Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 206: Tiên Thiên tam trọng (1)


Cách Tiên Thiên cảnh tam trọng chỉ một chút.

Vốn từ Tiên Thiên cảnh nhị trọng đỉnh phong bước vào Tiên Thiên cảnh tam trọng, tuy chỉ một bước, nhưng mà một bước này cũng không dễ dàng, mặc dù tư chất Huyền Thiên yêu nghiệt, không có nửa tháng không thể đột phá.

Nhưng mà Huyền Thiên lại tu luyện "Tuyệt Ảnh Kiếm Pháp" thì toàn thân buông lỏng, đạt tới cảnh giới hiều diệu.

Tạo nghệ "Tuyệt Ảnh Kiếm Pháp" đạt tới trình độ nhất định, thân thể Huyền Thiên cũng được cường hóa theo, bất tri bất giác thì đột phá Tiên Thiên cảnh tam trọng, giảm bớt thời gian nửa tháng khổ tu.

Vốn Tiên Thiên chân khí trong cơ thể Huyền Thiên có cảm giác vô cùng hỗn loạn, sau khi tu vi đạt tới đỉnh phong của cảnh giới, chân khí trong cơ thể vô cùng hùng hậu, mà kinh mạch không cách nào chịu tải được mới sinh ra dấu hiệu, có Tiên Thiên chân khí hùng hậu lại bị kinh mạch hạn chế, thực lực khó mà phát huy ra được.

Tuy "tâm pháp Tuyệt Ảnh" Huyền Thiên đã học rồi, nhưng mà vì chân khí trong cơ thể không cách nào phát huy được cho nên vận chuyển chân khí không cách nào hoàn mỹ được.

Đây chính là khi Huyền Thiên tu luyện "Tuyệt Ảnh Kiếm Pháp" đạt tới trình độ tùy tâm, nhưng mà không cách nào đạt tới cảnh giới chút thành tựu, không phải Huyền Thiên lĩnh ngộ có vấn đề, mà là thân thể có vấn đề.

"Tuyệt Ảnh Kiếm Pháp" dù sao cũng là huyền giai cao phẩm kiếm kỹ, yêu cầu thể chất với kiếm khách vô cùng cao. Nếu Huyền Thiên không tu luyện "Cửu Đoán Công", thể chất khác xa người thường. So với võ giả Tiên Thiên cảnh lục trọng còn cường đại hơn, căn bản không có khả năng tu luyện "Tuyệt Ảnh Kiếm Pháp" tới cảnh giới thành tựu nhanh như thế.

Kiếm khách bình thường mặc dù tu vị đạt tới Tiên Thiên cảnh thất trọng. Có được "tâm pháp Tuyệt Ảnh", cũng khó mà tu luyện "Tuyệt Ảnh Kiếm Pháp" tới cảnh giới chút thành tựu.

Bước vào Tiên Thiên cảnh tam trọng. Tiên Thiên chân khí trong người Huyền Thiên trong chốc lát đã được đả thông hoàn toàn. Thực lực tăng lên một cấp bậc.

Thì ra Huyền Thiên dù đạt phương thức vận chuyển chân khí của "tâm pháp Tuyệt Ảnh" cũng khó luyện được tới cảnh giới thành tựu. Sau khi tu vi Huyền Thiên đạt tới Tiên Thiên cảnh tam trọng thì tất cả nước chảy thành sông, cho nên tu luyện "tâm pháp Tuyệt Ảnh" càng tiến thêm một bước, đạt tới tầng thứ năm.

"tâm pháp Tuyệt Ảnh" phân chia thành mười tầng. Mỗi một tầng yêu cầu vận chuyển chân khí trong người càng thêm quái dị, hơn nữa rất khó hoàn thành phương, điều này cần có Tiên Thiên chân khí thâm hậu cùng thể chất cường hãn mới có thể hoàn thành.

Tầng thứ năm là cảnh giới chút thành tựu, tầng bảy là cảnh giới tinh thâm, tầng chín là cảnh giới đại thành, tầng mười là cảnh giới Đại viên mãn.

Chu Vô Ảnh tự nghĩ ra "tâm pháp Tuyệt Ảnh", khẳng định tu luyện tới tầng mười Đại viên mãn, Huyền Thiên suy đoán trong lòng, thức thứ bảy "Diệt Thần Thức" có khả năng cần đem "tâm pháp Tuyệt Ảnh" tu luyện vượt qua cảnh giới đại thành, phối hợp kiếm ý mãnh liệt mới có thể thi triển ra được.

Nếu không chiêu thức "Diệt Thần Thức" so với sáu chiêu kiếm trước đó khó luyện hơn, nhưng nếu chỉ thi triển sáu chiêu đầu tiên cũng không hoàn mỹ, xem ra "tâm pháp Tuyệt Ảnh" là mấu chốt.

Dùng tu vi Huyền Thiên hiện tại, tối đa có thể đem "tâm pháp Tuyệt Ảnh" tu luyện tới tầng sáu, hơn nữa còn cần đạt tới Tiên Thiên cảnh tam trọng đỉnh phong.

Thể chất hiện tại của Huyền Thiên và cường độ chân khí còn không cách nào hoàn thành vận chuyện mấy tầng tâm pháp phía sau của "tâm pháp Tuyệt Ảnh", cho nên tối đa chỉ có thể tu luyện tới cảnh giới thành tựu.

Như vậy "Tuyệt Ảnh Kiếm Pháp" cũng có thể tu luyện tới cảnh giới thành tựu.

Kiếm kỹ thông vạn pháp thông, bởi vì tu luyện "Tuyệt Ảnh Kiếm Pháp" đạt tới cảnh giới huyền diệu, tu vi của Huyền Thiên đã đột phá tới Tiên Thiên cảnh tam trọng.

Sau khi đột phá Tiên Thiên cảnh tam trọng thì Tiên Thiên chân khí của Huyền Thiên càng thêm thâm hậu, hơn nữa thể chất càng thêm cường hãn, chân khí vận chuyển càng thêm khoan khoái dễ chịu, thi triển "Tuyệt Ảnh Kiếm Pháp" cũng đạt tới độ cao mới.

Cho nên sau khi tu vị tăng lên Huyền Thiên tu luyện "Tuyệt Ảnh Kiếm Pháp" tăng lên một bước, từ "tâm pháp Tuyệt Ảnh" đạt tới chút thành tựu, sau hơn một tiếng Huyền Thiên với tạo nghệ "Tuyệt Ảnh Kiếm Pháp" cũng đột phá bình cảnh, cũng đạt tới cảnh giới chút thành tựu.

Huyền Thiên có thể thoải mái dễ chịu vận chuyển "tâm pháp Tuyệt Ảnh" tầng thứ năm, hơn nữa, cùng kiếm chiêu "Tuyệt Ảnh Kiếm Pháp" dung hợp hoàn mỹ với nhau, phát ra công kích hoàn mỹ nhất hắn có thể đạt tới.

Tu vi của võ giả giống như một cái sân, tất cả còn lại gồm chân khí, kiếm chiêu, kiếm ý... Đều vận chuyển trong cái sân này, nếu như tu vị quá thấp, thì cái sân quá nhỏ, chân khí, kiếm chiêu, kiếm ý đều bị áp chế, mặc dù là mạnh tới trình độ nhất định cũng bị cái sân hạn chế, không cách nào đột phá.

Sau khi đột phá tu vi sân bãi sẽ biến lớn, chân khí, kiếm chiêu, kiếm ý có thể thông qua vận chuyển trong cái sân này, phát huy ra hiệu quả lớn nhất, mạnh tới trình độ nhất định lại đột phá tiếp.

Cho nên tu vi của Huyền Thiên vừa đột phá Tiên Thiên cảnh tam trọng, ngay sau đó "tâm pháp Tuyệt Ảnh" lại đạt tới cảnh giới thành tựu, lập tức "Tuyệt Ảnh Kiếm Pháp" cũng đạt tới cảnh giới thành tựu. Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn

Cũng không phải tư chất Huyền Thiên yêu nghiệt đến trình độ như vậy, tu luyện "tâm pháp Tuyệt Ảnh" cùng "Tuyệt Ảnh Kiếm Pháp" đạt tới cảnh giới thành tựu là chuyện nửa giờ một giờ, mà là trước kia Huyền Thiên cũng tu luyện "Tuyệt Ảnh Kiếm Pháp", "tâm pháp Tuyệt Ảnh" gần đạt tới mức thành tựu, nhưng mà tu vi áp chế nên không đạt tới mà thôi.

Khi tu vi Huyền Thiên vừa đột phá, "tâm pháp Tuyệt Ảnh" cùng "Tuyệt Ảnh Kiếm Pháp" cũng đột phá theo.

Lúc tu vi Tiên Thiên cảnh nhị trọng đã bị hạn chế, còn có cường độ kiếm ý của Huyền Thiên.

Kiếm ý của Huyền Thiên trải qua kiếm ý nhất giai, nhị giai, tam giai, tứ giai ma luyện, đã cường hóa đến nhất giai đỉnh phong cực hạn, nhưng không có đột phá tới nhị giai.

Cường độ kiếm ý cùng tạo nghệ kiếm kỹ có quan hệ trực tiếp với nhau.

Huyền Thiên tu luyện "Tuyệt Ảnh Kiếm Pháp" đạt tới bình cảnh thì tự nhiên cường độ kiếm ý cũng đạt tới bình cảnh, lĩnh ngộ kiếm pháp cũng không đột phá, kiếm ý không cách nào đột phá, cường hóa cũng chỉ là cường hóa mạnh hơn cùng cấp bậc mà thôi.

Khi Huyền Thiên đem "Tuyệt Ảnh Kiếm Pháp" tu luyện tới cảnh giới thành tựu, kiếm ý của Huyền Thiên bị áp chế đã lâu cũng tiến lên, cường độ kiếm ý càng ngày càng kịch liệt, rốt cục đột phá nhất giai đỉnh phong cực hạn, đạt tới cường độ kiếm ý nhị giai.

Khi tu vi Huyền Thiên đột phá Tiên Thiên cảnh tam trọng, dường như dẫn phát phản ứng dây chuyền, vốn "tâm pháp Tuyệt Ảnh" tu luyện tới cảnh giới chút thành tựu thì "Tuyệt Ảnh Kiếm Pháp" đột phá tới cảnh giới thành tựu, theo sát đó là kiếm ý cũng đột phá, đạt tới nhị giai.

Thực lực chỉnh thể của Huyền Thiên cũng tăng lên một đoạn.

Giờ phút này dù gặp lại lão giả hắc y nhân Tiên Thiên cảnh lục trọng kia thì Huyền Thiên cũng không sợ hắn mảy may, thậm chí kiếm ý nhị giai vừa ra đánh bại lão giả hắc y nhân không phải là không thể.

Trong sơn cốc tràn ngập kiếm ý, lão giả hắc y nhân vô cùng e ngại kiếm ý nhị giai.

Bình luận