Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 1672: Giết đến Ma Môn (2)


Nhưng Chuẩn Đế sinh mệnh lực tràn đầy, trên cơ bản muốn đến niên kỷ thọ nguyên đã tận kia, sinh mệnh lực mới có thể suy giảm. Do đó, bảy đại Chuẩn Đế thoạt nhìn đều rất có tinh thần.

Trong bảy đại Chuẩn Đế, niên kỷ nhỏ nhất là Tô Nhược Hồng, mới hơn hai trăm tám mươi tuổi, hắn một trăm bảy mươi tuổi liền đã trở thành Chuẩn Đế, đã trên trăm năm, niên kỷ tuy rằng nhỏ, nhưng số năm trở thành Chuẩn Đế lại cũng không ít. Luận thực lực, hắn cũng là một người cường đại nhất trong bảy đại Chuẩn Đế, Tư Mã Trí và Hàn Mộng Trần liên thủ, cũng đều khó có thể thắng qua được hắn.

Sáu đại Chuẩn Đế khác Tư Mã Trí tuy rằng đều mời tới, thế nhưng đối với thực lực của Huyền Thiên lại đều có hoài nghi.

Bọn họ làm thế nào cũng đều không tin, Huyền Thiên mới Lục cấp Hoàng Giả, sẽ một chiêu đánh bại Tư Mã Trí, dù cho Tư Mã Trí đã nói như vậy, bọn họ vẫn đều cảm thấy quá mức không thể tưởng tượng, không thể tin nổi.

Huyền Thiên biết được, muốn cho mấy đại Chuẩn Đế này tin tưởng, trừ phi là bọn hắn tận mắt nhìn thấy.

Do đó, Huyền Thiên phải phách lối một chút, lại tìm một vị Chuẩn Đế, tỷ thí một trận.

Tìm đến là Tô Nhược Hồng thực lực mạnh nhất, trong bảy đại Chuẩn Đế.

Tô Nhược Hồng bởi vì thực lực cực mạnh, đối với Huyền Thiên có thể đánh bại Tư Mã Trí không tin tưởng nhất. Nếu quả thực như vậy, nói rõ chiến lực của Huyền Thiên so với Tô Nhược Hồng hắn cũng đều muốn cao hơn nhiều.

Một Lục cấp Hoàng Giả, chiến lực so với hắn còn muốn cao hơn nhiều lắm?

Trừ phi là tận mắt nhìn thấy, bằng không, dù cho người khác tự miệng nói đứt lưỡi, hắn cũng sẽ không tin tưởng.

Bất quá, Tô Nhược Hồng và Huyền Thiên đối chiến chiêu, sự thực cũng khiến kẻ khác khiếp sợ.

Huyền Thiên bổ ra một đạo kiếm trận kiếm quang, liền đem Tô Nhược Hồng, đánh bay hơn nghìn thước.

Ở đây, toàn bộ Chuẩn Đế đều hơi bị khiếp sợ.

Một chiêu đánh bay Tô Nhược Hồng hơn nghìn thước, cho dù là Ma Môn Chuẩn Đế cường đại nhất cũng đều không có khả năng làm được.

Khiếp sợ nhất chính là Tô Nhược Hồng, biểu tình của hắn chính là giống như gặp quỷ vậy. Thật sự là không ngờ tới được, một ngày kia, hắn dĩ nhiên sẽ thua ở trên tay một Lục cấp Hoàng Giả niên kỷ mới khoảng ba mươi tuổi.

- Có thể tiếp được một kích toàn lực của ta mà không hề tổn hại chút nào, thực lực của Tô tiên sinh ở trong Chuẩn Đế thật là cường đại nhất.

Huyền Thiên thu kiếm trận, khẽ cười nói.

Đối mặt với Huyền Thiên khích lệ, Tô Nhược Hồng biểu tình kỳ quái, không biết là nên vui vẻ, hay là nên xấu hổ nữa?

Vô luận như thế nào, Huyền Thiên vừa ra tay, thật sự đã trấn trụ toàn bộ Chuẩn Đế ở đây.

Đối với Huyền Thiên, bọn họ không còn có bất cứ dị nghị gì nữa, đồng thời ai nấy tràn ngập tình cảm mãnh liệt như Tư Mã Trí, từ trên người Huyền Thiên thấy được hi vọng đối phó Ma Môn.

- Ma Môn tổng bộ ở vào trung ương của Vân Châu Thiên Ma đại lục, đây là một khối đại lục to lớn nhất của Vân Châu, Thiên Ma Tông một trong Ma Môn thất tông, cũng nằm ở trên khối đại lục này.

- Ma Môn phi thường thần bí, mặc dù có rất nhiều cường giả hành tẩu thiên hạ, nhưng là có rất nhiều cường giả, một đời ẩn cư, do đó, Ma Môn Chuẩn Đế đến tột cùng có bao nhiêu người, chính đạo, Yêu tộc cũng không có số lượng xác thực.

- Như hiện nay đến xem, Ma Môn chí ít có mười vị Chuẩn Đế, chúng ta đều đã giao thủ qua. Mười đại Chuẩn Đế này, phân biệt là Thiết Mộc Ma Tông Phiền Vân Song; Huyết Hỏa Ma Tông Huyết Tà Tâm, Huyết Linh Long; Hắc Thủy Ma Tông Trì Duyên Phong, Trì Vũ Thần; Minh Thổ Ma Tông Diêm Ác Lai, Diêm Định Nhất; Thiên Ma Tông Đồ Trạch Hùng; Âm Ma Tông Âm Lan Đình, Âm Kiếm Côn.

- Trong mười đại Chuẩn Đế này, Thiết Mộc Ma Tông, Huyết Hỏa Ma Tông, Hắc Thủy Ma Tông, Minh Thổ Ma Tông, Thiên Ma Tông, Âm Ma Tông đều có Chuẩn Đế hiện thân, mà Thi Ma Tông lại là một người cũng không có.

- Thi Ma Tông thân là một trong Ma Môn thất tông, không quá khả năng không có Chuẩn Đế. Do đó, bảo thủ phỏng chừng, Ma Môn Chuẩn Đế hẳn là mười một, Thi Ma Tông hẳn là cũng có một mà Thi Ma Tông lấy luyện thi nổi danh, chí ít đều sẽ luyện ra một cỗ thi khôi so với tu vi bản thân thấp hơn một cảnh giới, có thi khôi thậm chí là cùng bản thân đồng cảnh giới.

- Xem ra, Thi Ma Tông Chuẩn Đế, thi khôi của hắn chí ít cũng đều là Cửu cấp Hoàng Giả, thậm chí có khả năng cũng là Chuẩn Đế, như vậy, số lượng Ma Môn Chuẩn Đế, tối đa có khả năng sẽ đạt được mười hai người.

...

Tư Mã Trí, đem tình huống của Ma Môn giảng thuật đối với Huyền Thiên một lần.

Huyền Thiên sau khi nghe xong, hơi suy đoán một chút, nói:

- Các ngươi bảy đại Chuẩn Đế có thể đối phó bảy người trong đó, mà Thần Cơ tiên sinh hiện tại chiến lực cũng là người nổi bật trong Chuẩn Đế, có thể đối phó một vị. Cho dù đối phương có mười hai Chuẩn Đế, bốn người còn lại, ta đủ có thể đối phó. Ma Môn Chuẩn Đế đối phó không tính là việc khó. Then chốt là Ma Môn Cửu cấp Hoàng Giả, Long Tử Nghiên tuy rằng có thể đối phó mấy người. Nhưng là đối phó không lại hơn mười người liên thủ. Do đó còn cần xuất động một ít Cửu cấp Hoàng Giả mới được, bằng không hơn mười Cửu cấp Hoàng Giả liên thủ, Chuẩn Đế cũng bị thiệt thòi lớn.

Mấy đại Chuẩn Đế đều gật đầu.

- Như vậy, chúng ta chính đạo, phái ra năm vị Cửu cấp Hoàng Giả, Yêu tộc các ngươi phái ra bảy vị Cửu cấp Yêu Hoàng, thế nào?

Tư Mã Trí nói.

Chính đạo ba đại thế lực, đều phái ra một vị Cửu cấp Hoàng Giả, còn có mấy thế lực tuy rằng không có Chuẩn Đế, nhưng có Cửu cấp Hoàng Giả, cũng có thể rút ra một hai. Chính đạo cũng muốn chừa chút lực lượng phòng bị, Chuẩn Đế đi rồi. Cửu cấp Hoàng Giả không thể thoáng cái rút sạch nốt được.

Rút ra năm người, cũng xem như là cực hạn, Yêu tộc số lượng nhiều hơn chút, nhưng lấy ra bảy người cũng không thiếu.

Yêu tộc bốn vị Chuẩn Đế liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó gật đầu.

- Được, cứ làm như vậy, lần này hành động do ta, các ngươi bảy đại Chuẩn Đế, Tử Nghiên và tiên sinh, cùng với chính đạo, Yêu tộc mười hai vị Cửu cấp Hoàng Giả tham gia, tổng cộng hai mươi hai người.

Huyền Thiên nhất thời đánh nhịp, xác định xuống tới, nói: 

- Các ngươi toàn bộ đều tiến nhập trong Thánh Đỉnh của ta, ta sẽ đem Cửu cấp Hoàng Giả, Cửu cấp Yêu Hoàng khác tiếp đón, sau đó, giết đến Ma Môn!

Khu vực Vân Châu, Thiên Ma đại lục.

Ma Môn tổng bộ, ở vào trung tâm của Thiên Ma đại lục, ở đây thành lập một tòa thành bảo to lớn vô cùng, xưng là Ma Bảo. Ma Bảo phương viên gần nghìn dặm, cung điện thật lớn cùng với tháp lâu cao vót san sát nhau, cực kỳ tráng lệ.

Bên trong truyện tống trận, thông tới bốn phương tám hướng, tựa như một tấm lưới, đem Ma Môn thất tông và một ít thế lực Ma Môn chủ yếu đều nối tiếp với nhau.

Ma Bảo phương viên gần nghìn dặm, bên ngoài cung điện tháp lâu, ở sâu bên trong nội bảo, còn có không ít sơn mạch liên miên.

Tại trung tâm của Ma Bảo, trung ương của một phiến lớn sơn mạch, có một bồn địa phương viên khoảng hơn nghìn thước.

Bình luận