Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 905: Dương danh hải ngoại


Mấy thái thượng trưởng lão Thiên giai đều bị chém giết tuyệt đại đa số, giáo chúng của Luyện Huyết Giáo đã sợ đến hồn kinh tán đảm. Cường giả Địa giai chạy trốn tứ tán, võ giả Tiên Thiên cảnh, Võ Đạo cảnh chỉ hận chính mình sinh ít hai chân, cũng dốc sức liều mạng chạy ra ngoài Huyết Long Cốc.

Huyền Thiên và Hướng Thiên Tiếu tìm qua trong Luyện Huyết Giáo một phen, tìm được một cái bảo khố, đạt được không ít Linh Dược, đan dược và linh thạch, cùng với các loại tài liệu, sau đó thả một mồi lửa, một mồi đốt trụi Luyện Huyết đại điện, cùng với toàn bộ Huyết Long sơn mạch không còn một mảnh. Khiến Luyện Huyết Giáo đã trở thành một mảnh phế tích tro tàn .

Huyết Long sơn mạch, trên một ngọn núi cao ngất, Huyền Thiên và Hướng Thiên Tiếu đang đứng trên đỉnh núi, nhìn sơn cốc bốc cháy rừng rực bên dưới...

Luyện Huyết Giáo hai mươi năm trước xâm lấn Thần Châu đại địa, giết đến thây ngang khắp đồng, làm hại thiên hạ, tàn sát toàn tộc La Khiếu Dã, hơn mười năm trước càng sát hại cha mẹ Long Tử Nghiên, mấy năm trước cũng kết xuống rất nhiều thù hận với Huyền Thiên.

Hôm nay nhìn Luyện Huyết Giáo bị đốt trong liệt hỏa, Huyền Thiên trong nội tâm khoan khoái dễ chịu không thôi, duy nhất đáng tiếc chính là Luyện Huyết Giáo tuy rằng căn cơ bị hủy, nhưng cũng có không ít dư nghiệt, quan trọng nhất là Luyện Huyết Giáo Chủ vẫn còn chưa chết.

Lúc Huyền Thiên đạt được truyền thừa của Cửu Đoán lão nhân đã từng phát thề phải báo thù cho hắn, chém chết nghịch đồ Đoạn Giang Hà của hắn, mà Đoạn Giang Hà chính là Luyện Huyết Giáo Chủ, lời thề của hắn là trong vòng mười năm, Huyền Thiên lúc không đến mười lăm tuổi đã phát thề, đến nay đã hơn năm năm rồi.

Tuy rằng tu vị Huyền Thiên đã bước vào Thiên giai, Cửu Đoán Công đối với hắn đã không còn hữu dụng, nhưng lời thề Huyền Thiên một chút cũng không quên, chỉ còn lại hơn bốn năm, trong lòng của hắn quyết định, trong bốn năm tất phải giết Đoạn Giang Hà.

Huyền Thiên nhìn phía Tây xa xa nói:

- Văn Nhân gia tộc, Luyện Huyết Giáo đều đã bị diệt, lần này rời khỏi Thần Châu đại địa đã gần ba năm rồi, cũng nên trở về thôi.

Hướng Thiên Tiếu thần sắc vui vẻ, nói:

- Luyện Huyết đại lục cách Thần Châu đại địa hơn bốn trăm vạn dặm, thập phần xa xôi, đợi khi quay về Thần Châu, có lẽ đã đến năm 975 lịch mới Thần Châu, chúng ta là vào tháng 2 năm 972 lịch mới Thần Châu bị Đệ Nhất Công Tử đuổi giết trốn vào Ma Vụ Chi Hải, đên nay có lẽ vừa tròn ba năm.

Huyền Thiên mỉm cười, nói:

- Thời gian ba năm, Đệ Nhất Công Tử không biết tu vị đã đạt đến cảnh giới nào rồi, hắn tận mắt nhìn thấy chúng ta tiến vào Ma Vụ Chi Hải, ba năm sau gặp lại chúng ta, hắc hắc... Không biết hắn sẽ có tâm tình gì đây!

Hướng Thiên Tiếu nói:

- Mặc kệ hắn đã đạt đến cảnh giới nào cũng khó là đối thủ của ngươi khi khống chế Thánh Giáp khôi lỗi, hắc hắc... Nếu quay lại Thần Châu, Thiên Tinh Các Chủ còn bị Luyện Huyết Giáo Chủ và Trục Nhật Đảo Kiếm Thánh kiềm chế ở hải ngoại, ngươi không bằng mang theo khôi lỗi đại quân trực tiếp giết đến Thiên Tinh Các, chém con mẹ nó Đệ Nhất Công Tử đi, thuận tay diệt luôn Thiên Tinh Các, để bọn có mắt không tròng này kiến thức sự lợi hại của Thiên thiếu ngươi!

Huyền Thiên lắc đầu, nói:

- Ta cùng với Thiên Tinh Các cũng không thù hận, đi Thiên Tinh Các chỉ giết hai người, một người là Đệ Nhất Công Tử, còn một người nữa là thái thượng trưởng lão Ngũ Tùng Hào, về phần Thiên Tinh Các Chủ, hắn hại sư tôn ngươi mấy chục năm, tự nhiên để Túy Kiếm Ông tiền bối đi thu thập.

Hướng Thiên Tiếu vỗ tay cười nói:

- Tốt... Hợp cùng sư tôn ta, dù là Thiên Tinh Các Chủ ở trong Thiên Tinh Các cũng không sợ con mẹ nó, ha ha... !

Huyền Thiên nhìn thế lửa bên dưới dần lớn nói:

- Đi thôi! Dùng phi hành khôi lỗi trở lại Thần Châu ít nhất cũng phải ba tháng, trong khoảng thời gian này, chúng hảo hảo củng cố lại tu vị, lúc nào gặp lại Thiên Long Mạch sẽ một lần hành động đột phá đến Thiên giai lục trọng, đối phó Đệ Nhất Công Tử, ta không muốn mượn nhờ Thánh Giáp khôi lỗi, ta muốn dùng lực lượng của mình đường đường chính chính đạp Đệ Nhất Công Tử xuống, khiến máu tươi của hắn rải khắp Thần Châu đại địa!

Từ Trục Nhật đại lục đến Huyết Hồn Đảo hơn năm trăm vạn dặm, Huyền Thiên hơn một tháng liền tới được, đó là hắn bởi vì hắn quan tâm đến sinh tử của Hướng Thiên Tiếu nên ngày đêm đi gấp, tập trung tất cả thời gian để đi đường.

Hiện tại hắn và Hướng Thiên Tiếu quay lại Thần Châu, dĩ nhiên không cần phải liều mạng chạy như vậy nữa, rất mệt mỏi, dựa theo tốc độ bình thường, phi hành khôi lỗi một ngày cũng có thể phi hành hơn năm vạn dặm, Luyện Huyết đại lục cách Thần Châu đại địa hơn bốn trăm vạn dặm, chừng ba tháng đã có thể đến Thần Châu rồi.

Linh thạch trên người Huyền Thiên rất nhiều, hai người dễ dàng hấp thu linh thạch tu luyện một hồi, tuy rằng hấp thu thiên mạch tinh khí khiến tu vi của bọn hắn tăng lên, nhưng chỉ cần không phải lúc hấp thu thiên mạch tinh khí tu luyện thì bình thường phần lớn thời gian cũng đều đầu nhập vào tu luyện, cũng sẽ không xảy ra hiện tượng căn cơ chưa vững chắc.

Hai người cỡi một cỗ phi hành khôi lỗi rời khỏi Luyện Huyết đại lục, bay về phía Tây.

Ban ngày, bọn hắn ngồi trên phi hành khôi lỗi, một bên phi hành, một bên hấp thu linh thạch tu luyện, ban đêm, hai người sẽ đáp xuống một hòn đảo nào đó tìm khách sạn nghỉ ngơi.

Luyện Huyết Giáo bị diệt, nhưng có không ít thái thượng trưởng lão Thiên giai cảnh chạy thoát cho nên tin tức rất nhanh liền truyền khắp Luyện Huyết đại lục, hơn nữa, dùng tốc độ cực nhanh lan tràn ra bốn phía.

Cường giả Thiên giai cảnh tốc độ truyền tin còn nhanh hơn cường giả Địa giai cảnh nhiều lắm, tốc độ tin tức truyền về hướng Tây càng thần tốc, có cường giả Thiên giai cường đại thông qua cổ truyền tống trận bí mật, xuyên thẳng qua trên trăm vạn dặm hải vực, chỉ hơn mười ngày liền đưa tin tức đến hải vực gần Thần Châu đại địa.

Luyện Huyết Giáo bị diệt, ngay tiếp theo tin tức Văn Nhân gia tộc bị diệt nhanh chóng truyền đến trong tai cao tầng hai đại thế lực nhất phẩm đối kháng với Thiên Tinh Các.

Nghe tới tin tức này, tất cả mọi người sững sờ, không dám tin, hoàn toàn không dám tin!

Nhất là Luyện Huyết Giáo Chủ Đoạn Giang Hà và Trục Nhật Đảo Kiếm Thánh Văn Nhân Chân. Hai người thân là Chí Cường Giả, trên đời khó gặp gỡ địch thủ, tuy rằng hai năm trước bại dưới tay Thiên Tinh Các Chủ nhưng là hai người cũng bởi vì hậu bối cơ duyên đã học được thần công Vương cấp, hiện giờ hai người liên thủ đã có thể địch lại Thiên Tinh Các Chủ, gắt gao ép Thiên Tinh Các chống cự ở hải vực gần Thần Châu đại địa, nguyên lai tưởng rằng phía sau một mảnh an toàn, nhưng sao cũng không nghĩ tới vậy mà sẽ có một ngày lại truyền đến tin tức: Văn Nhân gia tộc bị người diệt! Luyện Huyết Giáo bị người diệt!

Quân sĩ bảo vệ quốc gia, chinh chiến ở bên ngoài, chợt có một ngày nhận được tin tức, gia quốc phía sau đã diệt vong... Sẽ là một loại tâm tình thế nào?

Luyện Huyết Giáo Chủ và Trục Nhật Đảo Kiếm Thánh giờ phút chỉ có một loại tâm tình, bọn hắn huyết chiến Thiên Tinh Các Chủ, chính là vì bảo trụ phía sau, đó là thủ hộ bọn họ, kết quả, thủ hộ cứ như vậy lại tan vỡ.

Bình luận