Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 1537: Sát thủ Khô Lâu Cốc (1)


- Cốc chủ, chúng ta phái người nào đi ám sát tiểu kia. Phong Vân Long Thành tựa hồ rất lưu ý hắn. Lão gia hỏa này thọ nguyên không còn bao lâu, vạn nhất làm hắn tức giận, hắn liền phát điên muốn cùng Khô Lâu Cốc gây khó dễ, liền có thể không ổn rồi.

Ở bên cạnh trên khô lâu tọa ỷ, có thanh âm truyền đến.

- Ừm..! 

Thủ tọa Khô Lâu Cốc chủ gật đầu, nói:

- Phong Vân Long Thành xác thực khó đối phó, nhưng hắn chỉ nói trưởng bối lấy lớn bắt nạt nhỏ đối phó Huyền Thiên là đối địch cùng với hắn. Cũng không nói hậu bối tranh đấu cũng quản, Huyền Thiên là Hoàng Giả, tương đối với Hoàng Giả mà nói, dưới 150 tuổi có thể xem như người thường dưới ba mươi tuổi, đều được coi là hậu bối. Chúng ta đây liền chỉ phái hậu bối dưới 150 tuổi đến ám sát. Đem Liêm Cức hài tử kia gọi trở về, nhiệm vụ này do hắn dẫn đội hoàn thành.

- Liêm Cức? Hắn bốn mươi ba tuổi thành Hoàng, năm mươi bảy tuổi liền đã là tứ cấp Hoàng Giả, hôm nay sáu mươi mốt tuổi có thực lực chém giết Lục cấp Hoàng Giả, ám sát, cho dù là Thất cấp Hoàng Giả đều có khả năng vẫn lạc ở dưới kiếm của hắn. Hắn đúng là nhân vật có hi vọng ám sát ngũ đại biến thái yêu nghiệt, có hắn dẫn đội xuất thủ, nhất định có thể vạn vô nhất thất.

- Ừm, Liêm Cức xuất thủ, Huyền Thiên hẳn phải chết!

- Có Liêm Cức xuất mã, hai tháng sau chính là tử kỳ của Huyền Thiên...

Trên tọa ỷ khô lâu kia, Hắc y nhân Hắc y nhân gật đầu, đối với Liêm Cức thập phần tán thưởng.

Liêm Cức, một ngôi sao mới mọc trong đám sát thủ của Khô Lâu Cốc, tuy rằng niên kỷ của hắn không lớn, thế nhưng thực lực mạnh mẽ, so với rất nhiều sát thủ trưởng lão trong điện phủ khô lâu này đều phải càng thẳng hơn một bậc.

Thời gian vội vã trôi qua, hơn hai tháng thời gian đã qua.

Thời gian đến hạ tuần tháng 12, Thượng Cổ hậu lịch 10005 năm, đã tiếp cận đoạn cuối.

Tây Huyền Vực, Tịch Dương Lâu.

Hai mắt Huyền Thiên đột nhiên mở ra, lộ ra sắc mặt vui mừng, thở ra một hơi thật dài.

Hắn có Hỗn Độn Thánh Đỉnh, Lôi Chi Thánh Đỉnh, từ sau khi thành Hoàng lĩnh ngộ được hai loại áo nghĩa, tốc độ đề thăng thật to, đồng thời, còn có đại lượng Diêm Hoàng Thổ cung cấp cho hắn luyện hóa hấp thu. Thời gian hơn hai tháng, Hỗn Độn Áo Nghĩa, Lôi Chi Áo Nghĩa, Thổ Chi Áo Nghĩa đều đề thăng một cảnh giới, đạt được ngũ giai cực hạn.

Thể chất của Huyền Thiên, hỏa thuộc tính là siêu hoàn mỹ cấp, nhưng Hỏa Chi Áo Nghĩa tốc độ lĩnh ngộ ngược lại so ra kém lôi và thổ, Lôi Thuộc Tính của Huyền Thiên cũng là cấp bậc hoàn mỹ, ngược lại cũng thôi đi. Thổ thuộc tính lại là cấp bậc bình thường.

Bởi vậy có thể thấy được, tư chất của võ giả trọng yếu, tài nguyên lại càng quan trọng hơn.

Nếu là không có tài nguyên, cho dù là cấp bậc siêu hoàn mỹ, có thể tu luyện thành Vương cũng đã không tệ. Mà có cũng đủ tài nguyên tốt, thuộc tính bình thường tốc độ tu luyện đều có khả năng vượt lên trước cấp bậc siêu hoàn mỹ.

Đương nhiên, một ngày nào đó thể chất đột phá cấp bậc siêu hoàn mỹ, trở thành linh thể, vậy thì lại là một chuyện khác.

Huyền Thiên đứng dậy, lẩm bẩm nói:

- Mỗi một lần ngưng tụ Kiếm Đan, đều là một lần dung hợp Cương Nguyên chi lực và áo nghĩa chi lực mới, dung hợp áo nghĩa chi lực, phải tại cùng một trình tự. Hiện tại Hỗn Độn Áo Nghĩa, Lôi Chi Áo Nghĩa, Thổ Chi Áo Nghĩa đều đạt được tiêu chuẩn, chỉ kém Hỏa Chi Áo Nghĩa, không có Hỏa Chi Thánh Đỉnh, chỉ dựa vào ta ta Cứu Cực Dẫn Tinh Quyết cảm ứng tinh thần, có khả năng cần thời gian vài tháng, như vậy tiêu hao thời gian quá lâu, nếu như tại Hỏa Diễm Chi Địa, lĩnh ngộ Hỏa Chi Áo Nghĩa tốc độ sẽ đề thăng thật lớn. Có lẽ, ta nên đi Đằng gia cổ địa một chuyến, tranh thủ trong vòng hai tháng, đem Hỏa Chi Áo Nghĩa lĩnh ngộ đến ngũ giai cực hạn, luyện thành tứ chuyển Kiếm Đan, tứ chuyển Kiếm Đan vừa luyện thành, Lục cấp Hoàng Giả cũng không phải là đối thủ của ta, ta đã có thể cùng với ngũ đại yêu nghiệt biến thái kia ngồi ngang hàng rồi.

Mười tháng trước, Huyền Thiên đi đến Trung Châu, khi đó Vệ Chấn Vũ, Chiến Lãng đều là Tam cấp Hoàng Giả, Vệ Chấn Vũ thực lực cùng với Lục cấp Hoàng Giả tương đương. Mà thực lực của Chiến Lãng cũng mạnh hơn Lục cấp Hoàng Giả không ít.

Khi đó, Phong Vân Vô Địch, Hoàng Phủ Nhất Lưu, Lục Tuyệt Trần đều là Tam cấp Hoàng Giả.

Huyền Thiên luyện thành tứ cấp Kiếm Đan, thực lực sẽ nhất cử vượt lên trước Vệ Chấn Vũ, có thể cùng Chiến Lãng nhất phân cao thấp.

Đương nhiên, như mười thàng này trôi qua, bọn họ có khả năng tu vi đột phá đến Tứ cấp Hoàng Giả.

Đã xác thực trở thành Tứ cấp Hoàng Giả là Lục Tuyệt Trần, đó vẫn là sau khi cùng với Ma tộc đại chiến không lâu. Thời gian Vương giả cảnh, ngũ đại biến thái yêu nghiệt là Phong Vân Vô Địch bài danh đệ nhất, sau khi thành Hoàng, Lục Tuyệt Trần đã từ sau vượt lên trước, đoạt được danh hào đệ nhất yêu nghiệt.

Trong ngũ đại yêu nghiệt biến thái, Huyền Thiên gặp qua chỉ có Vệ Chấn Vũ, Chiến Lãng, Phong Vân Vô Địch, trong đó Vệ Chấn Vũ và Chiến Lãng đều là ở trong Tây Bắc Hải Vực gặp phải. Thời gian Ma tộc đại chiến, ngũ đại yêu nghiệt biến thái chỉ có Phong Vân Vô Địch tới tham chiến.

Huyền Thiên triệu hồi tiểu Hổ, hồn niệm truyền âm, để Cảnh Vũ Thanh tán đi trận pháp, sau đó cánh cửa không gian trong lòng lại đột nhiên xuất hiện, hắn bước ra một bước liền đi tới ngoài trăm vạn dặm.

Một bước trăm vạn dặm, đến vô ảnh, đi vô tung, Hoàng Phủ thế gia tại bốn phương tám hướng của Tịch Dương Lâu đều bày mật thám. Thế nhưng muốn phát hiện hành tung của Huyền Thiên cũng là mơ tưởng.

Bất quá, thế giới rộng lớn, không chuyện kỳ quái gì không có. Thế gian càng có kỳ nhân, có thể thôi diễn quá khứ, dự đoán tương lai. Cường đại có Thiên Cơ nhất mạch, nhỏ yếu có các loại tướng sĩ thuật sư, đều có thể thôi toán việc Thiên Cơ.

Huyền Thiên thân mang Thánh Đỉnh chính là Vô Thượng chí bảo có thể che mờ thiên cơ, khiến kẻ khác khó có thể suy tín ra được hành tung của hắn. Khi hắn khi hắn chuẩn bị ở một địa phương nào đó dừng lại thời gian dài, vẫn là có tướng sĩ thuật sư tính toán, có thể sớm dự đoán ra được.

Huyền Thiên ròi khỏi Tịch Dương Lâu, mục đích chính là Liệt Hỏa Vực Đằng gia cổ địa.

Đằng gia Hoàng Giả tại năm năm trước trong trận chiến vây công Tịch Dương Lâu chết đi, từ Hoàng phẩm thế lực thoái hóa thành Vương phẩm thế lực. Năm năm trước, Huyền Thiên đã từng ở trong Đằng gia cổ địa tìm hiểu Hỏa Chi Áo Nghĩa khi đó thu hoạch một đóa Hỏa Nguyên Hoa.

Liệt Hỏa Vực cách Tây Huyền Vực không xa, bất quá hơn bốn trăm vạn dặm, Huyền Thiên vài bước liền đến, rất nhanh đã xuất hiện ở trong Đằng gia cổ địa.

Nhìn nơi này bốn phương tám hướng lan tràn hỏa diễm thiêu đốt hừng hực, Huyền Thiên có một loại cảm giác quen thuộc. Đặc biệt nhớ tới lần trước đến đây, là cùng với Thần Cơ tiên sinh một đường, chỉ là không biết hiện tại Thần Cơ tiên sinh đang ở phương nào.

Lúc này đây Huyền Thiên cũng không phải đơn độc mà đến, hắn vỗ vỗ đầu hắc miêu trên vai, tiểu Hổ cùng hắn có thể nói là như hình với bóng.

Bình luận