Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 1668: Lại tới Vân Châu


Tư Không Đỉnh cự ly thuấn di so với Đế Giả bình thường mạnh hơn chút. Hiện tại tu vi áp chế tại Nhất Tinh Võ Đế, cự ly thuấn di cũng chỉ có hơn hai trăm vạn dặm, mà Huyền Thiên mới là Lục cấp Hoàng Giả, dĩ nhiên đã cùng với hắn tương đương.

Tốc độ như vậy, Tư Không Đỉnh thật là hơi bị chấn động.

Kết quả rõ ràng, Tư Không Đỉnh căn bản đuổi không kịp Huyền Thiên, hắn thi triển Như Ảnh Tùy Hình, đuổi theo Huyền Thiên thuấn di hơn ba trăm lần, rốt cục đã đến cực hạn, dừng lại.

Huyền Thiên thuấn di hơn ba trăm lần, cự ly xuyên toa hư không, đủ sáu bảy trăm triệu dặm. Ở trong thời gian hơn ba trăm lần hô hấp, hắn mang theo Tư Không Đỉnh, vòng quanh Trung Châu đại địa chạy hai ba vòng.

Cuối cùng, xác định đã đem Tư Không Đỉnh ném đến không thấy bóng dáng nữa, Huyền Thiên mới xác định phương vị một chút, sau đó, hướng Tây Bắc Hải Vực thuấn di đi.

Hiện tại thực lực của Huyền Thiên, trừ phi là trung tâm cấm địa của Đan Đế Dược Viên và chỗ sâu nhất của Bắc Hải Cổ Khư đi không được. Bằng không cả khu vực Trung Châu, hầu như không chỗ không thể đi đến, lại cũng không cần tránh né hải vực gì cả, cho dù là Chuẩn Đế yêu thú không hóa hình, hắn cũng không để vào mắt.

Không đến trăm lần hô hấp, Huyền Thiên liền thuấn di đến sát biên giới khu vực Tây Bắc Trung Châu, lại một lần nữa tiến nhập không gian hỗn loạn giữa Trung Châu và Vân Châu.

Lấy tốc độ trong nháy mắt xuyên toa hư không hơn hai trăm vạn dặm của Huyền Thiên, hành tung của hắn hầu như là tuyệt đối bí mật, không chỗ có thể tuần tra. Nhất là Thiên Cơ Côn cùng hắn đồng hành, có Thiên Cơ bí pháp che lấp hành tung, cho dù là tướng sĩ kỳ nhân tinh thông Thiên Cơ toán thuật, cho dù là truyền nhân của Thiên Cơ nhất mạch cũng đều không có khả năng đem Huyền Thiên chọn lựa tính ra được.

Trong không gian hỗn loạn, thập phần nguy hiểm. Dù cho thực lực hiện tại của Huyền Thiên vẫn đều có uy hiếp rất lớn. Nhưng hắn có Hoàng Đạo Thiên Nhãn, trong không gian hỗn loạn lại đúng là có bảo đám an toàn rất lớn. Ba ngày sau, Huyền Thiên liền liền không gian hỗn loạn, đi tới khu vực Vân Châu, xuất hiện tại Vân Châu Đông Bắc Bộ Cưu Ma Đại Lục Bắc Bộ Cưu Ma Lĩnh.

Đi đến Vân Châu là Huyền Thiên đã sớm có dự định.

Thứ nhất, Vân Châu Ma Môn một mực mưu đồ mở ra một cái thông đạo đi thông Ma giới, để Ma giới Bà La Sa Minh Tử, đến Kiếm Giới, đây thủy chung vẫn là một uy hiếp lớn.

Hiện tại chiến lực của Huyền Thiên đã là Chuẩn Đế cực hạn, nếu như phối hợp một chút với chính đạo, Yêu tộc tại Vân Châu, là có hi vọng đem Vân Châu Ma Môn đắc đả kích nghiêm trọng, nhất định phải phá hỏng kế hoạch Vân Châu Ma Môn mở ra thông đạo Ma giới.

Thứ hai, Đan Nguyên Đế Phủ ở vào khu vực Vân Châu, chỉ cần Huyền Thiên luyện thành lục chuyển Kiếm Đan, có thể luyện hóa khối tín phù thứ ba, nắm giữ cả Đan Nguyên Đế Phủ.

Không nói Đan Nguyên Đế Phủ tùy thân mang theo các loại chỗ tốt, chỉ là Nhất Bảo đồng tử bên trong, Huyền Thiên cũng rất có hứng thú. Nhất Bảo đồng tử đó là có chiến lực Tam Tinh Kiếm Đế. Nếu như Huyền Thiên luyện hóa Đan Nguyên Đế Phủ, bằng vào có một Tam Tinh Kiếm Đế bảo tiêu theo bên người, sau này đối mặt với bất cứ Thần Tử Thần Nữ nào cũng không cần sợ hãi.

Luyện thành Luyện thành lục chuyển Kiếm Đan, Huyền Thiên đại khái cần có tu vi Thất cấp Hoàng Giả, chỉ cần tu vi lại đột phá một cảnh giới, đã có thể.

Về phần cần lĩnh ngộ áo nghĩa, hắn có Phong Chi Thánh Đỉnh nơi tay, chỉ cần đem Phong Chi Áo Nghĩa lĩnh ngộ đến cực hạn, đã có thể tu luyện lục chuyển Kiếm Đan.

Đứng ở trên bầu trời Cưu Ma Lĩnh, Huyền Thiên nhìn tiền phương đại địa vô tận, từng màn ký ức lại hiện lên ở trong đầu của hắn.

Một lần trước thời gian đi đến Vân Châu, là từ Thiên Châu mà đến, hắn còn chỉ là một đỉnh tiêm đỉnh phong Vương giả, là ở Vân Châu, tu vi của hắn đã đột phá trở thành Chuẩn Hoàng.

Sau đó, rời khỏi Vân Châu đến Trung Châu, ba năm qua đi, hắn lại trở lại.

Ba năm ngắn ngủi này, hắn đã là Lục cấp Hoàng Giả, chiến lực càng đạt đến Chuẩn Đế cực hạn, từng có chiến tích chém giết Chuẩn Đế.

Tại Trung Châu, Huyền Thiên đứng ở đỉnh tiêm, chiến lực vô địch, tại Vân Châu, cũng đồng dạng như vậy.

Một lần trước, Huyền Thiên tại Vân Châu bị Ma Môn hạ đạt Thất Ma Truy Sát Lệnh đuổi giết. Hắn căn bản không có thực lực cùng Ma Môn chống lại, chỉ có thể chạy trốn chết. Lúc này đây, trở về Vân Châu, cũng có thể coi là tính toán nợ cũ, thổ khí dương mi một lần.

Bất quá, Vân Châu Ma Môn cường đại không gì sánh được, đồng thời, Ma Môn tổng bộ và Ma Môn thất tông nối tiếp có truyện tống trận tương liên, Ma Môn thất tông cường giả, có thể thông qua truyện tống trận rất nhanh qua lại giữa Ma Môn tổng bộ và Ma Môn thất tông.

Huyền Thiên mặc kệ là công đánh Ma Môn tổng bộ, hay là công đánh Ma Môn thất tông bất luận một môn phái nào, đều phải đối mặt với cả lực lượng của Ma Môn thất tông.

Chiến lực của hắn, đơn đả độc đấu, cảnh giới Chuẩn Đế có thể nói là vô địch. Thế nhưng lấy thực lực một người chống lại cả Ma Môn thất tông còn là có chút không nắm chắc.

Ma Môn thất tông, đúng là đều có Chuẩn Đế tọa trấn, đồng thời Huyền Thiên cũng không biết ở trong tông phái nào có, Chuẩn Đế không chỉ một vị. Nếu như thế lực giống với Phong Vân thế gia, nắm giữ hai vị Chuẩn Đế vượt lên trước ba cái. Vậy cả Ma Môn thất tông Chuẩn Đế sẽ vượt lên trước mười người.

Huyền Thiên tự tin, đánh lại ba bốn Chuẩn Đế hẳn là không thành vấn đề, thế nhưng đánh lại hơn mười người, lại vẫn là có áp lực rất lớn.

Cho dù có thêm Long Tử Nghiên và Thiên Cơ Côn, vậy cũng không được. Hiện tại tu vi của Long Tử Nghiên cùng hắn đều là Lục cấp Hoàng Giả. Chiến lực so với Cửu cấp Hoàng Giả cường đại hơn, nhưng so với Chuẩn Đế yếu hơn nửa trù. Thiên Cơ Côn một năm nay tại Thời Gian Chi Kính, tu vi không có đề thăng, lại vẫn là Thất cấp Hoàng Giả, chiến lực đúng là có đề thăng một ít, nhưng cũng chỉ có thể cùng Chuẩn Đế chống lại, so với Long Tử Nghiên cường hơn một chút.

Càng nghĩ, sẽ đối phó với quái vật lớn giống như Ma Môn, nhất định phải liên hợp Vân Châu chính đạo và Yêu tộc, chỉ cần để hai bên Chuẩn Đế liên hợp qua đây, vậy cùng Ma Môn đánh một trận, đã có hi vọng lớn chiến thắng.

Cưu Ma Lĩnh đó là ở vào Vân Châu Đông Bắc Bộ, thế lực chính đạo ở vào Vân Châu chính đông phương, cách xa nhau không tính rất xa.

Nếu đến nơi đây, Huyền Thiên tự nhiên là liên hợp thế lực chính đạo trước.

Đối với Vân Châu chính đạo, Huyền Thiên không quá hiểu biết, trước đây cũng không có đánh qua giao tế, duy chỉ đối với Thanh Vân Kiếm Phái, coi như có chút quen thuộc, có thể đi Thanh Vân Kiếm Phái hỏi thăm một chút thực lực cụ thể của chính đạo, lại làm tính toán.

Huyền Thiên tốc độ vô song, rất nhanh liền đi tới Thanh Vân Kiếm Phái.

Ba năm trôi qua, chiến đấu ngày xưa lưu lại vết tích, cơ bản đã không có, bị cây cối sinh trưởng ra, hoa cỏ che giấu.

Bình luận