Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 450: Đệ tử thân truyền (3)


Khí tức của hai người trẻ tuổi kia cũng như các vị thái thượng trưởng lão, thâm bất khả trắc.

Giờ phút này, mười tám vị thái thượng trưởng lão và hai người trẻ tuổo ánh mắt đều đã rơi vào trên thân bốn người Huyền Thiên tiến vào đại điện.

Trên đài cao ở phía trước bốn người Huyền Thiên, La Khiếu Dã đang ngồi ở vị trí các chủ.

Bốn người Huyền Thiên đi vào đại điện, thái thượng trưởng lão hai bên trái phải La Khiếu Dã vung tay lên, nói:

- Mười tám vị siêu cấp cường giả này là thái thượng trưởng lão của bản các, bên phải thủ tọa là Tư Nam Phong thái thượng trưởng lão, là trưởng lão thủ toạ Trưởng Lão Đoàn của bản các, bên trái thủ tọa là Mục Hư Bạch thái thượng trưởng lão, là phó tọa Trưởng Lão Đoàn của bản các.

Vị thứ hai bên phải là Tăng Sư Kiệt thái thượng trưởng lão, là trưởng lão quyết nghị Trưởng Lão Đoàn của bản các. Vị thứ hai bên trái là Thủy Vân Yên thái thượng trưởng lão, là trưởng lão quyết nghị Trưởng Lão Đoàn của bản các, vị thứ ba bên phải là Viên Tuệ Tâm thái thượng trưởng lão, là trưởng lão quyết nghị Trưởng Lão Đoàn của bản các, thái thượng trưởng lão còn lại đều là trưởng lão tham nghị Trưởng Lão Đoàn của bản các.

- Bái kiến các vị thái thượng trưởng lão!

Bốn người Huyền Thiên cung kính nói

Mười tám vị thái thượng trưởng lão khẽ gật đầu ý bảo.

La Khiếu Dã lại nói:

- Người trẻ tuổi đằng sau Tư Nam Phong thái thượng trưởng lão là đệ tử của hắn Giang Nhất lưu, cũng là đại đệ tử của bản các. Người trẻ tuổi sau lưng Mục Hư Bạch thái thượng trưởng lão là đệ tử của hắn Trác Bất Quần, là nhị đệ tử của bản các, bọn họ là người nổi bật trong hàng đệ tử thân truyền, các ngươi trở thành đệ tử thân truyền, phải lấy bọn hắn làm gương.

- Bái kiến Đại sư huynh, Nhị sư huynh!

Bốn người Huyền Thiên hướng hai người Giang Nhất lưu, Trác Bất Quần ôm quyền nói.

- Các vị sư đệ sư muội tốt.

Hai người ôm quyền đáp lại.

Giang Nhất lưu là Đại sư huynh nhưng lại hơi nhỏ tuổi, chỉ có 24~25 tuổi, cả người như ánh mặt trời mùa xuân, thần sắc bình thản, mặt mang mỉm cười.

Trác Bất Quần thì lộ ra có chút ăn nói có ý tứ, thần sắc nghiêm túc.

Ánh mắt La Khiếu Dã chuyển tới trên người bốn người Huyền Thiên, nói:

- Thiếu niên đứng ở thứ nhất bên trái là đệ nhất thiên tài Trịnh Uyên trong lần đặc thu lần này, xuất từ thế gia tam phẩm Bắc Vực Thanh Châu, không đến mười lăm tuổi liền đột phá Địa giai cảnh, hiện giờ vừa đầy mười sáu tuổi ba tháng, đã là cường giả Địa giai cảnh nhị trọng, vị thái thượng trưởng lão nào nguyện thu Trịnh Uyên làm đồ đệ?

Nghe La Khiếu Dã nói hắn là đệ nhất thiên tài trong hàng đệ tử đặc thu lần này, sắc mặt Trịnh Uyên liền mừng thầm, giờ phút này hắn đối mặt chính là thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Các, mỗi người đều là cường giả siêu cấp Thiên giai cảnh, trên mặt không lộ ra nửa điểm thần sắc cao ngạo.

Thái thượng trưởng lão ngồi ở thứ năm bên trái nói:

- Không đến mười lăm tuổi liền đột phá Địa giai cảnh, ngày sau tất thành cường giả Thiên giai, hơn nữa có hi vọng bước vào Thiên giai cảnh trung kỳ, đáng tiếc lão phu đã thu một người đồ đệ, chỉ có thể để cho người khác thôi.

Đệ tử thân truyền của Bắc Thần Các không nhiều lắm, vì để tránh cho có thái thượng trưởng lão thu quá nhiều đồ đệ, mà có thái thượng trưởng lão lại không có đệ tử, cho nên, liền có một quy củ, nếu còn thái thượng trưởng lão chưa thu đồ đệ, vậy thì thái thượng trưởng lão đã có đồ đệ không thể thu thêm, trừ phi tất cả thái thượng trưởng lão đều đã có đồ đệ, như vậy, mới có cơ hội thu thứ hai.

Thái thượng trưởng lão Bắc Thần Các về cơ bản đều đã có đồ đệ, nhưng còn hai người chưa có, tuy rằng Trịnh Uyên tư chất tuyệt hảo, có người động tâm ý nhưng cũng chỉ có thể để cho người khác.

Vị thái thượng trưởng lão thứ hai bên phải Tăng Sư Kiệt tuổi chừng thất tuần, sờ lên chòm râu tuyết trắng nói:

- Lão phu tuổi tác đã cao, vốn không muốn lại thu đệ tử, nhưng hiện giờ chỉ có ta cùng với Nguyệt Lan chưa thu đồ đệ, nữ đệ tử liền tặng cho Nguyệt Lan, Trịnh Uyên xem ra có duyện phận thầy trò với lão phu, lão phu liền nhận lấy hắn a.

Tăng Sư Kiệt ngồi ở vị trí thứ hai bên phải, hơn nữa là trưởng lão quyết nghi Trưởng Lão Đoàn, hiển nhiên địa vị so với một đống lớn trưởng lão tham nghị ở đằng sau cao hơn nhiều, Trịnh Uyên mừng rỡ trong lòng, lập tức bái xuống đất, nói:

- Đệ tử Trịnh Uyên, bái kiến sư tôn!

Sự vụ Bắc Thần Các do Trưởng Lão Đoàn ’ quyết nghị, cuối cùng do các chủ kết luận, nếu như khi các chủ không có, Trưởng Lão Đoàn liền có thể tự hành xử lý, quyền lực thật lớn.

Thái thượng trưởng lão trong Trưởng Lão Đoàn chia làm ba cấp bậc, thấp nhất chính là trưởng lão tham nghị, bọn hắn chỉ có quyền lực thảo luận và đề ý kiến.

Chất lượng thường là trưởng lão quyết nghị, bọn hắn không chỉ có quyền thảo luận và đề ý kiến, còn có quyền lực hạ quyết định nữa.

Xa hoa nhất chính là thủ tọa và phó tọa, khi sự tình xử lý hạ quyết định cần trưởng lão quyết nghị bỏ phiếu quyết định, trưởng lão quyết nghị chỉ được xem là một phiếu, trưởng lão phó tọa xem là phiếu rưỡi, trưởng lão thủ tọa xem là hai phiếu.

Thái thượng trưởng lão đã là cao tầng của Bắc Thần Các, từng vị trưởng lão quyết nghị càng có quyền lực trọng đại, địa vị tại Bắc Thần Các xếp hạng Top 5.

La Khiếu Dã lại chỉ vào Hoành Phượng Vân nói:

- Hoành Phượng Vân xuất từ tông môn tứ phẩm Bắc Vực Ngạo Châu, có được thuộc tính hỏa cấp hoàn mỹ, trong quá trình điều tra Luyện Huyết Tà Giáo lần này lập nhiều đại công, Nguyệt Lan sư muội, chỉ có một mình ngươi còn không có đệ tử, ngươi có nguyện thu Hoành Phượng Vân làm đồ đệ không?

Giang Nguyệt Lan ngồi vị trí thứ năm ở bên trái, nhìn qua là một phu nhân xinh đẹp tuổi chừng ba mươi mấy, nhưng tuổi thực tế của nàng đã là bốn mươi ba, lớn hơn La Khiếu Dã một tuổi, nàng nhẹ gật đầu, nói:

- Nguyện.

- Đệ tử bái kiến sư tôn.

Hoành Phượng Vân lập tức hướng Giang Nguyệt Lan hành lễ.

La Khiếu Dã dời ánh mắt đến trên người Ngạo Huyên Huyên, nói:

- Ngạo Huyên Huyên xuất Ngạo Kiếm Sơn Trang ngoại môn Bá Kiếm Môn, đã bước vào bán bộ chân nguyên hơn một năm, năm gần mười sáu tuổi rưỡi, sắp đột phá Địa giai cảnh, ai muốn thu nàng làm đồ đệ?

Lần này, tất cả thái thượng trưởng lão cũng đã thu đệ tử, ai cũng có thể thu đệ tử thứ hai, bất quá, Ngạo Huyên Huyên là nữ tử, cuối cùng cũng chỉ có mấy vị nữ thái thượng trưởng lão tranh chấp.

Giang Nguyệt Lan vừa thu Hoành Phượng Vân, Thủy Vân Yên đã có một vị đệ tử thiên tài tư chất không kém gì Trịnh Uyên, hai người đều không có biểu hiện ra dục vọng thu đệ tử quá mạnh mẽ, cuối cùng Ngạo Huyên Huyên bị trưởng lão quyết nghị Viên Tuệ Tâm thu làm đệ tử.

Ba người Ngạo Huyên Huyên, Hoành Phượng Vân, Trịnh Uyên cũng đã bị mấy vị thái thượng trưởng lão thu làm đệ tử, chỉ còn lại Huyền Thiên.

Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Huyền Thiên, nhưng Huyền Thiên còn ba tháng nữa sẽ đầy mười sáu tuổi, cũng chỉ có tu vị Tiên Thiên cảnh thập trọng, còn chưa bắt đầu tinh luyện Chân Nguyên, các vị thái thượng trưởng lão nhìn Huyền Thiên, trong ánh mắt rõ ràng không có bao nhiêu hứng thú.

Bình luận