Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 1457: Gia gia Huyền Thiên tới cũng! (1)


Huyền Thiên nói:

- Thanh Vân Kiếm Phái như thế nào lấy được nhiều Diêm Hoàng Thổ nhiều như vậy? Hơn nữa Diêm Hoàng Thổ là gân gà, Thanh Vân Kiếm Phái làm gì vì nó mà chịu diệt môn chi kiếp? Đem Diêm Hoàng Thổ giao ra không được sao?

- Đây là đồ vật thần tử Tư Không Tương đại nhân đã từng giao muốn bổn phái tìm kiếm, nói là tìm được phải giữ lại cho họ. Liệt Thiên Kiếm Phái nói muốn, bổn phái đương nhiên không để cho, nhưng không nghĩ tới thậm chí có cường giả Âm Ma tông đến Cưu Ma Đại Lục, căn bản không hề đàm điều kiện, đột nhiên tiến công bổn phái.

Xích Hữu Tử nói.

Ánh mắt Huyền Thiên lóe lên:

- Thần tử - Tư Không Tương!

Thần tử, thần nữ trên người có thần khí xuyên thẳng qua tất cả khu vực, có thể hành tẩu các nơi trên kiếm giới.

Kiếm giới vô cùng rộng lớn như Trung châu, Vân Châu không biết có bao nhiêu cái, nhất là như Thiên Châu, Thần Châu khu vực nhỏ như vậy đều đếm không hết.

Thần tử thần nữ thời điểm đi tới khu vực nào sẽ dừng lại ở tông môn nào đó, ví dụ như, Hiên Viên Sơ Tuyết thì dừng lại Phiêu Tuyết Các Thiên Châu.

Xem ra Tư Không Tương hẳn là thời điểm tới Vân Châu dừng lại Thanh Vân Kiếm Tông một thời gian ngắn.

Thần tử thần nữ tìm kiếm Cửu Đỉnh, có tất cả năng lực hành tẩu trong khu vực, tự nhiên sẽ không tại một chỗ dừng lại quá lâu, kiếm giới vô cùng rộng lớn, có chút khu vực liền nhau, mà có chút khu vực cách xa nhau bên trên mười ức dặm, thậm chí mấy chục ức dặm. Đi qua đó có thể là mấy năm thậm chí trên mười năm thời gian.

Tư Không Tương là thần duy nhất mà Huyền Thiên đã gặp mặt, từng chiến một trận tại Thần Châu.

Khi đó, Tư Không Tương đã là tứ cấp Hoàng giả đại thành chỉ là bởi vì chịu hạn chế Thiên Địa Thần Châu chỉ có thể đem tu vi khống chế cùng cảnh giới Huyền Thiên kết quả bị Huyền Thiên đánh bại.

Tư Không Đỉnh dẫn theo Anh Nguyệt công chúa, Tư Không Tương cùng Tư Không Đỉnh thuộc Tư Không gia tộc, cùng Huyền Thiên từng có chiến một trận, vô luận là Tư Không Đỉnh hay là Tư Không Tương, Huyền Thiên đều không có hảo cảm.

Huyền Thiên cùng Xích Hữu Tử mỗi người đi một ngả, Xích Hữu Tử tiếp tục đi tới vực cung tìm cứu binh, mà Huyền Thiên tức thì trực tiếp đi về phía Thanh Vân Kiếm Phái.

Tuy rằng Huyền Thiên rất tự tin, Tam Chuyển Kiếm Đan giết tứ cấp hoàng giả, hoàng đạo thiên nhãn nhìn thấu trận pháp, nhưng cũng không thể cho Xích Hữu Tử đánh cược, vạn nhất Ma Môn có hoàng giả cường đại hơn đến thì Huyền Thiên cũng phải chạy trốn, vì thế để cho Xích Hữu Tử tiếp tục tìm cứu binh.

Thanh Vân Kiếm Phái ở Liên Vân Phong - Thanh Vân Sơn Mạch.

Sáng sớm hôm sau, Huyền Thiên đi tới Thanh Vân Sơn Mạch, cách xa mấy ngàn dặm liền có thể đủ chứng kiến Liên Vân Phong cao vút trong mây.

Bốn phương tám hướng Liên Vân Phong cách một hai trăm dặm, còn có bốn tòa ngọn núi hơi thấp nhưng cũng cao tới năm ngàn mét.

Thanh Vân Kiếm Phái phân năm mạch, phân biệt ở năm tòa sơn phong.

Giờ phút này Huyền Thiên cách xa hơn vạn dặm có thể chứng kiến toàn bộ năm tòa sơn mạch của Thanh Vân Kiếm Phái. Trong đó ngọn núi chính bị một màn hào quang cự đại bao phủ, hào quang bên ngoài quang tráo không ngừng lập loè.

Huyền Thiên biết là cường giả Ma môn vây công hộ sơn đại trận của Thanh Vân Kiếm Phái mà sinh ra cương mang.

Con người quả thực quá bé nhỏ, cách xa nhau hơn vạn dặm căn bản nhìn không thấy, chỉ có thể chứng kiến ra chiêu thức đánh ra cương mang trăm ngàn trượng, vô cùng sáng chói, đẹp mắt.

Hơn vạn dặm lộ trình đối với Huyền Thiên không xa, chỉ trong hai ba mươi cái thời gian hô hấp đã tới.

Xem xét một chút, tình hình chiến đấu tại đây kịch liệt vạn phần.

Hộ sơn đại trận của Thanh Vân Kiếm Phái bắt đầu nghiền nát, có đôi khi sẽ xuất hiện nguyên một đám động phạm vi mấy chục mét, hơn trăm mét.

Đương nhiên động vỡ ra lóe lên tức thì, Ma Môn cường giả không cách nào nhảy vào trong đó.

Hơn nữa cho dù có thể nhảy vào trong đó, rất nhanh sẽ không có đường lui, cường giả Thanh Vân Kiếm Phái sẽ tiếp đãi "nồng hậu". Vì thế, trừ phi là hộ sơn đại trận nghiền nát đến có thể dung nạp đại bộ phận cường giả Ma Môn thông qua, Ma Môn cường giả mới có thể thống nhất sát nhập vào trong Thanh Vân Kiếm Phái.

Cho đến lúc đó cơ bản hộ sơn đại trận đã tới thời điểm bị hủy.

Thấy tình huống hiện tại tựa hồ cách hộ sơn đại trận bị hủy không xa.

Phương Nguyên Bác nói không giả, dùng tạo nghệ trận pháp của Cảnh Vũ Thanh phá vỡ hộ sơn đại trận của Thanh Vân Kiếm Phái tối đa chỉ cần hai ngày, hôm nay chính là ngày phá trận.

Cường giả Ma Môn vây công Thanh Vân Kiếm Phái chừng hơn ngàn người, yếu nhất cũng vương giả đại thành, Cưu Ma Đại Lục này, Hoàng Phẩm Thế Lực Ma Môn có ba cái: Liệt Thiên Kiếm Tông, Băng Vân cung, Kim Dương cốc.

Từng cái Hoàng Phẩm Thế Lực có số lượng ngàn vương giả hơn nữa còn có một ít Vương Phẩm thế lực Ma Môn, chọn lựa hơn một ngàn người vây công Thanh Vân Kiếm Phái đều là tinh anh bên trong vương giả, thực lực cũng không chênh lệch.

Về phần hoàng giả Ma Môn thì có tám vị, trong đó một vị là tứ cấp hoàng giả, ba vị là Tam cấp hoàng giả, hai vị là nhị cấp hoàng giả, hai vị là nhất cấp hoàng giả.

Tứ cấp hoàng giả chính là Cảnh Vũ Thanh đến từ Âm Ma tông Ma Môn Thất Tông có thể nói là có lai lịch lớn, tạo nghệ trận pháp của hắn vô cùng đáng sợ.

Cùng Cảnh Vũ Thanh đến từ Âm Ma tông còn có hai vị Tam cấp hoàng giả: Thi Thanh cùng Tiêu Chính Minh đều là nhân vật lợi hại.

Mặt khác một vị Tam cấp hoàng giả thì là tông chủ Bùi Liệt của Liệt Thiên Kiếm Tông, nhị cấp hoàng giả, nhất cấp hoàng giả khác là Thái Thượng trưởng lão của Liệt Thiên Kiếm Tông.

Về phần hai vị Hoàng cấp cường giả Băng Vân cung, Kim Dương cốc dẫn theo bộ phận vương giả tiến đến Cưu Ma Đại Lục là một Hoàng Phẩm Thế Lực khác tên là Cửu Tiêu Tông.

Mặc dù Cửu Tiêu Tông biết rõ Thanh Vân Kiếm Tông tình thế nguy hiểm, nhưng ốc còn không mang nổi mình ốc, tự nhiên không có tinh lực tới cứu Thanh Vân Kiếm Phái.

Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, qua được nhất thời nửa khắc, hộ sơn đại trận của Thanh Vân Kiếm Phái sẽ hoàn toàn bị hủy.

Hiện tại bốn tòa phó phong của Thanh Vân Kiếm Phái đã thất thủ, tất cả mọi người lui lại đến chính phong. Hơn nữa trận pháp cũng thu nhỏ lại chỉ bao phủ ngọn núi, phạm vi thu nhỏ lại có thể khiến cho lực phòng ngự trận pháp mạnh hơn nữa, chèo chống được càng lâu.

Thanh Vân Kiếm Phái đồng dạng Liệt Thiên Kiếm Tông là năm vị hoàng giả, Tối Cường Giả là Tam cấp hoàng giả, mà Ma Môn có tám vị hoàng giả, không chỉ Tam cấp hoàng giả có ba vị, còn có Cảnh Vũ Thanh tứ cấp hoàng giả tinh thông trận pháp.

Có thể nghĩ một khi trận pháp hộ sơn bị hủy, Thanh Vân Kiếm Phái sẽ có kết cục gì. Thực lực của hai bên cách xa nhau vô cùng.

Nếu dựa theo phát triển như thế thì Thanh Vân Kiếm Phái lúc này gặp phải kiếp nạn khó mà qua nổi.

Nhưng mà Huyền Thiên đến, tương lai sẽ có chút biến hóa.

Bình luận