thượng vương giả thì phong hoàng xưng đế, không đem cổ vương giả để vào mắt, Bất Tử Chi Thân cường đại như thế, Bất Tử Vương năm đó cường đại thế nào?

...

Người xem cuộc chiến cho rằng Đệ Nhất Công Tử chiến thắng chiếm đa số, vừa rồi tình thế của Đệ Nhất Công Tử vô cùng chật vật, bọn họ khiếp sợ trong lòng, đóng chặt miệng, hiện tại Đệ Nhất Công Tử đã triển khai phản kích phá vỡ kiếm trận của Huyền Thiên thì đám người này nhao nhao nghị luận.

Dám bình luận đều là cường giả Thiên giai cảnh, bọn họ cố ý vận chuyển cương nguyên nói chuyện âm thanh truyền ra xa xa.

Phanh - -

Thời điểm đám người này bắt đầu khoác lác Đệ Nhất Công Tử sẽ chiến thắng thì một tiếng nổ mạnh vang lên.

Đó là khi Huyền Thiên trực tiếp dùng nắm đấm màu vàng một quyền đánh vào Bất Tử Ấn Pháp.

Bất Tử thần lực không có gì không hủy, lại hủy không được nắm đấm của Huyền Thiên.

Trong hai tay màu vàng của Huyền Thiên cũng có bất diệt thần lực, chính vì có bất diệt thần lực này làm cho cánh tay của Huyền Thiên biến thành màu vàng, không gì không phá, cho dù là Bất Tử thần lực hóa thành Bất Tử Ấn Pháp cũng không cách nào làm cánh tay Huyền Thiên bị phá vỡ.

Huống chi Bất Tử thần lực và bất diệt thần lực cũng không phải cố định, căn cứ vào trình độ tu luyện Bất Tử Chi Thân cùng Bất Diệt Kim Thân thì có mạnh có yếu, Đệ Nhất Công Tử mới tu luyện thành đệ nhất trọng, mà Huyền Thiên lại tu luyện thành Bất Diệt Kim Thân đệ nhị trọng.

Nhị trọng bất diệt thần lực so với nhất trọng Bất Tử thần lực tự nhiên còn mạnh hơn rồi.

Đạo Bất Tử Ấn Pháp kia bị kim quyền của Huyền Thiên đánh nát bấy.

Hơn nữa trong Bất Tử Ấn Pháp chỉ có Bất Tử chi lực mang theo thuộc tính phá hoại cường đại, cũng không phải là lực công kích cường đại, đánh nát Bất Tử Ấn Pháp Huyền Thiên cũng không bị phản chấn gì.

Huyền Thiên không hiểu vận dụng bất diệt thần lực, tuy kim quyền chắc chắn, nhưng luận lực công kích lại không bằng kiếm trận, nhưng mà đối phó Bất Tử Ấn Pháp thì dựa vào lực công kích không được, nhất định phải dựa vào thuộc tính mới được.

Đối phó Bất Tử thần lực trừ tam thiên đại đạo áp chế, chỉ có bất diệt thần lực.

Cho nên tuy lực công kích kim quyền của Huyền Thiên không bằng Bắc Đẩu Địa Sát Trận, nhưng lại có thể đánh nát Bất Tử Ấn Pháp, lực lượng thân thể của Huyền Thiên cường đại, sinh ra lực công kích so với Bất Tử Ấn Pháp cường đại hơn nhiều lắm.

Thời điểm hai lực lượng tương đương thì lực công kích cao thấp tác dụng hiện rõ.

- Bất Tử thần lực sao? Không gì hơn cái này...

Huyền Thiên có chút khinh miệt nói ra.

Mặc dù đối với Đệ Nhất Công Tử từ nơi nào học được Bất Tử Ấn Pháp, nhưng Huyền Thiên cũng không úy kỵ, thần sắc lạnh nhạt tự nhiên như trước.

Khi đang nói chuyện thân thể Huyền Thiên giống như một đạo kim quang vạch phá bầu trời, trực tiếp đánh lên người của Đệ Nhất Công Tử..

Oanh - -

Huyền Thiên một quyền đánh ra nắm đấm màu vàng giống như mặt trời hào quang vạn trượng, tỏa ra khắp bốn phía.

Huyền Thiên cũng không có trực tiếp đem cương nguyên đánh ra khỏi cơ thể, mà là ngưng tụ vào cánh tay, tuyệt đại bộ phận đều ngưng tụ trên nắm tay.

Hắn không hiểu vận dụng bất diệt thần lực, nhưng cũng hiểu được chỉ có Bất Diệt Kim Thân mới có thể ngăn cản Bất Tử Chi Thân, cương nguyên ly thể không mang theo bất diệt thần lực, nhưng bất diệt thần lực của hắn chứa trên cánh tay, cho nên trực tiếp sử dụng kim quyền công kích sẽ mạnh hơn sử dụng bất diệt thần lực công kích.

Ba! Ba! Ba! Ba! Ba!

Hai tay Đệ Nhất Công Tử kết Bất Tử Ấn Pháp, một đạo lại một đạo Bất Tử Ấn đánh về phía Huyền Thiên.

Ba! Ba! Ba! Ba! Ba!

Nắm đấm màu vàng của Huyền Thiên vạch phá bầu trời, những nơi đi qua Bất Tử Ấn một đạo hủy diệt một đạo, trực tiếp bị đánh nát thành hư vô.

Rất nhanh Huyền Thiên đã vượt qua khoảng cách mấy ngàn thước một mực vọt tới trước mặt Đệ Nhất Công Tử, nắm đấm kim quang vạn trượng thi triển ra chiêu thức võ học trụ cột đánh Đệ Nhất Công Tử.

Trong hai mắt Đệ Nhất Công Tử hiện ra thần sắc kinh hãi.

Huyền Thiên biết hắn tu luyện Bất Tử Chi Thân, nhưng mà Đệ Nhất Công Tử cũng không biết Huyền Thiên tu luyện Bất Diệt Kim Thân, hắn đạt được Bất Tử Ấn Pháp thì nhìn thấy Bất Tử Vương lưu lại chữ viết, nói là bất tử thần lực không có gì không hủy, vô kiên bất phá, Kim Thân không xuất, thiên hạ vô địch!

Kim Thân không xuất, thiên hạ vô địch!

Chỉ mấy chữ này đã nói rõ Bất Tử thần lực vẫn có đối thủ, nhưng Đệ Nhất Công Tử căn bản không biết Kim Thân là cái gì, hiện tại trong lòng mới hiểu được hẳn là nắm đấm màu vàng của Huyền Thiên chính là ‘ Kim Thân ’?

Nhưng thoạt nhìn không giống ah, theo mặt chữ nhìn lại, Kim Thân hẳn là thân thể màu vàng mới đúng, mà Huyền Thiên cũng chỉ có nắm đấm màu vàng, thân thể tuy hiện ra kim quang, nhưng đây chẳng qua là hiệu quả của Đại Kim Cương Thần Lực Công...

Những thứ này không phải do Đệ Nhất Công Tử làm nhiều suy đoán, nắm đấm của Huyền Thiên đã đánh tới trước mặt rồi.

Bình luận