Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 449: Đệ tử thân truyền (2)


Rất nhanh, liền có một đám cường giả từ trên trời giáng xuống, ngoại trừ La Khiếu Dã ra, đều là cường giả Địa giai cảnh trung, hậu kỳ, có lẽ đều là thân phận trưởng lão.

Tràng diện lập tức an tĩnh lại, La Khiếu Dã đi đến trước đám đệ tử nói:

- Các ngươi tổng cộng có ba trăm mười bảy người, trong đó, điểm công lao của hai trăm linh năm người chưa đủ 30, tu vị cũng không bước vào Địa giai cảnh, trở thành đệ tử ngoại môn, bảy mươi ba người điểm công lao vượt qua 30, chưa đủ 60, trở thành đệ tử nội môn, 27 người điểm công lao vượt qua 60, chưa đủ 100, trở thành đệ tử tinh anh, tám người điểm công lao vượt qua 100, chưa đủ 200, thành đệ tử hạch tâm, ba người điểm công lao vượt qua 200, một người trước mươi lăm tuổi bước vào Địa giai cảnh, trở thành đệ tử thân truyền.

La Khiếu Dã nói xong, Trịnh Uyên liền khinh thường giương đầu lên với Huyền Thiên, tựa hồ muốn nói: nhìn đi, lão tử mới là dựa vào chân tài thực lực trở thành đệ tử thân truyền!

Có nhiều người nhìn Huyền Thiên, Ngạo Huyên Huyên, Hoành Phượng Vân, Trịnh Uyên không ngừng hâm mộ, vừa nhập môn đã trở thành đệ tử thân truyền, đây quả thực là thiên đại vinh hạnh.

Bắc Thần Các, đệ tử nội môn, đệ tử tinh anh, đệ tử hạch tâm, đệ tử thân truyền, địa vị một cấp cao hơn một cấp, mỗi một cấp đều có hai tiêu chuẩn, đạt tới bất kỳ tiêu chuẩn nào trong đó cũng sẽ đạt được địa vị tương ứng.

Trong Bắc Thần Các, đệ tử nội môn là Địa giai cảnh sơ kỳ, đệ tử tinh anh là Địa giai cảnh trung kỳ, đệ tử hạch tâm là Địa giai cảnh hậu kỳ, đệ tử thân truyền là Thiên giai cảnh

Mà tiểu chuẩn khác chính là đệ tử từ hai mươi hai tuổi đến hai mươi lăm tuổi bước vào Địa giai cảnh là đệ tử nội môn bình thường.

Đệ tử mười tám tuổi đến hai mươi mốt tuổi bước vào Địa giai cảnh là đệ tử tinh anh.

Đệ tử mười lăm tuổi đến mười bảy tuổi bước vào Địa giai cảnh là đệ tử hạch tâm.

Trước mười lăm tuổi bước vào Địa giai cảnh là đệ tử thân truyền.

Trịnh Uyên cũng không đạt được 200 điểm công lao, nhưng trước mười lăm tuổi bước vào Địa giai cảnh, cho nên, có thể trực tiếp trở thành đệ tử thân truyền.

Đệ tử nội môn căn cứ địa vị bất đồng, đãi ngộ bất đồng.

Võ giả sau khi bước vào Địa giai cảnh, cần có nhất chính là đầy đủ linh khí tu luyện, đãi ngộ bất đồng, chủ yếu thể hiện ở phương diện phân phối số lượng linh thạch.

Đệ tử nội môn địa vị càng cao, linh thạch được phân phối càng nhiều hơn.

Đệ tử Địa giai cảnh sơ kỳ hàng năm được phân phối năm khỏa linh thạch; đệ tử Địa giai cảnh trung kỳ hàng năm phân phối mười khỏa linh thạch; đệ tử Địa giai cảnh hậu kỳ hàng năm phân phối hai mươi khỏa linh thạch.

Nếu như là đệ tử tu vị thấp hơn địa vị tương ứng, căn cứ vào địa vị của hắn, số lượng linh thạch có thể được phân phối nhiều hơn bậc tu vị rất nhiều, đạt được càng nhiều linh thạch hơn nữa.

Đệ tử tinh anh là hơn ba thành, đệ tử hạch tâm là hơn Sáu thành, đệ tử thân truyền là hơn... Mười thành, tăng lên gấp đôi.

Đệ tử tinh anh lúc tu vị ở Địa giai cảnh sơ kỳ, nếu so với năm khỏa linh thạch đáng ra đối ứng với tu vị Địa giai cảnh sơ kỳ thì lại đuợc nhiều hơn ba thành, tổng cộng có thể đạt được sáu khỏa

Đệ tử hạch tâm lúc tu vị ở Địa giai cảnh sơ kỳ, nếu so với năm khỏa linh thạch đáng ra đối ứng với tu vị Địa giai cảnh sơ kỳ thì lại đuợc nhiều hơn sáu thành, tổng cộng có thể đạt được tám khỏa.

Đệ tử thân truyền lúc tu vị ở Địa giai cảnh sơ kỳ, nếu so với năm khỏa linh thạch đáng ra đối ứng với tu vị Địa giai cảnh sơ kỳ thì lại đuợc nhiều hơn gấp đôi, tổng cộng có thể đạt được mười khỏa.

Đệ tử thân truyền lúc tu vị ở Địa giai cảnh trung kỳ, có thể đạt được hai mươi khỏa linh thạch, tại Địa giai cảnh hậu kỳ có thể đạt được bốn mươi khỏa linh thạch.

Bởi vậy có thể thấy được, địa vị ngay từ đầu càng cao, linh thạch thu hoạch được cũng càng nhiều.

Linh thạch của Thần Châu đại địa cung không đủ cầu, cho dù là đệ tử Thiên Tinh Các cũng không có khả năng thời thời khắc khắc đều có linh thạch tu luyện, cho dù là đệ tử thân truyền lúc tu vị ở Địa giai cảnh sơ kỳ, một năm có thể phân phối mười khỏa linh thạch cũng chỉ đủ tu luyện mười tháng, còn hai tháng chỉ có thể dùng đan dược thay thế.

Cho nên, hàng năm nhiều thêm một khỏa linh hạch, đối với tu vị cũng có tác dụng cực lớn.

Bởi vậy có thể thấy được, có thể ngay từ đầu liền trở thành đệ tử thân truyền đối với đệ tử khác mà nói là chuyện may mắn cỡ nào.

La Khiếu Dã nói:

- Bốn vị đệ tử thân truyền, Hoàng Thiên, Ngạo Huyên Huyên, Hoành Phượng Vân, Trịnh Uyên các ngươi đều đi ra, theo ta đi gặp các vị thái thượng trưởng lão, đệ tử còn lại là do các vị trưởng lão phụ trách phân phối.

Bốn người Huyền Thiên đều đi ra, giờ phút này đến cùng một chỗ với Trịnh Uyên. Vẻ khinh thường trong mắt Trịnh Uyên càng nặng, hơn nữa trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích, khóe miệng hắn thủy chung nhếch lên, treo vẻ tươi cười, cao cao ngẩng đầu lên.

Bất quá chỉ là nhìn Huyền Thiên khinh thường, khi ánh mắt nhìn thấy hai đại mỹ nhân Ngạo Huyên Huyên và Hoành Phượng Vân thì liền lộ ra thần thái hữu hảo.

La Khiếu Dã lại thả ra cơ quan thuyền, Huyền Thiên đối với khiếu khích của Trịnh Uyên làm như không thấy, trực tiếp nhảy lên cơ quan thuyền, mấy người khác lập tức đi lên, La Khiếu Dã mang theo bốn người phá không mà đi.

Cơ quan thuyền bay về phía quảng trường trung tâm cực lớn của Bắc Thần Các, cuối cùng đã rơi vào trước cục điện cực lớn dọc theo quảng trường.

Phía trên cửa điện có khắc ba chứ Bắc Thần Điện, xem ra nơi này chính là cơ cấu tối cao nhất của Bắc Thần Các, là nơi các chủ cùng các thái thượng trưởng lão khác nghị sự.

- Cùng ta tiến đến!

La Khiếu Dã thu cơ quan thuyền, trực tiếp đi vào trong Bắc Thần Điện.

Bốn người Huyền Thiên, Ngạo Huyên Huyên, Hoành Phượng Vân, Trịnh Uyên đi đến bậc thang cửu trọng, cùng đi theo tiến vào trong Bắc Thần Điện.

Không gian trong điện rất lớn, chiều rộng hơn 30m, chiều dài hơn 50m, hai bên trái phải và phía trước đều có đài cao hơn 2m, từ trên bậc thang cửu trọng hợp thành một lần.

Hai bên trái phải trên đài cao, cách mỗi 2m, có một tấm ghế dựa lớn, bên cạnh có chín cái ghế.

Giờ phút này, mỗi mặt ghế đều ngồi một người, tuổi nhỏ chừng ba mươi mấy, lớn thì gần bảy mươi, khí tức mỗi người đều sâu như biển, thâm bất khả trắc, toàn bộ đều là thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Các, tổng cộng mười tám vị, đều là siêu cấp cường giả Thiên giai cảnh.

Bên phải thủ tọa ngồi một vị lão giá tuổi qua lục tuần, râu tóc hơi trắng, phía sau của hắn đứng một người trẻ tuổi tuổi chừng 24~25.

Bên trái thủ tọa cũng ngồi một vị lão giả, nhưng niên kỷ lại không lớn lắm, ước năm mười bốn mười lăm tuổi, sau lưng cũng đứng một người trẻ tuổi, tuổi chừng hai mươi sáu hai mươi bảy.

Ngoại trừ sau lưng hai vị lão giả ở trái phái thủ tọa có một người trẻ tuổi thì sau lưng những người khác đều không có.

Bình luận