Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 1656: Kiếm Giới Phàm giới (2)


Hiên Viên Sơ Tuyết nhàn nhạt cười nói:

- Phàm giới từng cái Đại Thế Giới, số mệnh đều có một cái định số, cách mỗi trăm năm, mới có thể có một người phi thăng thành Thần, hơn ba mươi năm trước, Kiếm Giới liền có người phi thăng thành Thần, đợi đến khi Kiếm Giới lại có số mệnh thành Thần, còn phải đợi hơn sáu mươi năm về sau rồi, bất quá, nếu hiện giờ Kiếm Giới có Kiếm Đế cửu tinh muốn trùng kích Thần Cảnh, cũng không phải không có cách nào.

Huyền Thiên ngạc nhiên nói:

- Có biện pháp nào?

Hiên Viên Sơ Tuyết nói:

- Phàm giới có 3000 Đại Thế Giới, từng cái Đại Thế Giới, cách mỗi trăm năm mới có một người phi thăng thành thần, số mệnh 3000 Đại Thế Giới tuy rằng đều không sai biệt lắm, nhưng một năm xuất hiện phi thăng kia, cũng không tụ cùng một chỗ, Kiếm Si thúc thúc mới vừa rồi có nói, mỗi một năm, Phàm giới có ba mươi người có thể phi thăng thành Thần, cho nên, vô luận năm nào, trong 3000 Đại Thế Giới, luôn luôn có ba mươi Đại Thế Giới, có số mệnh phi thăng thành Thần, trong Kiếm Giới hiện giờ không có số mệnh phi thăng, nhưng có thể đi đến Đại Thế Giới đang có năm phi thăng khác, hơn ba mươi năm trước, người ở Kiếm Giới phi thăng thành Thần gọi là Tô Tuấn Phương, hắn cũng không phải là người Kiếm Giới, , mà là từ Thương giới mà đến.

Huyền Thiên nói:

- Kiếm Giới, Thương giới... , vì sao lại dùng binh khí làm tên, chẳng lẽ Phàm giới 3000 Đại Thế Giới, đều gọi như thế, ở đâu ra nhiều binh khí như vậy?

Hiên Viên Sơ Tuyết nói:

- Trong 3000 Đại Thế Giới có mười tám thế giới đặc thù nhất, chúng lấy mười tám món binh khí mệnh danh, xưng là Thập Bát Thánh Giới, chính là thánh địa tu luyện các loại binh khí, ví dụ như Kiếm Giới, chính là thánh địa Kiếm khách, Đao giới, là thánh địa Đao khách, ngoại trừ Thập Bát Thánh Giới, còn lại đều là Đại Thế Giới bình thường, vô luận tu luyện công phu quyền cước, tay không dao sắc, hay là các loại binh khí, đều giống nhau cả, duy chỉ có trong Thập Bát Thánh Giới, tu luyện binh khí chi đạo đối ứng sẽ làm chơi ăn thật, Kiếm đạo của Kiếm Giới so với cách thế giới khác phải cường đại hơn nhiều, Kiếm khách tìm hiểu thu hoạch cũng càng lớn, đây cũng là nguyên nhân vì sao ở Kiếm Giới Kiếm khách lại chiếm chín thành. Nếu đến Đao giới, ngươi sẽ phát hiện, ngoài chín thành đều là Đao khách, tuy rằng Phàm giới 3000 Đại Thế Giới, số mệnh võ giả phi thăng thành thần đều như nhau, nhưng võ giả phi thăng thành thần ở trong 3000 Đại Thế Giới lại có tỉ lệ không giống!

Huyền Thiên đúng là lúc đang hấp thu tri thức, lập tức muốn hỏi:

- Có gì bất đồng?

Hiên Viên Sơ Tuyết nói: Mỗi một năm, ba mươi người may mắn phi thăng thành thần, có chín thành đều là đến từ Thập Bát Thánh Giới, mà Thập Bát Thánh Giới, đối với Phàm giới 3000 Đại Thế Giới, tỉ lệ ngay cả 1% cũng chưa tới.

- Ah --, xem ra Thập Bát Thánh Giới quả nhiên đặc thù, luận số lượng không đến 1% của 3000 Đại Thế Giới, nhưng lại cung cấp ngoài 90% võ giả phi thăng thành thần, võ giả Thập Bát Thánh Giới đều đến các Đại Thế Giới khác cướp đoạt số mệnh phi thăng thành thần của các Đại Thế Giới kia.

Huyền Thiên có chút kinh ngạc nói.

Hiên Viên Sơ Tuyết gật gật đầu:

- Phàm giới có 3000 Đại Thế Giới, quả thật số lượng đông đảo, nhưng Thần Tử, Thần Nữ lại chỉ tìm kiếm hạ lạc của Thánh Giới trong Thập Bát Thánh Giới, Huyền Thiên, những Thần Tử, Thần Nữ chúng ta trong cơ thể đều có Thần Vương chi huyết, tu vị vừa đến, liền sẽ tự động ngưng tụ thần cách, phi thăng thành Thần, căn bản không bị số mệnh Phàm giới ảnh hưởng, nhưng ngươi là người Kiếm Giới, ngày sau ngươi nếu muốn phi thăng thành thần, không chỉ phải đoạt số mệnh với thiên tài yêu nghiệt của Kiếm Giới mà phải tranh đoạt với toàn bộ Phàm giới 3000 Đại Thế Giới. Mỗi một năm, ba mươi Đại Thế Giới có hi vọng phi thăng, tất cả võ giả có khả năng phi thăng toàn bộ đều tiến đến, những người này hoặc là Kiếm Đế cửu tinh, hoặc là Bán Thần, nguyên một đám vô cùng cường đại, thậm chí có thiên tài yêu nghiệt có thể vượt cấp chiến đấu, chiến lực hơn xa võ giả cùng cảnh giới, như Thần vậy, ngươi nếu muốn thành Thần phải trải qua một đoạn năm tháng rất khó khăn.

Tuy rằng Huyền Thiên hiện giờ mới chỉ là Hoàng giả lục cấp, nhưng Hiên Viên Sơ Tuyết đã xem hắn trở thành người lựa chọn dự bị có thể phi thăng thành Thần rồi.

Xem ra, Hiên Viên Sơ Tuyết đến Trung châu, đã nghe được tình huống của Huyền Thiên tình huống, yêu nghiệt như Huyền Thiên, ngay cả Thần Tử Tư Không Tương cũng có thể ở cùng cảnh giới chém giết, tiềm lực mạnh mẽ, dù là phóng mắt khắp Phàm giới 3000 Đại Thế Giới, đó cũng là tồn tại đinh tiêm, nhãn lực Hiên Viên Sơ Tuyết phi phàm, tự nhiên sẽ không khinh thị Huyền Thiên.

Ngày sau, không chỉ phải cùng một ít Thần Tử, Thần Nữ đến từ Thần giới, vì chín tôn Thánh Đỉnh mà nổi lên tranh đấu sinh tử, còn phải cùng toàn bộ thiên tài yêu nghiệt trong toàn bộ Phàm giới 3000 Đại Thế Giới tranh giành số mệnh phi thăng thành Thần, thời gian của Huyền Thiên sẽ không còn bình tĩnh nữa.

Ngẫm lại thời gian tương lai, trong nội tâm Huyền Thiên liền có một loại cảm giác sục sôi, sinh ra ý chí chiến đấu.

Vô luận là Thần Tử Thần Nữ, hay là thiên tài yêu nghiệt của 3000 Đại Thế Giới, đều không thể ngăn được con đường tiến lên của Huyền Thiên..

Mục tiêu của hắn là thu thập chín tôn Thánh Đỉnh, tìm hiểu Thiên Địa quy tắc, Thế Giới bổn nguyên, địch nhân của hắn là Chư Thiên Thần Vương, hơn nữa còn là các tồn tại Thần Vương đỉnh phong như Bất Tử Thần Vương, Thái Sơ Thần Vương, Côn Hư Thần Vương... v.. v..

Thậm chí, Huyền Thiên trong nội tâm nghĩ tới Thần Hoàng và g Minh Đế, hai nhân vật hai vạn năm trước sau khi đại chiến liền không còn chút tin tức kia.

- Ai cũng không thể ngăn cản được con đường ta thu thập Cửu Đỉnh, vô luận là Thần Tử Thần Nữ, thiên tài yêu nghiệt, Chư Thiên Thần Vương, thậm chí là Thần Hoàng Minh Đế, ta tất sẽ dùng kiếm trong tay, nghịch lấy Chư Thiên, nghịch lấy Thương Khung, hoàn thành sứ mạng Cửu Đỉnh hợp nhất, cởi bỏ sự huyền bí của thế giới bổn nguyên ... !

Huyền Thiên cắn răng, trong nội tâm thầm quyết tâm

Hiên Viên Sơ Tuyết ngay ở Tịch Dương Lâu dừng lại.

Đương nhiên, ngoại trừ Huyền Thiên, Long Tử Nghiên, trong Tịch Dương Lâu ai cũng không biết, có một vị Thần Nữ đến đây.

Tịch Dương Lâu chiếm địa phương viên trên trăm dặm, cùng với rất nhiều địa phương điện vũ, lầu các của Tịch Dương Thành nối liền, hậu phương đó là từng tòa sơn phong.

Bình thường Huyền Thiên và Long Tử Nghiên ở trong hậu sơn của Tịch Dương Lâu tu luyện, Hiên Viên Sơ Tuyết liền ở lại trong núi.

- Ta đã bí mật truyền tin cho Khương Vũ Hằng, Vũ Phi Phàm, Cơ Vô Dạ ba vị Thần Tử, không lâu sau, bọn họ sẽ đến Trung Châu này tìm kiếm ta. Đến lúc đó ta sẽ giới thiệu cho các ngươi một chút. Ngươi là người có duyên với Cửu Đỉnh. Cơ Vô Dạ sẽ không vô lễ đối với ngươi!

Hiên Viên Sơ Tuyết đối với Huyền Thiên nói những lời này, sau đó liền tiến nhập trong núi, sau đó liền không có một chút động tĩnh nào nữa.

Tựa hồ, nàng chưa từng có xuất hiện qua.

Tiểu Hổ cũng theo nàng vào trong núi.

Bình luận