Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 715: Năm các thi đấu (2)


Mà Huyền Thiên báo danh tham gia thi đấu luận võ nằm ngoài dự liệu của Ngạo Huyên Huyên.

Tuy Huyền Thiên vượt cấp khiêu chiến chiến lực nghịch thiên, nhưng mà Thiên Tinh các không thiếu thiên tài, không ít đều có được năng lực khiêu chiến vượt cấp, Huyền Thiên vừa bước vào Địa giai cảnh thất trọng, muốn chiến đấu với tất cả cường giả Địa giai cảnh đỉnh cấp của Thiên Tinh các thì độ khó quá lớn.

- Ta không tham gia luận võ, nhưng ta sẽ ở bên cạnh quan sát ngươi luận võ, ngươi cố gắng lên, ta tin tưởng ngươi, nhất định sẽ sáng tạo kỳ tích!

Ngạo Huyên Huyên nói ra.

Thần Châu tân lịch ngày 1 tháng 12 năm 971, đây là thời gian Thiên Tinh các tổ chức năm các luận võ.

Trước một ngày Đông Minh Các, Nam Đấu Các, Tây Nguyệt Các, Bắc Thần Các người của bốn phân viện liền thông qua cổ truyền tống trận đi vào chủ các Thiên Tinh các.

Thiên Tinh các ở trong Thiên Tinh Thành cực kỳ to lớn, nơi này kiến tạo dựa vào núi, cao tới mấy ngàn thước, phạm vi trên trăm dặm, là đệ nhất đại thành của Thần Châu đại địa đại!

Trong thành có Thiên Tinh Sơn, cũng là trung tâm của Thiên Tinh các, phía nam của núi có quảng trường to lớn, phạm vi chừng ngàn thước, tên là Thiên Tinh quảng trường, là địa điểm diễn ra luận võ.

Tất cả dẫn đội phân các là bốn vị các chủ, trưởng bối đi theo có một ít thái thượng trưởng lão, cùng với một ít trưởng lão Địa giai cảnh hậu kỳ, hậu bối thì đều là đệ tử thân truyền, đều là đệ tử Địa giai cảnh hậu kỳ tham gia.

Tất cả phân các tham gia thi đấu có nhân số cố định sáu mươi bốn người, tổng nhân số là hai trăm năm mươi sáu người, sau đó chủ các phái ra hai trăm năm mươi sáu đệ tử Địa giai cảnh hậu kỳ tham chiến, tổng cộng năm trăm mười hai người.

Nhân số chủ các bằng tổng nhân số phân các, vòng luận võ thứ nhát đệ tử phân các phân biệt chiến đấu với một đệ tử chủ các, người thắng tiến vào vòng tiêp theo, kẻ bại đào thải.

Bởi như vậy, tuy nhân số chủ các tuy nhiều, nhưng cũng không phải là tất cả, chỉ có người thắng mới có thể đi lên phía trước, nếu như không có thực lực, sẽ đào thải.

Nhưng mà nhân số chủ các nhiều nên luôn chiếm được một ít ưu thế, hơn nữa đệ tử chủ các thiên tài như mây, mỗi lần năm các thi đấu võ, đệ nhất đều do đệ tử chủ các đạt được, hơn nữa trong top mười chủ các chiếm một nửa.

Phân các xếp hàng cuối cùng có khả năng không có đệ tử nào trong top mười.

Ví dụ như lần luận võ trước đó, là năm năm trước, Bắc Thần Các đếm ngược thứ nhất, thành tích tốt nhất chỉ xếp hạng thứ mười ba, trong top mười số lượng đệ tử chủ các chiếm cứ sáu người, xếp hàng thứ nhất năm đó là Đệ Nhất Công Tử, năm đó Đệ Nhất Công Tử mới mười sáu tuổi, đã có tu vi Địa giai cảnh đỉnh phong, về sau hơn nửa năm đã bước vào Thiên giai cảnh.

Trong thượng cổ thần tích quá mức hung hiểm, bất kể là Thần Châu đại địa hay là Vô Biên Hải vực, thế lực khắp nơi đều ăn không ít thiệt thòi, vẫn lạc không ít cường giả, trừ số rất ít không cam lòng thì tuyệt đại đa số tông môn thế lực đã sớm lui ra khỏi di tích.

Huyền Thiên trở về Bắc Thần Các đã sớm truyền khắp Thần Châu, với tư cách là người trong nhóm đầu biến mất trong thượng cổ thần tích, hắn trở về làm cho võ giả Thần Châu cảm thấy khiếp sợ.

Có người suy đoán Huyền Thiên trong thượng cổ di tích đạt được Bất Tử Chi Thân, nhưng La Khiếu Dã lại ra mặt phủ nhận, tuy không ít người không tin, nhưng không có người nào dám tới Bắc Thần Các chém giết cướp đoạt.

Cho đến ngày nay Đệ Nhất Công Tử còn không có tin tức gì, đã biến mất trong thượng cổ thần tích hai tháng, không ít võ giả nhao nhao phỏng đoán, Đệ Nhất Công Tử đã vẫn lạc.

Huyền Thiên lại biết rõ, Đệ Nhất Công Tử đạt được Bất Tử Chi Thân, rât có thể thực lực tăng lên gấp mười lần, thiên hạ có thể giết hắn tuyệt đối không nhiều lắm.

Đệ tử Thiên Tinh các chủ các tuy thông qua La Khiếu Dã biết rõ Đệ Nhất Công Tử bình yên vô sự, hơn nữa còn đạt được Bất Tử Chi Thân, bọn họ đang chờ đợi Đệ Nhất Công Tử trở về nghiệm chứng tin tức thiệt giả, nếu không bọn họ sẽ hoài nghi Huyền Thiên đạt được Bất Tử Chi Thân,.

Buổi sáng hôm sau là ngày bắt đầu.

Đệ tử tham gia thi đấu đều có tu vi Địa giai cảnh hậu kỳ, cho dù là đệ tử thiên tài, nhập môn cũng ít nhất trên mười năm.

Huyền Thiên tham gia lần thi đấu này hoàn toàn là đệ tử mới, tiến vào Bắc Thần Các còn chưa tới hai năm.

Hơn nữa Huyền Thiên trong hàng đệ tử luận võ này tu vị thấp nhất.

Bốn đại phân các chủ có sáu mươi bốn danh ngạch, vì tranh thủ thứ tự tốt cho nên đều cho đệ tử Địa giai cửu trọng trở lên tham gia.

Cho nên đệ tử tham gia luận võ tu vi lấy Địa giai cảnh thập trọng làm chủ lực, mà Địa giai cảnh cửu trọng chiếm chín thành chín, mặt khác còn có một ít người chiến lực nghịch thiên, Địa giai cảnh bát trọng có thể vượt cấp khiêu chiến.

Địa giai cảnh thất trọng trong hàng đệ tử chỉ có mình Huyền Thiên.

Cho nên Huyền Thiên hoàn toàn xứng đáng trở thành tiêu điểm trong lần luận võ lần này, hơn nữa vô cùng nổi tiếng, nhưng lại xếp thứ hai.

Còn có một người càng được chú ý hơn Huyền Thiên nhiều, là người chân chính được vạn chúng chú mục.

Huyền Thiên đã sớm danh chấn thiên hạ, Thiên Tinh các không người nào không nghe danh của hắn, hiện tại lại là người duy nhất biến mất còn quay về trong thượng cổ thần tích, tên của hắn càng nổi hơn nữa.

Danh tiếng thịnh như vậy nhưng còn bị người áp ta áp qua, mà người này được chú ý nhất, tự nhiên không phải người bình thường.

Nàng là đệ tử thân truyền các chủ Tây Nguyệt Các- - Nguyệt Hạm Tích.

Võ giả Thần Châu nam chiếm bảy thành, trong mắt nam nhân được chú ý nhất chính là nữ nhân, hơn nữa là mỹ nữ.

Nguyệt Hạm Tích là mỹ nữ, hơn nữa là một đại mỹ nữ, võ giả cả Thần Châu đại địa không ai không nhìn Nguyệt Hạm Tích nhiều hơn vài lần, càng có người xưng nàng là đệ nhất mỹ nhân.

Ngược lại không nói mỹ mạo Nguyệt Hạm Tích đệ nhất thiên hạ, mà trong số mỹ nữ danh truyền thiên hạ nàng nổi tiếng nhất. Truyền bá phổ biến nhất, người biết nhiều nhất.

Như Ngạo Huyên Huyên cũng cực kỳ xinh đẹp. Bắc Thần Các không ít đệ tử gọi nàng là Đệ nhất mỹ nữ Bắc Thần Các, nhưng mà ra khỏi Bắc Thần Các. Người nhận ra Ngạo Huyên Huyên phi thường ít, đặt ở cả Thần Châu đại địa, có thể nói là yên lặng vô danh. Bạn đang xem tại Truyện FULL - sachvui.com

Luận dung mạo Ngạo Huyên Huyên không thua kém gì Nguyệt Hạm Tích, nhưng luận danh khí còn kém cả vạn dặm.

Nguyệt Hạm Tích sở dĩ được người thiên hạ biết tới, còn có một quan hệ vô cùng trọng đại với Đệ Nhất Công Tử.

Nàng là vị hôn thê của Đệ Nhất Công Tử, là chính thê được các chủ Thiên Tinh Các chỉ định, danh hào đệ nhất mỹ nhân sánh cùng Đệ Nhất Công Tử, cùng một nhịp thở.

Nhưng mà Nguyệt Hạm Tích cũng không phải là hoàn toàn là dựa vào Đệ Nhất Công Tử mà thành danh, thiên phú của nàng làm võ giả thiên hạ thất sắc.

Hôm nay mới mười bảy tuổi. Tu vị đã đạt Địa giai cảnh thập trọng, cũng thua kém Đệ Nhất Công Tử, nếu như nàng trước mười tám tuổi bước vào Thiên giai cảnh, vậy nàng có thể sánh vai với các công tử yêu nghiệt khác.

Bình luận