Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 384: Chấn động Thần Châu (3)


- Thiên Tinh phái phái sứ giả?

Huyền Thiên hỏi.

Huyền Hồng gật đầu nói:

- Việc này do Thiên tinh cách Bắc Thần Phân Các phụ trách , Bắc Thần Phân Các đã phải sứ giả đi tất cả các châu của Bắc Vực, cứ nghe sứ giả Thiên Tinh muốn chiêu tập hậu bối tinh anh các nơi, thu làm đệ tử, phụ trách điều tra tin tức cứ điểm của Luyện Huyết Tà Giáo.

Huyền Thiên nghe vậy khẽ động, nói:

- Thiên Tinh các thu đệ tử, hậu bối tinh anh của các nơi chẳng phải sẽ chấn động? Thiên Tinh các không tuyển nhận đệ tử ngoài Trung Vực, đây là cơ hội khó được.

Nếu Huyền Thiên muốn đạt được thành tựu võ đạo càng lớn hơn, nhất định phải tu luyện công pháp vũ kỹ đẳng cấp cao, Thiên Tinh các không thể nghi ngờ là nơi tốt, với tư cách tông môn nhất phẩm, thiên hạ không có thế lực nào mạnh hơn Thiên Tinh các, so với võ học thân truyền của Huyền Hồng còn cao hơn.

Huyền Hồng nói:

- Thật sự là cơ hội, nhưng đây chỉ là cách bảo tồn thực lực của Thiên Tinh các, không muốn môn hạ đệ tử nguy hiểm, bọn họ biết rõ đây là cuộc chiến còn lâu mới chấm dứt, cần phải có thực lực đầy đủ ứng phó, cho nên mới đặc biệt tuyển nhận đệ tử ở nơi khác.

Huyền Thiên nói:

- Mặc dù là như vậy, nhưng đối với người ở ngoài Trung Vực cũng là cơ hội lớn lao, phụ thân, Thần Châu chỉ có Thiên Tinh các mới có Thiên cấp Đan Dược Sư, ta muốn đi vào Thiên Tinh các, đến một lần là có thể học được võ học cao hơn, thứ hai có cơ hội quen biết Thiên cấp Đan Dược Sư, cầu ngày đan dược chữa thương, đem thương thế của phụ thân trị tốt.

Huyền Hồng ngẫm lại, nói:

- Như vậy cũng tốt, tu vi của ngươi càng cao thân phận càng dễ dàng bạo lộ, ta càng không thể dạy công pháp vũ kỹ của Huyền gia cho ngươi, trừ phi ngươi có thể bước vào Thiên giai, mới có thể tự bảo vệ mình, ta mới có thể dạy ngươi, võ học của Thiên Tinh các chỉ mạnh hơn Huyền gia, dùng tư chất của ngươi nhất định có thể trổ hết tài năng, trở thành nhân vật trọng yếu của Thiên Tinh các.

- Mục đích lớn nhất của Thiên Tinh các là mượn lực lượng thiên hạ suy yếu thực lực Luyện Huyết Tà Giáo, trước khi chính thức bước vào Thiên Tinh các thì tùy thời sẽ bị bỏ qua, cho nên ngươi nhất định phải cẩn thận cảnh giác, nếu gặp nguy hiểm cứ bảo vệ tính mạng làm chủ. Đệ tử hậu bối muốn gia nhập Thiên Tinh các cũng không ít, nhưng cuối cùng thực sự trở thành đệ tử Thiên Tinh các và được Thiên Tinh các coi trọng, khẳng định không nhiều lắm, Thiên nhi, chuyện này cần ngươi cố gắng.

Huyền Thiên gật đầu nói:

- Ta tin tưởng nếu ta là vàng, mặc kệ ở đâu cũng sáng lên.

Huyền Hồng vui vẻ cười nói:

- Nói hay lắm!

Thời gian như thoi đưa, thời gian mười ngày trôi qua, Huyền Thiên liên tục hai lần nếm thử rèn Huyền cấp thượng đẳng bảo khí, đều thất bại mà chấm dứt.

Tin tức sứ giả Thiên Tinh các đến Ngạo Châu, quả nhiên đến, ngày hai tháng hai do Bắc Thần Phân Các đưa sứ giả Thiên Tinh các tới, giá lâm Ngạo Kiếm Sơn Trang, chọn lựa đệ tử thiên tài của Ngạo Châu tiến vào Thiên Tinh các.

Còn ngày cụ thể thì phải xem sứ giả Thiên Tinh các định ra.

Tin tức này lập tức làm dâng lên sóng lớn ở Ngạo Châu, nếu có thể gia nhập Thiên Tinh các, không khác gì chim sẻ biến thành phượng hoàng.

Mặc dù Ngạo Kiếm Sơn Trang là thế lực tam phẩm, môn hạ đệ tử đều muốn gia nhập Thiên Tinh các mà làm vinh quang, Thiên Tinh các là bá chủ Thần Châu đại địa, là tông môn nhất phẩm, chỉ cần ngươi có thiên phú, tại Thiên Tinh các có được tiềm lực lớn nhất.

Tất cả đại tông môn cũng không phản đối môn hạ đệ tử chuyển vào Thiên Tinh các, nếu như trở thành đệ tử Thiên Tinh các thì với từng tông môn sẽ là chuyện tốt, ngày sau tại Thiên Tinh các có tiền đồ, chỉ cần không phải là người vong ân phụ nghĩa, nhất định sẽ quay về trợ giúp tông môn trước kia, tông môn đạt được lợi ích cực lớn, có khả năng phát triển vượt bậc.

Tất cả đệ tử hậu bối của các tông môn Ngạo Châu đều muốn tiến vào Thiên Tinh các, trở thành đệ tử của tông môn đệ nhất Thần Châu đại địa, Huyền Thiên cũng không ngoại lệ, một là vì võ học cao cấp, hai là muốn đạt được Thiên cấp chữa thương thánh dược.

Tuy Long Tử Nghiên là thiên tài yêu nghiệt trong Đan Dược Sư, nhưng nếu không có bí kíp tu luyện đan đạo Thiên cấp thì cũng không có khả năng trở thành Thiên cấp Đan Dược Sư, muốn chữa toàn bộ thương thế của Huyền Hồng thì Huyền Thiên nhất định phải tìm Thiên cấp Đan Dược Sư duy nhất của Thần Châu đại địa, ngay tại Thiên Tinh các.

Trước khi có tin tức chính xác, Huyền Thiên vẫn bế quan tu luyện như trước, nếm thử rèn huyền giai thượng đẳng bảo khí, mấy ngày sau dùng thất bại mà chấm dứt.

Thời gian đã tới ba mươi tháng một, nhưng qua hai ngày sứ giả Thiên Tinh các giá lâm Ngạo Châu, Huyền Thiên tiếp tục rèn huyền giai thượng đẳng bảo khí, qua mấy ngày này thất bại lần thứ tư.

Thần Châu lịch năm 970, ngày bốn tháng hai, Huyền Thiên lần thứ tư rèn bảo khí huyền cấp thượng đẳng thất bại, sứ giả Thiên Tinh các giá lâm Ngạo Châu ngày thứ ba.

Huyền Hồng lần nữa đi vào nơi bế quan của Huyền Thiên, thông báo chú Huyền Thiên:

- Nghe nói lần này Thiên Tinh các phái đại nhân vật tới, là một thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Phân Các, đại nhân vật như vậy đi vào Ngạo Châu, quả thực kỳ quái.

Bắc Thần Các là phân chi của Thiên Tinh các, tương đương với Ngạo Kiếm Sơn Trang là phân chi của Phách Kiếm Môn, là thế lực nhị phẩm, nhưng là một bộ phận của Thiên Tinh các.

Thiên Tinh các trừ các chủ ra, còn có tứ đại phân các, theo thứ tự là Bắc Thần Các, Nam Đấu Các, Đông Minh Các, Tây Nguyệt Các, mỗi một phân các đều tương đương với thế lực nhị phẩm.

Vẻn vẹn bốn các này đã tương đương với Long gia, Chu gia, Huyền gia, Phách Kiếm Môn xưng bá của đông, nam, tây, bắc, có thể tưởng tượng thực lực Thiên Tinh các là cường đại cỡ nào.

Trên thực tế nếu không có Luyện Huyết Tà Giáo ở hải ngoại uy hiếp, Thiên Tinh các có thể sẽ dùng vũ lực thống nhất cả Thần Châu, Thiên Tinh các có được thực lực như vậy.

Nhưng có Luyện Huyết Tà Giáo đang ở hải ngoại nhìn chằm chằm vào, Thiên Tinh các phải lấy được ủng hộ của võ giả thiên hạ, không dám đối phó thế lực khác.

Sở dĩ Thiên Tinh các có thể áp Luyện Huyết Tà Giáo thì bốn đại thế lực nhị phẩm mới là then chốt, nếu như Thiên Tinh các dám ra tay với bốn thế lực nhị phẩm thì bọn họ sẽ chuyển hướng qua giúp Luyện Huyết Tà Giáo, vậy chẳng khác gì dùng đá đập chân của mình.

Bắc Thần Phân Các với tư cách là thế lực nhị phẩm, thái thượng trưởng lão nhất định là siêu cấp cường giả Thiên giai cảnh trung kỳ, thậm chí còn có thể là Thiên giai cảnh hậu kỳ, nhân vật lớn như vậy chỉ cần giậm chân cả Thần Châu cũng chấn động.

Dùng thân phận thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Các đi vào Bắc Vực, lẽ ra cao tầng của Phách Kiếm Môn phải tự mình tiếp đãi, vậy mà tới Ngạo Châu quả thật quỷ dị.

Huyền Thiên nói:

- Có thể hắn có mục đích, chỉ thuận đường mà thôi.

Bình luận