Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 1580: Truy sát Bát cấp Hoàng Giả (2)


Ngay vào lúc Khô Lâu Cốc Phó cốc chủ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, tiền phương của hắn hư không ở ngoài hơn hai mươi dặm, lại đột nhiên nứt ra, một thanh niên anh tuấn từ trong hư không bước ra, xuất hiện tại trước mắt hắn.

Là Huyền Thiên!

Ngay cả ở trên hư không xuyên toa, hắn như trước vẫn duy trì Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm Trận.

Hắn vừa mới xuất hiện, phía trên phương viên mấy nghìn thước, trên bầu trời lại đột nhiên lấp lánh vô số ánh sao, hóa thành một mảnh tinh không, một cổ khí tức phong duệ, trong sát na cuốn trôi tất cả bốn phương tám hướng.

Khô Lâu Cốc Phó cốc chủ cánh tay trái hầu như đã bị phế. Hắn lập tức ăn vào một viên đan dược trị thương. Hẳn là linh đan là phi thường trân quý, thân thể hắn nhất thời ngừng chảy máu.

Bất quá, muốn để cánh tay trái phục nguyên, thời gian vẫn còn rất sớm.

Thấy đối phương ăn vào linh đan chữa thương, Huyền Thiên biết được, thời gian quan thêm một giây, thương thế của đối phương sẽ càng tốt hơn một phần, hắn không nói được một lời, song chưởng khẽ động, dẫn dắt tinh quang khắp bầu trời rơi xuống, ở trước người ngưng tụ thành chín đạo ngọc chi kiếm quang dài trăm trượng.

Hưu hưu hưu hưu hưu hưu hưu hưu hưu!

Tay của Huyền Thiên bổ về phía Khô Lâu Cốc Phó cốc chủ vung lên, chín đạo ngọc chi kiếm quang dài trăm trượng, nhất thời phá vỡ hư không, từ chín phương hướng, chín góc độ hướng về phía Khô Lâu Cốc Phó cốc chủ bổ tới.

Thấy chín đạo kiếm quang này cùng với một đạo lúc trước công kích tới hắn giống nhau như đúc, Khô Lâu Cốc Phó cốc chủ thần sắc nhất thời kinh hãi.

Huyền Thiên hiện tại vừa mới đuổi đến, rõ ràng so với kiếm mang chậm hơn thời gian hai lần hô hấp. Kiếm quang kia làm thế nào lại đâm ra được, trực tiếp xuất hiện ở phía sau hắn nghìn thước? Điều này cũng quá không phù hợp với lẽ thường.

Khô Lâu Cốc Phó cốc chủ có từng nghĩ qua hắn sẽ bị phản truy sát, thế nhưng, sử dụng Na Di Thần Phù Na Di Thần Phù xuyên toa hư không hơn trăm vạn dặm, hắn hoàn toàn không có ngờ tới, sẽ có người vẫn luôn đuổi theo.

Đồng thời, cho dù là có người đuổi theo, Khô Lâu Cốc Phó cốc chủ trong lòng nghĩ đến nhân vật cũng chỉ là Thiên Cơ Côn.

Huyền Thiên đột nhiên xuất hiện, thật sự là ngoài dự liệu của hắn.

Nếu là vào trước đây, đơn độc cùng với Huyền Thiên gặp nhau, Khô Lâu Cốc Phó cốc chủ chỉ biết hưng phấn, thế nhưng lúc này, hắn bản thân bị trọng thương, cánh tay trái hầu như bị phếm thực lực đại giảm, Thất cấp Hoàng Giả hắn đều khó có thể đối phó được.

Mà Huyền Thiên đúng là có chiến lực đỉnh tiêm Thất cấp Hoàng Giả!

Sưu... Khô Lâu Cốc Phó cốc chủ thân thể như thiểm điện lui về phía sau, hắn muốn thuấn di, nhưng hư không bốn phía lại bị trói buộc, hắn căn bản không thể đánh vỡ.

Thánh Đỉnh có thể trói buộc hư không, điều này khiến Khô Lâu Cốc Phó cốc chủ trong lòng sợ hãi, chợt sinh ra cảm giác kinh khủng.

Không thể thuấn di, hắn chỉ có thể tránh lui, hắn cần thời gian khôi phục thương thế, mới có thực lực cùng với Huyền Thiên đánh một trận.

Thế nhưng, tốc độ hắn lui về phía sau như thiểm điện, nhưng tốc độ kiếm trận kiếm quang càng nhanh hơn.

Huyền Thiên toàn thân tinh quang bao phủ, ngự kiếm trận mà đi, tốc độ cũng so với Khô Lâu Cốc Phó cốc chủ càng nhanh hơn một phần.

Chỉ không đến mười lần hô hấp, chín đạo kiếm trận kiếm quang liền đã đuổi theo Khô Lâu Cốc Phó cốc chủ, làm hắn tránh cũng không thể tránh.

Không thể tránh né, chỉ có dựa vào thực lực chống đối.

Cũng may đại bộ phận kiếm thuật đều là một cánh tay cũng vẫn có thể thi triển được. Khô Lâu Cốc Phó cốc chủ nhất thời thi triển Đại Khô Lâu Hắc Quang Kiếm, chống đối kiếm trận kiếm quang công kích.

Trong sát na, hắc sắc kiếm quang như mạc, ngưng tụ thành ô quang khô lâu cao lớn đến chín trăm trượng, phân biệt hướng chín đạo kiếm trận kiếm quang.

Chín tiếng nổ lớn vang lên!

Chín ô quang khô lâu cao lớn trong nháy mắt bị chém thành hai nửa.

Khô Lâu Cốc Phó cốc chủ thương thế chưa khôi phục, một thân thực lực lúc này phân nửa đều không thể phát huy ra được. Nhưng cuối cùng cũng ngăn trở chín đạo kiếm trận kiếm quang thời gian nửa cái chớp mắt. Hắn lập tức từ trong khe hở của chín đạo kiếm trận kiếm quang đi qua, tránh được kết cục bị cửu kiếm trảm thành mảnh nhỏ.

Hưu hưu hưu hưu hưu hưu hưu hưu hưu!

Lại là chín đạo tiếng kiếm quang phá không truyền đến, Khô Lâu Cốc Phó cốc chủ thần sắc nhất thời hóa thành tuyệt vọng, Huyền Thiên lúc này cách hắn cự ly không đến mười dặm, lại có chín đạo ngọc chi kiếm quang dài đến trăm trượng bổ đến.

Lúc này đây, Khô Lâu Cốc Phó cốc chủ tránh cũng không thể tránh, ngăn lại cũng là đỡ không được.

Hắn đã đem hết toàn lực lần thứ hai thi triển Đại Khô Lâu Hắc Quang Kiếm chống đối, nhưng thân thể không chịu nổi, thương thế hoàn toàn bạo phát, vết thương nứt toác ra, tiên huyết chảy ra như trút.

Khô Lâu Cốc Phó cốc chủ lực lượng bạo phát đem chín đạo ngọc chi kiếm quang dài trăm trượng, đều chấn thành phấn toái, thế nhưng Huyền Thiên rất nhẹ nhàng liền dùng Thánh Đỉnh ngăn trở công kích của đối phương. Mà Khô Lâu Cốc Phó cốc chủ, cũng đã không chống đỡ được nữa. Ở trong tiên huyết chảy ròng ròng, thân thể hướng phía mặt đất rơi xuống.

Hưu... Huyền Thiên lần thứ hai bổ ra một đạo kiếm trận kiếm quang, trong nháy mắt đem Khô Lâu Cốc Phó cốc chủ chém giết.

Một vị Bát cấp Hoàng Giả, lập tức vẫn lạc trong lúc đó!

Khô Lâu Cốc Phó cốc chủ sau khi mở to hai mắt, không thể nhắm lại được. Lúc này đây hắn tự mình dẫn đội xuất thủ, vì muốn đánh chết Huyền Thiên mà đến, trăm triệu lần nghĩ không ra, kết quả hắn ngược lại đã vẫn lạc ở trong tay của Huyền Thiên.

Huyền Thiên mang theo thi thể của Khô Lâu Cốc Phó cốc chủ, rất nhanh liền đã trở lại Bắc Lăng Đảo, cùng với Thiên Cơ Côn hội hợp, huyết nhục của Khô Lâu Cốc Phó cốc chủ, tự nhiên lại biến thành thức ăn dinh dưỡng của tiểu Hổ.

- Ngươi tốc độ này so với Chuẩn Đế không biết nhanh hơn bao nhiêu lần, quả nhiên là thiên hạ vô song, võ giả chỉ có đột phá Đế cấp, mới có thể đủ chân chính nắm trong tay Không Gian Áo Nghĩa, qua lại trăm vạn dặm, xem ra Hỗn Độn Thánh Đỉnh làm Cửu Đỉnh chi thủ, quả nhiên danh bất hư truyền.

Thiên Cơ Côn nghe Huyền Thiên giảng thuật quá trình truy sát Khô Lâu Cốc Phó cốc chủ, đều nhịn không được liên tục cảm thán.

Xác thực, từ sau khi thành Hoàng thành Hoàng, Hỗn Độn Thánh Đỉnh liền xuất hiện một tòa hư không chi môn, hiệu quả đã vượt lên trước Lôi Chi Thánh Đỉnh rất nhiều.

Tuy rằng Huyền Thiên bằng vào hư không chi môn xuyên toa hư không trăm vạn dặm, đối với Kiếm Chi Thần Vương Hiên Viên Thương mà nói, hoàn toàn không coi là cái gì. Bởi vì Kiếm Chi Thần Vương thổ ra một ngụm nước bọt, đều có thể phun ra ngoài trăm vạn dặm.

Thế nhưng, đối với Hỗn Độn Thánh Đỉnh tìm hiểu, lĩnh ngộ hư không chi môn hư không chi môn, chỉ sợ là Kiếm Chi Thần Vương cũng chưa từng làm được.

Kiếm Chi Thần Vương thu được Cửu Đỉnh cũng không có thời gian tìm hiểu, đã bị Thần Vương khác liên thủ giết chết. Mà Huyền Thiên tại phàm giới thu hoạch Thánh Đỉnh, cũng thu được thời gian tìm hiểu, đây là cực kỳ hiếm có.

Bình luận