Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 963: Huyên Huyên gởi thư


Căn cứ vào mức độ nặng nhẹ của thương thế, trình độ ảnh hưởng đối với chiến đấu lực có trình độ bất đồng. Nhưng qua thời gian mười lần hô hấp, vết thương liền triệt để lành lặn, chiến lực lại khôi phục như lúc ban đầu. Vậy thì khó đánh rồi.

Huyền Thiên cũng không có tự lành, thụ thương cho dù là ăn vào thánh dược chữa thương cũng đều cần có thời gian để khôi phục. Nếu như cùng Đệ Nhất Công Tử giao đấu, người sau thụ thương rất nhanh sẽ phục nguyên, Huyền Thiên thụ thương lại không có cơ hội trị liệu, thời gian lâu dài qua, thiệt thòi tự nhiên là Huyền Thiên.

Đệ Nhất Công Tử có thời gian tự lành càng ngắn, đối với Huyền Thiên uy hiếp lại càng lớn.

Trong lòng Huyền Thiên không chỉ là một lần nghĩ đến, nếu như Đệ Nhất Công Tử đạt được trình độ tự lành trong nháy mắt, như vậy thật đúng là nguy hiểm. Trừ phi là trong nháy mắt đem Đệ Nhất Công Tử phân thây, bằng không bất cứ thương tổn gì cũng đều tự lành trong nháy mắt, sẽ nên đánh thế nào đây?

Trong nháy mắt tự lành, cùng thương tổn miễn dịch là không có gì khác nhau, cùng Bất Diệt Kim Thân không thì có thể công phá hầu như là hiệu quả tương đương. Bất Diệt Kim Thân là lực phòng ngự rất mạnh, căn bản không thể bị thương được. Trong nháy mắt tự lành lại là đã bị thương tổn cũng không sợ, trong nháy mắt là tốt rồi, so với bị thương tổn là như nhau.

- Nếu Đệ Nhất Công Tử có thể trong nháy mắt tự lành, như vậy thì có thể gay go rồi. Cho dù là chiến lực mạnh hơn hắn, cũng không tiêu hao chiến lại hắn được!

Trong lòng Huyền Thiên nghĩ lại.

Có thể Đệ Nhất Công Tử tại tu vi Thiên Lục, chiến lực không bằng cái thế cường giả Thiên giai cảnh Cửu trọng cường đại như vậy, thế nhưng, nếu sinh tử đối chiến, trừ phi cái thế cường giả Thiên giai cảnh Cửu trọng kia có chiến lực cường hãn có thể trong nháy mắt đem Đệ Nhất Công Tử phân thây. Bằng không người chết khẳng định là cái thế cường giả Thiên giai cảnh Cửu trọng kia... Tự lành chính là chính là biến thái như vậy, dù cho chiến lực không bằng đối phương, vậy cũng vẫn có thể giết chết đối phương!

Bất Diệt Kim Thân và Bất Tử Chi Thân là cùng một cấp bậc, đều là thần công Thần giới chí cao vô thượng. Bất Diệt Kim Thân là cùng cảnh giới bất diệt, cùng đồng công kích với Bất Diệt Kim Thân lực phòng thủ ít có khả năng công phá. Bởi vậy có thể phán đoán ra được, khả năng tự lành lại trong nháy mắt của Bất Tử Chi Thân là phi thường lớn.

Bất quá, Bất Diệt Kim Thân của Huyền Thiên chỉ có song chưởng bất diệt. Ngoài song chưởng ra, các địa phương khác trên thân thể đều sẽ bị thương tổn. Mà Bất Tử Chi Thân của Đệ Nhất Công Tử lại là toàn thân tự lành lại. Điểm này, Đệ Nhất Công Tử chiếm ưu thế lớn hơn.

- Lực công kích... Ta cần lực công kích càng mạnh mẽ hơn nữa! Dù cho Đệ Nhất Công Tử thật sự có thể đủ đạt được trình độ tự lành lại trong nháy mắt. Ta đây trong nháy mắt đem thân thể ngươi đánh thành vài khối, đem ngươi trực tiếp phân thây, để xem ngươi còn tự lành lại kiểu gì... Bất Tử Chi Thân, ở trước mặt lực công kích tuyệt đối của bản thiếu, bất tử cũng vẫn phải chết...!

Huyền Thiên cũng không có bởi vì Đệ Nhất Công Tử có khả năng tự lành lại trong nháy mắt mà cảm thấy sợ hãi, tín niệm vô địch trong lòng hắn không thể dao động...

Thời gian từng ngày trôi qua, Huyền Thiên ở trong lôi hải tam trọng Thượng phẩm Lôi Đình, liên tục rèn luyện linh kiếm, để linh kiếm thuộc tính cực cương lực công kích so với lúc trước càng thêm cường đại hơn, cấu thành kiếm trận. Lực công kích sẽ lại đề thăng một tầng thứ.

Kiếm trận ba trăm sáu mươi kiếm sức chiến đấu có cường đại cỡ nào. Huyền Thiên thập phần rõ ràng, cho dù là cái thế cường giả Thiên giai cảnh Cửu trọng , ở dưới Thiên Cương Địa Sát Kiếm Trận của Huyền Thiên công kích đều chỉ có một con đường chết.

Luận chiến lực! Huyền Thiên trăm phần trăm tự tin, hắn mạnh hơn Đệ Nhất Công Tử . Kiếm Trận Sư là kiếm khách chung cực, Kiếm Trận Sư vượt quá bách kiếm càng đáng sợ hơn. Trừ phi Đệ Nhất Công Tử cũng là Kiếm Trận Sư, đồng thời nắm giữ kiếm trận so với Thiên Cương Địa Sát Kiếm Trận lợi hại hơn, bằng không chiến lực không có khả năng so được với Huyền Thiên, nhưng khả năng này gần như bằng không.

Do đó, chiến đấu lực là ưu thế của Huyền Thiên. Hắn chỉ có đem ưu thế này phóng đại, lại phóng đại lên, mới có hi vọng chiến thắng thậm chí là chém giết đệ nhất công tử.

Thời gian như nước chảy, rất nhanh, liền đã qua thời gian hơn hai mươi ngày.

Huyền Thiên đem một trăm tám mươi thanh linh kiếm thuộc tính cực dương, toàn bộ đều rèn luyện đến cực hạn. Mục đích đến Lôi Đình sơn mạch đã hoàn thành.

Trước khi rời khỏi Lôi Đình sơn mạch, Huyền Thiên hấp thu đại lượng tam trọng Thượng phẩm Lôi Điện tồn trữ ở trong cơ thể, đây là thiên lôi kinh khủng có thể đánh chết Thiên Giai Cảnh hậu kỳ cường giả.

Hiện tại trong cơ thể Huyền Thiên so với khi còn là Địa giai cảnh, dung nạp số lượng Lôi Điện nhiều hơn rất nhiều,nếu phóng xuất toàn bộ ra, ngay cả Thiên Thập chí cường nhân sợ rằng cũng đều chống đỡ không được. Điều này coi như là một con bài chưa lật lớn của hắn.

Tháng tư ngày hai mươi sáu, Huyền Thiên trở lại Thiên Kiếm Tông.

Tuy rằng tu vi vẫn là Thiên Giai Cảnh lục trọng, Kiếm Ý vẫn là Cửu giai, thế nhưng, uy lực Thiên Cương Địa Sát Kiếm Trận của Huyền Thiên, cũng đề cao một tầng thứ.

Trở lại Thiên Kiếm Tông, Huyền Thiên liền nghe được một ít tin tức tốt, phụ thân Huyền Hồng ở dưới tình huống dùng đại lượng linh thảo linh quả Thiên cấp trực tiếp đề thăng tu vi. Lại thêm vài chục năm ma luyện, hậu tích bạc phát. Sau khi thương thế phục nguyên tu vi quả nhiên có đột phá về chất, bước vào Thiên Giai Cảnh ngũ trọng.

Đồng thời, Long Tử Nghiên luyện chế Hóa Cương Thiên Đan cũng đã hoàn thành, đệ nhất lô đã luyện chế hơn mười khỏa Hóa Cương Thiên Đan, chỉ một viên, tại Thần Châu đại địa đã đều là bảo bối có giá trên trời. Mà Huyền Thiên từ hải ngoại mang đến linh thảo lại còn có khối lượng cực kỳ lớn. Nếu là toàn bộ luyện thành Hóa Cương Thiên Đan, đủ có thể luyện ra hơn trăm viên. Dùng không đến bao nhiêu năm, Thiên Kiếm Tông sợ là muốn toát ra một nhóm lớn Thiên Giai cường giả.

Sau khi Huyền Thiên trở lại Thiên Kiếm Tông, đại bộ phận thời gian đều ở Hoàng Thiên Các tìm hiểu kiếm đạo cảm ngộ trong mảnh nhỏ Hiên Viên Kiếm, đề thăng lĩnh ngộ Kiếm Ý, tuy rằng tu vi Thiên Lục khó lòng đem Kiếm Ý đột phá tới trình tự thập giai Đại viên mãn, nhưng Kiếm Ý cùng giai cũng có phân chia mạnh yếu.

Chỉ có đem Kiếm Ý lĩnh ngộ đến Cửu giai cực hạn, mới có thể tiếp tục đi tới, đột phá tới thập giai Đại viên mãn.

Ngày hai mươi chín tháng tư, ngày thứ tư Huyền Thiên trở lại, hắn vẫn như thường ở Hoàng Thiên Các tìm hiểu Kiếm Ý.

Lúc buổi trưa, một vị đệ tử Địa giai cảnh Thiên Kiếm Tông đi tới Hoàng Thiên Các, nói là có một vị nữ võ giả đến từ Ngạo Kiếm Sơn Trang tìm hắn.

Nghe được Ngạo Kiếm Sơn Trang, trong lòng Huyền Thiên trong nháy mắt đã hiện lên dung nhan của một tuyệt sắc nữ tử.... Ngạo Huyên Huyên.

Bình luận