Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 1694: Trở lại Đan Nguyên Đế Phủ


- Tiên sinh cẩn thận!

Huyền Thiên hô lên, mọi người còn lại cũng đều lên tiếng nói theo.

Bà La Sa vừa mới đến bên ngoài Hỗn Độn Thánh Đỉnh, Thiên Cơ Côn liền từ trong Thánh Đỉnh lao tới.

Nhìn Thiên Cơ Côn một cái, thấy hắn chỉ là Bát cấp Hoàng Giả, Bà La Sa hoàn toàn không có để vào mắt, bàn tay phía sau tùy ý hướng Thiên Cơ Côn đánh ra mười chưởng đến.

- Thời Gian Chi Kính....!

Thiên Cơ Côn bàn tay giương lên, Thiên Cơ Kính trong nháy mắt bay ra, phát sinh quang mang xán lạn, trong sát na quét trúng hai người hắn cùng với Bà La Sa.

Sưu! Sưu!

Thiên Cơ Côn và Bà La Sa trong nháy mắt biến mất không thấy, kể cả Thiên Cơ Kính, cũng đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Trong Thời Gian Chi Kính, Thiên Cơ Côn và Bà La Sa cách xa nhau một tầng quang tráo, ở vào trong hỗn độn hư không.

- Đây là cái địa phương gì?

Bà La Sa thần sắc cả kinh, gầm lên giận dữ.

Thiên Cơ Côn mỉm cười, không thèm để ý tới.

- Bách Tí Minh Công, Tu La Thần Chưởng, phá toái hư không, phá vỡ nhãn chướng, phá....!

Bà La Sa rống to hơn một tiếng, trong sát na phía sau hơn trăm bàn tay khổng lồ nhắm bốn phương tám hướng bổ tới, cả không gian đều kịch liệt run rẩy.

....

Thân ảnh của Bà La Sa và Thiên Cơ Côn đều biến mất, Huyền Thiên biết thời gian không nhiều lắm, thôi động Thánh Đỉnh, cấp tốc bay đi.

Thiên La Tuyệt Địa Tán mất đi Bà La Sa khống chế, cũng không có theo Thánh Đỉnh di động.

Bà La Sa đột nhiên biến mất, khiến Đồ Vạn Thành và Cung Cô Thánh thất kinh, bất quá, bọn họ tin tưởng Bà La Sa, làm Minh Tử, khẳng định không có việc gì, mắt thấy Thánh Đỉnh cấp tốc xẹt qua hư không, hai người song song hét lớn một tiếng:

- Đứng lại!

Đang khi nói chuyện, hai người trong nháy mắt xuất thủ, lưỡng đạo Cương Nguyên cự thủ vươn ra hơn mười dặm, hướng phía Thánh Đỉnh chộp tới.

Trong Thánh Đỉnh, trong sát na lao ra hơn mười đạo công kích, trong nháy mắt liền đem hai Cương Nguyên cự thủ kia oanh thành phấn toái.

Huyền Thiên và Long Tử Nghiên, còn có chính đạo, Yêu tộc cường giả một kích, Đồ Vạn Thành và Cung Cô Thánh có thể nào chống đỡ được.

Rất nhanh, Thánh Đỉnh liền bay ra khỏi phạm vi Thiên La Tuyệt Địa Tán bao phủ, Huyền Thiên từ trong Thánh Đỉnh bay ra, mang theo Thánh Đỉnh sưu một cái biến mất không thấy, trong sát na thuấn di hơn hai trăm vạn dặm, xa xa bỏ chạy.

Huyền Thiên vừa mới thuấn di, dưới Thiên La Tuyệt Địa Tán, hư không phanh một tiếng nổ vang, thân ảnh Bà La Sa xuất hiện, Thời Gian Chi Kính bị Bà La Sa cường hình phá vỡ, Thiên Cơ Kính cũng hiển lộ ra.

Bất quá, Bà La Sa chỉ phá vỡ phân nửa Thời Gian Chi Kính, Thiên Cơ Côn vẫn như trước ở trong Thiên Cơ Kính.

Thiên Cơ Kính phá không bay đi, lại bị Thiên La Tuyệt Địa Tán trói buộc, không thể thuấn di, Bà La Sa vươn một bàn tay khổng lồ ra nhất thời đem Thiên Cơ Kính nắm lấy.

Bà La Sa hướng tứ phương đảo qua, Huyền Thiên và Thánh Đỉnh nào còn thấy bóng dáng, nhất thời thần tình nổi giận.

Thánh Đỉnh, hắn muốn là Thánh Đỉnh, nào có phải cái gương vỡ này, có tác dụng cái rắm gì!

- Minh Tử đại nhân, Huyền Thiên thuấn di chạy mất....!

Đồ Vạn Thành và Cung Cô Thánh bay qua, la lớn lên nói.

- Hừ....!

Bà La Sa tức giận hừ một tiếng, nói:

- Đem tất cả mọi người của cả Ma Môn đi tìm nơi hạ lạc của Huyền Thiên, đồng thời truyền ra tin tức, Huyền Thiên một ngày đêm không hiện thân, bản Minh Tử liền giết một trăm chính đạo Nhân Tộc võ giả, thẳng đến hắn hiện thân mới thôi!

- Dạ, Minh Tử đại nhân.

Đồ Vạn Thành và Cung Cô Thánh ôm quyền gật đầu nói.

Bà La Sa nhìn hai người nói:

- Các ngươi đem ta triệu hoán qua đây, lập được đại công, bản Minh Tử mang đến linh đan thành Đế thưởng cho các ngươi, các ngươi hảo hảo hiệp trợ bản Minh Tử, mở ra thông đạo Ma giới, sau này các ngươi nghĩ muốn cái gì, sẽ có cái đó!

Đồ Vạn Thành và Cung Cô Thánh đại hỉ, nhất thời quỳ lạy với hư không, hưng phấn mà nói:

- Cảm tạ Minh Tử đại nhân, cảm tạ Minh Tử đại nhân....!

......

Huyền Thiên một bước hơn hai trăm vạn dặm, rất nhanh rời khỏi Thiên Ma đại lục, một đường chạy về phía Tây.

Tại Vân Châu, muốn tìm một địa phương an toàn, đi đến Đan Nguyên Đế Phủ.

Hiện tại Bà La Sa đi tới Vân Châu, vô luận là chính đạo hay là Yêu tộc, nơi nào cũng đều không an toàn, chỉ có Đan Nguyên Đế Phủ, cho dù là Bà La Sa cũng vô pháp cường hình tiến nhập.

Cho dù Bà La Sa có thực lực xông vào trong Đan Nguyên Đế Phủ, vậy trong Đan Nguyên Đế Phủ cũng có Nhất Bảo đồng tử trấn thủ.

Trong Đế Giả vượt cấp khiêu chiến, so với Hoàng Giả càng khó, Bà La Sa làm Chuẩn Đế, có thể chiến thắng Nhị Tinh Đế Giả đã là cực điểm. Huyền Thiên lại không tin hắn sẽ có thực lực chiến thắng Tam Tinh Đế Giả.

Huyền Thiên tốc độ phi khoái, một bước hơn hai trăm vạn dặm, gần hơn mười bước, liền đến khu vực tây bắc Vân Châu, đi tới Đan Nguyên Đế Phủ.

Làm chủ nhân của Đan Nguyên Đế Phủ, Huyền Thiên thông suốt không trở ngại thông qua trận pháp ngoại vi, đi đến trên đảo.

Trên đảo này là an toàn, bên ngoài có trận pháp, trung ương đảo Đan Nguyên Đế Phủ chân chính cũng có trận pháp, Huyền Thiên không có khả năng đưa bọn họ vẫn đặt ở trong không gian Thánh Đỉnh, do đó liền ở trên đảo, đem bọn họ phóng xuất.

- Nơi này là địa phương nào?

Vừa xuất hiện, chúng cường giả liền hiếu kỳ mà hỏi thăm.

Huyền Thiên nói:

- Đan Nguyên Đế Phủ, đây là địa bàn của ta, Bà La Sa không vào được.

Chính đạo, Yêu tộc cường giả đều là cả kinh, Đan Nguyên Đế Phủ tại Vân Châu đại danh đỉnh đỉnh, ai lại không có nghe nói qua, đây là một cấm địa, mà ngay cả Đế Giả xông tới, cũng chưa từng có thể chiếm được chỗ tốt. Chuẩn Đế tiến đến nhất định táng thân, Huyền Thiên dĩ nhiên tiến đến được, còn nói nơi này là địa bàn của hắn.

Thấy mọi người kinh ngạc, Huyền Thiên khẽ gật đầu, nói:

- Ta là đệ tử của Đan Nguyên Kiếm Đế, thu được lão nhân gia hắn truyền thừa, phương diện này có một bằng hữu lợi hại, ta đi thỉnh một phen, nhìn xem có thể thỉnh được hắn đi đối phó Bà La Sa hay không? Bất quá hi vọng không lớn, nếu như thỉnh không được, vậy thì muốn ở chỗ này sống qua một khoảng thời gian, ta phải nhanh chóng tu luyện tới Thất cấp Hoàng Giả, sau đó có thể mang theo Đan Nguyên Đế Phủ hành tẩu. Vị bằng hữu lợi hại kia liền có thể theo ta cùng đi đối phó với Bà La Sa.

Đệ tử của Đan Nguyên Kiếm Đế?

Nơi này có một cường giả có thể đối phó với Bà La Sa?

Chính đạo Yêu tộc cường giả đều là trợn mắt há hốc miệng.

Huyền Thiên cũng không có cùng bọn họ nhiều lời, đi tới trước mặt Long Tử Nghiên, nói:

- Tử Nghiên, ngươi cũng ở chỗ này nán lại trước đã. Ta còn không có hoàn toàn nắm trong tay Đan Nguyên Đế Phủ, bên trong phủ đệ ngươi còn vào không được, chờ ta trở thành Thất cấp Hoàng Giả, có thể triệt để nắm trong tay rồi.

Long Tử Nghiên gật đầu, nói:

- Ngươi đi đi, ta ở ngay trên đảo tu luyện một hồi, tiên sinh tuy rằng nói Minh Tử không làm gì được hắn, nhưng chúng ta cũng phải nhanh một chút đi cứu hắn, ngươi an tâm tu luyện là tốt rồi.

Bình luận