Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 1598: Ngũ chuyển Kiếm Đan (2)


Đương nhiên, bọn họ là tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra ngoài trên mặt.

Trong Thời Gian Chi Kính, Thiên Cơ Côn hắc hắc mà cười, nói:

- Làm sao? Lục Tuyệt Trần thực lực tuy rằng so với Huyền Thiên mạnh mẽ hơn. Nhưng hắn quá tự đại, đồng thời cũng không hiểu Huyền Thiên, một người, thả lỏng cảnh giác, sẽ bị người khác áp chế, Huyền Thiên đoạt được Cực Dương Châu của Lục Tuyệt Trần, nhìn như ngẫu nhiên, kỳ thực lại là tất nhiên. Có Cực Dương Châu, cục diện giữa Huyền Thiên và Lục Tuyệt Trần rất nhanh sẽ có điều biến hóa.

Thiên Cơ Lão Nhân sắc mặt âm trầm, hắn không nghĩ tới sẽ là kết quả này.

Bất quá, hắn nếu đã lựa chọn Lục Tuyệt Trần, khẳng định sẽ tin tưởng Lục Tuyệt Trần, lạnh lùng nói:

- Cực Dương Châu tuy rằng có thể khiến cho Huyền Thiên lĩnh ngộ được thêm một loại áo nghĩa, nhưng đối với thực lực giữa hắn cùng với Lục Tuyệt Trần, lại không sản sinh được biến hóa căn bản. Hừ, hắn nếu muốn thắng được Lục Tuyệt Trần, trừ phi tu vi đột phá, bằng không đừng mơ tưởng, chờ hắn tu vi đột phá, Lục Tuyệt Trần cũng có khả năng sẽ lần thứ hai đột phá, ngươi xem rồi đi sao, Huyền Thiên sẽ bị Lục Tuyệt Trần áp chế đến chết.

Thiên Cơ Côn nhún nhún vai, đạm nhiên nói:

- Ngươi căn bản không giải thích được Huyền Thiên, lĩnh ngộ một loại áo nghĩa, chiến lực của hắn sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, không cần bao lâu nữa, ngươi sẽ thấy được trò hay để xem.

....

Trong sa mạc, Lục Tuyệt Trần phẫn nộ qua đi, rất nhanh tỉnh táo lại, bốn phía hắn cuồng phong tiêu tán, thay thế vào đó là từng trận gió nhẹ, nhắm mắt lại cảm thụ được vết tích trong hư không.

Một cái hô hấp sau, Lục Tuyệt Trần mở mắt ra, hắn cảm ứng được quỹ tích Huyền Thiên xuyên toa hư không, biết được phương hướng Huyền Thiên biến mất, thân ảnh chợt lóe, một bước hơn hai nghìn dặm, rất nhanh đuổi kịp theo xuống.

Hơn bốn trăm lần hô hấp, Lục Tuyệt Trần liền xuyên toa hư không trăm vạn dặm, đi tới địa phương từ trong hư không ngoài trăm vạn dặm đi ra.

Ở đây cũng không có nhân ảnh của Huyền Thiên, hắn dùng gió nhẹ cảm thụ, biết Huyền Thiên tiếp tục xuyên toa hư không, tiếp đón đuổi theo hắn.

Huyền Thiên đã biết Lục Tuyệt Trần sẽ đuổi theo, một bước trăm vạn dặm, chỉ chốc lát liên tục, liên tục đi ra hơn sáu mươi bước, xuyên toa hư không hơn sáu nghìn vạn dặm. Xa xa đã rời khỏi Trung Châu đại địa, lúc này mới ở trên hải đảo nào đó của Đông Phương Hải Vực dừng chân lưu lại.

Hơn sáu ngàn vạn dặm, Lục Tuyệt Trần tốc độ đẩy nhanh hơn, cũng cần ba ngày sau đó, mới có thể đuổi được đến đây.

Đối với Huyền Thiên mà nói, thời gian ba ngày cũng đủ rồi, chỉ cần luyện thành ngũ chuyển Kiếm Đan, chiến lực của hắn sẽ lập tức bay nhanh đề thăng.

Ngũ chuyển Kiếm Đan, lực lượng là gấp 32 lần Cương Nguyên chi lực thời gian vận chuyển Bất Diệt Kim Thân, chiến lực sẽ đạt được Bát cấp Hoàng Giả cực hạn, vượt bốn cảnh giới giết địch dễ dàng.

Tuy rằng chiến lực của Lục Tuyệt Trần, cũng có thể đánh chết Bát cấp Hoàng Giả, nhưng ngũ chuyển Kiếm Đan chiến lực trong nháy mắt miểu sát lại vẫn là có chênh lệch nhất định.

Luyện thành ngũ chuyển Kiếm Đan, Huyền Thiên liền không còn sợ hãi Lục Tuyệt Trần nữa, cách xa nhau một cảnh giới, cũng chiếu theo đó có lòng tin chiến thắng của hắn.

Huyền Thiên đầu tiên là đem Cực Dương Châu lại lấy ra, đây là một hạt châu ẩn chứa dương khí vô tận, bên trong đều là tích lũy Dương Chi Áo Nghĩa, tại cực dương chi địa trải qua hơn một nghìn năm mới hình thành, thập phần quý giá.

Lần đầu tiên tìm hiểu Cực Dương Châu, có thể trong khoảng thời gian ngắn, đã đem Dương Chi Áo Nghĩa lĩnh ngộ đến cực hạn.

Huyền Thiên cầm Cực Dương Châu, lập tức tìm hiểu, trong sát na, Dương Chi Áo Nghĩa tích lũy hoàn toàn đem hắn bao phủ, toàn thân hắn đều ở trong Dương Chi Áo Nghĩa tắm rửa, tốc độ lĩnh ngộ đặc biệt nhanh.

Khoảng chừng sau một thời thần, Dương Chi Áo Nghĩa của Huyền Thiên đã lĩnh ngộ đến lục giai đỉnh phong.

Đây hoàn toàn là tốc độ giống như hỏa tiễn, có thể nói không phải lĩnh ngộ, mà là trực tiếp dời đi, đem Dương Chi Áo Nghĩa trong Cực Dương Châu dời qua đây, cho nên mới có tốc độ nhanh đến như vậy.

Hỗn Độn Áo Nghĩa, Lôi Chi Áo Nghĩa, Hỏa Chi Áo Nghĩa, Thổ Chi Áo Nghĩa của Huyền Thiên cũng đã sớm tu luyện đến lục giai đỉnh phong, chỉ chờ một loại áo nghĩa mới lĩnh ngộ đến lục giai đỉnh phong, liền có thể tu luyện Kiếm Đan Chi Thuật đệ ngũ chuyển.

Hiện tại Dương Chi Áo Nghĩa lĩnh ngộ đến lục giai đỉnh phong, yêu cầu để tu luyện ngũ chuyển Kiếm Đan rốt cục đã đạt được, Huyền Thiên lập tức liền bắt đầu tu luyện ngũ chuyển Kiếm Đan.

Trong cơ thể tứ chuyển xích đan hòa tan, toàn thân Cương Nguyên chi lực từ từ áp súc, dần dần, một viên Kiếm Đan mới hình thành. Trong đan điền của Huyền Thiên, xuất hiện một viên nhỏ hồng sắc.

Tứ chuyển xích, ngũ chuyển hồng.

Ngũ chuyển Kiếm Đan là hồng sắc.

Theo thời gian trôi qua, trong đan điền của Huyền Thiên ngũ chuyển Kiếm Đan càng lúc càng lớn, dường như tiên huyết đỏ tươi, phiếm ra nhãn hồng quang, ẩn chứa lực lượng kinh khủng so với tứ chuyển xích đan cường đại hơn ngoài gấp trăm lần.

Huyền Thiên vào lúc tu luyện ngũ chuyển Kiếm Đan, Lục Tuyệt Trần dọc theo địa phương Huyền Thiên đi ngang qua một đường truy tung.

- Hắn làm sao có khả năng có nhiều Na Di Thần Phù như vậy?

Lục Tuyệt Trần truy đuổi cả ngày, đuổi theo ra gần hai nghìn vạn dặm, vẫn là không thể đuổi kịp được Huyền Thiên, Huyền Thiên mỗi một lần thuấn di, xuyên toa hư không cự ly đều vượt lên trước trăm vạn dặm. Điều này làm cho Lục Tuyệt Trần cho rằng, Huyền Thiên vẫn sử dụng Na Di Thần Phù thuấn di mà đi.

Ai cũng không biết, Hỗn Độn Thánh Đỉnh dĩ nhiên có thể cho người sử dụng nắm giữ năng lực thuấn di nghịch thiên một bước trăm vạn dặm, Lục Tuyệt Trần cũng không ngoại lệ.

- Na Di Thần Phù của ngươi có nhiều đi nữa, cũng luôn luôn có thời gian dùng hết đi!

Lục Tuyệt Trần không có giống như lúc trước truy kích Huyết Thiền công tử buông tha nữa, mà là tiếp tục truy đuổi xuống dưới.

Huyền Thiên cướp đi Cực Dương Châu hắn mắt thấy sẽ tới tay, quả thực như hắn nói, không giết Huyền Thiên, hắn quyết không bỏ qua.

Lục Tuyệt Trần một đường truy đuổi xuống phía dưới, khiếp sợ liên tục không ngừng, hắn thật sự là không thể tưởng tượng, trên người Huyền Thiên làm thế nào lại có nhiều Na Di Thần Phù như vậy. Lẽ nào tại Bắc Hải Cổ Khư trực tiếp tìm được một bảo khố Na Di Thần Phù rồi sao?

Lục Tuyệt Trần tin tưởng vững chắc, lại có thêm Na Di Thần Phù cũng sẽ có lúc nào đó dùng hết, sau hai ngày truy đuổi, hắn tiếp tục cảm ứng quỹ tích trong hư không, tiến hành truy kích.

Quỹ tích trong hư không cũng không phải là vẫn tồn tại, nhưng là sẽ bảo trì thời gian vài ngày, Lục Tuyệt Trần sử dụng phong đến cảm ứng. Từ trong vòng năm ngày cũng đều có thể đủ cảm ứng được vết tích thuấn di trong hư không.

.....

Thoáng qua, thời gian Huyền Thiên tu luyện ngũ chuyển Kiếm Đan đã trôi qua ba ngày.

Ngày này, trên đảo hồng quang đại thịnh, trong đan điền ngũ chuyển Kiếm Đan triệt để thành hình, quang mang lấp lánh trực tiếp lộ ra bên ngoài cơ thể của Huyền Thiên, đem quang mang hơn mười dặm đều chiếu đến một mảnh huyết hồng!

Bình luận