Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 1534: Nửa năm trôi qua (1)


Cùng với Phong Vân thế gia kết minh, chỉ cần Phong Vân thế gia không diệt. Tịch Dương Lâu liền có thể vĩnh viễn truyền lưu.

- Chúc mừng Phong Vân gia chủ, Yến lâu chủ, ha ha... Các ngươi kết minh, từ nay về sau, chúng ta đều là minh hữu cộng đồng tiến thối, ha ha...!

Chiến gia gia chủ Chiến Đỉnh Côn cười ha ha nói.

Chiến gia và Phong Vân thế gia cũng là quan hệ minh hữu, Tịch Dương Lâu và Phong Vân thế gia kết minh, tự nhiên cùng với Chiến gia cũng là đồng minh, bạn thì cùng bạn, chính là ý tứ này.

- Thoáng cái đặt lên hai đại Kiếm Đế thế gia a!

- Thật sự là vận cứt chó a, ai, chỉ cần hai đại Kiếm Đế thế gia bất diệt, Tịch Dương Lâu có thể trường tồn muôn đời...!

- Điều này có thể tất cả đều là bởi vì công lao của Huyền Thiên đánh bại Ma tộc, đều vì chiếu cố Huyền Thiên, Phong Vân thế gia và Chiến gia xem ra đều là muốn triệt để che chở cho Huyền Thiên. Mà Hoàng Phủ thế gia thì tựa hồ cùng với Huyền Thiên đối địch, Chuẩn Đế Hoàng Phủ Lưu Xiển đều muốn ra tay cướp giật Thánh Đỉnh của Huyền Thiên, lại bị Phong Vân Long Thành đẩy lùi.

- Hoàng Phủ Lưu Xiển quá đáng hổ thẹn...!

Tân khách nhỏ giọng nghị luận ước ao không ngớt.

Trung Châu, Hoàng Thiên Vực, Hoàng Phủ thế gia.

Hoàng Phủ Lưu Xiển ngồi ở trên chủ tọa, sắc mặt xanh đen, Hoàng Phủ thế gia gia chủ, một ít Hoàng Giả đã ngoài Thất cấp đều ở hai bên trái phải của đại sảnh ngồi xuống.

Một vị tứ cấp Hoàng Giả, đáng hướng phía Hoàng Phủ Lưu Xiển hội báo tin tức Phong Vân thế gia và Tịch Dương Lâu kết minh.

- Vô liêm sỉ! Vô liêm sỉ! Vô liêm sỉ!

Hoàng Phủ Lưu Xiển nghe xong hội báo, liên tục mắng to ba tiếng:

- Một Tịch Dương Lâu nho nhỏ, nào có đáng để Phong Vân thế gia đi kết minh, Phong Vân thế gia là một lòng muốn che chở cho Huyền Thiên, hai cỗ Thánh Đỉnh a, bảo vật Thần Tử đều đang tìm kiếm. Phong Vân thế gia hắn không muốn, còn không cho phép Hoàng Phủ thế gia ta đoạt lấy, khinh người quá đáng, quả thực chính là khinh người quá đáng!

- Chuẩn Đế lão tổ, nếu không ta dẫn theo một ít người âm thầm đem Huyền Thiên đánh chết, đem hai cổ Thánh Đỉnh đoạt đến. Chờ Phong Vân thế gia biết Huyền Thiên đã chết, tất cả đều quá muộn rồi!

Một vị Thất cấp Hoàng Giả nói rằng, là một lão giả tuổi chừng năm mươi tuổi.

Nếu là Huyền Thiên ở đây, tất nhiên nhận được người này, tên là Hoàng Phủ Thương Long, bốn năm trước mười hai đại Hoàng Giả vây công Tịch Dương Lâu, ngũ đại Kiếm Đế thế gia từng có năm vị Thất cấp đỉnh tiêm Hoàng Giả trình diện, Hoàng Phủ Thương Long này cũng là một trong số đó.

Khi đó Huyền Thiên mới là tiểu thành Vương giả, hiện tại Huyền Thiên đã thành Hoàng, tốc độ tu luyện này khiến cho người chứng kiến mọi chuyện như Hoàng Phủ Thương Long cực kỳ bất an.

Hoàng Phủ Lưu Xiển lắc đầu, nói:

- Phong Vân Long Thành không sống được thêm vài năm nữa. Hắn đã sớm nói, không cho phép trưởng bối lấy lớn khi dễ nhỏ, đối phó Huyền Thiên. Ngươi nếu đi vào, Hoàng Phủ thế gia ta tất sẽ bị hắn mượn cớ, đến lúc đó hắn có cớ phát điên, Hoàng Phủ thế gia ta không kiếm được chỗ tốt, nói không chừng, ăn trộm gà không được ngược lại còn mất nắm gạo. Phong Vân thế gia là nhìn trúng tiềm lực của Huyền Thiên muốn học Hoàng Phủ thế gia ta nghìn năm trước che chở cho Bất Tử Đế, hừ! Nếu Huyền Thiên đúng như Bất Tử Đế, ngày sau thành Đế, Hoàng Phủ thế gia ta sẽ đối mặt một hồi đại kiếp nạn, nhất định phải nghĩ biện pháp, đem Huyền Thiên chém giết.

Hoàng Phủ Hoành Quân đừng từng vây công Tịch Dương Lâu, Hoàng Phủ Lưu Xiển càng trực tiếp chặn lại Huyền Thiên, đều là muốn đánh chết Huyền Thiên, cướp giật Thánh Đỉnh, tuy rằng chưa thành công, nhưng không hề nghi ngờ,đã kết thành cừu hận.

Đồng thời, đối với Huyền Thiên, Hoàng Phủ thế gia trong lòng còn có một tâm kết, bọn họ đúng là bắt được bằng hữu của Huyền Thiên Lý Dật Phong, đây là chuyện mà thiên hạ đều biết. Bởi vì không có khảo vấn được nơi hạ lạc của Huyền Thiên, Lý Dật Phong lại không có bối cảnh gì, người của Hoàng Phủ đã thuận tiện đem hắn giết đi.

Nếu Huyền Thiên ngày sau thành Đế, chỉ riêng việc này cũng đã đủ để khiến Huyền Thiên diệt Hoàng Phủ thế gia. Do đó, Hoàng Phủ thế gia căn bản không lo lắng cùng với Huyền Thiên hóa thù thành bạn, chỉ có đem Huyền Thiên chém giết trong lúc trưởng thành.

- Chuẩn Đế lão tổ, nếu Phong Vân thế gia nhất định phải che chở Huyền Thiên, mà chúng ta lại không thích hợp vào lúc này cùng với Phong Vân thế gia liều chết. Vậy chỉ có một biện pháp, mời người khác xuất thủ, giết Huyền Thiên. Tuy rằng tuyệt đại đa số thế lực, đều đối với ngũ Kiếm Đế thế gia chúng ta e ngại, nhưng người vì lợi mà chết, chim vì ăn mà vong. Chung quy vẫn sẽ còn có chút người không sợ chết, chúng ta ra chút giá cả, những tập đoàn sát thủ ẩn giấu trong bóng tối kia, khẳng định sẽ nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ chém giết Huyền Thiên, tỷ như -- Khô Lâu Cốc.

Thanh âm của Hoàng Phủ Hoành Quân vang lên, Khô Lâu Cốc là một thượng đẳng Hoàng phẩm thế lực tại Trung Châu, không giống như Hoàng phẩm thế lực bình thường, là một tập đoàn sát thủ, truyền thừa mấy nghìn năm, thập phần cổ xưa.

Trong Khô Lâu Cốc không có Chuẩn Đế, thế nhưng Hoàng Giả lợi hại không ít, đối mặt với sát thủ Chuẩn Đế ám sát, Hoàng Giả cùng đẳng cấp rất khó chạy thoát được.

Hoàng Phủ Lưu Xiển gật đầu, nói:

- Được, Hoành Quân, việc này giao cho ngươi tới xử lý, không nên để ngoại nhân biết được.

- Dạ, Chuẩn Đế lão tổ!

Hoàng Phủ Hoành Quân trong mắt bắn ra tinh quang hung mãnh.

Hoàng Phủ Lưu Xiển nói:

- Chú ý hành tung của Huyền Thiên một chút, nếu là rời khỏi Tịch Dương Lâu, liền để Nhất Lưu đi giết hắn, Phong Vân Long Thành nếu chỉ để ý trưởng bối lấy lớn khi dễ nhỏ, Nhất Lưu giết Huyền Thiên, hẳn là hắn cũng không phản đối. Trên ngoài sáng, tối, hai bút cùng vẽ, nhất định phải để Huyền Thiên phải chết!

Tây Huyền Vực, Tịch Dương Lâu.

Phong Vân Bách Nam, Chiến Đỉnh Côn, Yến Cô Thành, Huyền Thiên cùng ngồi một bàn.

Huyền Thiên hướng tới Phong Vân Bách Nam, Chiến Đỉnh Côn hai vị gia chủ hỏi thăm tin tức của Long Tử Nghiên.

Hai người đều là Kiếm Đế thế gia gia chủ, luận tin tức rộng lớn, Trung Châu không ai có thể vượt lên trước hai người này được.

Đáng tiếc là, Phong Vân Bách Nam và Chiến Đỉnh Côn đều lắc đầu, biểu thị không có nghe nói qua Long Tử Nghiên, cũng không có tin tức người nào tương tự Long Tử Nghiên.

- Lẽ nào Tử Nghiên một mực tại Thần Châu chưa từng có đến đây?

Trong lòng Huyền Thiên không giải thích được.

- Về Long Tử Nghiên, ta không có nghe nói tin tức gì, bất quá đã có một tin tức tốt, mang đến cho Tịch Dương Lâu.

Phong Vân Bách Nam nói.

Yến Cô Thành ánh mắt sáng ngời, nói:

- A, là tin tức tốt gì?

Phong Vân Bách Nam nói:

- Lúc trước cùng với Ma tộc ở trong Thập Vạn Đại Sơn đại chiến, không biết đánh nát bao nhiêu tòa sơn phong. Trên đại địa đánh ra bao nhiêu cái khe rãnh, bởi vì muốn thành lập pho tượng, lập công huân bia, anh hùng bia, có người thời gian đang khảo sát vị trí, ở dưới một cái khe rãnh lớn, phát hiện một cái quáng mạch, là một mạch khoáng Huyết Văn Xích Kim, giá trị không tính là thấp. Nếu mạch khoáng này thuộc về Tây Huyền Vực, Tịch Dương Lâu liền cũng có thể được phân một phần.

Bình luận