Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 501: Lịch đại vương giả (1)


Thần Châu đại địa, địa cấp Luyện Khí Sư có thể đếm được trên đầu ngón tay, hàng năm sản xuất bảo khí địa cấp cực kỳ có hạn, mà trong thiên hạ cường giả Địa giai cảnh số lượng rất nhiều, cung không đủ cầu, cho nên bảo khí địa cấp giá cả không rẻ.

Thời điểm Huyền Thiên đi vào đại đấu giá hội, lúc muốn đấu giá mười một thanh bảo khí địa bảo khí, đại đấu giá hội đem Huyền Thiên trở thành khách quý thượng phẩm, miễn phí an bài phòng tốt nhất cho hắn

Huyền Thiên tại Bắc Vực có nhiều cừu gia nên không xuất đầu, tự nhiên là phải ở phòng khách quý.

Ngày mười lăm tháng tám, cường giả Địa giai cảnh lục tục ngo ngoe đi vào hội trường đại đấu giá hội, không chỉ có thái thượng trưởng lão, đại trưởng lão đại tông môn Ngạo Châu, tán tu, các cường giả ở gần Ngạo Châu đều tới.

Nghe nói lần đấu giá này sẽ xuất hiện bảo vật kinh thiên, hấp dẫn nhiều cường giả Địa giai cảnh tới đây.

Hội trường đấu giá cấp bậc Địa giai cảnh so với hội trường Tiên Thiên cảnh còn thưa thớt hơn một chút, hơn năm ngàn vị trí đổi thành hơn một ngàn, cho dù là trong đại sảnh chỗ ngồi cũng thập phần rộng rãi.

Cường giả Địa giai cảnh địa vị cao cả, chủ nhà đấu giá hội đương nhiên không để bọn họ chen chúc như võ giả Tiên Thiên cảnh, nhưng mà những vị trí này biến thành rộng rãi thì giá trị cũng cao hơn, bàn phí so với Tiên Thiên cảnh đấu giá hội gấp mười lần.

Huyền Thiên thông qua phòng khách quý bí mật nhìn xuống dưới, hơn một ngàn chỗ ngồi cơ hồ ngồi đầy chín thành, cường giả Địa giai cảnh tới vượt qua một ngàn người, mà trong phòng khách quý khác không cần đoán cũng biết, tuyệt đối không còn chỗ trống.

Cường giả Địa giai cảnh thiếu chính là bảo vật, không thiếu tiền tài, ngồi phòng khách quý cũng không có gì không dậy nổi. Nhưng mà nhân số quá nhiều, phòng khách quý quá ít. Không thể không tề tụ tại đại sảnh.

- Ở nơi này có hơn ngàn cường giả Địa giai cảnh, cơ hồ bằng toàn bộ cường giả Địa giai cảnh của Ngạo Châu, nhưng còn có rất nhiều cường giả Địa giai cảnh không rời khỏi tông môn, xem ra võ giả Địa giai cảnh ở khu vực gần Ngạo Châu cũng tới rất nhiều, rốt cuộc là bảo vật kinh thiên này là gì mà hấp dẫn nhiều cường giả Địa giai cảnh như thế?

Huyền Thiên cũng nghe nói lần này có bảo vật, nhưng mà đại đấu giá hội không nói đó là cái gì, dùng hấp dẫn ánh mắt mọi người.

- Vật phẩm đấu giá đầu tiên là một hồ lô địa cấp linh đan hạ phẩm Hóa Nguyên Đan, có một trăm khỏa. Giá quy định năm mươi vạn lượng hoàng kim, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một vạn lượng hoàng kim, cạnh tranh bắt đầu!

- Năm mươi mốt vạn lượng hoàng kim.

- Năm mươi hai vạn lượng hoàng kim.

- Năm mươi lăm vạn lượng hoàng kim.

- Sáu mươi vạn lượng hoàng kim.

...

...

- Chín mươi vạn lượng hoàng kim.

- Chín mươi vạn lượng hoàng kim lần một, chín mươi vạn lượng hoàng kim lần hai, chín mươi vạn lượng hoàng kim lần ba... Chúc mừng vị cường giả này đạt được một hồ lô hạ phẩm Hóa Nguyên Đan.

Một hồ lô hạ phẩm Hóa Nguyên Đan trong đấu giá hội bán đi, hạ phẩm Hóa Nguyên Đan là đan dược cần thiết cho cường giả Địa giai cảnh sơ kỳ tu luyện, chỉ dùng địa cấp linh thảo luyện thành, giá cả đắt đến dọa người, một trăm khỏa đan dược lại cần tới chín mươi vạn lượng hoàng kim, bình quân một khỏa hạ phẩm Hóa Nguyên Đan có giá trị cao tới chín mươi vạn lượng bạc, giá này so với thánh dược chữa thương Huyền cấp không hơn bao nhiêu.

Nhiều võ giả tu vị bước vào Địa giai cảnh thì không có linh thạch tu luyện, hoặc là linh thạch căn bản không đủ tu luyện, cần phải dùng đan dược thay thế, tuy hiệu quả so với dùng linh thạch tu luyện kém không ít, nhưng so với hấp thu thiên địa nguyên khí tu luyện lại nhanh hơn rất nhiều.

Huyền Thiên với tư cách đệ tử thân truyền các chủ Bắc Thần Các, một năm linh thạch phân phối có mười khỏa, đầy đủ hắn tu luyện hơn mười tháng, hiện tại mới tiêu hao hai khỏa, hơn nữa trên người của hắn còn có hai mươi khỏa linh thạch của Quỷ Mị Hành Giả, cũng không phải không có linh thạch tu luyện.

Đấu giá đan dược đều dùng hoàng kim làm giá cả, một lượng hoàng kim tương đương với một trăm lượng bạc, giá cả động cái là mấy mươi vạn lượng hoàng kim, thậm chí mấy trăm vạn lượng, tương đương với bạc là mấy ngàn vạn lượng.

Nhưng đây chỉ là giao dịch nhỏ nhất của cường giả Địa giai cảnh mà thôi, là vật phẩm rẻ nhất, cho nên không thể dùng linh thạch cân nhắc.

Dựa theo công nhận giá trị chuyển đổi, một khỏa linh thạch có thể hối đoái một triệu lượng hoàng kim, một trăm triệu lượng bạc, nhưng mà người có được linh thạch trừ phi là bất đắc dĩ, nếu không tuyệt đối không có người nào nguyện ý hối đoái, thậm chí cho dù là hoàng kim gấp bội cũng không hối đoái.

Dù sao đối với cường giả Địa giai cảnh mà nói, có linh thạch thì hoàng kim, bạc chỉ là cặn bã, đã không có giá trị.

Sau khi đấu giá hết đan dược Địa giai cảnh thì đấu giá sư lại bắt đầu đấu giá địa cấp linh thảo, giá thấp nhất cũng là mười vạn lượng hoàng kim một cây, tương đối trân quý, cao tới mấy mươi vạn lượng bạc, có chút linh thảo đặc thù thậm chí đấu giá được trên trăm vạn lượng hoàng kim, từ giá trị chuyển đổi cơ hồ tương đương với một khỏa linh thạch.

Linh thảo Địa cấp cơ hồ toàn bộ đều nằm trong tay Huyền Thiên, mà kế tiếp là đấu giá bảo khí địa cấp, không sợ trả không nổi khoản tiền này, linh thảo địa cấp mua hơn trăm gốc, tổng cộng tốn hao hơn hai mươi triệu lượng hoàng kim, dựa theo giá trị chuyển đổi, cơ hồ tốn hơn hai mươi linh thạch.

Phòng của Huyền Thiên là phòng khách quý, là thứ ba, cường giả trong đại sảnh đều là Địa giai cảnh, nhìn qua phòng số ba liên tục kinh ngạc, không biết là đại nhân vật nào trong phòng khách quý, người này rốt cuộc có địa vị gì, lại bỏ ra nhiều tiền đi đấu giá nhiều linh thảo địa cấp như thế.

Với tư cách một gã Luyện Khí Sư, Huyền Thiên không thiếu nhất chính là tiền tài, không nói những bảo khí địa cấp, trên tay hắn còn có không ít bảo khí Huyền cấp thượng phẩm, giá trị cũng phi phàm.

Mua linh thảo xong, đấu giá sư lại bắt đầu đấu giá tài liệu bảo khí địa cấp, đối với tài liệu bảo khí địa cấp hạ phẩm Huyền Thiên lại bắt đầu ra tay liên tục, lại tiêu tốn ngàn vạn lượng hoàng kim, tổng cộng tiêu hao hơn bốn mươi khỏa linh thạch, đối với cường giả Địa giai cảnh mà nói, bốn mươi khỏa linh thạch tuyệt đối là bút tiền lớn, đầy đủ cho một cường giả Địa giai cảnh sơ kỳ tu luyện liên tục trong ba năm.

Đương nhiên số tiền này là với người bình thường, đối với một ít đại tông môn, có được đại lượng cường giả Địa giai cảnh, hơn mười khỏa linh thạch không coi là gì, nhưng lần đấu giá này lại đấu giá vật phẩm quý giá, còn chưa có bắt đầu đấu giá, nhất là bảo vật áp trục kinh thiên, rất nhiều đại tông môn nguyện ý phải có, cho nên không có bao nhiêu người đi tranh đoạt tài liệu với Huyền Thiên.

- Đấu giá kế tiếp là vật phẩm quý giá của đấu giá hội, bảo khí địa cấp, nếu cường giả không có bảo khí tiện tay, lần này các ngươi sẽ có, kiện địa giai bảo khí đầu tiên là một thanh địa cấp hạ phẩm bảo kiếm, giá quy định ba khỏa linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn hai mươi vạn lượng hoàng kim.

Bình luận