Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 1715: Đại Tần Đế Quốc (2)


- Tử Nghiên, chúng ta tới một nơi trước, tìm được Hoang Hỏa Thành có thể tại đó lấy Đế cấp linh đan. Nó có tác dụng rất lớn với tu vi của chúng ta.

Sau khi bóp nát tín phù, Huyền Thiên nói với Long Tử Nghiên.

Đế giả ở Kiếm Châu không ít, trên không trung kiếm giới có không ít tinh cầu tánh mạng cỡ lớn đều có Truyền Tống Trận liên tiếp. Giới Vương Tinh Kiếm Châu bởi vì tư nguyên Kiếm Châu tương đối phong phú, vì thế đại lượng đế giả hoặc là Chuẩn Đế đều muốn đến Kiếm Châu tìm kiếm cơ duyên.

Tư nguyên Giới Vương Tinh chỉ tương đối phong phú, Đế cấp linh thảo cũng ít khi thấy, vì vậy Đế cấp linh đan cung cấp cho đế giả tu luyện tuyệt đối cung không đủ cầu.

Theo như Hiên Viên Sơ Tuyết nói thì từ Thần Châu xuyên qua hư không bình chướng đến Kiếm Châu, Hoang Hỏa Quận hẳn là nằm ở phía Tây Đế Quốc. Thị trường giao dịch Hoang Hỏa Thành, ngẫu nhiên sẽ có giao dịch Đế cấp linh đan.

Diện tích của Kiếm Châu lớn hơn Trung châu không biết bao nhiêu lần, ít nhất cũng phải vạn lần trở lên. Quận thành ở Kiếm Châu không nhỏ như Thiên Châu nhỏ như vậy, một Hoang Hỏa Quận cơ hồ tương đương với khu vực lớn như vậy của Thiên Châu, diện tích phải mấy ngàn vạn dặm.

Mà lãnh thổ quốc gia của Đại Tần Đế Quốc thì càng rộng lớn, chừng trên trăm quận thành.

Kiếm Châu có mấy trăm cái quốc gia như Đại Tần, từng cái đều là Đế phẩm thế lực thực lực siêu nhiên có Cửu Tinh đế giả.

Đại Tần Đế Quốc chính là Bất Tử Đế kiến lập hơn chín trăm trước, đối với những đế quốc cổ lão khác truyền thừa hơn vạn năm hoặc thậm chí là mười vạn năm, Đại Tần Đế Quốc ngắn ngủi đế đáng thương.

Nhưng mà thực lực của Đế Quốc thì không thể coi thường, Bất Tử Đế chín hơn trăm năm trước tung hoành kiếm giới mấy chục năm, cơ hồ là quét ngang phàm giới, ngay cả cường giả giới khác đều có không ít kẻ bị hắn chém giết, tuy rằng hắn về sau phi thăng thành thần, nhưng mà để lại huyết mạch tại Kiếm Châu, hơn nữa đã thu phục được không ít đế giả phục vụ cho Đại Tần Đế Quốc. Trước khi phi thăng lưu lại một đạo Thần cấp ý niệm phân thân trấn áp ở thủ đô đế quốc Đại Tần.

Một đạo phân thân ý niệm của Thần cấp có chiến lực mạnh đủ để quét ngang bất kỳ bán thần nào, vì thế tuy rằng ngay từ đầu thực lực Đại Tần Đế Quốc không quá mạnh nhưng không có bất kỳ người nào dám động vào.

Tần Bất Tử tại mấy cái thế giới vơ vét đại lượng tài nguyên cung cấp hậu bối tu luyện, vì thế, về sau hắn phi thăng thành thần, ngắn ngủn mấy trăm năm, thực lực của Đại Tần Đế Quốc liền phi tốc tăng lên, hậu bối tử tôn xuất hiện không ít đế giả, có người đạt tới đế cảnh đỉnh phong, cảnh giới Cửu Tinh đế giả.

Tuy rằng đế giả chín trăm năm trước Tần Bất Tử thu phục chiếm được cũng đã chết đi, nhưng mà hôm nay Đại Tần Đế Quốc đã là một trong thế lực tối cường của Kiếm Giới.

Bất kể một thế lực nào xuất hiện một người thành thần phi thăng, thực lực nhất định sẽ tăng vọt lên hàng đầu của phàm giới, phong quang một thời gian ngắn, bất quá có thể bền vững trong quan hệ hay không thì phải coi tư chất của hậu bối, nếu đời sau không bằng đời trước thì dù thực lực có cường đại ra sao cũng bị chôn vùi bởi dòng sông thời gian.

Từ xưa tới nay, cường giả cường giả kiếm giới phi thăng thành thần không biết có bao nhiêu, nhưng mà siêu cấp đại đế quốc có mấy trăm người, rất nhiều siêu cấp đại thế lực không hề mai một.

Đương nhiên, Kiếm Châu tuy rằng lớn nhưng là cũng không phải là vô hạn, chỉ có thể xuất hiện mấy trăm Đế Quốc, giang sơn thay đổi trong thời gian mấy trăm năm thì thế lực có thay đổi cũng là điều không thể tránh.

Thế lực ở Kiếm Châu dùng siêu cấp đại đế quốc đứng đầu sau đó những Đế cấp thế lực khác phân chia vji trí, phân biệt thuộc sở hữu tất cả đại đế quốc, nghe theo hiệu lệnh của Đế Quốc.

Đối với siêu cấp đại đế quốc mà nói, Đế phẩm thế lực bình thường dù có mấy đế giả cũng chỉ là tiểu thế lực, Đế Quốc giận dữ, trừ phi là siêu cấp đại đế quốc ngang nhau, nếu không Đế phẩm thế lực gì cũng phải nhượng bộ lui binh.

Hoang Hỏa Quận như kỳ danh, thổ địa hoang vu, khí hậu khô ráo, cảnh nội có thật nhiều núi lửa. Trong tầm mắt của Huyền Thiên cùng Long Tử Nghiên là một dãy sơn mạch Hỏa Diệm.


Đi về phía tây Hoang Hỏa Quận chính là Xích Diễm Đại Hoang mạc mênh mông, bên trong hỏa diễm thành biển, khí hậu vô cùng ác liệt, nhân loại không cách nào sinh tồn, Xích Diễm Đại Hoang mạc chừng phạm vi trên ức dặm, bên trong sinh hoạt một ít yêu thú không hóa hình hỏa tính, cơ hồ là cấm địa của nhân loại không thuộc về Đại Tần Đế Quốc, nó nằm gần lãnh thổ của rất nhiều quốc gia.

Hiên Viên Sơ Tuyết đã từng nói qua về Đế Quốc Đại Tần, một chút tin tức đơn giản của Hoang Hỏa Quận trong lòng Huyền Thiên đều nhớ rất rõ ràng.

Đến Kiếm Châu, Huyền Thiên cũng không nhất định thu thập thánh đỉnh cho Long Tử Nghiên trước, thời gian còn nhiều nên hắn cũng không nóng nảy.

Hơn nữa, Long Tử Nghiên đã là Chuẩn Đế, vô luận là lĩnh ngộ Áo Nghĩa hay là cường độ thể chất đều mạnh hơn Nhất Tinh đế giả nhiều, tốc độ thuấn di nhanh hơn cả Nhất Tinh đế giả, trong chốc lát có thể đi được trên trăm vạn dặm.

Hai người đi lại trong Hoang Hỏa Quận một thời gian ngắn, rất nhanh liền gặp một đám hoàng giả, hỏi thăm đường Hoang hỏa thành, hai người liền đi về hướng đó.

Không bao lâu, cả hai đã tới Hoang Hỏa Thành.

Dùng tòa thành mà hai người nhìn thất khó có thể gọi là ''thành", vì nó quá lớn.

Không nói kiến trúc cao lớn khắp nơi có thể thấy được, chỉ cần là diện tích nội thành trước mặt, hai người Huyền Thiên có nhìn ra ngàn dặm cũng không thấy cuối cùng.

Tại Vân Châu, Trung châu, thành trì phạm vi 200~300 dặm đã lớn nhất rồi, mà quận thành Hoang Hỏa Quận còn rộng hơn, chí ít phải ba ngàn dặm.

Cách xa Hoang Hỏa Thành hơn trăm dặm, Huyền Thiên cùng Long Tử Nghiên liền phát hiện không gian bị giam cầm, không cách nào thuấn di, chỉ có thể phi hành. Xem ra có một tòa đại trận cấm không siêu lớn, phong tỏa toàn bộ Hoang Hỏa Thành cùng với trăm dặm bốn phía hư không.

Có đại trận cấm không, Huyền Thiên không thể thuấn di, xem ra đế giả cũng bị giam cầm. Trong Hoang Hỏa Thành mặc kệ người phương nào cũng không thể làm càn, mỗi một tòa quận thành đều có quận Vương Đế Quốc Đại Tần khống chế đại quân hoàng giả và không ít đế giả hiệu lực, cấm vũ giả trong thành đánh nhau.

Huyền Thiên thử một chút thì phát hiện Cánh Cổng Không Gian không bị giam cầm, dựa vào Hỗn Độn Thánh Đỉnh, hắn vẫn có thể thuấn di trong thành.

Đây là điều khác hẳn với người thường, Huyền Thiên không dễ triển lộ. Hắn cùng Long Tử Nghiên đi bộ vào bên trong, trên người hắn có không ít bảo vật, nhìn xem có thể Đế cấp linh đan hay không.

Hoang Hỏa Thành, Linh Bảo Sơn.

Linh Bảo Sơn không phải một ngọn núi, mà là một đại chiêu bài, là một cửa hàng cực lớn bán ra các loại bảo vật, chỉ cần có tiền, ngay cả bảo vật Đế cấp cũng có.

Bảo vật Đế cấp căn bản là không có giá trị cân nhắc, chỉ có thể lấy vật đổi vật, vì thế tại Linh Bảo Sơn đều là dùng trao đổi làm chủ.

Bình luận