Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 1474: Huyền Thiên ở đây (2)


Huyền Thiên kiểm tra một chút vật phẩm trên người Lâm Kiếm Vân, quả nhiên, Diêm Hoàng Thổ đang ở trên người hắn, đặt ở trong một cái không gian giới chỉ khác.

Diêm Hoàng Thổ ước chừng hơn một nghìn hai trăm cân, nhiều Diêm Hoàng Thổ như vậy, nghĩ đến sau khi thành Hoàng, không cần lao tâm lĩnh ngộ Thổ Chi Áo Nghĩa nữa.

Đem Diêm Hoàng Thổ thu hồi, Huyền Thiên lại đem Lâm Kiếm Vân thượng vàng hạ cám kiểm tra một lần, toàn bộ vật phẩm hữu dụng đều thu hồi toàn bộ vào trong không gian bảo khí.

Huyền Thiên đi ra khỏi khốn trận, hướng bên ngoài nghìn dặm, chỗ Liên Vân Phong đi xem qua, chỉ thấy trận pháp khí tráo kia đã sứt mẻ khoogn chịu nổi, đến trình độ nguy ngập rồi.

Đám Ma Môn Hoàng Giả Âm Thiếu Kỳ đang toàn lực tấn công hộ sơn đại trận.

Trên Liên Vân Phong, Thanh Vân Kiếm Phái một vị Nhị cấp Hoàng Giả, thường thường hướng về sau nhìn ra xa, lòng nóng như lửa đốt:

- Chưởng môn sư huynh thế nào còn không trở ra? Tổ tông lưu lại con bài tủ lấy ra rồi chứ? Sẽ chống đỡ không được, hộ sơn đại trận tối đa còn có thể đủ chống đỡ được hơn trăm lần công kích, sẽ triệt để bị phá hủy, Thanh Vân Kiếm Phái đến thời gian lo lắng sinh tử a, chưởng môn sư huynh....Ngươi nhanh lên một chút!

- Chưởng môn sư bá đâu rồi?

- Chưởng môn sư tổ đi đâu rồi?

...

Vô luận là Vương giả, hay vẫn là đệ tử dưới Vương giả, không ít người phát sinh nghi vấn.

Nhị cấp Hoàng Giả kia nói:

- Chưởng môn sư huynh đi mở ra nội tình tổ tông lưu lại, rất nhanh sẽ trở lại, mọi người không nên nổi giận, giữ gìn trận pháp, ngăn trở cẩu tặc Ma Môn, vì chưởng môn tranh thủ thêm chút thời gian...

- Ngăn trở cẩu tặc Ma Môn.......!

- Ngăn trở cẩu tặc Ma Môn.......!

....

Thanh Vân Kiếm Phái võ giả đồng thanh hô to lên.

- Để các ngươi ở chỗ đó hô to gọi nhỏ, chờ bản thiếu phá được điểu trận này, tất khiến các ngươi thân chết mạng tan. Để Liên Vân Phong máu chảy thành sông, bản thiếu sẽ đem Thanh Vân Kiếm Phái huyết tẩy diệt môn, giết đến không chừa một ai. Huyền Thiên, ta đánh vỡ mai rùa của ngươi, để xem ngươi còn có thể lui về phía nào được nữa, ha ha ha ha....!

Âm Thiếu Kỳ một bên toàn lực tấn công, một bên lớn tiếng cười nói.

Thanh âm của hắn truyền vào Liên Vân Phong, để toàn bộ võ giả Thanh Vân Kiếm Phái đều chìm trong sợ hãi và chán nản tới cực điểm.

- Ma Môn tôn tử, Huyền Thiên gia gia của ngươi ở đây, đừng vội càn rỡ!

Đúng lúc này, đột nhiên hét lớn một tiếng, từ trên trời giáng xuống, dường như sấm dậy đất bằng, chấn động trăm nghìn dặm.

Huyền Thiên từ hậu phương Thanh Vân Kiếm Phái mà đến, bay qua bầu trời trận pháp khí tráo, ở trên không trung cao nghìn thước đáp xuống.

Thình thịch.....!

Huyền Thiên một chưởng chụp được, một đạo chưởng ấn từ trên trời giáng xuống, cỡ chừng nghìn trượng, dường như một tòa sơn phong thật lớn từ trên bầu trời phủ xuống.

Một chưởng áp xuống, đem tám đại Hoàng Giả phía dưới toàn bộ bao phủ bên trong đó.

Giống như một người bình thường, một cước dẫm lên mặt đất, lực lượng có thể lớn đến trình độ không thể tính được. Thế nhưng nếu từ độ cao hai thước, ba thước nhảy xuống, dẫm lên trên mặt đất, lực lượng giẫm xuống đó sẽ tăng lên gấp mấy lần.

Cái này chính là mượn thế!

Huyền Thiên?

Thanh Vân Kiếm Phái võ giả, theo bản năng trong lòng vui vẻ.

Mà đám Hoàng Giả Ma Môn còn lại là thần sắc cả kinh, lập tức cũng hóa thành sắc mặt vui mừng.

Phanh......!

Bát đại Hoàng Giả song song hướng tới chưởng ấn từ trên bầu trời hạ xuống công tới, chưởng ấn kia trong nháy mắt hóa thành nát bấy.

- Huyền Thiên, ngươi rốt cục đã chịu hiện thân rồi, chịu chết đi!

Âm Thiếu Kỳ hưng phấn hét lớn một tiếng, thân thể phóng lên cao, hướng phía Huyền Thiên giết đến.

Huyền Thiên tinh tu kiếm đạo, chưởng pháp quyền kỹ cũng không xuất sắc, chỉ có một cổ man lực, chưởng ấn kia tuy rằng mượn thế rơi xuống, uy lực bội tăng, nhưng vẫn là đối với đám Hoàng Giả Ma Môn Âm Thiếu Kỳ không tạo thành uy hiếp, bị trong nháy mắt đánh cho nát bấy.

Kể từ đó, thực lực của Huyền Thiên ở trong lòng đám Hoàng Giả Ma Môn nhất thời giảm xuống một phần.

Âm Thiếu Kỳ hướng phía Huyền Thiên vọt tới, Hoàng cấp bảo kiếm trong tay đâm ra một kiếm.

Trong sát na, một đạo thanh sắc Kiếm Cương bắn nhanh ra.

Thanh sắc Kiếm Cương này cùng với Kiếm Cương bình thường khác nhau, tiết lộ âm hàn chi khí, Kiếm Cương vừa hiện, nhiệt độ trong phương viên mấy chục dặm đột nhiên giảm xuống, một mảnh âm hàn.

Âm Mộc Thanh Hàn Kiếm!

Do Âm Chi Áo Nghĩa, Mộc Chi Áo Nghĩa dung hợp, Âm Thiếu Kỳ lĩnh ngộ áo nghĩa, Âm Chi Áo Nghĩa đã đạt đến ngũ giai đỉnh phong, có thể cùng với Ngũ cấp Hoàng Giả so sánh, Mộc Chi Áo Nghĩa kém hơn chút, cũng có cảnh giới ngũ giai sơ kỳ.

Một đạo Âm Mộc Thanh Hàn Kiếm này, so sánh với Lôi Hỏa Loa Toàn Kiếm của Huyền Thiên, uy lực còn cường đại hơn rất nhiều.

Lôi Hỏa Loa Toàn Kiếm của Huyền Thiên, lôi, hỏa lưỡng chủng áo nghĩa, đều chỉ có ngũ giai sơ kỳ, có thể trảm Tam cấp Hoàng Giả, nhưng khó có thể tạo thành uy hiếp đối với Tứ cấp Hoàng Giả.

Mà Âm Mộc Thanh Hàn Kiếm của Âm Thiếu Kỳ lại là ngay cả Tứ cấp Hoàng Giả cũng đều rất kiêng kỵ.

Đối mặt với Âm Mộc Thanh Hàn Kiếm của Âm Thiếu Kỳ, Huyền Thiên cả người kiếm khí bạo phát, tựa như một thanh tuyệt thế thần binh, phong duệ không gì sánh được, lục sắc quang mang nhất thời từ đan điền bắn tới thân thể, soi sáng tứ phương.

Hưu........

Huyền Thiên cũng đâm ra một kiếm, một đạo lục sắc Kiếm Cương nổ bắn ra, cùng với Âm Mộc Thanh Hàn Kiếm va chạm một chỗ với nhau.

Phá! Phá! Phá! Phá! Phá....

Tam Chuyển Kiếm Đan lực phá hoại quả nhiên cường đại, Âm Mộc Thanh Hàn Kiếm uy lực cường đại nhất thời từng tấc băng liệt, trong nháy mắt bị phá.

Bất quá, lục sắc Kiếm Cương phá vỡ Âm Mộc Thanh Hàn Kiếm, tựa hồ lực lượng giảm đi, Trử Vệ Nguyên một kiếm bổ tới. Kiếm Cương và lục sắc Kiếm Cương va chạm, đồng thời hóa thành nát bấy.

Lúc này, Huyền Thiên tựa như đại bàng lăng không, nhanh như thiểm điện, bay qua đỉnh đầu tám vị Hoàng Giả Âm Thiếu Kỳ, hướng phía xa xa cấp tốc bay đi.

- Ha ha ha.... Huyền Thiên thực lực quả nhiên cường mãnh có hạn, ta cùng với Ngũ Thiếu liên thủ, cũng đủ để giết hắn rồi!

Trử Vệ Nguyên cười ha ha.

Khóe miệng Âm Thiếu Kỳ cũng nhếch lên mỉm cười. Nghe nói Huyền Thiên thủ đoạn lợi hại, đó là lục sắc Kiếm Cương kia, phong duệ không gì sánh được, vô kiên bất phá, nhưng lúc này được nhìn thấy. Tuy rằng so với công kích của Tứ cấp Hoàng Giả mạnh hơn, nhưng là cường đến hữu hạn, mà hắn vẫn còn có thủ đoạn lợi hại chưa có thi triển.

- Cảnh trưởng lão, ngươi tinh tu trận pháp, mang mấy vị trưởng lão Thiên Hồn Lĩnh tiếp tục tấn công Thanh Vân Kiếm Phái, cướp đoạt Diêm Hoàng Thổ, Trử trưởng lão, Lâu trưởng lão. Hai người các ngươi theo ta cùng nhau truy sát Huyền Thiên!

Âm Thiếu Kỳ hét lớn một tiếng, thân ảnh như điện, hướng phía Huyền Thiên đuổi theo.

- Dạ. Ngũ Thiếu!

Trử Vệ Nguyên, Lâu Lập Đông hai vị Tứ cấp Hoàng Giả đồng thanh quát lên nói. Trên mặt đều lộ ra biểu tình hưng phấn, đằng đằng sát khí, cũng hướng tới phía Huyền Thiên đuổi theo.

Cảnh Vũ Thanh thì cùng với bốn vị Thiên Hồn Lĩnh Hoàng Giả tiếp tục tấn công Thanh Vân Kiếm Phái.

Bình luận