Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 824: Linh Kiếm Thiên Cấp (1)


Bàn tay Thánh giáp khôi lỗi đảo qua đống thịt nát, chộp tới mấy chục không gian giới chỉ, không gian giới chỉ là vô thượng vương giả thời đại thượng cổ chế tạo ra, phi thường chắc chắn, võ giả dưới vương giả không phá hủy được, nhưng mà không gian giới chỉ quá nhỏ, bằng không sẽ trở thành phòng ngự bảo khí, hiệu quả phòng ngự khủng bố, không phải vương giả không phá.

Huyền Thiên từ trong thánh giáp khôi lỗi đi ra, đem Chí tôn khôi lỗi Thiên giai cảnh thất trọng cùng Khôi Lỗi Thạch phân biệt thu vào trong không gian giới chỉ chứa cơ quan khôi lỗi cùng khôi lỗi tài liệu.

Rồi sau đó Huyền Thiên bắt đầu quan sát thu hoạch trong các không gian giới chỉ, xem bên trong có vật phẩm gì.

Đại đa số đều là cơ quan khôi lỗi, cùng khôi lỗi tài liệu, cơ hồ đều là ngoài Thiên giai, Huyền Thiên lúc này thu hoạch đồng đẳng với một chi đại quân Thiên giai khôi lỗi, không gian giới chỉ chứa Thiên giai cảnh cơ quan khôi lỗi hơn vượt qua hai trăm con.

Hơn hai trăm cường giả Thiên giai đúng là khủng khiếp, cho dù là thế lực nhất phẩm cũng chưa chắc có nhiều cường giả Thiên giai cảnh như vậy.

- Y... Đây là cái gì?

Huyền Thiên nhìn vào trong không gian giới chỉ lớn nhất, trong lúc nhìn thấy một khối kim loại, cẩn thận đánh giá xem xét, chấn động:

- Huyết Văn Thanh Kim, một khối Huyết Văn Thanh Kim rất lớn!

Đây là một khối kim loại phía trên có một ít màu đỏ vân lạc, giống như là mạch máu, chính là Huyết Văn Thanh Kim rèn linh kiêm trong truyền thuyết.

Ý niệm của Huyền Thiên khẽ động, khối Huyết Văn Thanh Kim này lập tức từ trong không gian giới chỉ bay ra ngoài, hiện ra trong tay của hắn.

- Tốt một khối to! Ít nhất đủ cho ta rèn ba thanh linh kiếm!

Huyền Thiên kinh hỉ nói.

Có khối Huyết Văn Thanh Kim dày mười phân, rộng hai mươi phân, luyện mất tạp chất cũng đủ rèn ra ba thanh linh kiếm, nếu còn thừa có lẽ rèn được bốn chuôi.

Tuy Huyền Thiên lần đầu tiên nhìn thấy Huyết Văn Thanh Kim, nhưng mà với tư cách là Luyện Khí Sư, ánh mắt tự nhiên không thấp, liếc liền nhìn ra, đây là một khối Huyết Văn Thanh Kim phẩm bậc không thấp.

Huyết Văn Thanh Kim phẩm bậc cao thấp một nằm ở chỗ độ cứng của kim loại, hai là số lượng huyết văn nhiều hai ít, phân bố có đều nhau không. 

Huyền Thiên mở Địa Nhãn Thần Đồng xem thấu bên trong Huyết Văn Thanh Kim , có thể để xác định khối Huyết Văn Thanh Kim này có lẽ sẽ rèn ra được Thiên cấp trung phẩm linh kiếm, uy lực thập phần cường đại, chắc chắn cùng trình độ sắc bén vẫn còn trên cả Cửu Khúc Nghịch Tâm Kiếm.

Giờ khắc này trong nội tâm Huyền Thiên lập tức nổi hứng thú rèn linh khí, hận không thể lập tức đem luyện khí thuật đề cao đến Thiên cấp trung phẩm, sau đó rèn ra Thiên cấp trung phẩm linh kiếm.

- Khôi Lỗi Thánh Đảo so với Đoán Binh Sơn Đảo muốn lớn hơn, hoàn toàn có thể được xưng tụng là đất rộng của nhiều, trên đảo này có lẽ có không ít bảo vật, dù sao muốn sưu tầm mảnh vỡ Hiên Viên kiếm thì không bằng lúc này dừng lại một thời gian ngắn, một là tìm kiếm mảnh vỡ Hiên Viên kiếm, hai là tìm kiếm không ít tài luyện khí thật tốt trên đảo, thứ ba có thể đem luyện khí thuật tăng lên tới Thiên cấp trung phẩm, rèn ra Thiên cấp trung phẩm linh kiếm, nếu như Hướng thiếu chờ ta ở Huyền gia thì chắc chắn không rời đi, dù sao thông hướng Kinh Huyền Đảo nắm giữ cổ truyền tống trận trong tay, qua mấy tháng lại đi Kinh Huyền Đảo cũng không sao.

Trong nội tâm Huyền Thiên nghĩ vậy.

Đoán Binh Sơn Đảo đối với Khôi Lỗi Thánh Đảo có cổ truyền tống trận là đơn hướng truyền tống, truyền tống tới không thể truyền tống về, có lẽ có trở về cổ truyền tống trận, nhưng Huyền Thiên không biết ở đâu, cho nên tiến đến Kinh Huyền Đảo thì không về Khôi Lỗi Thánh Đảo được, Huyền Thiên cảm thấy có cần thiết nên ở lại Khôi Lỗi Thánh Đảo một thời gian ngắn, đảo lớn như vậy chắc chắn có rất nhiều tài nguyên.

Người Trầm gia trốn sạch.

Trầm gia gia đại nghiệp đại phủ viện rất nhiều, hơn nữa phương tiện xa hoa, cổ truyền tống trận thông tới Kinh Huyền Đảo nằm ngay trong hậu viện chủ mạch Trầm gia, đương nhiên hiện tại cũng không có người.

Một nơi to lớn như vậy, Huyền Thiên ở lại trong Trầm gia mấy ngày, Huyền Thiên đem tất cả Thiên giai khôi lỗi đều xóa đi tinh thần lạc ấn, in ấn ký của mình vào, sau đó xem xét cổ truyền tống trận của Trầm gia một lần.

Trùng kích Thiên cấp trung phẩm Luyện Khí Sư, cần không ít tài liệu luyện khí, trên người Huyền Thiên không đủ, cảm thấy nên đi tìm mảnh vỡ Hiên Viên đồng thời tìm kiếm Thiên cấp luyện khí khoáng thạch, vừa tìm vừa luyện, tăng lên Thiên cấp trung phẩm Luyện Khí Sư.

Trầm gia mất đi cường giả Thiên giai cảnh tọa trấn, mất đi Thiên giai khôi lỗi, gia tộc thực lực rớt xuống ngàn trượng, rơi ra khỏi ba đại gia tộc chí tôn.

Ngàn năm qua gia tộc có thâm thù đại hận với Trầm gia không chỉ có mình Giang gia, thực lực Trầm gia vừa giảm xuống thì một đống lớn cừu gia đều xuất hiện đánh chó mù đường, thậm chí không ít gia tộc đi ra đục nước béo cò, nguyên vốn không có cừu hận cũng bịa đặt cừu hận đuổi giết võ giả Trầm gia chỉ vì một chút thu hoạch nhỏ.

Trầm gia cường đại sụp đổ trong mấy ngày.

Đồng thời danh tiếng Thiên thiếu cũng khiếp sợ cả Khôi Lỗi Thánh Đảo, mấy ngày ngắn ngủi thái thượng trưởng lão đại biểu hai chí tôn gia tộc đi tới Trầm gia bái kiến Huyền Thiên, đưa lên hạ lễ, biết được Huyền Thiên không có cừu oán gì với hai đại gia tộc chí tôn này cho nên không quan tâm tới bọn họ, hai gia tộc này đồng thời thở ra một hơi.

Lại mấy ngày trôi qua, người của Giang gia được phi hành khôi lỗi chuyển tới Trầm gia, từ nay về sau phủ viện Trầm gia biến thành Giang gia.

Giang gia ở lại chỗ này mấy tháng, sau khi Huyền Thiên làm xong mọi việc liền cùng nhau đi qua Truyền Tống Trận tiến về hòn đảo lớn nhất Ma Vụ Hải, Kinh Huyền Đảo.

Cùng Giang gia ngây ngốc nửa tháng Huyền Thiên đã sử dụng hết tài liệu luyện khí Thiên cấp, rời khỏi Giang gia bắt đầu du đãng trên Khôi Lỗi Thánh Đảo, vừa tìm kiếm tài liệu luyện khí, vừa trùng kích Luyện Khí Sư.

Lúc này đây Huyền Thiên tìm kiếm vô cùng cẩn thận, hai tháng qua đi Huyền Thiên mới tìm hết nửa Khôi Lỗi Thánh Đảo.

Luyện Khí Sư Khôi Lỗi Thánh Đảo không nhiều lắm, cho nên tài liệu luyện khí tìm ra không ít, trải qua thời gian hai tháng rốt cuộc Huyền Thiên cũng rèn ra Thiên cấp trung phẩm bảo kiếm Sơ Lam Kiếm.

Thể chất Huyền Thiên đối với Luyện Khí Sư mà nói là tư chất tuyệt hảo, chỉ cần có tài liệu tạo nghệ tiến triển hết sức nhanh chóng.

Rốt cục trở thành Thiên cấp trung phẩm Luyện Khí Sư, trong nội tâm Huyền Thiên cảm thấy hưng phấn, hắn tại ở trong một ngọn núi hoang đem Huyết Văn Thanh Kim lấy ra, đây là thời điểm rèn linh kiếm.

Huyền Thiên dùng Bắc Đẩu chân hỏa tiến hành nung chảy, sau đó thả máu tươi dung hợp với huyết vân của Huyết Văn Thanh Kim, sinh ra cảm ứng, lúc này huyết vân trên Huyết Văn Thanh Kim giống như huyết mạch của bản thân, quá trình này là trọng yếu nhất, không có phương pháp nào mà không cần bước này.

Huyền Thiên cảm giác Huyết Văn Thanh Kim giống như thân thể của mình, về sau lại tiến hành rèn luyện, rèn thành kiếm hình.

Bình luận