Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 9: Vũ Kỹ Các (2)


Vũ Kỹ Các nằm ở Ly Thiên Sơn, thành lập ở ngay dưới chân núi, tháp cao ba tầng, mỗi tầng cao ba trượng.

Vũ Kỹ Các lúc nào cũng được tâận pháp bảo hộ, hơn nữa bên trong còn có trưởng lão ngoại môn trấn thủ, trên ngọn núi còn có một trưởng lão nội môn ẩn cư, đem Vũ Kỹ Các phòng hộ vô cùng cẩn thận.

Chỉ có đệ tử ngoại môn ngoài võ giả lục trọng mới có thể đi vào Vũ Kỹ Các.

- Võ học chi đạo quý tinh bất quý đa, Hoàng Thiên, ngươi mười bốn tuổi bước vào võ đạo lục trọng, tư chất không tệ, có hi vọng trước hai mươi tuổi tiến vào Tiên Thiên, cố gắng nắm lấy cơ hội. truyện được lấy tại TruyenFull.vn

Kiểm tra tu vi của Huyền Thiên đúng là đạt tới võ giả lục trọng cảnh thì trưởng lão thủ hộ nhắc nhở Huyền Thiên một câu, đưa cho Huyền Thiên một tấm lệnh bài, thả Huyền Thiên tiến vào Vũ Kỹ Các.

Vũ Kỹ Các bị một tầng hào quang nhàn nhạt bao phủ, đó là là màn trận pháp thủ hộ Vũ Kỹ Các, chỉ có mang theo lệnh bài đặc thù mới có thể xuyên qua trận pháp, tiến vào trong các, nếu có người muốn vào Vũ Kỹ Các trộm võ học bí kíp, sẽ bị trận pháp ngăn cản bên ngoài, hơn nữa còn bị trưởng lão Vũ Kỹ Các ở gần đó phát hiện.

Tầng đầu tiên của Vũ Kỹ Các là địa sảnh chừng mười trượng, bên trong có không ít giá sách, phân thành khu công pháp và vũ kỹ, trong đó khu vũ kỹ lại phân thành kiếm pháp, khinh công thân pháp, quyền cước chưởng pháp, còn có các loại binh khí khác.

Bên trong có vài chục đệ tử đang đọc bí kíp, phân tán đứng ở các nơi, tầng đầu tiên của Vũ Kỹ Các đều gửi bí kíp Hoàng giai, tầng thứ hai thì đặt bí kiếp Huyền giai, cho nên đứng ở tầng đầu tiên nhìn bí kiếp đều là đệ tử ngoại môn.

Bước vào Tiên Thiên thì có thể tiến vào nội môn, cơ bản đều đi tầng hai đọc bí kíp.

Đối với đệ tử ngoại môn ở tầng thứ nhất mà nói, Huyền Thiên là khuôn mặt mới, ánh mắt nhìn qua hắn vài lần, sau đó mọi người lại xem bí kíp trong tay của mình

Thời gian trong Vũ Kỹ Các cũng không phải là vô hạn, bất cứ chuyện gì đều không quan trọng bằng học công pháp và vũ kỹ.

Huyền Thiên dò xét tình huống trong Vũ Kỹ Các một lần, sau đó đi tới khu công pháp.

Sắp bước vào võ giả thất trọng cảnh, đầu tiên phải chọn một bộ công pháp Hoàng giai thượng phẩm.

Tầng thứ nhất bí kíp Hoàng giai thượng phẩm rất nhiều, công pháp, kiếm kỹ, khinh công thân pháp, quyền cước chưởng pháp và các binh khi khác không ít, Thiên Kiếm Tông là tông môn kiếm đạo, trong đó chín thành đệ tử đều là chủ tu kiếm kỹ, học tập các loại binh khí khác rất ít.

Vũ Kỹ Các tầng thứ nhất phân bố thành các khu vực riêng, cho nên không cần lo lắng không có công pháp quan sát, đương nhiên thời điểm bí kíp trong tay của mình đang có người quan sát thì chỉ nói ngươi đi không đúng lúc, bí kíp không cho phép mang ra khỏi Vũ Kỹ Các, chỉ có thể thay phiên nhau xem thôi.

Thuần Dương Công, Bài Vân Kính, Kim Chung Tráo, Quy Nguyên Tâm Pháp, Tiên Thiên công...

Thuần Dương Công, công pháp Hoàng giai thượng phẩm, người tu luyện phải bảo trì thân đồng tử, nội tức chí cương chí dương, âm khí bất nhiễm, độc khí bất xâm, chặt đứt dục vọng đem tinh nguyên giữ lại trong người, có thể chuyển hóa thành một cổ thuần dương chân khí, có thể so sánh với cao thủ Tiên Thiên.

Bài Vân Kính, công pháp Hoàng giai thượng phẩm, thích hợp cho người tu luyện theo hướng tiêu sái, nội tức bành trướng mãnh liệt như biển cả, thao thao bất tuyệt, vô cùng vô tận.

Kim Chung Tráo, công pháp Hoàng giai thượng phẩm, thích hợp cho người tu luyện thân thể cường tráng, nội tức cương mãnh bá đạo, khí tức như chuông đồng,mình đồng da sắt đao thương bất nhập.

Quy Nguyên Tâm Pháp, công pháp Hoàng giai thượng phẩm, thích hợp cho người tu luyện tính tình ôn hòa, nội tức liên tục không thôi, chính tinh khiết hòa, như hải nạp bách xuyên, vạn lưu quy nhất, mênh mông khó lường.

Tiên Thiên Công, công pháp Hoàng giai thượng phẩm, thích hợp cho người tu luyện ngộ tính cực cao, nội tức đại khí, thuần khiết, dương cương, bành trướng... Tu luyện tới cực hạn có thể đem một thân nội lực chuyển hóa làm Tiên Thiên chân khí, bước vào Tiên Thiên cảnh.

Huyền Thiên quan sát mấy bộ công pháp, công pháp Hoàng giai thượng phẩm so với Hoàng giai trung phẩm quả nhiên lợi hại rất nhiều.

Trong đó lại dùng Thuần Dương Công cùng Tiên Thiên Công nhất là hai chủng tâm pháp nổi bật, cuối cùng đều sinh ra chân khí bước vào Tiên Thiên.

Nội lực trong người võ giả chỉ khi bước vào cảnh giới Tiên Thiên mới có thể đem nội lực chuyển hóa làm chân khí, chân khí ly thể có thể trăm bước giết địch, kẻ lợi hại thậm chí có thể ngàn bước giết địch, thực lực so với võ giả thập trọng còn mạnh hơn nhiều.

Thuần Dương Công cùng Tiên Thiên Công đều vượt qua công pháp Hoàng giai thượng phẩm bình thường, nhưng đều có yêu cầu rất cao, Thuần Dương Công phải bảo trì tấm thân đồng tử, Tiên Thiên Công thì cần ngộ tính cao mới luyện được.

Võ giả thập trọng là căn cơ võ đạo, tu luyện công pháp quyết định thành tựu cả đời, tu luyện Thuần Dương Công cả đời phải bảo trì tấm thân đồng tử, nếu như phá thân đồng tử thì chân khí thuần dương tiết ra thì căn cơ bị hủy, công lực toàn bộ tán, muốn tu luyện phải bắt đầu từ đầu.

Huyền Thiên với tư cách một nam nhân xuyên việt, có chết cũng không bao giờ tu luyện loại công pháp mà không chơi gái này, sau khi chết và đi tới dị giới, hắn muốn hưởng thụ sinh hoạt thật tốt, có cừu oán báo thù, có ân báo ân, ân oán tình cừu, mỹ nhân thiên hạ, đều không thể bỏ qua.

Mà Tiên Thiên Công tu luyện cần ngộ tính cực cao, hoàn toàn phù hợp với điều kiện của Huyền Thiên, Huyền Thiên là người hai thế giới, ngộ tính của hắn đã vượt qua người thường, về sau trải qua kỳ ngộ ở Ẩn Kiếm Đàm nên tiểu kiếm tiến vào mi tâm, ngộ tính được tăng lên sâu sắc, các loại võ học Hoàng giai trung phẩm đều bị Huyền Thiên tu luyện tới đại thành dễ dàng.

Công pháp Hoàng giai thượng phẩm công pháp cũng có bảy tầng, Tiên Thiên Công thì không ngoại lệ, ba trọng ban đầu dễ dàng hơn nhiều, đệ tứ trọng thì chính là cảnh giới thành tựu, đệ lục trọng là cảnh giới đại thành, tầng thứ bảy là cảnh giới đại viên mãn.

Chỉ có tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn, hơn nữa đạt đến mức tận cùng mới có thể tu luyện ra chân khí Tiên Thiên, bước vào Tiên Thiên.

Trên bí kíp có ghi: công pháp này uy lực rất mạnh, vượt hơn xa cùng công pháp Hoàng giai thượng phẩm cùng cảnh giới, nhưng mà tu luyện rất khó, bổn tông thành lập đến nay trước khi bước vào Tiên Thiên mà tu luyện công pháp này tới đại thành không tới ba người.

- Tiên Thiên Công, chính là ngươi rồi!

Không chút do dự Huyền Thiên lựa chọn Tiên Thiên Công, hắn thập phần tự tin có thể đem Tiên Thiên Công luyện tới cảnh giới đại viên mãn.

Bình luận