Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 1535: Nửa năm trôi qua (2)


- Đây chính là Phong Vân gia chủ cố ý vì Tịch Dương Lâu tranh đoạt, Huyết Văn Xích Kim có thể rèn ra Vương cấp linh kiếm, không ai ngại ít, vốn có mạch khoáng này do người của ngũ đại Kiếm Đế thế gia phát hiện, người của Hoàng Phủ thế gia, Lục gia, Vệ gia đồng ý chia làm năm phần. Phong Vân gia chủ chia làm sáu phần, ha ha...!

Chiến Đỉnh Côn nói.

Phong Vân Bách Nam cười nói:

- Nếu không có Chiến gia gia chủ ủng hộ, một mình ta nói ra cũng không tính.

- Đa tạ hai vị gia chủ!

Yến Cô Thành ôm quyền tạ ơn nói.

Huyết Văn Xích Kim giá trị không thấp, có thể được đại Kiếm Đế thế gia coi trọng, mạch khoáng này khẳng định không nhỏ, một trong sáu phần, vậy cũng đã là một khoản tài phú không nhỏ rồi.

Huyền Thiên ở một bên nghe nói, cũng là ánh mắt sáng ngời, hắn có "Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm Trận", cần ba nghìn sáu trăm cây Hoàng cấp linh kiếm, nhưng Hoàng cấp linh kiếm quá khó khăn tìm kiếm, hắn có Hoàng Đạo Thiên Nhãn, sớm đã có tâm tìm kiếm Huyết Văn Tử Kim rèn đúc Hoàng cấp linh kiếm. Nhưng rèn Hoàng cấp linh kiếm, cần phải rèn đúc Vương cấp linh kiếm trước đã, có Huyết Văn Xích Kim, hắn vừa lúc có thể học tập rèn đúc Vương cấp linh kiếm trước.

Huyết Văn Thanh Kim là tài liệu rèn đúc linh kiếm dưới Vương cấp, Vương cấp linh kiếm, chính là Huyết Văn Xích Kim, Hoàng cấp linh kiếm còn lại là Huyết Văn Tử Kim, cùng một loại kim chúc, phẩm chất khác nhau, màu sắc cũng khác nhau.

Từ sau khi cùng với Phong Vân thế gia kết minh, không có bất luận thế lực nào dám can đảm đối với Tịch Dương Lâu bất lợi, Tịch Dương Lâu xem như là một nơi an toàn, Huyền Thiên có thể ở bên trong an tâm bế quan tu luyện.

Huyết Văn Xích Kim mạch khoáng gì đó kia, Tịch Dương Lâu được phân một phần sáu, rất nhanh liền bắt đầu phái người đi vào khai thác.

Huyền Thiên dùng một ít linh đan nghìn năm, tự nhiên liền đem Huyết Văn Xích Kim của Tịch Dương Lâu trao đổi qua đấy. Linh đan nghìn năm là linh đan hiếm thế có thể ngộ mà không thể cầu được. Giá cả cao, vượt xa trên Huyết Văn Xích Kim, Huyền Thiên tự nhiên sẽ không để Tịch Dương Lâu chịu thiệt.

Trong nháy mắt, thời gian trôi mau, lại một tháng nữa trôi qua.

Huyền Thiên ở trong Tịch Dương Lâu tu luyện, không người quấy rối, Hỗn Độn Áo Nghĩa của hắn cũng đã lĩnh ngộ đến ngũ giai đỉnh phong.

Hỗn Độn Áo Nghĩa, Lôi Chi Áo Nghĩa đều đạt được ngũ giai đỉnh phong, Huyền Thiên không hề tìm hiểu Thánh Đỉnh nữa. Mà là đem thời gian dùng để luyện hóa Diêm Hoàng Thổ, lĩnh ngộ Thổ Chi Áo Nghĩa.

Đồng thời, Tịch Dương Lâu Huyết Văn Xích Kim vận chuyển đến, Huyền Thiên liền bắt đầu rèn đúc linh kiếm.

Mỗi một ngày sinh hoạt đều rất phong phú, thời gian cũng trôi qua thật nhanh chóng.

Lại là năm tháng nữa trôi qua.

Huyền Thiên luyện hóa đại lượng Diêm Hoàng Thổ, Thổ Chi Áo Nghĩa lĩnh ngộ đạt được ngũ giai đỉnh phong, trải qua thời gian năm tháng, tu luyện Cứu Cực Dẫn Tinh Quyết, Hỏa Chi Áo Nghĩa của Huyền Thiên cũng đạt được ngũ giai đỉnh phong.

Tứ đại áo nghĩa đều lĩnh ngộ đến ngũ giai đỉnh phong, tu luyện tứ chuyển Kiếm Đan, hẳn là không có vấn đề.

Bất quá, lúc này, Huyền Thiên cũng không muốn vội vã đem tứ chuyển Kiếm Đan luyện thành.

Vô luận là mấy chuyển Kiếm Đan, sau khi luyện thành, uy lực sẽ không theo tu vi đề thăng mà cường đại hơn, Huyền Thiên sau khi thành Hoàng đã qua nửa năm. Hắn cảm giác tu vi của bản thân muốn đột phá đến Nhị cấp Hoàng Giả.

Vừa mới luyện thành tứ chuyển Kiếm Đan, đã đột phá đến Nhị cấp Hoàng Giả, như vậy cũng quá lãng phí.

Nhất cấp Hoàng Giả, luyện thành tứ chuyển Kiếm Đan, có thể vượt bốn cảnh giới, chém giết Ngũ cấp Hoàng Giả.

Tu vi của Huyền Thiên đề thăng tới Nhị cấp Hoàng Giả, áo nghĩa lĩnh ngộ sẽ lại đề thăng một cảnh giới. Thực lực cũng sẽ đề thăng một tầng thứ lớn, chiếu theo đó đã có thực lực chém giết Ngũ cấp Hoàng Giả.

Thế nhưng, Huyền Thiên tại tu vi Nhị cấp Hoàng Giả, luyện thành tứ chuyển Kiếm Đan, lại dung hợp bốn loại áo nghĩa chi lực cùng với Cương Nguyên chi lực, so với thời gian Nhất cấp Hoàng Giả đều phải cao hơn một tầng thứ, chiến lực mạnh mẽ sợ rằng có thể chém giết Lục cấp Hoàng Giả.

Do đó, trước đem tu vi đột phá tới Nhị cấp Hoàng Giả, lại luyện thành tứ chuyển Kiếm Đan, mới có thể đủ đem chiến lực đề thăng tới mức độ lớn nhất.

Có thể thành Hoàng, trên cơ bản đều là thiên tài nhất lưu, tại Hoàng Giả cảnh vượt cấp khiêu chiến, phi thường khó khăn, nhất là vượt bốn cảnh giới khiêu chiến, càng gian nan hơn.

Chỉ có Cửu Chuyển Kiếm Đan Chi Thuật loại kiếm thuật công kích tối cường bực này cùng với chung cực kiếm trận trong Kiếm Trận Sư mới có khả năng đạt được.

Huyền Thiên cảm giác quả nhiên không kém, gần qua tới mấy ngày, tu vi của hắn liền đã có cơ hội đột phá.

Ngày 12 tháng 10, ngày này, tu vi của Huyền Thiên vô thanh vô tức đột phá trở thành Nhị cấp Hoàng Giả.

Thiên Đạo quy tắc khảo nghiệm, tại Vương giả cảnh đã toàn bộ trải qua. Hoàng Giả cảnh chỉ có thành Hoàng kiếp một đại kiếp, do đó, Huyền Thiên trở thành Nhị cấp Hoàng Giả, cũng không có bất cứ dấu hiệu gì, hắn ẩn nấp khí tức, người khác đều nhìn không ra được tu vi của hắn đã đột phá.

Nửa năm này trôi qua, Huyền Thiên một mực ở trong Tịch Dương Lâu bế quan tu luyện, danh tiếng của hắn từ lâu đã truyền khắp thiên hạ, Trung Châu không người không biết đến.

Hắn tin tưởng, chỉ cần Long Tử Nghiên đến Trung Châu, khẳng định sẽ đến đây tìm hắn. Long Tử Nghiên nếu không có tin tức. Huyền Thiên căn bản không biết đi đâu, mà Long Tử Nghiên đến Trung Châu, muốn tìm đến Huyền Thiên cũng rất đơn giản.

Bất quá, nửa năm đã trôi qua, Long Tử Nghiên lại vẫn không có xuất hiện.

- Sẽ không phải bên phía Thần Châu xảy ra chuyện gì đấy chứ?

Huyền Thiên trong lòng có chút bất an.

Hiện tại hắn đã là Nhị cấp Hoàng Giả, sợ rằng không trở lại được Thiên Châu, Thần Châu, Thiên Địa bên đó, chỉ cho phép dưới Nhất cấp Hoàng Giả, trừ phi Huyền Thiên có thể thu được Bất Tử Thần Huyết hoặc là Bất Diệt Thần Huyết phẩm chất càng cao hơn.

- Tử Nghiên hẳn là đã sớm thành Hoàng, nếu nàng còn đang ở Thần Châu, cho dù Vân Châu phái ra đại lượng Nhất cấp Hoàng Giả đi vào, cũng không phải đối thủ của nàng. Huống hồ, Kiếm Tông còn có Tam Nhãn thủ hộ, Thiên Châu cũng có mấy vị Nhất cấp Hoàng Giả, Vân Châu Hoàng Giả đã ngoài Nhị cấp không qua được, hẳn là đối với Thiên Châu, Thần Châu uy hiếp không coi là rất lớn. Nếu Tử Nghiên tại Thần Châu, hẳn là rất an toàn.

Huyền Thiên trong lòng nghĩ lại.

- Tạm thời vẫn là nắm chặt thời gian tu luyện, đề thăng tu vi, tăng trưởng thực lực, Hoàng Phủ Nhất Lưu tu luyện Bất Tử Chi Thân, ngày sau bắt lấy hắn, rút bỏ Bất Tử Thần Huyết, ta liền có thể trở lại Thần Châu!

Trong lòng Huyền Thiên đã đem Hoàng Phủ Nhất Lưu trở thành nhân vật phải giết, hắn đã từ trong miệng của Phong Vân Bách Nam, Chiến Đỉnh Côn hai vị Kiếm Đế thế gia gia chủ đạt được tin tức. Lý Dật Phong thân chết, Huyền Thiên và Hoàng Phủ thế gia đã ở vào tình thế không chết không ngớt.

Trở thành Nhị cấp Hoàng Giả, linh khu đột phá đến tứ giai trung kỳ, Huyền Thiên lập tức cảm ứng được, cực hạn đối với lĩnh ngộ áo nghĩa, đã không tồn tại nữa. Thân thể hắn cũng đủ để lĩnh ngộ áo nghĩa chi lực cảnh giới càng cao hơn, cũng đủ thừa thụ tu vi ý niệm cường đại của hắn.

Bình luận