Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 793: Đoán Binh Sơn Đảo


Hiện tại Huyền Thiên trước giết phó đảo tôn Thạch Cương, sau là giết đảo tôn Bách Lý Phong Vân, Thái Thượng trưởng lão Vân Quy Hải cũng một kiếm quy thiên, ba người dưới kiếm của Huyền Thiên đều là một kích mất mạng, lập tức chết đi, chúng cường giả nhìn vào trong mắt, sởn hết cả gai ốc, sao không úy kỵ!

- Thiên thiếu đảo tôn! Ngươi chiến thắng Bách Lý Phong Vân, từ nay về sau ngươi chính là đảo tôn của bản đảo, chúng ta đều là người hầu của ngài...

Một Thái Thượng trưởng lão lúc này ôm quyền bái.

Ánh mắt chúng cường giả Phong Vân Đảo lập tức sáng ngời, còn có phương pháp cầu xin tha thứ gì hữu dụng hơn cách này hay sao?

Lập tức, thái thượng trưởng lão Phong Vân Đảo và cường giả Địa giai lập tức bái, đồng thanh hô.

- Thiên thiếu đảo tôn, chúng ta đều là người hầu của ngài...

- Thiên thiếu đảo tôn! Thiên thiếu đảo tôn!

...

Một vài gia tộc Phong Vân Đảo lúc này cũng quát lớn lên.

Hiện tại Bách Lý Phong Vân đã chết, Huyền Thiên mới là đệ nhất nhân của vùng biển Phong Vân Đảo, kết quả đã xác định, lúc trước có những người cảm thấy tình huống không rõ ràng, hiện tại còn không đứng thành hàng thì đó là đầu óc có vấn đề.

Huyền Thiên tự nhiên sẽ không ở chỗ này làm cái gì Thiên thiếu đảo tôn. Hắn còn có rất nhiều chuyện cần phải làm, thầm nghĩ sớm ngày rời đi.

Hắn phất phất tay, nói:

- Ta không muốn tạo nhiều sát nghiệt, các ngươi không cần sợ hãi.

Khi đang nói chuyện Huyền Thiên duỗi bàn tay ra, cương nguyên hóa thành một bàn tay cực lớn, trực tiếp chụp vào mặt đất. Đem hai Thiên giai cảnh tứ trọng cơ quan khôi lỗi bắt trở lại, thu nhập vào trong không gian giới chỉ.

Rồi sau đó lần nữa duỗi ra, đem không gian giới chỉ của Thạch Cương, Bách Lý Phong Vân, Vân Quy Hải ba người bắt trở lại.

Có một tên Thái Thượng trưởng lão vuốt mông ngựa còn nói thêm:

- Chúc mừng Thiên thiếu đảo tôn. Bách Lý Phong Vân không gian giới chỉ là không gian giới chỉ lớn nhất của vùng biển Phong Vân Đảo, những năm gần đây hắn vơ vét bảo vật toàn bộ chứa trong đó, quả thực là đại bảo khố. Nha... Hiện tại đảo tôn là Thiên thiếu ngài, toà đảo này cũng đổi tên là Thiên Thiếu đảo. Cái hải vực này có lẽ gọi là vùng viển Thiên Thiếu đảo, từ nay về sau đảo tôn Thiên Thiếu đảo chính là ngài, là chủ nhân duy nhất của vùng biển này.

Đối với không gian giới chỉ Huyền Thiên hoàn toàn không chê ít, đem ba cái vô chủ không gian giới chỉ toàn bộ nhỏ máu nhận chủ, Huyền Thiên nhanh chóng quan sát vật phẩm bên trong.

Không gian giới chỉ của Vân Quy Hải dài chừng hai mươi mét, bên trong có vật phẩm giá trị là một kiện Thiên cấp bảo khí, cùng với một Thiên giai cảnh nhất trọng cơ quan khôi lỗi.

Trong không gian giới chỉ của Thạch Cương vật phẩm giá trị nhất còn cao hơn nhiều, bốn con Thiên giai cảnh cơ quan khôi lỗi, trong đó hai Thiên giai cảnh nhất trọng, một Thiên giai cảnh nhị trọng, còn có một là Thiên giai cảnh tam trọng, đáng tiếc hắn bị chết quá nhanh, ngay cả cơ quan khôi lỗi cũng không kịp sử dụng.

Trừ những thứ đó còn có hai kiện Thiên cấp hạ đẳng bảo khí, cùng với không ít tài liệu luyện khí, cơ quan tài liệu, linh thạch có bảy khỏa.

Không gian giới chỉ Bách Lý Phong Vân là phong phú nhất, không gian có dài rộng cao ba mươi mét, bên trong còn có đại lượng cơ quan khôi lỗi, không nói Địa giai cảnh một đống lớn, chỉ nói Thiên giai cảnh cơ quan khôi lỗi cũng hơn mười, trong đó còn có hai đều là Thiên giai cảnh tam trọng.

Thiên cấp hạ đẳng bảo khí nhiều đến ba kiện, thậm chí còn có một kiện Thiên cấp trung đẳng bảo kiếm, hắn hoảng sợ chạy trốn nên không có sử dụng.

Trừ những thứ này còn có đại lượng cơ quan tài liệu, linh thạch hơn mười khỏa, cũng không có thiếu thảo dược, trong đó nhiều loại là linh dược hiếm thấy hoặc tuyệt tích ở Thần Châu rồi.

Làm cho Huyền Thiên cảm thấy kỳ quái là, trong không gian giới chỉ còn có đại lượng tài liệu luyện khí, hắn là cơ quan sư không biết có phải là Luyện Khí Sư hay không.

Trên tay hắn Thiên cấp bảo khí không ít, nếu như là Luyện Khí Sư, như vậy hẳn là Thiên cấp Luyện Khí Sư vậy còn có thể giải thích được, bởi vì trong tay Thiên giai đều có Thiên cấp bảo khí.

Nhưng nếu như Bách Lý Phong Vân là Luyện Khí Sư, Huyền Thiên sẽ thập phần thất vọng, bởi vì, Bách Lý Phong Vân cũng không có linh kiếm.

Huyền Thiên muốn đạt được phương pháp rèn linh kiếm, chính là hy vọng Luyện Khí Sư trong Ma Vụ Hải biết rèn linh kiếm, tự nhiên muốn thấy phương pháp rèn linh kiếm rồi.

- Bách Lý Phong Vân biết luyện khí sao?

Huyền Thiên hỏi.

Những Thái Thượng trưởng lão này có lẽ sẽ biết một ít tình huống của Bách Lý Phong Vân.

- Hắn không biết luyện khí.

Vài Thái Thượng trưởng lão cùng trả lời.

Huyền Thiên nói: nguồn TruyenFull.vn

- Nhiều Thiên giai bảo khí như vậy đều là nơi nào có?

- Thiên thiếu đảo tôn, ngài có chỗ không biết, hướng đông bắc Thiên Thiếu đảo bảy mươi vạn dặm có một hòn đảo cực lớn, phạm vi chừng mười vạn dặm, gọi là Đoán Binh Sơn Đảo, đảo này là nơi đoán tạo bảo khí, có Thiên cấp Luyện Khí Sư, Bách Lý Phong Vân là người của Đoán Binh Sơn Đảo , trong người mang theo nhiều Thiên cấp hạ đẳng bảo khí.

Một vị Thái Thượng trưởng lão nói.

Cường giả Thiên giai cảnh đi qua nhiều nơi hơn cường giả Địa giai cảnh nhiều, tuy Trình gia tại hải vực này truyền thừa ngàn năm, nhưng không có cường giả Thiên giai cho nên tầm mắt giới hạn trong hải vực này, không biết Đoán Binh Sơn Đảo tồn tại, mà Phong Vân Đảo Thái Thượng trưởng lão liền biết được, đây chính là chênh lệch tầm mắt.

Nghe được Đoán Binh Sơn Đảo có Thiên cấp Luyện Khí Sư, trong nội tâm Huyền Thiên lập tức xuất hiện cảm giác vui mừng, tiếp tục hỏi:

- Vậy Đoán Binh Sơn Đảo có người biết rèn linh kiếm không?

- Có!

Tên Thái Thượng trưởng lão gật đầu nói:

- Lão hủ từng đi qua Đoán Binh Sơn Đảo mấy lần, thấy có người sử dụng linh kiếm chiến đấu, vô cùng lợi hại, có thể dễ dàng vượt cấp khiêu chiến!

Huyền Thiên vui mừng tăng nhiều, nói:

- Tốt! Đoán Binh Sơn Đảo, ta sẽ đi lấy phương pháp rèn linh kiếm!

Tên Thái Thượng trưởng lão nói:

- Đảo tôn, ngài không nên dễ dàng tiến vào, Bách Lý Phong Vân từ Đoán Binh Sơn Đảo mà đến, gia tộc của hắn tại Đoán Binh Sơn Đảo thập phần cường đại, trong tộc có cường giả Thiên giai cảnh tứ trọng, có lẽ cường giả Thiên giai cảnh tứ trọng đảo tôn cũng không thèm để ý, nhưng mà Đoán Binh Sơn có cường giả Thiên giai cảnh ngũ trọng tồn tại, mà Bách Lý gia tộc, ra một tuyệt thế thiên tài Bách Lý Kiếm Nam, không chỉ tốc độ tu luyện cực nhanh, gần hai mươi mốt tuổi tu vị bước vào Thiên giai cảnh nhị trọng, hơn nữa còn bái nhập Đoán Binh Sơn đảo học luyện khí, tư chất cực cao, đã là Thiên cấp Luyện Khí Sư, có thể rèn Thiên cấp linh kiếm, chiến lực nghịch thiên, so với cường giả Bách Lý gia tộc Thiên giai cảnh tứ trọng còn mạnh hơn nhiều, được xưng là linh kiếm công tử, đảo tôn, ngài giết Bách Lý Phong Vân, việc này toàn đảo nhanh chóng biết được, đây là thiên đại phiền toái, Đoán Binh Sơn Đảo bên kia cũng sẽ biết được, ngài như đi Đoán Binh Sơn Đảo, Bách Lý gia tộc cùng Đoán Binh Sơn Đảo chỉ sợ gây bất lợi cho ngài.

Bình luận